Henk Binnendijk: Het verlangen van God.

De schrijver

Henk Binnendijk is een bekend spreker op conferenties en EO-jongerendagen, en maakte voor de EO jarenlang tv-programma’s met bijbelstudies en gesprekken over het geloof.

De thematiek

In ‘Het verlangen van God’ wil Henk Binnendijk een aspect van het geloof benadrukken dat volgens hem vaak over het hoofd wordt gezien. Veel christenen, schrijft hij, leggen de nadruk op de verzoening van God met mensen. Deze christenen zien zichzelf primair als mensen die Gods vergeving nodig hebben. Dat is niet onterecht, zegt Binnendijk, maar wel armoedig. Het klopt dat mensen zondigen en ook dat God hen wil vergeven, maar de vraag die dan overblijft is: waarom wil God eigenlijk dat er mensen zijn? Wat was zijn motivatie om de wereld te scheppen? Want het kan toch niet zo zijn dat God de mens heeft geschapen, enkel om hem te redden van zijn zonden?

Henk Binnendijk laat aan de hand van verschillende bijbelfiguren zien, dat hun levensverhaal vertelt hoe zijzelf steeds níet de regie in handen bleken te hebben. Dat was steeds God, zegt Binnendijk. God wordt beschreven als de handelende persoon, die bezig is om ondanks de fouten van Jakob of Mozes of Petrus zijn plan te voltrekken. En dat plan, zegt Binnendijk, is om de mens te maken tot zijn evenbeeld, zodat alle gelovigen ‘als bruid van Christus zullen heersen over de aarde’. Dat is veel meer dan enkel het aanbieden van vergeving voor de zonden.

Belangrijke stelling

Er zijn ten diepste twee godsdiensten, zegt Binnendijk. Een godsdienst van ‘beneden naar boven’, waarin de mens druk bezig is met zijn eigen dienst aan God. De ware godsdienst daarentegen is die van ‘boven naar beneden’. In deze godsdienst staat God centraal, en zijn dienst aan de mens. De mens hoeft zich hier, zegt Binnendijk, slechts aan Gods verlangen over te geven. Dan staat niet meer centraal wat de gelovige nodig heeft, maar wat Gods plan is.

Opvallende zin

“In het begin van de Bijbel kondigde God al het einde aan: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de hele aarde’. God maakt tot op deze dag dit soort mensen. Mensen die op Hem lijken, die heerschappij mogen uitoefenen over deze aarde en die het privilege ontvangen de bruid van Christus te zijn.”

Reden om dit boek wel te lezen

Henk Binnendijk is een begenadigd spreker, en weet precies hoe hij een boodschap eenvoudig moet overbrengen. In dit boekje doet hij niet anders. In eenvoudige taal herleest hij de bijbelverhalen vanuit het perspectief van de twee eerder genoemde ‘godsdiensten’, dus in feite vanuit het perspectief van het onderscheid tussen geloof en goede werken. Misschien niet vernieuwend, maar op zich wel goed te volgen.

Reden om dit boek niet te lezen

Dit is een weinig diepgravend boekje over de bestemming van de mens vanuit christelijk perspectief. Deze bestemming wordt in geloofstaal beschreven, maar jammer genoeg nergens concreet gemaakt. Dat wil zeggen, Binnendijk gaat ervan uit dat zijn lezers wel begrijpen wat hij bedoelt als hij het heeft over bijvoorbeeld ‘God die een stad bouwt’ of mensen die zullen worden ‘bekleed met Gods heerlijkheid’. Doordat hij zo dicht bij dat typisch orthodox-evangelische jargon blijft, zegt hij nergens echt iets verrassends. Daarmee is dit, ondanks de schijnbaar toegankelijke en eenvoudige taal, toch vooral een preek voor eigen parochie.

Henk Binnendijk. Het verlangen van God. Voorhoeve, Utrecht. 208 blz. 14,99.

Dit bericht verscheen op 11 juni 2014 in dagblad Trouw. © Sjoerd Mulder

Categorized: Recensies

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *