Boeken

Pagina 1 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Trummer, Peter "... dass alle eins sind!" Neue Zugänge zu Eucharistie und Abendmahl 2001 3 491 70338 7 K I 72
"... so I send you.", A Documentation of the First European Peace Church Assembl ... 1986 K B 151
Timmerman, Lobke "God is ú!" A historical and socio-linguistic analysis of the pronouns of addres ... 2008 K N 251
Kol, W. Edwin, van "God zoeken", Een stemmenspele, 1631 regels schrift, één regel over God 9999 K F 173
Magdeburg, Mechtild von (inl. Margot Schmidt) "Ich tanze, wenn du mich fürst" Ein Höhepunkt deutscher Mystiek 2001 3 451 27612 7 K F 37
Frère Ephraïm "Najaarsregen", De geboorte van een nieuwe gemeenschap 1987 90 6597 153 X K H 62
Hofmann, Friedhelm (red.) "Stüfchen, Heiligkeit!", Bischöfliche Anekdoten 2001 3 87909 75 0 A T 47
Kaffanke, Jakobus (red.) "Weil sie mehr liebte." Frauen im frühen Mönchtum 2002 3 87071 090 X K H 49
Vanwesenbeeck, W.M.A. "Wiens lijf eigenlijk", Een onderzoek naar dwang en geweld in de prostitutie 1986 90 363 9575 5 T N 38
Derrida, Jacques 'God', Anonymus 1998 90 391 0772 6 K N 146
Cardenal, Ernesto 'Het evangelie in solentiname', Nicaraguaanse boeren praten over verhalen uit de ... 1980 K B 170
Gerding, M.A.W.;Booma, J.G.J., van; Halsema Thzn, G., van ; Abels, P.H.A.M. (red ... 'In alle onwetenschap bijsterije unde wildcheyt', De reformatie in Drenthe in de ... 1998 90 5166 662 4 K D 463
Peucker, P.M. 's Heerendijk, Herrnhutters in IJsselstein, 1736 - 1770 1991 90 6011 749 2 K D 464
Spijkerboer, A.A. 't is niet te hoog 't is niet te diep, voor wie meer van het geloof wil weten 1984 90 242 0792 4 K J 42
Frossard, André 'Wees niet bang!', André Forssard ten huize van Johannes Paulus II 1983 90 6721 321 7 K I 197
Slaughter, Karin (Maak kennis met) De koningin van de suspense, Karin Slaughter 2005 90 234 1833 6 K Y 73
(zonder titel, Rooms Katholiek lied- en gebedenboek) 9999 K Q 177
... baant een stroomdal dwars door het onbewoonbare ... , Geloofsbrief van de zu ... 2007 K H 247
... Broeders te wezen ... , Abdij Maria Toevlucht Zundert 1900 - 2000 2000 K H 23
... Damit wir lebendige Hoffnung haben, Die Passions- und Ostergeschichte in Bil ... 1981 3 88671 011 4 A R 153
Boos, Gerhard ... dann wird dein Licht aufgehen in der Finsternis, Gerhard Boos deuter die Wei ... 1988 3 88671 078 5 A R 154
Keller, Werner ... En zij werden verstrooid onder alle volken, De geschiedenis van het jodendom ... 9999 K M 117
Abbé Pierre ... miettes de vie ... 2007 2 915614 17 2 K F 281
Brandenburg-Geurink, A.J. ... Ten einde catechese begint ... Religieuze socialisatie in de laat moderne ti ... 1996 K J 1
Spek, W., van, der 1 Samuël, Een koningschapsboek, Analyse en alternatief 1996 90 239 1482 1 K C 353
100 jaar de 'Nieuwe Krijtberg', Verleden en heden van de jubilerende Sint Franci ... 1983 K D 359
Het schrijverscollektief 100 jaar geleden 1979 90 215 0688 2 K U 13
100 jaar Leger des Heils 1978 K D 567
Timmer, S.C.D. en Kuiper, E.R. (red.) 100 jaar maatschappelijk werk, Helpen kun je leren, Jublileumbundel 1999 90 232 3483 9 K O 51
102 gezangen, Proefbundel 1964 K Q 24

 Boeken

Pagina 2 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Tervoort, Ad 125 jaar Vrije Universiteit, Wetenschap en samenleving, Groei en ontwikkeling va ... 2005 K M 205
125 Jahre Berliner Stadtmission 2002 K D 466
150 Jahre Pfälzische Unionskirche 1818-1968 1968 K D 525
150 psalmen; proeve van een nieuwe berijming 1961 K Q 22
1578-1978 400 jaar Hervormd Amsterdam 1978 K D 182
Keller, Wiebke 1848-198, Menschen in Bewegung, 150 Jahre Stadtmission Hamburg 1998 K D 678
Metcalfe, Philp 1933 1991 90 6766 110 4 K Y 138
Zomeren, Koos 1946 Verkenningen van een geboortejaar 1999 90 295 5841 5 K V 116
Koot, Lex e.a. 21 oefeningen in het lezen van bijbelse verhalen 1979 K C 98
Berger, L.J.W. 25 jaar kerkgebouw H. Pastoor van Ars 1994 K D 618
25 Jahre Ansverus-Haus 1988 K H 173
Decot CSSR, Rolf 250 Jahre im Dienst der Gemeindemission, Redemptoristen 1732 1982 1982 K H 72
Delestre, Antoine 35 Ans de mission au Petit-Colombes 1939-1974 1977 2 204 01143 6 K D 601
Kemenade, Kees, van en Spapens, Paul 365 Heiligendagen, Folklore, gebruiken, iconografie, legenden, namen, weerspreuk ... 1993 90 74271 31 6 K D 410
Rootmensen, Bernard 40 woorden in de woestijn, Werkboek voor de gemeente bij de crisis van kerk, gel ... 1988 90 211 3527 2 K B 347
46 Salmer, Tillaeg til Den danske Salmebog 1976 87 12 23850 3 K Q 141
Haan, Eduard, de 49 Sint Nicolaas en Kerstliederen 9999 K Q 38
Vandeloo, Jos 5 romans, De mugge, Het gevaa, De coladrinkers, De Engelse les, De weg naar de A ... 1998 90 223 1461 8 K V 348
Grün, Anselm 50 Engel für das Jahr, Ein Inspirationsbuch 2001 3 451 04902 3 K F 60
Nijholt-Troost, Marja (red.) 50 jaar Augustanakerk, Veelkleurig en geborgen 2007 K D 642
Jongh, E., de en Tijn, Th., van (red.) 58 miljoen Nederlanders en hun kerken 1979 90 274 9716 8 K D 47
Commission épiscopale, de liturgie et, de pastorale sacramentelle 59 questions sur l'Eucharistie, Repèrs pour les pratiques eucharistiques 2000 2 204 06495 5 K B 350
6 vooruit naar Hattem, Of terug naar de gevangenis 1978 K O 91
650 Jahre Klosterkirche Marienthal, St mariä Himmelfahrt 1345 - 1995 1995 K D 544
7 X 7, 49 initiatieven van kerken voor de stad Amsterdam 2005 K O 59
750 Jahre Kloster Lichtenthal, 1245 - 1995 1995 K H 11
Schnieders, Gerhard (red.) 800 Jahre Rendsburg, Menschen und Geschichten einer Stadt 1999 3 932637 03 8 A S 211
Glase, Beatrice ; Glase, Gösta 99 Kyrkor, Fran Skane i Soder till Lappland i Norr 1996 91 7988 142 4 A R 15
Midgaard, John A Brief History of Norway 1986 A S 101
Weyer, Robert, van, de A Celtic Resurection, The Diary of a Split from the Church 1996 0 00 627984 8 K D 222

 Boeken

Pagina 3 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Davey, Ray A Channel of Peace, The Story of the Corrymeela Community 1993 0 551 02797 5 K H 56
McEvioy, Donald M. en Perrin, Ann A Christian Service of Holocaust Remembrance, - Yom HaShoah - 1980 K G 142
Orwell, George A Clergyman's Daughter 1983 0 1400 1877 8 K Y 160
Alberg, Alf A Concise History of Sweden 1985 91 36 02406 6 K M 244
Moulton, W.F. M.A. D.D. en Geden, A.s. D.D. A Concordance to the Greek Testamant, Acoording to the Texts of Westcott and Hor ... 1967 K C 285
Genoud, Mgr. Bernard A dire vrai, Entretiens avec Patricia Briel et Philippe Baud 1999 2 88011 169 2 A T 10
Cuthbert, Olaf D. A Flame in the Shadows, Robert Reid Bishop of Orkney 1541 - 1558 1998 0 907618 48 0 K D 225
New, Anthony S.B. A Guide to the Cathedrals of Britain 1981 0 09 462350 3 A R 44
Dehan, Emmanuel A History of Jacob's Well in Shechem (Nablus) and the City of Samaria (Sebaste) 1977 K C 474
Moorman, J.R.H. A History of the Chuchr in England 1976 0 7136 1346 7 K D 415
Bede A History of the English Church and People 1979 0 14 044 042 9 K M 71
Armstrong, Karen A Hstory of Jerusalem, One city, thriee faiths 1997 0 00 255851 3 K M 97
Jacobs, Louis A Jewish Theology 1973 0 87441 248 x K B 372
Levin, Ira A Kiss before Dying 1970 0 330 02429 9 K Y 200
Funcke, O. A l'école de Dieu, Avec Jonas, le prophète 1884 K C 131
Slosser, Bob A Man Called Mr. Pentacost, David du Plessis 1977 0 88270 184 3 A T 68
A Mediaval Christmas 9999 0 8212 2279 1 K C 112
Christenson, Larry A Message to the Charismatic Movement 1972 0 87123 372 X K I 188
Huxtable, John A New Hopefor Christian Unity 1977 0 00 65127 7 K I 127
Hardy, thomas A Pair of Blue Eyes 1994 0 14 062064 x K Y 86
Gunstone, John A people for his praise, renewal and congregational life 1979 0 340 22808 3 K B 243
Carré, John le A Perfect Spy 1987 0 340 39313 0 K Y 202
Oz, Amos A Tale of Love and Darkness 2004 0 099 45003 8 K Z 121
Dickens, Charles A Tale of Two cities 1994 0 14 0620 78 8 K Y 253
Rawls, John A Theory of Justice, Revised Edition 1999 0 19 825055 X K N 38
Bell, Colin R.M. A Trysting Place, Begijnhof Sermons by Collin R.M. Bell 1972-78 1979 K B 572
Beek, M.A. Aan Babylons stromen 1974 90 215 0346 8 K M 61
Steggink, Otger Aan de bron, Teresa van Avila: vrouw en mystica, 1989 90 242 4289 4 K F 15
Bakker s.m.a., Ambro (red.) Aan de hand van Lucas, Overwegingen bij de evangeliën van het C-jaar 1991 90 304 0627 5 K C 62
Bakker, Ambro s.m.a. (red.) Aan de hand van Marcus, Overwegingen bij de evangeliën van het B-jaar 1991 90 304 0605 4 K C 261

 Boeken

Pagina 4 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Steinbeck, John Aan een onbekende god 1966 K Y 96
Berkelmans, Frans Aan het water, Over het Veerhuis de tweede bundel van Ida Gerhardt 1996 90 800295 5 6 K V 232
Peuchowski, Jacob J. Aan Uw erbarmen is geen einde, Joodse gebeden 1987 90 259 4284 9 K G 211
Origenes Aanmoediging tot het martelaarschap 1980 K D 128
Rogge, Y.H. Aanteekeningen en woordenlijst behoorende bij het Evangelie van Mattheus 1922 K C 68
Aalst, A.J., van, der Aantekeningen bij de hellenisering van het christendom 1974 90 255 9795 5 K D 629
Mackintosh, C.H. Aantekeningen op Numeri 9999 K C 125
Aanvaardt elkander, De 18, Tweede publikatie in de reeks Van Kerken tot Kerk 1962 K I 12
Koesen, Wim Aanzien 45-50, Vijf jaar wereldnieuws in beeld 1975 K M 42
Klaasen, Gerard (samensteller) Aanzien kerk en godsdienst in Nederland en België 1945 - 1985 1985 90 274 9960 8 K D 51
Klaasen, Gerard Aanzien kerk en godsdienst in Nederland en België 1945-1985 1985 9027499608 K E 27
Opzeeland, Walter, van Aanzien van 1900 - 1920, Twintig jaar wereldnieuws in beeld 1977 K M 43
Hofman, Wim Aap en beer 2001 90 208 40967 K U 95
Abdij Saint-Maurice Clervaux 9999 K H 213
Detrez, Raymond 7 Merks, Sergi;Parys, Michel, van en Weverbergh, Julien Abdijen en kloosters in Oost-Europa 1995 90 261 0805 2 K H 130
Plas, Michel, van, der Abdijen in de lage landen en de mensen die er wonen 1989 90 209 1662 9 K H 24
Schaik, Ton, van Abdijen in West Europa en hun bewoners 1992 90 209 2159 2 K H 129
Abdijengids, België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk 1979 90 317 0259 5 K H 97
Boon, Louis Paul Abel Gholaerts 1968 K V 198
Jagersma, H. Abraham 1977 90 242 2436 5 K C 229
Lindern, Nico, ter Abraham 1988 90 242 4667 9 K B 346
Lüninhöner, Gert en Spilling-Nöker, Christa Abraham & companen, Oudtestamentische mannenverhalen 1993 90 6173 550 5 K C 332
Joffo, Joseph Abraham Lévy, Curé de campagne 1993 2 253 06239 1 K W 88
Faulkner, William Absalom, Absalom 1971 0 14 00 3254 1 K Y 164
Abtei Lichtenthal, Baden-Baden, Kloster der Cistercienserinnen, gegr. 1245 9999 K H 214
Schütz, Bernhard Abtei Neresheim 1999 3 933784 28 X K D 622
Naastepad, Th.J.M. Acht gelijkenissen, Uit Mattheus en Lukas 1978 90 242 2594 9 K C 455
Stilma, Lize Acht sleutels, Schetsen over verslaafden 1979 90 266 1672 4 K O 18
Lierde, Mgr P.C., van Achter de bronzen poort, Het centraal bestuur van Christus' Kerk 1954 K D 565
Griever, Lukas Achter tralies, Het gevangeniswezen in Nederland 1979 90 6001 497 9 K O 4

 Boeken

Pagina 5 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Burggraaff, George ; Jong, Wil de Achterhoek en de Liemers, Een fotografische impressie 9999 90 5594 1085 A S 279
Cobelens, F.G.J.;Schrader, P.C. en Sluijs, Th.A. Acute dood na druggebruik in Amsterdam 1990 90 5348 001 3 K O 86
Malone, Henry O. Adam von Trott zu Solz, Werdegang eines Verschwörers 1909 - 1938 1986 3 88680 126 8 K M 171
Velema-Drent, Gerry Adam, vraag hulp!, De samenwerking tussen man en vrouw in de gemeente 1998 90 297 1176 0 K E 111
Vis, G.N.M. Adelbert en Egmond, Het leven van de heilige belijder Adelbert 1990 K D 169
Glaudemans, Willem Gerard Adem en Desem, Gedichten 1989 K V 237
Hovens, Huub ademloos Omnibus, Ssst ... Luister!, Weg bij die deur! 2006 90 454 1105 9 K U 56
Signoret, Simone Adieu Volodia 1986 90 67660493 K W 22
Huizinga, Leonhard Adriaan met Olivier natuurlijk 1979 901003013 X K V 151
Twain,M. Adventures of Huckleberry Finn 1987 K Y 63
Drury, Allen Advise and Consent 1960 K Y 207
Grisham, John Advocaat van de duivel, The Firm 1995 90 229 8140 1 K Y 272
Vogelsang, Willem Afghanistan 2002 90 6832 397 0 A S 6
Schaaf, Ype Afgoden van deze tijd 9999 90 242 2011 4 K F 216
Hoeven, P.F.C., van, der Afrika in duel met AIDS 1992 90 242 6669 6 K O 17
Haumann, Tjeu Afrika, geef me je ogen 1992 K B 162
Berg, Marinus, van den Afscheid serieus nemen, Over verliezen-verwerken 1986 90 297 0829 8 K K 116
Hemingway, Ernest Afscheid van de wapenen 1966 K Y 259
Cox, Harvey Afscheid van een burgerlijk bestaan, Gesprekken met Harvey Cox over experimenten ... 1972 90 263 0231 2 K I 189
Hoeven, Mr. J., van, der Afscheid van een engel 1981 90 216 0534 1 K B 99
Hulsman, Louk Afscheid van het strafrecht; een pleidooi voor zelfregulatie 1986 29306351 K L 33
Abraham, Pearl Afstand van Amerika 1998 90 290 5840 4 K Y 61
MacIntyre, Alasdair After Virtue 1984 0 268 00611 3 K L 9
Schoof o.p., T,M. Aggiornamento, De doorbraak van een nieuwe katholieke theologie 1968 K B 136
Straaten, Peter, van Agnes slaat terug 1994 90 6169 4655 K V 158
Straaten, Peter, van Agnes, Scènes uit een slordig leven 1987 90 6766 132 5 K V 153
Brault, Jacques Agonie 1986 90 6868 004 8 K W 2
Frère Christophe, moine-martyr, de Tibhirne Aime jusqu'au bout du feu 1997 2 909403 11 4 K F 148
Neysters, Peter;Schmitt, Karl Heinz e.a. Al de dagen van ons leven, Een boek voor gelovige gezinnen 2000 90 435 0148 4 K J 44
Martin, Ralph Al wat ik ben smacht naar u, Praktische hulp voo het persoonlijk gebed 9999 90 242 0265 5 K F 204

 Boeken

Pagina 6 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Blok, M.J.C. Al zou de vijgeboom niet bloeien, Habakuk: het probleem van de sekularisatie in ... 1996 90297 1418 2 K C 322
Kadare, Ismail Albanese lente, Het afscheid van een dictatuur 1991 90 6012 875 3 K Z 66
Veen, Hans van de Albanië 2008 978 90 68326925 A S 7
Willequet, Jacques Albert I, Koning der Belgen 1979 90 10 026 876 K M 227
Veen, J.M., van Albert Schweitzer 1975 9024630833 K D 275
Schuurman, Barend Albert Schweitzer over Johann Sebastian Bach 2008 978 90 46564 70 8 A R 222
Niel, Fernand Albigenzen en Katharen 1984 90 7052714 6 K D 25
Faster, Elisabeth Aleen ... Herinnering kan niet branden 1990 90 5263 0348 K V 327
Hamant, Yves Alexandre Men, Un témoin pour la Russie de ce temps 1993 2 7289 0550 9 K D 245
Schaik, Ton H.M., van Alfrink, Een biografie 1997 90 414 0117 2 K D 411
Heggen, F.J. Algemene ethiek, Theologie en systematische doordenking 1993 90 242 5856 1 K L 71
Vliegenthart, W.E. Algemene orthopedagogiek, Een poging tot plaatsbeaping binnen de opvoedingsweten ... 1981 90 01 91170 6 K N 183
Beker, Michiel Algerije 2009 978 94 6022 016 6 A S 8
Konzelmann, Gerhard Allah's zwaard, De wrekende hand der Sjiieten 1998 90 5121 190 2 K E 128
Campert, Remco Alle dagen feest 1963 K V 287
Alle dingen ; de vierde vergadering te Uppsala 1968 1968 K I 13
Gleede, Ernst Alle ein Leib 1970 K B 18
Scholtens, Wim R. Alle gekheid op een stokje, Kierkegaard als psycholoog 1979 90 259 4151 6 K N 107
Zaal, Wim Alle Heiligen, Heiligenkalender voor Nederland en Vlaanderen 1998 90 389 0692 7 K D 272
Koningin, Hare majesteit, de Alle kerstboodschappen van Koningin Juliana 1980 9062622615 K M 18
Peper, Rascha Alle verhalen 1998 90 254 2443 0 K V 51
Malot, Hector Alleen op de wereld 1989 90 00 02728 4 K W 19
Rutgers, van, der Loeff, An Alleen tegen alles, Sluitstuk van een puberteit 1970 90 214 9282 2 K V 294
Alleen uit Hem en door Hem; 1907-1977 1977 K D 14
Zuster Madeleine osa Alleen, niet alleen, Het kloosterleven - frustratie of vervulling 1974 90 293 066 2 K H 75
Berg, Simon P. Allegorische verhalen 1978 K V 321
Alleluja, Secund Cudisch 9999 K Q 135
Fuchs, J.M. en Simons W.J. Allemaal op de fiets in Amsterdam 1978 906274 004 9 A S 137
Schelkle, Karl Hermann Allen zijt gij geestelijken 1965 K B 619
Hermans, Toon Alles is heimwee 1980 90 10 03497 6 K V 112

 Boeken

Pagina 7 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Lam, Hanna en Wim, ter Burg Alles wordt nieuw, bijbelliederen 1989 9026602200 K Q 82
Lam, Hanna en Burg, Wim, ter Alles wordt nieuw, deel 1 en 2 1971 90 266 2012 8 K Q 80
Alpha en Omega, Visioenen van het Millennium, Teksten uit de Openbaring van Joha ... 1999 90 259 5148 1 A R 147
Baldwin, James Als Beale street kon praten 1974 90 229 7260 7 K Y 49
Pinilla, Ramiro Als blinde mieren 1964 K Z 30
Guigon, Catherine Als de kerk niet dient, dient zij tot niets ... , Jacques Gaillot, Bisschop van ... 1992 90 641 6210 7 A T 43
Sengers, Erik Als de nood het hoogst is: buitenparochiale diaconie en presentie van de kerk in ... 1998 K B 276
Mathi, Maria Als de sperwer maar niet komt 1965 K X 16
Garderen lc, C. Hein, van Als een die dient ... 1990 90 6641021 3 K H 3
Hoop, Anneke de ; Oosterhof, Wout Als een kind gestorven is, Rondom afscheid van en door kinderen 2008 978 90 239 2234 6 K G 287
Krans, Jan (red.) Als een tuin met een bron erin, Hooglied-verkondiging en -viering in de Keizersg ... 1986 90 242 3082 9 K C 541
Colette Als het jonge koren rijpt 1977 90 229 7381 6 K W 45
Merkle, Rolf Als het leven een last wordt, Een praktische raadgever om psychische inzinkingen ... 1996 90 6030 560 4 K O 82
Smith, Manuel J. Als ik nee zeg, voel ik me schuldig 1975 90 263 0324 6 K P 53
Winslow, Jack C. Als ik ontwaak ... , Over het houden van "stille tijd" 1976 90 297 0489 6 K K 19
Kooi, C. van der Als in een spiegel, God kennen volgens Calvijn en Barth 2005 90 435 0439 4 K B 649
Op 't Root, J.M.H. Als je leven zoekt 1984 K L 25
Root, JHM op Als je leven zoekt - gezondheid en genezen in antropologisch perspektief: Joodse ... 1984 K N 130
Vanwaes, Marjo Als je soms schreit, Bezinningen van een zieke 1979 90 292 9968 1 K F 262
Kraaykamp, J.J.H. Als je voor een dubbeltje geboren bent 1980 9001 50253 9 K N 23
Als je zoon je vraagt, momenten uit een gemeente 1974 90 263 0257 6 K B 529
Henning, Kurt Als onze woorden klein zijn; op bezoek bij ernstig zieken en stervenden 1989 902390518 K K 46
Berg, Marinus, van den Als ouderdoms pijn doet ... 1984 90 297 0574 4 K K 122
Yourcenar, Marguerite Als stromend water 1983 90 253 0569 5 K W 108
Fortmann, Han M.M. Als ziende de onzienlijke, Een cultuurpssychologishe studie over de religieuze w ... 1974 90 304 0045 5 K E 51
Fortmann, Han M.M. Als ziende de onzienlijke, Een cultuurpssychologishe studie over de religieuze w ... 1974 90 304 0045 5 K E 52
Nietzsche, Friedrich Also sprach Zarathustra 1966 K X 6
Altaarmissaal voor de Nederlandse Kerkprovincie 1970 K G 131
Altaarmissaal voor de Nederlandse Kerkprovincie 1978 90 9000068 2 K G 264
Mu;thaupt, Hermann Alte irische Segenswünsche 2000 3 88997 031 1 K G 231

 Boeken

Pagina 8 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Borchert, Bruno ; Tigcheler, Jo ; Waaijman, Kees Alternatieve gemeenschappen 1982 K N 247
KDC + CERDIC (red.) Alternatieve groepen in de kerk 1972 K E 130
Reimer, Ingrid (Hrsg.) Alternativ leben in verbindlicher Gemeinschaft, Evangelische Kommunitäten, Leben ... 1986 3 7918 6007 0 K H 36
Meijsing, Geerten Altijd de vrouw 1998 90 413 3024 0 K V 142
Schlink, M. Basilea Altijd is God groter 1967 K B 7
Istendael, Geert Altrapsodie 1997 90 5108 277 0 K V 344
Onasch, Konrad en Freydank, Dietrich (red.) Altrussische Heiligenleben 1978 3 85063 075 7 K D 444
Scheffers, Joop Ambassadeur in Zagreb, 1994 - 1998 1999 90 12 08761 9 K M 231
Ambt en avondmaalsmijding, Herdelijk schrijven van de generale synode der Nederl ... 1986 90 239 2541 6 K B 150
Kafka, Franz Amerika 1966 K X 20
Naasepad, Th.J.M. Amos 9999 90 242 2592 2 K C 243
Thurian, Max, frère de Taizé Amour et vérité se rencontrent 1964 K I 40
Amsterdam de buurtgeschiedenis, Geschiedenis van de huizen van de gemeenschap Ou ... 9999 K M 260
Mellink, Albert Amsterdam en de wederdopers in de zestiende eeuw 1978 90 6168 120 0 K D 150
Margry, P.J. Amsterdam en het mirakel van het Heilig Sacrament 1988 90 72295 01 3 K D 31
Quarles, van Ufford, Jhr. C.C.G. Amsterdam voor 't eerst gefotografeerd, 80 stadsgezichten uit de jaren 1855-1870 9999 K M 78
Vries, Leonard, de Amsterdam, Merkwaardigheden ui Amsterdam Verleden ... ... 1975 K M 69
Wattjes, Ir. J.G en Warners, F.A. Amsterdams bouwkunst en stadsschoon 1306 - 1942 1944 K M 147
Schilder, Marian (red.) Amsterdamse kloosters in de middeleeuwen 1997 90 5629 031 2 K D 619
Saint Louis, Albertinus van Amsterdamse kluizenaars 1949 K D 687
Dreiser, Theodore An American Tragedy 1946 K Y 239
Cainion, Ivory J. An Anology of the Song of Songs and Genesis Chapters Two and Three 1998 K C 543
Ghandi, M.K. An Autobiography, Or the Story of my Experiments with Truth 1927 K D 70
Ellis, Jane (vert.) An Early Soviet Saint, The Life of Father Zachariah 1976 0 264 66334 9 K D 308
McDowall, David An Illustradted History of Britain 1989 0 582 74914 X K M 178
McCoy, Alban An Intelligent Person's Guide to Christian Ethics 2004 0 8264 7359 8 K L 39
Hillesum, Etty An Interrupted Life, The Diaries of Etty Hillesum 1941-43 1985 0 671 66655X K V 10
Catholic Social Welfare Commission An Introduction to the Pastoral Care of Homosexual People 9999 K K 100
Zerwick S.I., Max Analysis philologica Novi Testamenti Graeci 1966 K C 528
Syriany, Fr. Samuel Ancient Coptic churches & monasteries in upper Egypt 1985 A R 18

 Boeken

Pagina 9 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Maar, Paul Ander kinderen wonen ook bij hun ouders 1977 90 214 1195 4 K U 43
Russ, Joanna Andere levens, andere letteren 1985 90 6328 138 2 K N 34
Anderhalve eeuw gereformeerden 1834 - 1984 1984 K D 45
Biegel, Paul Anderland 1998 90 01 550 622 K U 87
Wagenvoorde-Middel, Els;Martien Wagenvoorde Anders dan wij denken; weerstanden als vernieuwende krachten in de relatievormin ... 1986 9024241200 K B 275
Matzken, R.H. Anders denken 9999 90 6067 302 6 K B 574
Balkenende, Jan Peter Anders en beter, Pleidooi voor een andere aanpak in de politiek vanuit een Chris ... 2002 90 5911 072 2 K N 59
Anders geloven, samen leven. Handreiking voor ontmoeting tussen christenen en mo ... 1980 90 6495 038 5 K B 119
Tryon-Montalembert, Renée, de André Chouraqui, Homme de Jérusalem 1979 2 204 014 09 5 A T 33
Baud, Philippe André Gouzes, Une église condamnée à renaître 2001 2 88011 233 8 K B 428
Neill, Stephen Anglicanism 1977 0 264 66352 7 K I 113
Posthumus, Bram Angola 2003 90 6832 400 4 A S 9
Helsdingen, R.J., van Angst voor paarden en koeien 9999 K P 19
Anhang 77, Mit Anhang 71 1978 K Q 114
Orwell, George Animal Farm 1993 90 01 54818 0 K Y 269
Herriot, James Animal Stories 1997 0 312 16874 8 K Y 117
Tolstoi, Léon Anna Karénine 1972 K Z 115
Timmermans, Felix Anna-Marie 9999 K V 355
Uitterhoeve, A. Annales Egmundenses, De jaarboeke van Egmond 1990 90 73598 01 X K D 580
Ward, Benedicta Anselm of Canterbury, A Monastic Scholar 1977 0 7283 0067 2 K D 651
Böll, Heinrich Ansichten eines Clowns 1974 3 423 00400 2 K X 23
Janse, de Jonge, A.L. Anthropologie en geestelijke volksgezondheid 1959 K O 56
Antiphonale Monasticum, Pro diurnis horis, Juxta vota rr. dd. abbatum congregati ... 1935 K Q 193
Keijsper, Frans Anton Pieck, Een 90-jarig ambachtsman 1985 90 269 4471 3 A R 223
Devilliers, Noëlle Antonius de Grote, Vader van alle monniken 1981 K D 280
Antwoord op het herdelijk schrijven, Van de generale synode van de Nederlandse H ... 1950 K I 24
Sperna Weiland, J. Antwoord, Gestalten van geloof in de wereld van nu 1975 90 290 0480 0 K E 30
Olthuis, Loethe; Toorn, Jan, van, der ANWB atlas van Nederland 1998 K A 81
Beasley-Murray, Paul Anyone for Ordination? A Contribution to the Debate on Ordination 1983 1 85424 234 2 K B 443
Apartheid, Feiten en commentaren 9999 K N 42

 Boeken

Pagina 10 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Keur, Jacob en Keur, Pieter Apocriefen van het Oude Testament 1984 90 242 0090 3 K C 264
Klijn, A.F.J. (vert.) Apokriefen van het Nieuwe Testament II, Handelingen van Johannes, Handelingen va ... 1985 90 242 2866 2 K C 276
Newman, John Henry Apologia pro vita sua, Geschiedenis van mijn religieuze denkbeelden 1955 K F 195
Boon, R. Apostolisch ambt en reformatie, Primair probleem der oecumene 1965 K D 162
Apostolische constitutie 'Het Romeins Missaal", Algemene inleiding Romeins Missa ... 1975 K G 270
Klijn, A.F.J. Apostolische vaders 1 1992 90 242 0167 5 K D 175
Vasto, Lanza, del Approches de la vie intérieure 1962 K F 30
Fentener, van Vlissingen, Yann Approches psychologiques du célibat, Les images, le corps, la solitude 1969 K B 431
Perrot, Charles Après Jésus, Le ministère chez les premiers chrétiens 2000 2 7082 3481 1 K D 516
Nadel, Barbara Arabes, Een inspecteurs Ikmen & Suleyman-detective 2002 90 5831 319 0 K Y 283
Wessels, Anton Arabier en christen, Christelijke kerken in het Midden-Oosten 1983 K E 19
Korthals, Michie; Kunneman, Harry Arbeid & Interaktie 1979 90 6283 533 3 K N 200
Arbeidsmarktpositie uitgenodigde vluchtelingen in Nederland, De situatie van Vie ... 1984 T N 42
Conselmann, H en Lindemann, A. Arbeitsbuch zum Neuen Testament 1975 3 16 132291 6 K C 360
Wenzler, Claude Architecture de l'abbaye 1998 2 7373 2375 4 A R 78
Wenzler, Claude Architecture religieuse gothique 1997 2 7373 2150 6 A R 77
Wenzler, Claude Architecture religieuse romane 1997 2 7373 2151 4 A R 76
Thielen, Jan Argentinië 2002 9068323903 A S 10
Rothuizen, G. Th. Aristrocratisch Christendom, Over Dietrich Bonhoeffer 1969 K B 144
Kishon, Ephraim Ark van Noach toeristenklasse 1967 K Y 261
Gorzelany, Ks. Jozef Arka Pana 1988 A R 40
Istendael, Geert, van Arm Brussel 1992 90 254 0054 x A S 140
Uris, Leon Armageddon 1988 90 6045 450 2 K Y 172
Termeer, Stan en Zeynalian, Elmira Armenië 2000 90 6832 359 8 A S 11
Baptist Metz, Johannes Armoede van geest 1964 K F 283
Bremmer, C. ARP, Personen en momenten, Uit de geschiedenis van de Anti-Revolutionaire Partij 1980 90 6135 311 4 K M 63
Ars guide 9999 K D 617
Rookmaker, H.R. Art, ... Needs no Justification 1978 0 85110 232 8 K B 575
Pattison, George Art, Modernity and Faith, Restoring the Image 1998 0 334 02719 5 A R 212
Frankl, Viktor E. Ärtzliche Seelsorge 1952 K K 129

 Boeken

Pagina 11 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Gebremedhin, Ezra Arvet fran Kyrkofäderna, Den Kristna läroutvecklingen under den patristiska peri ... 1993 91 7580 073 x K D 508
Faulkner, William As I Lay Dying 1990 0 679 73225 X K Y 298
Velle, Jens Asmild Klosterkirke i 900 år 1990 87 87272 6 K D 538
Fries, H. Aspecten van de Kerk 1964 K I 223
Abd-el-Jalil, J. -M. Aspects Intérieurs de l'Islam, 1949 K E 117
Rosengrant, John (e.a.) Assignment Overseas, How to be a Welcome Resident and a Worthy Christian Abroad 1966 K L 73
Berenstein, Tatiana en Rutkowski, Adam Assistance to the Jews in Poland 1939 - 1945 1963 K M 165
Dahm, P. Chrysostomus en Bernhard, P. Ludger Athos, Berg der Verklärung 1959 K D 221
Huber, Paul Athos, Wundertätige Ikonen 1966 A R 57
Rémond, René (red.) Atlas de l'histoire de France 1996 2 262 01084 6 K M 168
Henkel, Reinhard Atlas der Kirchen und der anderen Religionsgemeinschaften in Deutschland, Eine R ... 2001 3 17 016613 1 K E 166
Sellier, Jean ;Sellier, André Atlas des peuples d'Europe occidentale 2000 2 7071 3250 0 K A 21
Channon, John Atlas historique de la Russie, Puissance et instabilité d'un empire européen, as ... 1997 2 86260 714 2 K M 232
Duby, Geroges (red.) Atlas historique, L'histoire du monde en 334 cartes 1996 2 03 521214 6 K M 140
Koutozis, Michel (red.) Atlas mondial de drogues 1996 2 13 047351 2 K A 82
Grollenberg, Luc. H. o.p. Atlas van de bijbel 1962 K C 418
Stevenson, Victor Atlas van de Europese talen, Geschiedenis & ontwikkeling 1984 90 274 7407 9 A T 13
Chadwick, Henry en Evans, Gillian Atlas van het Christendom 1987 90 6113 823 x K A 20
Timmers, J.J.M. Atlas van het romaans 1965 A R 59
Bahat, Dan Atlas van Jeruzalem 1977 90 6173 206 9 K M 95
Konstam, Angus Atlas van middeleeuws Europa 2001 90 6113 895 7 K M 167
Hartmann, Karl Atlas-Tafel_ Werk zu Bible und Kirchengeschichte, Karten Tabellen Erläuterungen, ... 1981 3 7918 3203 4 K A 58
Hartmann, Karl Atlas-Tafel_Werk zu Bible und Kirchengeschichte, Karten Tabellen Erläuterungen, ... 1979 3 7918 3201 8 K A 56
Hartmann, Karl Atlas-Tafel_Werk zu Bible und Kirchengeschichte, Karten Tabellen Erläuterungen, ... 1980 3 7918 3202 6 K A 57
Hartmann, Karl Atlas-Tafel_Werk zu Bible und Kirchengeschichte, Karten Tabellen Erläuterungen, ... 1981 3 7918 3204 2 K A 59
Hartmann, Karl Atlas-Tafel_Werk zu Bible und Kirchengeschichte, Karten Tabellen Erläuterungen, ... 1982 3 7918 3205 0 K A 60
Hartmann, Karl Atlas-Tafel_Werk zu Bible und Kirchengeschichte, Karten Tabellen Erläuterungen, ... 1982 3 7918 3206 9 K A 61
Hartmann, Karl Atlas-Tafel_Werk zu Bible und Kirchengeschichte, Karten Tabellen Erläuterungen, ... 1983 3 7918 3207 7 K A 62
Hartmann, Karl Atlas-Tafel_Werk zu Bible und Kirchengeschichte, Karten Tabellen Erläuterungen, ... 1983 3 7918 3208 5 K A 63
Atomzeitalter, Krieg und Frieden 1959 K N 14

 Boeken

Pagina 12 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Atrium Wereldatlas 1995 K A 27
Zola, Émile Au bonheur des dames 9999 2 253 00286 0 K W 56
Emery, Pierre-Yves, frère, de Taizé Au couvert d'une promess, éléments de vie chrétienne II 1988 2 85040 081 5 K B 209
Oraison, Marc Au point où je suis ... 1978 2 02 004765 9 K F 218
Szabó, Miklós Auf den Spuren der Kelten in Ungarn 1971 963 13 7492 0 K M 273
Bösen, Willibald Auf einsamer Strasse zu Gott, Das Geheimnis der Kartäuser 1987 3 451 20997 7 K H 171
Knabe, Hubertus (red. Hg.) Aufbruch in einde andere DDR, Reformer und Oppositionelle zur Zukunft ihres Land ... 1989 3 499 12607 9 K N 160
Meyer, Niels I. , Petersen, K. Helveg;Sörensen, Villy Aufruhr der Mitte, Modell einder künftigen Gesellschaftsordnung 1979 3 455 08889 9 K N 49
Noordmans, O. Augustinus 1933 K D 304
Schrama, Martijn Augustinus, De binnenkant van zijn denken 1999 90 211 3746 1 K D 343
Paronetto, Vera Augustinus, De boodschap van een leven 1991 90 252 9338 7 K D 344
Zwaag, K. van der Augustinus, De kerkvader van het westen, Zijn leven, zijn werk, zijn invloed 2008 978 90 5829 911 6 K D 694
Meer, F., van, der Augustinus, De zielzorger 1949 K D 346
Sizoo, A. Augustinus, Leven en werken 1957 K D 552
Janssen, Louis os.s.b (samenstelling) Augustinus-brevier 9999 K F 78
Beaumont, Pierre, de Aujourd'hui la foi 1976 2 7289 0024 8 K B 206
Gibson, W.M. Aulp Peedie Kirks (Orkney) 1991 0 9518392 0 9 K D 546
Karff, Fritz Aus der Chronik der Hallig Nordstrandischmoor 1979 3 7672 0616 1 K M 122
Schmid, Marion Austria in Picture 9999 3 900 284 02 4 A S 134
Jean-Paul II Aux religieuses et religieux, 1989 - 1990 Tome VI 1991 K B 216
Nagel, Marcel Aux sourced d'une congrégation, Ecrits de M. l'abbé Marcel Nagel Aumônier à la M ... 1989 K H 221
Franken-Duparc Avonturen met het gebed 1980 90 259 4167 2 K F 57
Bruggen, Carry, van Avontuurtjes 1981 90 214 9508 2 K V 192
Becker, Jillian Baader Meinhof, Opkomst en ondergang 1977 90 10 02016 9 K M 264
Nolthenius, Helene Babylon aan de Rhône, Lapo Mosca in ballingschap 1998 90 413 0020 1 K V 301
Leeuw, G., van, der (Bach) Bach's Mattheuspassion 1941 A R 63
Reynolds, E.E. Baden-Powell, de geschiedenis van zijn leven 1950 K D 27
Leeuw, G., van, der Balans van het Christendom 1940 K B 489
Leeuw, G., van, der Balans van Nederland 1965 K N 9
Duijnhoven, Serge, van Balkan, Wij noemen het rozen 1999 90 5759 123 5 A S 243

 Boeken

Pagina 13 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Kaplan, Robert D. Balkanschimmen, Een reis door de geschiedenis 1999 90 274 6635 1 T M 5
Thomson, Erik Baltikum, Eine Erinnerung, Gesehen in 96 Aufnahmen 1985 3 8035 8315 2 A S 233
Onwijn, Karel Baltische landen, Estland, Letland, Litouwen 2007 978 90 6832 431 0 A S 263
Dohrn, Verena Baltische Reise, Vielvölkerlandschaft des alten Europa 1994 3 10 015313 8 A S 225
Dohrn, Verena Baltische reizen 1995 90 254 1414 1 A S 170
Baltische verhalen, Schrijfsters uit Estland, Letland en Litouwen 1994 90 284 1676 5 K Z 12
Loon, Paul van Ban voor Vampiers? 2000 90 01 553 109 K U 75
Springer, F. Bandoeng-Bandung 1993 90 214 8289 4 K V 179
Romijn Meijer, H. Bang weer 9999 K V 108
Beurden, Jos, van Bangladesh 2004 90 6832 408 X A S 12
World Council of Churches, Faith and Order Baptism, Eucharist and Ministry, (BEM) 1982 K I 106
Luiks, A.G. Baptisterium, De bediening van de doop in de oud-christelijke kerk 1975 90 242 0619 7 K D 34
Nieuwenhuys, Rob Baren en oudgasten, Tempo doeloe - een verzonken wereld, Fotografische documente ... 1981 90 214 7692 4 K M 281
Thijssen, Theo Barend Wels 1968 K V 285
Endt, Enno en Frerichs, Lieneke Bargoens woordenboek, Kleine woordenschat van de volkstaal 1972 90 6005 060 6 K A 17
Crijns, Hub; Elhorst, Wielie; Miedema, Lútzen; Noordegraaf, Herman; Robbers-van ... Barmhartigheid en gerechtigheid, Handboek diaconie wetenschap 2005 90 435 0927 2 K K 95
Zuidberg, Gerard Barmhartigheid en trouw in het pastoraat, notities voor een spiritualiteit van d ... 1992 90 304 0649 6 K K 125
Grunow, Richard (samensteller) Barth brevier 1971 9025900682 K F 76
Vries, Anne, de Bartje 9999 K U 36
Vries, Anne, de Bartje zoekt het geluk 9999 K U 35
Basilique Sainte Cecile Albi 1997 2 907380 77 x A R 178
Duchatelez, K. o.praem. Basilius de Grote, Een evangelische revolutionair 1999 90 317 1442 9 K D 369
Basilius, van Caesarea Basilius van Caesarea, Over de Heilige Geest 1983 K D 316
Schillebeeckx, Edward Basis & Ambt, Ambt in diens van nieuwe gemeentevorming 1979 90 244 1515 2 K I 219
Roorda, Niko Basisboek duurzame ontwikkeling 2005 90 01 26709 2 K N 252
Huijgen, Monique en Verburg, Marja Basiswoordenboek van de Nederlandse taal 1987 90 05 01168 8 K A 28
Roland, Claudine (e.a.) Bastides et autre villes neuves du Moyen Age 1999 2 911515 07 2 K M 247
Toorn, Willem, van Bataafsche Arcadia 1979 90 214 9486 8 K V 148
Lindgren, Torgny Bathseba 1991 90 234 3189 8 K Z 90
Bavo Liedboek 1979 K Q 154

 Boeken

Pagina 14 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Beatrijs 1941 K V 370
Pieper, J;Post, P.; Uden, M., van (red.) Bedevaart en pelgrimage, Tussen traditie en moderniteit 1994 90 304 0734 4 K E 195
Staal, Casper en Wingens, Marc Bedevaarten in Nederland 1997 90 5730 004 4 K D 386
Margry, P.J. en Caspers, C.M.A. Bedevaartplaatsen in Nederland, 1, Noord- en Midden-Nederland 1997 90 6550 566 0 K D 646
Margry, P.J. en Caspers, C.M.A. Bedevaartplaatsen in Nederland, 2, Noord-Brabant 1998 90 6550 567 9 K D 647
Margry, P.J. en Caspers, C.M.A. Bedevaartplaatsen in Nederland, Addenda , Index 2004 90 6550 791 4 K D 649
Margry, P.J.; Caspers, C.M.A. Bedevaartplaatsen in Nederland, Deel 3: Provincie Limburg 2000 90 6550 568 7 K D 648
Jöckle, Clemens Bedevaartsoorden, Honderd bedevaartplaatsen van Europa 1997 905234 030 7 K E 133
Baruch, J.Z. (e.a. red.) Bedreiging of verrijking? De ontmoeting van joden en christenen in Europa en Isr ... 1992 90 2426569 X K E 127
Kortooms, Toon Beekman en Beekman, Brabantse roman 9999 K V 238
Drewermann, Eugen Beelden van verlossing, Toelichtingen op het evangelie van Marcus 1990 90 211 3550 7 K C 426
Beeldhouwwerken en tekeningen van Barbara Hepworth 1965 A R 50
Biegel, Paul Beer in het verkeer 2001 90 208 41181 K U 86
Talkenberger, Wolf-Dietrich Begegnung mit dem Leben, Jesu Leiden, Sterben und Auferstehen nach ausgewählten ... 1988 3 7461 0055 0 K C 374
Churhc, Ida;Leslie Begin with a Hymn, A book for Morning Devotions 1957 K F 56
Nolen, W.A.;Hoogduin, C.A.L. en Moleman, P. Behandelingsstrategieën bij depressie 1992 90 313 1358 0 K O 81
Haneveer, P. Beheerders van Gods Geheimen, Theologische bezinnng over het Sacrament van de H. ... 1962 K B 59
Rood, Lydia Beide benen 1990 90 5333 006 2 K V 131
Groen, J.A. jr. Bekende Amsterdammers 1983 90 6122 6317 K M 275
Bekende Nederlandse vrouwen schijven brieven aan een Afghaanse vrouw 2003 90 5356 620 1 A S 275
Svevo, Italo Bekentenissen van Zeno 2000 90 2108 369 6 K Z 49
Katz, Arthur Bekering, Schijn of werkelijkheid ? 1996 K B 508
Thiel, J.H. en anderen Beknopt grieks-nederlands woordenboek 1958 K A 14
Muller, Fred., Renkema, E.H.;Leeman, A.D. Beknopt Latijns - Nederlans woordenboek 1970 K A 9
Podhradsky, Gerhard Beknopt liturgisch woordenboek 1965 K A 69
Korff, A.J. Beknopte geschiedenis der Apostolische Kerk 1963 K D 583
Delfgaauw, Bernard; Peperstraten, Frans, van Beknopte geschiedenis der wijsbegeerte, Van Thales tot Lyotard 1993 90 391 002 0 K N 89
Smit, E.L. Beknopte geschiedenis van het Christendom 1948 K D 41
Leeuw, G., van, der Beknopte geschiedenis van het kerklied 1948 K D 631
Langeveld, M.J. Beknopte theoretische pedagogiek 1979 90 01 52898 8 K N 181

 Boeken

Pagina 15 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Exalto, K. Beleefd geloof, Acht schetsen van gereformeerde theologen uit de 17e eeuw 1974 90 70057 22 0 K D 191
Wintermans, Mr. J.J.G. Belgische vluchtelingen in Eindhoven, 1914 - 1919 1985 90 70846 04 7 K M 182
Zwanbepol, Klaas (inl.) Belijdenisgeschiften voor de Protestantse Kerk in Nederland 2004 90 239 1620 4 K B 471
Augustinus, Aurelius (Gerard Wijdeveld Vert.) Belijdenissen 1985 90 263 0683 0 K B 433
Mayes, Frances Bella Toscane, Het zoete leven in Italië 1999 90 5333 793 8 A S 160
Barth, Karl Belofte en verantwoordelijkheid, Der Christelijke gemeente in het huidige tijdsg ... 1946 K B 129
Rood, Lydia Belofte onder het Zuiderkruis, Dokters roman 2006 K V 322
Makkink, J.B. Beloofd land, 1 De positie van de boer in oud Israël 1965 K C 128
Makkink, J.B. Beloofd land, 2 Het werk van de boer in oud Israël 1965 K C 129
Bomans, Godfried Beminde gelovigen 1970 90 263 0136 7 K V 24
Schmitz, D.Ph. En Mohrmann, Ch. Benedicti Regula 1962 K H 126
Benedictijns leven in Egmond; het Sint-Liobaklooster en de Sint-Adelbertabdij 1985 90 6416 076 7 K H 15
Benedictus en zijn monikken in de Nederlanden I 1980 K H 53
Benedictus en zijn monikken in de Nederlanden III 1980 K H 54
Benedictus en zijn monnikken in de Nederlanden II 1980 K H 52
Vogüé, Adalbert, de osb Benedictus en zijn regel, In zijn tijd en nu 1983 90 6721 271 7 K H 76
Benediktijns Tijdschrift 1970 J B 2
Jensen, Brian Moller Benedikts Regel 1998 87 7289 504 7 K H 142
Benelux Monasticon 1980 K H 79
Jong, A., de Benin 1986 90 12 05388 9 A S 14
Kuijk, Otto en, deelen, Martin Bepááldelijk ... Luns 1965 K N 40
Buffinga, N. (red.) Beproeft de geesten, Hedendaagsche stroomingen op religieus gebied 9999 K E 38
Döblin, Alfred Berlijn Alexanderplatz, Franz Biberkopfs zondeval 1989 90 253 5045 3 K X 2
Weise, Klaus en Dochow, Bernd Berlin Hauptstadt der DDR, A bis Z 1978 A S 187
Merz, Konrad Berliner Amsterdamer und ach - Jude auch 1998 3 933377 90 0 K X 7
Duby, Georges Bernard van Clairvaux en de Cistercienzerkunst 1989 90 5157 041 4 K H 22
Hecke, Lode, van Bernardus van Clairvaux, En de religieuze ervaring 1990 90 242 7700 0 K E 124
Monniken, van Citeaux en Acey Bernardus van Clairvaux, Liefde voor de Kerk 1990 2 87718 039 5 K U 47
Werkgroep voor liturgie Heeswijk Berne bid boek 2009 978 90 70395 38 4 K G 298
Beroemde Kerstvertellingen 1990 90 5112 164 4 K Z 10

 Boeken

Pagina 16 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Belderbos, Frank en Visser, Jan (red.) Beroep: prostituée 1987 90 6665 020 6 K N 7
Cowan, George Ph. D. Beste Rob 1960 K B 171
Hix, Willa Bestemming New York 2004 90 3782 413 7 K Y 244
Tellegen, Toon Beterschap, Dierenverhalen over ziekte en pijn 2009 978 90 214 3476 6 K V 389
Kampen, Anthony, van Betty Smith, Free lance voor God 1973 9026960212 K B 249
Buber, Martin Between Man and Man 1979 K N 136
Bison, Meta Beverwijk vertelt 1991 90 288 5312 x A S 257
Overduin, J. Bevrijding, Bijbels dagboek 1975 90 210 5042 0 K F 46
Vestdijk, S. Bevrijdingsfeest 1958 K V 189
Voets, B. Bewaar het toevertrouwde pand 1981 90 3040212 1 K D 419
Stap, Ton, van, der Bewaard verleden, Autobiografiche fragmenten 1996 90 211 3633 8 K V 212
Lillie, David Beyond Charisma 1981 0 85364 325 3 K I 51
Nicci French Bezeten van mij 1999 90 414 0605 0 K Y 290
Breevaart, P., van, de en Woudenberg, M.P., van Bezielde journalistiek, Tien bijdragen verzameld ter gelegen van het 25-jarig be ... 2004 90 76260 14 1 K N 192
Grün, Anselm Bezielend leidinggeven 2003 90 259 5313 1 K F 122
Barnard, Willem Bezig met Genesis, Van hoofde aan 1983 90 259 4236 9 K C 330
Jochemsen, Henk ; Boer, theo (red.) Bezinning op het levensbegin, Verzamelde opstellen van Henk Jochemsen 2009 978 90 5881 412 8 K L 77
Bezinningen bij gods woord van dag tot dag, Door norbertijnen van de Abdij Poste ... 1989 90 72100 23 9 K F 155
Strauss, Botho Bezoekers 1990 90 6403 2416 K X 18
Crins, Rieki Bhutan 1998 90 6832 358 X A S 13
Bibel 1995 90 6126 081 7 K C 448
Agard, Erik en Aagaard, Johannes Bibelske billedmeditationer, Over Joakim Skovgaards billeder i Viborg Domkirk 2001 87 7495 108 4 K J 11
Saussure, Eric frère, de Taizé (ill.) Bible illustrée 1968 K C 289
Biblia Dalecarlica, The Life of Jesus in Dalecarlian Paintings ... 9999 A R 111
Kittel, Rudolf (red.) Biblia Hebraica 1966 K C 27
Biblia Sacra juxta Vulatam Clementinam 1965 K C 274
Offenber, Adri K. ; Schrijver, Emile G.L. ; Hoogewoud, F.J. Bibliotheca Rosenthaliana, treasures of Jewish Booklore, Marking the 200th Anniv ... 1996 90 5356 088 2 K M 276
Meister, Abraham Biblische Namen, kurz erklärt 1975 3 7673 7610 5 K B 106
Bibllia Sacra Vulgata, Iuxta Vulgatam Versionem 1983 3 438 05303 9 K C 137
Oosterhuis, Huub Bid om vrede 1966 K G 33

 Boeken

Pagina 17 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Franken-Duparc, A. Bidden 1947 K F 23
Berg, Marinus, van, den Bidden bij het ouder worden 1982 90 242 2701 1 K G 23
Bidden en zingen, Gebeden en gezangen voor - tijdens - en na de H. mis 9999 K G 181
Corstanje en anderen Bidden in de Geest 1974 K B 16
Lescrauwaet, J.;Peters, J.;Waaijman, C.;Wegman, H. en Zuidberg, G. Bidden maakt anders 1974 90 304 0056 0 K F 95
Vermeiren, Korneel Bidden met Benedictus 1980 K F 139
Stinissen, Guido en Wilfried Bidden met het lichaam 1974 90 209 0531 7 K G 2
Forest, Jim Bidden met Iconen 1998 90 259 4736 0 K F 200
Peters, Jan (red.) Bidden nu, Een realiseerbare opgave 1971 K F 272
Schmidt, Herman A.P. Bidden onder weg, van 1960 tot 1970, Documentare studie met bibliografie en cita ... 1971 90 257 0838 2 K G 92
Wielen, Abt Adelbert, van der Bidden, Retraite gepreekt 4-9 februari 1974 voor de Zusters van St- Lioba 1974 K F 220
Tromp, G.C. Biddend onderweg, Over gebedsvormen in de praktijk van het bidden 1985 90 297 0778 x K K 57
Wielen, Abt Adelbert, van der Biddende bezinning op Sint Bededictusregel voor monniken, retraite 24 t/m 29 okt ... 1977 K H 198
Liesel, Nikolaus Bidt, broeders, met ons, Liturgiën der oosterse Kerken in beeld met historische ... 1960 K G 111
Biebel 2008 978 90 8912 007 6 K C 590
Schmemann Biecht en communie 1971 K B 65
Kuiper, Frits en Zijp, N., van, der Bij 't Lam, 1608 - 1958, De Doopsgezinde Singelkerk ter Amsterdam 1959 K D 211
Bij brood en Beker 1980 90 6140 0430 K B 219
Spijker, W. van 't (red.) Bij brood en beker, Leer en gebruik van het Heilig Avondmaal 1999 90 6140 662 5 K B 636
Birdsall, Jeanne Bij de Pernderwicks in de straat 2008 978 90 5515 928 4 K U 69
Werkgroep Liturgie van de Gemeenschap de Hooge Berkt Bij Hem blijven op zijn weg, De Goede Week en Pasen vieren 2009 978 90 70395 36 0 K G 297
Stroethoff, F.A. Bij ons in de Jordaan 9999 K K 136
Grever, Maria en Veen, Annemiek, van, der (red.) Bij ons moeder en ons Jet, Brabantse vrouwen in de 19de en 20ste eeuw 1989 90 6011 627 5 K M 194
Bijbel 1970 K C 26
Kohnstamm, P.H. Bijbel en jeugd 1923 K J 10
Grandia, Lex Bijbel en spel; bijbelverhalen spelen 1988 90 239 0436 2 K C 15
Charlier, Dom Célestin Bijbel lezen met de kerk 1961 K C 518
Bijbel met deuterocanonieke of apocriefe boeken (NBG 1951) 1987 90 6126 040 X K C 96
Minnen, J.M., van en Vries, E., de Bijbel thora voor kinderen 9999 90 242 6411 1 K J 23
Mitric, Sobodan Radojev Bijbel van de man zonder geloof 1984 90 7058 702 7 K V 310

 Boeken

Pagina 18 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Kuiper, J.E. Bijbel voor de jeugd 1948 K C 107
Klink, Joanne Bijbel voor de kinderen 1985 90 242 5063 3 K C 271
Bijbel voor jonge mensen 1967 K C 49
Wijngaards, J.N.M. Bijbel voorlezen in de liturgie, Dàn goed en verstaanbaar 1974 90 6173 038 4 K G 109
Bijbel, dat is de gansche heilige schrift bevattende al de kanonieke boeken des ... 9999 K C 30
Bijbel, dat is de geheel Heilige Schrift des ouden en nieuwen Testaments met de ... 1940 K C 11
Bijbel, Nieuwe vertaling NBG 1974 K C 28
Bijbellezen in het spoor van Israël 1977 90 6173 247 6 K C 483
Miskotte, K.H. Bijbels ABC 1971 9025930298 K B 265
Deursen, A., van Bijbels beeldwoordenboek 1970 K C 13
Wiesel, Elie Bijbels eerbetoon, Portretten en legende 1976 90 304 0100 1 K C 575
Aalders HWZN, G.J.D.;Koole, J.L.;Mulder, M.J. ;Nelis, J.T. ; Woude, A.S., van de ... Bijbels handboek Deel IIB, Tussen Oude en Nieuwe Testament 1997 90 242 1361 4 K C 537
Deverell, Richard en, deverell, Christine Bijbels handboek voor jonge lezers, Gids door de bijbel 2000 90 338 12770 K C 548
Dalen-Oskam, Karina van ; Mooijaart, Marijke Bijbels lexicon, Woorden en uitdrukkingen uit de bijbel in het Nederlands van nu 2000 90 5333 923 x K A 84
Jongerius, Henk Bijbels liedboek 1971 K Q 76
Bijbelsch platenboek 9999 K U 12
Trip-de Beaufort, Hetty Laman Bijbelsche verhalen 1924 K C 290
Jacobse, Muus Bijbelse gedichten 9999 K V 263
Bijbelse inspiratie, tekeningen en prenten van Lucas van Leyden en Rembrandt 1964 A R 5
Bijbelse kantieken, Voor het getijdengebed, Bezorgd en getoonzet door Benedictij ... 2003 90 6173 718 4 K Q 79
Breukelman, F.H. Bijbelse theologie I,1 , Een verhandeling over de kolometrische weergave van bij ... 1980 90 242 09145 K C 611
Grossouw, W.K. Bijbelse vroomheid, Beschouwingen over de spiritualiteit van het Nieuwe Testamen ... 1955 K C 565
Pop Bijbelse woorden en hun geheim 1964 K A 54
Pop, F..J. Bijbelse woorden en hun geheim, deel I en II 1958 K B 82
Gooyer, A.C., de Bijbeltaal en Moedertaal, De invloed van de Statenvertaling op het Nederlands 1962 K C 379
Hollander, H.W. en E.W. Tuinstra, red. Bijbelvertalen, liefhebberij of wetenschap 1985 9061269091 K C 101
Baldwin, James Bijna binnen handbereik 1991 9023432045 K Y 123
Böll, Heinrich Billard um halb zehn 1967 K X 43
Gielen, Mirjam Bink& Bente zijn jarig, En andere voorleesverhalen 2007 K U 132
Barnard, Willem Binnen de Tijd, Het zinsverband der liturgie 1988 90 6495 159 4 K G 222

 Boeken

Pagina 19 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Oudheusden, Jan, van Binnendieze, De stadsrivier van 's Hertogenbosch 1998 90 400 9814 X A S 237
Smith, Wilbur Birds of Prey 1997 0 33 0352 89 x K Y 187
Liebergen, L Birgitta van Zweden 1303 - 1373, Zes eeuwen kunst en cultuur van haar kloosteror ... 1986 90 71647 01 3 A R 6
Hulst, Hans Birma (Myanmar) 2006 90 6832 428 4 A S 15
Spitzer, Walter O. en Saylor, Carlule L. (red.) Birth Control and the Christian 1969 K L 14
Lubich, Chiara Bis wir alle eins sein werden 1961 K F 81
Tretjakewitsch, Léon Bishop Michel d'Herbigny SJ and Russia, A Pre-Ecumenical Approach to Christian U ... 1990 3 7613 0162 6 K D 83
Harper, Michael Bishops' Move, Six Anglican Bishops share their Experienxe of Renewal 1978 0 340 22798 2 K B 405
Mommsen, Wilhelm Bismarck 1994 3 499 50122 8 A T 17
Ancel, mgr. Alfred Bisschop + arbeider, Ervaringen en gedachten van een bisschop die vijf jaar het ... 1964 K K 55
Hawinkels, Pé Bjbelfragmenten 1978 90 304 0149 4 K C 443
Grunberg, Arnon Blauwe maandagen 1994 90 5108 118 9 K V 256
Chagneau, F. Blijf bij ons, Gebeden, overwegingen, psalmen 1970 90 263 0114 6 K G 223
Berkelmans, Frans Blinde groenling, Over Buitenschot de derde bundel van Ida Gerhardt 1998 90 800295 8 0 K V 234
Fromm, Bella Bloed en banketten, Society reporter in Berlijn 1994 90 6766 177 5 K M 173
Wallace, Edgar Bloedazen 1980 90 229 1867 X K Y 75
Meyboom, J.C.C. Bloemen uit de hof van Eden 1974 K C 63
Baldwin, James Blues voor de blanke man 1965 K Y 69
Bochumer Bürger Bibel 2003 3 86515 252 8 K C 480
Kaars Sijpesteijn, Ernst John en Magala, Jacek Boek van grieven, Het volk en Europa 2003 90 808345 1 3 K N 152
boekje heeft geen titel, ordes van dienst voor toetredingen in een Benedictijns ... 9999 K G 249
Kleijn, Koen Boerderijen in Nederland 1994 90 6113 668 7 A S 198
Veen, Luuk, van, der Boerderijen in Nederland, Op reis langs de monumenten van ons platteland 1985 90 218 3498 7 A S 210
Wilson, Colin Bohémiens in Soho 1962 K Y 56
Andersson<aron Boken om Birgitta, Helgon och profet 1977 K D 494
Oostra, Menno;Malaver, Leonor Bolivia 2003 90 6832 402 0 A S 16
Polgrom, Els Bombaaj! 1995 K U 101
Bethge, Eberhard Bonhoeffer 1986 3 499 50236 4 K D 509
Boenhoeffer, Dietrich (Dudzus, Otto red.) Bonhoeffer brevier 1974 90 259 0006 2 K F 77
Rothuizen, G. Th. Bonhoeffer, Zijn leven, de oecumene, de navolging van Christus, een mondige were ... 9999 K B 290

 Boeken

Pagina 20 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Romain, Willy-Paul Bonifatius, Grondlegger van Europa 1991 90 5121 268 2 K D 347
Kromhout, Rindert Boris en het woeste water 2002 90 7433 675 2 K U 114
Bos' schoolatlas der geheele aarde in 29 kaarten 1877 90 01 12098 9 K A 76
Campschreuer, Willem Bosnië-Herzegovina 2002 9068323946 A S 111
Weeks, Edward Boston, Cradle of Liberty 1965 A R 42
Straelen, H.J.J.M., van Botsing, vervreemding en ontmoeting; christendom en andere wereldgodsdiensten 9999 K E 68
Valbonne, Jean Bourgondië 1985 90 6113 189 8 A S 203
Duinkerken, Anton Brabantse herinneringen 1964 K M 170
Damase, Jacques Braque 1963 A R 53
Bayer, Marcel Brazilië 2006 90 6832 420 9 A S 17
Demurger, Alain Brève histoire des ordres religieux militaires, Hospitaliers, Templiers, Teutoni ... 1997 2 910685 16 0 K D 534
Smit, Joop Brief aan de Galaten 1989 90 6173 4550 9 K C 227
Meynen, Maria Brief aan mijn verslaafde zoon 1979 90 218 2585 6 K V 328
Brief uit Taizé, Taizé en het concilie van jongeren 1979 K H 248
Havel, Václav Briefe an Olga, Betrachtungen aus dem Gefängnis 1990 3 499 12732 6 K Z 107
Herzberg, Abel J. Brieven aan mijn kleinzoon 1975 90 214 9362 4 K V 244
Guardini, Romano Brieven over levensvorming 1964 K F 277
Lewis, C.S. Brieven uit de hel 1954 K E 78
Lammens, G.N. Brieven uit de hemel 9999 K B 374
Carretto, Carlo Brieven uit de woestijn 1976 90 6075 8412 K F 14
Hillesum, Etty Brieven uit Westerbork 1994 0927 7625 K V 376
Spink, Kathryn Broeder Roger van Taizé 1989 90 252 9193 7 K D 589
Smits, Ton (red.) Broeder: God en mensen nabij, Over broeders en fraters in Nederland 1990 90 6416 1941 K H 67
Heinz-Mohr, Gerd en Bahr, Hans-Eckehard Broeders van deze wereld, Nieuwe vormen van christelijk gemeenschapsleven (leine ... 1967 K H 146
Jong, H., de Bron en norm; een bundel bijbelstudies 1979 9024200814 K C 397
Jong, H., de Brood in bethlehem, zes preken over het boek Ruth 1975 90 6064 082 9 K C 517
Beuken, Wim; Hartog, Marieke, den; Meij, Jaap, van, der; Poorthuis, Marcel; Vede ... Brood uit de hemel, Lijnen van Exodus 16 naar Johannes 6 tegen de achtergrond va ... 1985 90 242 4046 8 K C 362
Shenouda III, Patriarch Brood uit de woestijn 1988 90 242 4689 X K F 222
Portnoy, Ethel Broodje Aap 1980 90 616 9065 X K N 17
Voillaume, René Brothers of Men, Letters to the Petits Frères 1966 K H 168

 Boeken

Pagina 21 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Taube, Otto von Brüder der oberen Schar, Gestalten aus der Welt der Bibel und der Geschichte der ... 1963 K D 439
Vöhringer, Christian Bruegel 1525 /1530 - 1569 1999 3 8290 2578 5 A R 109
Camus, Albert Bruiloft 1976 90 234 0537 4 K W 114
Benali, Abdelkader Bruiloft aan zee 1966 90 5000 018 5 K V 245
Bruisende verhalen, Zee en strand in de wereldliteratuur 1989 90 290 3505 6 K Z 101
Grün, Anselm Buch der Lebenskunst 2002 3 451 27997 5 K F 93
Heine, Heinrich Buch der Lieder 9999 K X 59
Buber, Martin en Rosenzweig, Franz Bücher der Geschichte 1955 K C 545
Buber, Martin en Rosenzweig, Franz Bücher der Kündung 1958 K C 546
Mann, Thomas Buddenbrooks 1957 K X 1
Hawkins, Bradley K Buddhismus 2001 3451052504 K E 7
MacLeod, Ruairidh Building St Magnus Cathedral Kirkwall 1994 1 8983 12 01 X A R 207
Oussoren, Pieter ; Dekker, Renate (vert.) Buiten de vesting 2008 978 90 76564 55 5 K C 591
Eyskens, Mark Buitenlandse zaken, En de Oost-West-kentering 1989 1992 1992 90 209 2124 x K N 149
Bulgaarse Ikonen 1985 A R 84
Detrez, Raymond Bulgarije 2006 90 6832 429 2 A S 18
Breusers, Mark en Caroline Grumiau Burkina Faso 2002 906832392X A S 19
Orwell, George Burmese Days 1983 0 14 00 0456 4 K Y 141
Berwouts, Kris Burundi 2006 90 6832 430 3 A S 258
Burwallen vogelvrij, Aanzet tot een bestemmingsplan 1976 K N 85
Buurtwerk en dorpshuizen, Middelen tot maatschappelijke opbouw 1963 K K 99
Byzantijns Liturgikon 1991 3 927894 07 9 K G 42
Durrand, Jannic Byzantijnse kunst 2002 90 5764 215 8 A R 110
Deursen, A.Th., van;Kardinaal Simonis;Spruijt, Bart Jan;Brico, Rex;Velde, Henk, ... C.S. Lewis honderd jaar 1998 90 5194 186 2 K Y 132
Calendar and Lectionary, Includes Readings fot Daily Prayer and the Eucharist on ... 1995 0 905573 03 X K G 6
Placher, William C. (red.) Callings, Twenty Centuries of Christian Wisdom on Vocation 2005 978 0 8028 2927 6 K F 247
Visser, A.J. Calvijn en de Joden 1963 K B 68
Selderhuis, Herman J. (red.) Calvijn handboek 2008 978 90 433 1436 1 K D 693
Kleinen, John en Mar, Tara Cambodja 2004 90 6832 404 7 A S 20
Achterhuis, Hans Camus: De moed om mens te zijn 1969 K N 162

 Boeken

Pagina 22 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Cantate Domino, An Ecumenical Hymn Book, ... 1983 3 7618 49974 X K Q 101
Cantate Domino, world's Student Christian Federation Hymnal 1963 K Q 77
Keates, Jonathan Canterbury Cathedral 1984 0 906211 16 6 K D 535
Cantuale, Vesper- en lofboek voor de kerkprovincie van Nederland 1917 K Q 60
Cantus ad processiones et benedictiones SSMI Sacramenti, Chants des Salut et des ... 1920 K Q 15
Cantus historiae passionis Domini nostri Iesu Christi decundum Mattheaeum, Marcu ... 1957 K Q 72
Cantus historiae passionis Domini nostri Iesu Christi decundum Mattheaeum, Marcu ... 1957 K Q 73
Cantus historiae passionis Domini nostri Iesu Christi decundum Mattheaeum, Marcu ... 1957 K Q 74
Leeuwen, J.C., van (samensteller) Cantus populares, volkszangbundel voor gezin, kerk en school 1953 K Q 14
Bomans, Godfried Capriolen 1962 K V 357
Bourdarias, Jean Cardinal Marty, Chronique vécue de l'Eglise de France 1980 2 227 32023 0 A T 50
Seynaeve w.f., Jaak Cardinal Newman's Doctrine on Holy Scriptures, According to His Published Works ... 1953 K B 492
Ferguson, James Caribische eilanden 1996 90 6832 357 1 A S 21
Puvogel, Renate Carl Larsson, Watercolours and Drawings 1994 3 8228 8572 x A R 123
Albrecht, Manuel Carl Spitzwegs Malerparadies 1980 3 7796 5175 0 A R 230
Catechism of ht Catholic Church 1995 0 385 47967 0 K J 56
Meer, F., van, der Catechismus, Dat is onderricht in het ware geloof 1941 K J 34
Cronin, Vincent Catharina de Grote, Keizering aller Russen 1979 90 10 02441 5 K M 269
Undset, Sigrid Catharina van Siena 9999 K D 569
Cathédrale de Troyes, Les vitreaux 9999 A R 168
Foster, Richard J. Celebration of Discipline, The Path to Spiritual Growth 1983 0 340 25992 2 K F 70
Black, Naomi (red.) Celebration, The Book of Jewish Festivals 1987 0 00 411602 X K E 95
Raguin, yves s.j. Célibat pour notre temps 1972 K B 319
Bernelf, J. Cellojaren, Verhalen 1996 90 214 5231 6 K V 26
Rees, Elizabeth Celtic Saints, Passionate Wanderers 2000 0 500 01989 4 K D 224
Paus Johannes Paulus II Centisimus Annus, Ter gelegenheid van de honderste verjaardag van de encycliek R ... 1991 90 72263 23 5 K B 414
Atabaki, Turaj en Versteeg, Joris Centraal-Azië 1994 90 6832 331 8 A S 22
Kolko, Gabriel Century of War, Politics, Conflicts, and Society since 1914 1994 1 56584 192 1 K N 150
Groupe, de Recherches islamo-chrétien Ces Ecritures qui nous qustionnent, La Bible et le Coran 1987 2 227 31565 2 K E 16
Communauté, de Jerusalem Ces Saints qui ont fait l'Europe 1994 0760 8187 K H 84

 Boeken

Pagina 23 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Karásek, Oldrich Ceskoslovensko 1990 80 7033 013 9 A S 129
Marchesseau, Daniel Chagall ivre d'images 1995 2 07 053298 4 A R 143
Gerits, Huub Chagall vertaalt/vertelt, De Bijbel in kleur 1999 90 435 0142 5 K C 390
Walther, Ingo F. ; Metzger, Rainer Chagall, 1887 - 1985, Schilderkunst als poëzie 1999 3 8228 6831 0 A R 119
Rahner, Karl Chancen des Glaubens, Fragmente einer moderner Spiritualität 1971 K F 273
Jeannin, Emmanuelle Chantier d' abbayes 2002 2840800969 A R 97
Claes, Ernest Charelke Dop 9999 K V 313
Becker, Marcel (red.) Charisma, De fascinatie van leiders 2006 905573 693 7 K N 161
Rutke, Fem (red.) Charismatisch Nederland, Overzicht van de ontwikkeling van de Pinkstervernieuwei ... 1977 90 242 0768 1 K D 68
Lepetit, Charles Charles de Foucauld, de omwegen van een mens 1982 90 292 9998 3 K B 9
Barrat, Denise en Robert Charles de Foucould, Et la fraternité 1958 K H 165
Ferguson, Ron Chasing the Wild goose, The Story of the Iona Community 1998 1 901557 00 6 K H 139
Eliasberg, A. en Meijers, L.D. (red.) Chassidische verhalen 1971 90 236 0146 4 K E 131
Shapiro, Rabbi Rami Chassidische verhalen en hun betekenis 2007 978 90 8525 017 3 K E 191
Buber, Martin Chassidische vertellingen 1998 90 6325 365 6 K E 75
Meijers, L.D. Chassidisme in Israël, De Reb Arrelch van Jeruzalem 1979 90 232 1725 X K N 139
Hermans, Hub Cheek to cheek chiquitita, De ontdekking van Amerika en de Chicano-cultuur 1992 90 269 6044 1 K M 225
Chemins de Dialogue 1993 K E 181
Saint-Avit, Albert, de Chercher Dieu 1965 K F 39
West, Morris Children of the Sun 1957 K Y 34
Bayer, Marcel Chili 1997 978 90 6832 456 A S 23
Gelcich, Sergio Chili 1975 A S 260
Putten, Jan, van, der China 2003 90 6832 393 8 A S 24
Lancing, George Chinese decamerone 9999 K Y 210
Baecher, Claude (red. e.a.) Chrétien et service, La diaconie - no 1 1994 2 904214 41 0 K K 101
Congar, Yves, M.-J. Chrétiens désunis, Principes d'un "oecuménisme" catholique 1937 K I 132
Christ est ma vie, 150e Rapport annuel, Les diaconesses 1992 K H 68
Men, Père Alexandre Christ est ressucité! 1992 2 907 429 21 3 K F 164
Christ in our Midst, The Liturgy Constitution 1964 K G 289
Küng, Hans Christ sein 1976 3492020909 K B 385

 Boeken

Pagina 24 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Christelijk bestaan in een seculaire cultuur 1969 K E 5
Gaay Fortman, Mr W.F., de, e.a. Christelijk en sociaal? Zoekend naar de sleutel die uit de doolhof bevrijdt 1954 K B 553
Steenbergen, Loet Christelijk erfgoed langs 's heren wegen 9999 A R 32
Berkhof, H. Christelijk geloof 1990 9026606311 K B 417
Christelijke beroepscode voor verpleegkundigen en andere werkers in de gezondhei ... 1997 90 71371 19 0 K O 14
Ploeger, Ds H. en A.G., van, der Schaik Christelijke gedachten over verslaving 9999 K O 3
Ter Horst, W. Christelijke geloofsopvoeding, Een handreiking 1989 90 242 4886 8 K J 13
Christelijke gezangen der Hersteld-Evangelische-Luthersche Gemeenten in Nederlan ... 1857 K Q 41
Le Blanc, Paul en anderen Christelijke iconografie, opstellen over iconografische aspecten van het nederla ... 1990 901206550X A R 24
Metz, J.B. Christelijke mensbetrokkenheid, Over de denkvorm van Thomas van Aquino 1964 K B 606
Cusveller, B.S.;Ridder-Sneep, N.A., de en Jochemsen, H. (red.) Christelijke oriëntatie in medisch-ethische onderwerpen (geactualiseerde 2e druk ... 2003 90 5881 135 2 K L 58
Schoon, S. Christelijke presentie in de Joodse staat 1983 90 242 22872 6 K E 109
Schoon, S Christelijke presentie in de joodse staat 1982 90 242 2282 6 K B 556
McGrath, Alister Christelijke spiritualiteit, Een inleiding 2002 90 435 0171 9 K F 235
Dijkstra, Klaas Christelijke symbooltaal 1982 90 246 4431 3 A R 166
Puchinger, G. Christen en secularisatie 1968 K B 526
Michael, J.P. Christen glauben Eine Kirche, Wiedervereinigung ohne Rom? 1962 K I 135
Schruers, Paul Christen worden met Marcus 1989 90 289 1466 8 K C 302
Küng, Hans Christen zijn 1976 90 304 0089 7 K B 284
Slomp, J. (red.) Christenen en moslims in gesprek, een handreiking 1983 9025942288 K B 48
Hermans, Mag. J. en Peeters, W. (red.) Christenen in het Midden-Oosten, Is er nog plaats voor hen? 1991 90 72263 23 3 K I 166
Bredero, Adriaan H. Christenheid en christendom in de middeleeuwen, Over de verhouding van godsdiens ... 2000 90 391 0807 2 K D 406
Wilson, Brian Christentum 2001 3451052504 K E 8
Fuchs, H. en Grüninger, W. Christfest heute 1977 3 7656 0205 1 K X 10
Hermann, Kai en Rieck, Horst Christiane F., Verslag van een junkie 1980 90 230 0366 7 K X 9
Anderson, J.N.D. Christianity & Comparative Religion 1977 0 87784 477 1 K E 188
Doraisawmy, Solomon Christianity in India, Unique and Universal Mission 1986 K D 248
Donavan, Vincent J. Christianity Rediscovererd, An Epistle from the Masai 1982 K B 371
Ward, W.R. Christianity under the Ancien Régime, 1648 - 1789 1999 0 521 55672 4 K D 209
Campbell, Ernest Q en Pettigrew, Thomas F. Christians in Racial Crisis, A Study of Little Rock's Ministry 1959 K L 15

 Boeken

Pagina 25 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Betts, Robert Brenton Christians in the Arab East 1978 0 281 03665 9 K I 98
Bosshart, Emanuel Christliche Symbole, Vierzig neugestaltete Symbole zum Text des Römerbriefes 1970 A R 158
Perler, Thomas Christliches Brauchtum, Gestern und heute 1977 3 85764 049 9 K G 83
Gunstone, John Christmas and Epiphany 1967 71640015 4 K G 246
Bonhoeffer, Dietrich Christology 1978 K B 424
Petri, Heinrich (uitgever) Christsein und Marianische Spiritualität 1984 3 7917 0900 3 K B 25
Lagerlöf, Selma Christulegenden 9999 K Z 138
Berkhof, H. Christus de zin der geschiedenis 1966 K B 552
Koning, Roeland; Smilde, H. ; Waterink, J. Christus in de kunst 1964 A R 116
Schilder, K. Christus in zijn lijden, Overwegingen van het lijdensevangelie, Bij den uitgang ... 1930 K B 630
Schilder, K. Christus in zijn lijden, Overwegingen van het lijdensevangelie, Christus aan den ... 1930 K B 628
Schilder, K. Christus in zijn lijden, Overwegingen van het lijdensevangelie, In den doorgang ... 1930 K B 629
Kazantzakis, Niko Christus wordt weer gekruisigd 9999 K Z 7
Meer, F., van, der Christus' oudste gewaad, Over de oorspronkelijkheid der oud-chirstelijke kunst 1989 90 263 0957 0 A R 55
Schillebeeckx O.P., E. Christus, Sacrament van de Godsontmoeting 1966 K B 322
Church Hymnal 1960 K Q 65
Dercsényi, Balázs en Marosi, Ernö Churches in Hungary 2003 963 9026 84 0 A R 49
Haasse, Hella S. Cider voor arme mensen 1968 K V 217
Pierre Etienne Ciel sans ombre 1981 K W 9
Bakker, Piet Ciske de Rat 1941 K V 168
Leroux-Dhuys, Jean-Francois Cistercian Abbeys, History and Architecture 1998 3 89508 894 3 A R 72
Cite du Vatican 9999 A R 150
Citeaux 1098 - 1998, L'épopée cistercienne 1997 K D 465
Boiten, R.G.H. City-pastorie Oudezijds 100 9999 K D 385
Schmidt, Johan (red.) Claus Harms, Ein Kirchenvater des 19. Jahrhunderts, Auswahls aus seinen Schrifte ... 1976 3 579 03969 5 K D 159
Clemens van Alexandrië 9999 K D 126
Clemens van Rome, Brief aan de kerk van Korinte 1982 K D 315
Nouwen, Henri J.M. Clown in Rome, Over afzondering, celibaat, gebed en contemplatie 9999 90 209 4164 1 K F 28
Cluny ou la puissance des moines, Histoire de l'abbaye et de son ordre, 910 - 17 ... 2002 K H 161
Wollash, Joachim Cluny, Licht der Welt, Aufstieg und Niedergang der klöstelichen Gemeinschaft 2002 3 491 69035 8 K H 121

 Boeken

Pagina 26 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Ravenzwaaij, G. van (red._) Cm nu met sang 9999 K Q 208
Cohen, Peter Cocaine Use in Amsterdam, In Non Devian Subcultures 1989 90 6993 045 5 K O 84
Codex Iuiris Canonici, Wetboek van Canoniek Recht 1983 90 304 0370 5 K D 201
Colijn in de caricatuur, 100 uitgezochte caricaturen met een voorwoord van Dr Co ... 9999 K N 18
Campert, Remco Collega's, Gedichten 1986 90 234 4630 5 K V 276
Hulsbosch,F.N.M. Colombia 1981 906255 505 5 A S 25
Malaver, Leonor en Menno Oostra Colombia 2001 9068323806 A S 96
Stinissen, Guido o.c.d. Comment faire oraison, Sur les traces de Thérèse d'Avila 1997 2 204 05909 9 K D 498
St. Thierry, Willem van Commentaa op het Hooglied 9999 K C 569
Waal, C. vander Commentaar op het evangelie naar Johannes 1984 90 6047 869 X K C 577
Commissie maaltijd des Heren en kerkelijk ambt, Eindrapport analyse van de litur ... 1989 K B 199
Common Ground, A Song Book for all the Churches 1998 0 715 20753 9 K Q 93
Barth, Karl Communauté chrétienne et communauté civile 9999 K B 502
Lapointe, Eugène Communautés Chrétiennes, Pour une église rassemblée et responsable 2000 2 89420 425 6 K B 439
Messie, G. Communautés de Jérusalem: religieuze gemeenschappen ontstaan vanuit Parijs 1988 90 6416 156 9 K H 17
Delbrêl, Madeleine Communautés selon l'Evangile 1973 K H 92
Bobrinskoy, Boris Communion du Saint-Esprit 1992 2 85589 356 9 K B 404
White, Stephen; Gardner, John en Schöpflin, George Communist Political Systems, An Introduction 1987 0 333 44108 7 T N 30
Hinton, Jeanne Communities, Stories of Christian Communities in Europe 1993 0 86347 070 x K H 100
Vanier, Jean Community and Growth 1989 0 8091 3135 8 K H 16
Lescrauwaet, J. Compendium van het oecumenisme 1962 K I 190
Adams, Jay E. Competent to Counsel 1982 0 8010 0047 5 K K 90
Barral i Altet, Xavier Compostella, Le grand chemin 1999 2 07 053249 6 K D 495
Congar, Yves ;Küng, Hans ;O'Hanlon, Daniël (red.) Concilie-toespraken 1964 K D 657
Concordantie des Bijbels benevens Namenregister met verklaringen 1940 K C 59
Dee, S.P. en Schoneveld, J. (red.) Concordantie, Op het Oude en Nieuwe Testament in de nieuwe vertaling van het Ned ... 9999 90 246 2007 4 K C 404
Oskamp, Paul; Geel Rudolf Concreet en beeldend preken 1999 90 6283164 8 K B 578
Augustinus ( A. Sizoo vert.) Confessiones (Belijdenissen) 1939 K B 324
Berkouwer, G.C. Conflict met Rome 1948 K I 76
Visser, H.A. Confrontatie met een controntatie 1965 K B 173

 Boeken

Pagina 27 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Zondag, Jacob Confrontatie met homofielen in evangelisatie en zielzorg 1979 K B 227
Soloveitchik, Joseph B. ; Solomon, Norman ; Munk, Reinier Confrontatie, Over de basis en de grenzen van het gesprek tussen joden en christ ... 1994 90 242 8218 7 K E 202
Berwouts, Kris Congo 2001 90 6832 385 7 A S 85
Congregational Praise 1967 K Q 162
Harmel, Frère Jean-Régis Conques, Un religieux raconte son village 1998 2 7082 3358 0 K D 614
Stange, Alfred Conrad von Soest 9999 A R 122
Rees, Daniel (e.a.) Consider Your Call, A Theology of Monastic Life Today 1978 0 281 03742 6 K B 67
Constituties en decreten van het Tweede Vaticaanse Concilie 1967 K D 288
Constituties en Statuten, Cisterzienzerorde van de stricte observantie, 66ste Ge ... 1985 K H 107
Merton, Thomas Contemplation in a world of action 1973 0 385 02550 5 K F 32
Merton, Thomas Contemplative prayer 1977 0 232 51207 8 K F 45
Blois, M., de;Henket, M.M.;Ippel, P.C. en Klanderman, J.H.M. Contouren van het recht 1996 90 268 2963 9 K N 196
Lindeboom, G.A. Contra Naturam, Bedenkingen tegen het onlangs verschenen boekd de homosexuele na ... 1962 K B 226
Buggenum, W., van en Hermanns, J. Contract hulpverlening in de jeugdzorg, Op basis van de methodiek Geal Attainmen ... 1995 90 665 167 9 K O 75
Boom, Corrie ten ; Jamie Buckingham Corrie ten Boom: zwerfster voor God 1984 9060672631 K B 245
Daling, Tjabel Costa Rica 1996 90 6832 349 0 A S 27
Long, Richard Countless stones 1983 A R 9
Williams, H.C.N. Coventry Cathedral 1976 A R 205
Grabau, Eveline en Visser, Henriëtte (red.) Creatieve therapie, Spelen met mogelijkheden 1987 90 368 0022 6 K O 23
Balthasar, Hans Urs von Credo, Overwegingen bij de Apostolische geloofsbelijdenis 1991 90 71873 34 3 K B 77
Crisis van het ambt, Visies en verwachtingen van uitgetreden priesters 1967 K E 170
Stone, Howard W. Crisiscounseling 1977 90 6020 232 5 K K 130
Brinkman, Frans ; Berg, Ruud, van den Crisisopvang en evenwichtsherstel 1991 90 368 0190 7 K O 80
Thomas, Joseph Croire en Jésus Christ; essors et crises de la foi 1961 K F 40
Cruden's Concordance to the Old and New Testaments 9999 K C 80
Hatchwell, Emily en Calder, Simon Cuba 1998 90 6832374 1 A S 26
Born, Wina Culinaire bijbel, Eten en drinken in de bijbel 1998 90 242 9420 7 K C 421
Said, Edward W. Culture et impériolisme 2000 K N 208
Harrison, Lawrence E. en Huntington, Samuel P. Culture Matters, How Values Shape Human Progress 2000 0 465 03175 7 T N 24
Cultuur van moslims en immigranten 9999 K B 114

 Boeken

Pagina 28 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Genicot, Léopold Cultuurgeschiedenis der middeleeuwen 1964 K M 200
Cuthbert 1987 K D 493
Meulenberg, L.F.J. Cyprianus, De ene bron en de vele stromen 1987 90 242 0868 8 K D 327
D'une même voix, Recueil de chants liturgiques pour les diocèses du Suisse Roman ... 1977 K Q 163
Polgrom, Els Daar zijn draken! 1995 90 01 54891 1 K U 99
Guardini, Romano Daarom , Heer, gedenken wij, Beschouwingen over de viering der eucharistie 1961 K B 646
Longos Dafnis en Chloë 1962 K Z 62
Desmet, Marc Dag en Nacht, Een spiritualiteit vanuit de medische ervaring 1996 90 209 2854 6 K F 115
Wallensteen, Peter Dag Hammarskjöld 1995 91 520 0371 X A T 21
Rothfusz, A. Th. (red.) Dagboek bij het liedboek 1978 90 242 3646 0 K Q 28
Laquer, Renata Dagboek uit Bergen-Belsen 1979 90 214 9483 3 K V 176
Plas, Michel, van, der Dagboek van het concilie 1963 K D 124
Heer, Mien, de Dagboek zonder datum 1993 K V 236
Kierkegaard, Sören Dagboeknotities, Een keuze 1971 90 259 0078 x K B 396
Bell Grosvenor, Melvile en Vosburgh, Fredrick G. Dagelijks leven in Bijbel tijd 1974 90 228 3131 0 K C 111
Lindahl, Fritze Dagmar korset Orø- og Rosklde korset 1980 87 480 0325 5 A R 196
Dagmissaal (met de volledige Latijnse tekst en Nederlandse vertalign van het Rom ... 1956 K G 9
Boendermaker, J.P. en Westra, G.H. Dagvaardig, Jesaja lezen naar de Eerste dag toe 1986 90 239 0143 K C 113
Lindeman, E.;Crok, S, Slot, J. en, deben, L. (red.) Daklozen in Amsterdam, Daklozen en niet-daklozen aan het woord 2004 K O 53
Svärdström, Svante Dalmalningar i Zornmuseet 1983 91 8501 430 3 A R 112
Farrow, John Damiaan de melaatse 9999 K D 78
Kempf, Rolf Damit der Mensch göttlich werde, Auf ostkirstlichen Wegen zum geistlichen Leben 2000 3 7722 0381 7 K D 485
Lerner, Harriet G. Dan van woede, Vrouwen en de kracht van hun boosheid 1995 90 607 4856 5 K P 37
Cahill, Thomas Dankzij de Ieren, Hoe een klein volk de beschaving redde, Een vergeten geschiede ... 1998 90 5018 387 5 K M 88
Joris, Lieve Dans van de luipaard 2001 90 290 7027 7 K V 123
Gelineau, J. (red.) Dans vos assemblées, Sens et pratique de la célébration liturgique 1971 K G 126
Rensen, Peter Dansen met de duivel, Undercover bij de centrumdemocraten 1994 90 254 0702 1 K N 47
LeRoi Jones Dante's hel 1968 K Y 237
Straaten, Peter, van Dappere Agnes 1992 90 417 0090 0 K V 154
Rendtorff, Rolf Das Alte Testament, Eine Einführung 2001 3 7887 0656 4 K C 538

 Boeken

Pagina 29 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Kremer, Jacob Das älteste Zeugnis von der Auferstehung Christi, Eine bibeltheologische Studie ... 1966 K C 375
Clasen, Reinfried Das Antlitz alter Kirchen in Schleswig-Holstein, Nach Gemälden von Alfred Johann ... 1986 3 529 02681 6 A R 171
Lewitscharoff, Michael Das Berlin-Paket 2002 3 7607 1842 6 A S 131
Böll, Heinrich Das Brot der frühen Jahre 1972 3 548 02239 1 K X 24
Frey, Hellmuth Das Buch der Anfänge, Kapittel 1-11 Des ersten Buches Mose 1977 3 7668 0044 2 K C 161
Lamparter, Helmut Das Buch der Anfgechtung, Das Buch Hiob 1988 3 7668 0116 3 K C 176
Frey, Hellmuth Das Buch der Führung, Kapitel 36-5- des ersten Buches Mose 1981 3 7668 0047 7 K C 164
Frey, Hellmuth Das Buch der Gegenwart Gottes unter seiner Gemeinde, Kapitel 25-40 des zweiten B ... 1982 3 7668 0050 7 K C 167
Frey, Hellmuth Das Buch der Heimsuchung und der Auszugs, Kapitel 1-18 des zweiten Buches Mose 1984 3 7668 0048 5 K C 165
Frey, Hellmuth Das Buch der Kirche in der Weltwende, Die kleinen nachexilischen Propheten 1977 3 7668 0558 K C 192
Lamparter, Helmut Das Buch der Psalmen I, Psalm 1 - 72 1988 3 7668 0117 1 K C 177
Lamparter, Helmut Das Buch der Psalmen II, Psalm 73- 150 1990 3 7668 0119 8 K C 178
Lamparter, Helmut Das Buch der Sehnsucht, Ruth, Hohes Lied, Klagelieder 1988 3 7668 0122 8 K C 180
Frey, Hellmuth Das Buch der Verbindung Gottes mit seiner Gemeinde, Kapitel 19-24 des zweiten bu ... 1981 3 7668 0049 3 K C 166
Lamparter, Helmut Das Buch der Weisheit, Prediger und Sprüche 1975 3 7668 0120 1 K C 179
Frey, Hellmuth Das Buch der Weltpolitik Gottes, Kapitel 40 - 55 des Buches Jesaja 1985 3 7668 0051 5 K C 183
Frey, Hellmuth Das Buch des Glaubens, Kapitel 12-25 des ersten Buches Mose 1978 3 7669 0045 0 K C 162
Frey, Hellmuth Das Buch des Kampfes, Kapitel 25-35 des ersten Buch Mose 1979 3 7668 0046 9 K C 163
Frey, Hellmuth Das Buch des Ringens Gottes um seine Kirche, Der Prophet Amos 1988 3 7668 0052 3 K C 188
Frey, Hellmuth Das Buch des Werbens Gottes um seine Kirche, Der Prophet Hosea 1990 3 7668 0053 1 K C 189
Gutbrod, Karl Das Buch vom König, Das erste Buch Samuel 1986 3 7668 0070 1 K C 171
Gutbrod, Karl Das Buch vom Lande Gottes, Josua und Richter 1985 3 7668 0774 9 K C 170
Gutbrod, Karl Das Buch vom Reich, Das zweite Buch Samuel 1988 3 7668 0072 8 K C 172
Hackeborn, Mechtild von (inl. Hans Urs von Balthasar) Das Buch vom strömenden Lob 2001 3 451 27613 5 K F 36
Kempen, Thomas von Das Buch von der Nachfolge Christi 1999 3 451 26997 X K F 109
Schweitzer, Albert Das Christentum und die Weltreligionen 1992 3 406 35939 6 K E 22
Friedländer, Saul Das Dritte Reich un die Juden, Die Jahre der Verfolgung 1933 - 1939 2000 3 423 30765 X K M 109
Schlink, Basilea Das Ende ist nah 1962 K B 246
Fichtner, Johannes Das erste Buch von den Köningen 1979 3 7668 0042 6 K C 173
Klemm, Elisabeth Das Evangeliar Heinrichs des Löwen 1988 3 458 32821 1 A R 115

 Boeken

Pagina 30 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Greiffenhagen, Martin (Hrsg.) Das evangelische Pfarrhaus, Eine Kultur- und Sozialgeschichte 1991 3 7831 0751 2 K E 150
Nesser, Hakan Das falsche Urteil 2000 3 442 72598 4 K Z 39
Arenhoevel, Diego Das fremde Buch, Eine Einführung in das Alte Testament 1971 3 460 05231 7 K C 72
Angenendt, Arnold Das Frühmittelalter, Die abenländishce Christenheit von 400 bis 900 1990 3 17 009016 X K D 408
Karmel Marienthal Das Glaubenbekenntnis auf dem Portal der Klosterkirche Marienthal 2002 3 7954 1495 4 A R 190
Diedrich, Hans-Christian (Hrsg.) Das Glaubesnleben der Ostkirche, Eine Einführung in Geschichte, Gottesdienst und ... 1988 3 7338 0092 3 K I 167
Quadflieg, Josef Das große Buch von den heiligen Namenspatronen, Das Leben von 138 Heiligen für K ... 1986 3 491 79044 1 K D 379
Kukkik, Georg en Runge, Rainer Das Haus auf dem Deich, Geschichten zur Geschichte von Nordstrand 9999 A S 221
Eliade, Mircea Das Heilige und das Profane 1957 K B 11
Selawry, Alla Das Immerwährende Herzensgebet 1986 K F 55
Melchers, Erna Das Jahr der Heiligen, Geschichte und Legende 1965 K D 229
Parsch, Pius Das Jahr des Heiles, Klosterneuburger Liturgiekalender 1932 K G 78
Bieritz, Karl-Heinrich Das Kirchenjahr, Feste, Gedenk- und Feiertage in Geschichte und Gegenwart 1988 3 406 33417 2 K G 70
Pfister O.P., Willibald Das Leben im Geist nach Paulus, Der Geist als Anfang und Vollendung des christli ... 1963 K C 558
Six, Jean-François Das Leben von Charles de Foucauld 1966 K D 688
Welte, Bernhard Das Licht des Nichts, Von der Möglicheit neuer religöser Erfahrung 1980 3 491 77325 3 K F 68
Luther, D.Martin Das Magnifikat 1983 3 451 19573 9 K C 301
Mittmann, Heike Das Münster zu Freiburg im Breisgau 2000 3 933784 26 3 A R 170
Wilckens, Ulrich (vert.) Das Neu Testament 1970 3 7730 0009 X K C 282
Vogel, Dieter (red.) Das neue Deutschland 1991 3 575 21400 x A S 214
Das Neue Testament, Züricher Bibel 1964 K C 275
Wittig, Theol. Joseph Das Papsttum, In Wort und Bild, Seine weltschichtliche Entwicklung und Bedeutung 9999 K D 141
Roemer, Werner Das Portal der Nachfolge Christi 1993 A R 199
Rauch, Albert en Imhof SJ, Paul (Hg.) Das Priestertum in der Einen Kirche 1987 3 87391 102 7 K I 29
Luther, Martin Das schöne Confitimini, Senbrief vom Dolmetschen, Auslegungen des 118. Und 1. Ps ... 1967 K B 190
Goudge, Elizabth Das Testament des Mr. Adam 1970 K Y 226
Das Väterbuch des Kiewer Höhlenklosters 1988 3 7338 0083 1 K D 479
Das Vaterunser, Das Grundgebet der Christenheid in 40 Sprachen 2006 K C 561
Nesser, Hakan Das vierte Opfer 2001 3 442 72719 7 K Z 31
Suttner, Ernst Christoph Das wechselvolle Verhältnis zwischen den Kirchen des Ostens und des Westens im L ... 1997 3 927894 23 0 K D 388

 Boeken

Pagina 31 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Bonhoeffer, Dietricht Das Wesen der Kirche 1971 3 459 00628 5 K I 112
Das Wort im bild, Ikonen, Russland 18.19 Jh Griechenland 16.18 Jh, trompeterschl ... 1969 A R 47
Fricke, Klaus Dietrich Das zweite Buch van den Köningen 1972 3 7668 0377 8 K C 174
Werkman, Evert, Keizer, Madelon en Setten, Gert Jan, van Dat kan ons niet gebeuren... , Het dagelijks leven in de Tweede Wereldoorlog 1980 90 234 5270 4 K M 10
Haase, Hella S. Dat weet ik zelf niet, Jonge mensen in boek en verhaal 1959 K V 320
Dickens, Charles David Copperfield 9999 K Y 103
Tang, Marinus J. David koning van Israël, Een biografie 1990 90239 1474 0 K C 352
Heuvel, Martin, van, den David versus Goliath, Het vrijheidsstreven van Estland, Letland, Litouwen 1991 90 6074 674 0 K M 132
Jobsen, A. David, Een messiaans model 1992 90 242 6640 8 K C 231
Potok, Cahim Davita's harp 1986 90 6291 191 9 K Y 131
Pannekeet, Jan De (mogelijke) betekenis van alle Noordhollandse plaatsnamen, Van Aagtdorp tot Z ... 1988 90 72420 020 A S 94
Winter, Leon, de De (ver)-wording van de jongere Dürer 1978 90 6766 040 x K V 118
Kamp, G.C., van, de De 3 dagen van Pasen 1989 9064951980 K G 186
Scheer, A.H.M. De aankondiging van de Heer, Een genetische studie naar de oorsprong van de litu ... 1991 90 304 0550 3 K G 163
Heschel, Abraham Joshua De aarde is des Heren, De innerlijke wereld van de jood in Oost-Europa 1991 90 259 4463 9 K E 105
De abdij van Averbode 1980 90 317 0398 2 K H 227
Hof, Pater Jan en Visser, Catharina De Abdij van Egmond 1995 90 900 891 79 K H 218
Hof, J. De abdij van Egmond van de aanvang tot 1573 1973 K D 268
Vis, G.N.M. (red.) De abdij van Egmond, Geschreven en beschreven 2002 90 6550 707 8 K D 269
Kropholler, A.J. De Abdij van Egmond, Herbouw ontwerp 1934 K H 115
De adem van het jaar 1975 K G 32
De adem van het jaar; kerstkring 1962 K G 16
De adem van het jaar; paaskring 1965 K G 14
De adem van het jaar; zomertijd 1962 K G 15
Masters, William H.;Johnson, Virginia E. en Kolodny, Robert C. De AIDS crisis, Seks in het AIDS tijdperk 1988 90 215 1385 4 K O 85
Druk, J. (e.a.) De ander in beeld, Joden en christenen over vooroordeel 1985 90 242 2635 x K E 126
Breytenbach, Breyten De andere kant van de vrijheid, Essays en werkboek 1986 90 6012 616 5 K Y 26
Groen van Prinsterer, G. De Antir-Revolutionnaire en de Confessionele Partij in de Nederlands Hervormde K ... 1954 K N 235
Heer, Jos, de De Apocalyps van Johannes, Hemelse ontmanteling van aardse machten 1999 90 211 3707 0 K C 266
Hervieux, Jacques De apocriefe evangeliën 1963 K C 287

 Boeken

Pagina 32 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
De Apocryfe boeken 9999 K C 33
Läpple, Alfred De Apokalyps van Johannes, Boodschap aan de Christenheid 1969 K C 465
Tischendorf, C. De apokryfe evangeliën 1867 K C 2
Green, Hannah De apostelen van broeder Bisset 1977 90 6045 071 X K Y 106
Tang, M.J.;Haan, Wim en Keilman, Henk De apostolische geloofsgemeenschappen in Nederland, Verslag van een reis door Kr ... 1984 90 6256 454 2 K I 144
De apostolische vaders 1941 K D 695
Joseph, Père De armen en zijn kerk; gesprekken van Gilles Anouil met père Joseph Wresinski ov ... 1983 90 70276 445 K B 33
McCourt, Frank De as van mijn moeder, een ierse herinnering 2000 903512085x K Y 122
De atlas van de bijbel 1999 90 435 0095 x K C 417
De Auciliatricen van het vagevuur, Zo leven zij 9999 K H 204
Meer, Vonne, van, der De avondboot 2001 90 254 1389 7 K V 162
Hasek, Jaroslav De avonturen van den braven soldaat Schwejk gedurende den wereldoorlog 1932 K Z 1
King, Martin Luther De bazuin van het geweten 1968 K B 260
Wiesel, Elie De bedelaar van Jeruzalem 1969 K W 8
Scheerder, J. De beeldenstorm 1978 90 228 4520 6 K D 672
Laarhoven, Jan, van De beeldtaal van de christelijke kunst, Geschiedenis van de iconografie 1992 90 6168 347 5 A R 83
Goddijn, Walter De beheerste kerk 1973 90 10 01212 3 K D 543
Niftrik, G.C., van De belijdenis aller eeuwen, Korte verklaring van de apostolische geloofsbelijden ... 1949 K B 496
Vries, Theun, de De bergreis 1998 90 214 8674 1 K V 132
Turow, Scott De beschuldiging 1996 90 145 2734 1 K Y 295
Hartog, A.H., de De beteekenis van de Oxford-beweging 1937 K D 94
Manning, A.F. De betekenis van C.R.A. van Bommel voor de Noordelijke Nederlanden 1956 K D 602
De betekenis van Geert Grote en de Moderne Devotie voor onze tijd 1984 K F 10
Bruce, F.F. De betrouwbaarheid van de geschriften van het Nieuwe Testament 1977 90 324 9501 1 K C 82
Hoek, K.A., van, den De bevrijding 1978 K M 50
Nicci French De bewoonde wereld 2002 90 414 0643 3 K Y 291
Sri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada (vert.) De Bhagavad Gita zoals ze is, bekorte uitgave 1985 90 70742 09 8 K E 172
Carré, E.G. De biddende Hyde 9999 K F 69
Barnard, Marcel ; Haar, Gerda van de De Bijbel cultureel, De Bijbel in de kunsten van de twinstigste eeuw 2009 978 90 211 4220 3 A R 233
Dieperink, Martie De bijbel in het licht van de oude kerkvaders, Een oecumenisch perspectief 2000 K I 56

 Boeken

Pagina 33 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Meesters, J.H. De bijbel in kaart, Atlas naast de bijbel met een beschrijvend register 1969 K C 416
De Bijbel in Nieuwe vertaling op last van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, va ... 1954 K C 89
Land, Sipke, van, der De bijbel in vogelvlucht 1969 K C 90
Fokkelman, Jan ; Weren, Wim (red.) De Bijbel literair, Opbouw en gedachtegang van de bijbelse geschriften en hun on ... 2003 90 211 4055 1 K C 610
Renckens, Han De bijbel mee maken, Omgangsvormen en proefteksten 1988 90 242 3395 x K C 388
Shalev, Meir De bijbel nu 1995 90 5226 699 9 K C 365
Iersel S.M.M., B.M.F., van De bijbel over de levende God 1962 K B 224
Vollebregt O. Praem, G.N. De bijbel over het huwelijk, Toegelicht door 1961 K C 81
Groot s.v.d., A., de De bijbel over het wonder 1961 K C 359
Bright, Laurence (red.) De Bijbel spreekt, Commentaar voor discussie, (1) Pentateuch, Genesis, Exodus, D ... 1974 90 6173 045 7 K C 139
Bright, Laurence (red.) De Bijbel spreekt, Commentaar voor discussie, (2) De Profeten I, Amos en Hosea, ... 1974 90 6173 046 5 K C 140
Bright, Laurence De Bijbel spreekt, Commentaar voor discussie, (3), De Historische Boeken I, Rech ... 1974 90 6173 047 3 K C 141
Bright, Laurence (red.) De Bijbel spreekt, Commentaar voor discussie, (4), De Profetische Boeken II, Eze ... 1974 90 6173 048 1 K C 142
Bright, Laurence De Bijbel spreekt, Commentaar voor discussie, (5), De Historische Boeken II, Joz ... 1974 90 6173 049 X K C 143
Bright, Laurence (red.) De Bijbel spreekt, Commentaar voor discussie, (6), Psalmen en Wijsheidsliteratuu ... 1974 90 6173 050 3 K C 144
Spronk, Klaas ; Verheul, Clazien ; Vries, Lourens de ; Weren, Wim De bijbel vertaald, De kunst van het kiezen bij het vertalen van de bijbelse ges ... 2007 978 90 211 4146 6 K C 612
Gunning J.Hz., J.H. De Bijbel voor de kinderen 1909 K C 48
De Bijbel, Uit de grondtekst vertaald, Willibrord vertaling 1975 90 6173 007 4 K C 103
De Bijbel, Willilbrordvertaling 1995 90 6173 570 X K C 118
Hoven, van Genderen, H.A.D., v.d. De bijbelsche geschiedenissen en de zending 1929 K B 240
Kromhout, Rindert De billenbijters 2000 90 01 553109 K U 83
Aalbers, B. Jan ; Nissen, Peter De Bisschop, kerkscheidend of kerkverenigend 2002 90 5166 862 7 K I 91
De Bisschoppen van Nederland over het Concilie 1960 K D 151
Sligh Turnbull, Agnes De bisschopsmantel, Roman van een pastorie in Amerika 1949 K Y 80
Leavitt, David De bladomslaander 1998 90 7616 80 32 K Y 68
Jelsma, Auke De blaffende hond, Aspecten uit het leven van Wynfreth Bonifatius 1973 K D 604
Vries, theun, de De blinde Venus, Twee romances 1980 90 214 8655 5 K V 93
Braam, Stella De blinde vlek van Nederland, Reportages over de onderkant van de arbeidsmarkt 1996 90 417 0054 4 K N 27
Bartelink, G.J.M. De bloeiende woestijn, De wereld van het vroege monachisme 1993 90 263 1213 X K H 20
De bloempjes van Sint-Franciscus 1962 K D 32

 Boeken

Pagina 34 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Couperus, Louis De boeken der kleine zielen 9999 K V 174
Singer, Isaac Bashevis De boeteling 1989 90 295 4591 7 K Y 95
Gimpel, Jean De bouw van een kathedraal 1960 K D 30
Kraan, Hanna De boze heks is weer bezig! 1997 90 01 54977 2 K U 117
Veen, Adriaan, van, der De boze vrienden 1969 K V 270
Klijn, A.F.J. De brief aan de Hebreeën 1980 90 266 0785 7 K C 213
McEwan, Ian De brief in Berlijn 1990 90 6169 379 9 K Y 174
De brief van Jakobus 1992 90 266 02332 4 K C 214
Loo, Hans, van, de De brief van Jakobus 1986 90 6173 391 X K C 228
Uitman, J.E. De brief van Paulus aan de Colossenzen 1978 90 266 0771 7 K C 210
Roon, A., van De brief van Paulus aan de Epheziers 1976 90 266 0787 3 K C 208
Klijn, A.F.J. De brief van Paulus aan de Filippenzen 1980 90 266 0781 4 K C 209
Stempvoort, P.A., van De brief van Paulus aan de Galaten 9999 90 266 0768 7 K C 207
Lekkerkerker, A.F.N. De brief van Paulus aan de Romeinen I 1974 90 266 0767 9 K C 204
Lekkerkerker, A.F.N. De brief van Paulus aan de Romeinen II 1980 90 266 0754 7 K C 205
Engelen, G.C., van De brief van Paulus aan de Romeinen, Nieuwe vertaling met korte uitleg 1969 K C 435
Kruijf, Th. C., de De Brief van Paulus aan de Romeinen, Vertaald en toegelicht 1986 90 6173 349 9 K C 346
Bolkestein, M.H. De brieven aan de Tessalonicenzen 1980 90 266 0780 6 K C 211
Jonge, M., de De brieven van Johannes 1988 90 266 0777 6 K C 216
Berg, M.R., van, den De brieven van Johannes, Wandelen in waarheid en liefde 1990 90 6651 126 5 K C 381
Klijn, A.F.J. De brieven van Paulus aan Timoteüs, Titus en Filemon 1994 90 266 0330 4 K C 212
Bolkestein, M.H. De brieven van Petrus en Judas 1984 90 066 0772 5 K C 215
Martin, Hugh De Britsche kerken in oorlogstijd 1945 K D 95
Zwagerman, Joost De buitenvrouw 1994 90 413 3082 8 K V 114
Bakker, Ad De canon van Amsterdam, Voor nieuwe Amsterdammers 2008 978 90 8506 7030 K M 285
Goddard, Robert De Catalaanse brief 1995 90 5831 408 1 K Y 197
Redfield, James De celestijnse belofte 1998 90 225 1810 8 K E 26
Buber, Martin De Chassidische boodschap 1968 K E 41
Sebbar, Leïla De Chinees uit Afrika 1988 90 6012 713 7 K W 18
Alfrink, Bernard Kardinaal, Verkoelen o.m.i., P.J., Steeg pr., L., ter, Schuijt, ... De christen en de vrede 1963 K B 214

 Boeken

Pagina 35 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Cerfaux, L. De Christen in de Paulinische theologie 1964 K B 600
Küng, Hans De christenheid als minderheid 1966 K B 360
Ruwet, Joseph De Cisterciënser Abdij van Notre-Dame du Val-Dieu 9999 K H 229
Cronin, A.J. De citadel 1940 K Y 213
Grisham, John De claim,, The King of Torts 2003 90 5108 821 3 K Y 276
Baantjer, A.C. De Cock en de dood van een kunstenaar 2005 90 261 2208 X K V 341
Dickens, A.G. De contrareformatie 1971 K D 606
Boomen, Gerard, van den De crypte is onze kerk, Tien jaar drugspastoraat 2000 90 211 3797 6 K D 384
Oosterhuis, Huub De dag die komt, Het bijbels geloofsverhaal: Woorden om te doen, Overwegingen, l ... 1988 90 242 4632 2 K G 161
Bakas, A. e.a. De dag ontsluierd; een kijk op de dagindeling van allochtonen 2003 9069622025 K N 112
El Haji, Said De dagen van Sjaitan 2000 90 5000 184 x K V 146
Wiesel, Elie De dageraad 1987 90 304 0378 0 K W 17
Wijk, Henk, van De dans van de blinde bruid, Over de kerk op weg naar haar voleinding 2000 90 5787 033 9 K I 74
Grisham, John De deal, the Broker 2007 978 90 229 9337 8 K Y 273
Bellow, Saul De decaan en diens december 1983 90 269 5737 8 K Y 181
Greene, Graham De derde man 9999 K Y 193
Kroeze, J. De diaken in de liturgie 1997 9023908414 K G 187
Ruler, A.A. van De dialoog als methode 9999 K K 135
De Didache, Leer van de Apostelen 1982 K D 314
Kraan, K.J. en Leeuwen, P.C., van De dienst der genezing 1972 90 6087 473 0 K K 26
Kraan, K.J. en Leeuwen, P.C., van De dienst der genezing 1972 90 6087 473 0 K K 83
Martin, Bernard De dienst der genezing in de Kerk 1955 K K 59
Temmerman, Els, de De doden zijn niet dood, Rwanda, een ooggetuigenverslag 1994 90 295 4888 6 T M 6
Vestdijk, S. De dokter en het lichte meisje 1964 K V 184
Bulthuis-van Tuyl, Nelleke en Brom, Frans De Dommel en haar watermolens 9999 90 74271 71 5 A S 241
Brenk, G., van;Verhoeven, J.G.;Dorenbos, L.P.;Jochemsen, Ir. H.;Kolk, Mr. H., va ... De dood de patiënt en de dokter 1988 90 5162 003 9 K L 27
Spaink, Karin De dood in doordrukstrip, Over dood, euthanasie en zelfmoord 2001 90 388 7064 7 K L 75
Weisman, Avery D. De dood nabij, Een psychiatrische studie over het levenseinde 1972 90 263 0220 7 K P 35
Egmond, Daniël, van De dood seriesu nemen, Perspectieven op leven na de dood 1996 90 6325 477 6 K E 185
Gann, Ernest K. De dood vloog mee 9999 K Y 9

 Boeken

Pagina 36 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Dijkema, F. De Doopsgezinden te Amsterdam 1530 - 1930 1930 K D 206
Hart 't, Maarten De dorstige minnaar, En andere verhalen 1981 90 214 9513 9 K V 336
Buck, Pearl S. De drie dochters van madame Liang, Een roman over het hedendaagse China 1970 90 229 5066 2 K Y 251
Coolen, Antoon De drie gebroeders 1936 K V 373
Brecht, Bertolt De drie stuivers opera 1980 K X 63
Payne, Robert De drievoudige wereld van Albert Schweitzer 1959 K D 36
Doolaard, A., den De druivenplukkers 1961 K V 247
Beauvoir, Simone, de De druk der omstandigheden 1977 90 269 5703 3 K W 41
Dostojewski, F.M. De dubbelganger, Een Petersburgs epos 9999 K Z 53
Süskind, Patrick De duif 1994 90 351 1472 8 K X 11
Singer, Isaac Bashevis De duivelskunstenaar van Lublin 1966 K Y 104
Schutz, Roger De dynamiek van het voorlopige. De gedachtenwereld van Taizé 1967 K I 16
Monteiro, Marit;Rooijakkers, Gerard en Rosendaal, Joost De dynamiek van religie en cultuur, Geschiedenis van het Nederlands katholicisme 1993 90 242 6972 5 K D 382
Forster, E.M. De echo van de Marabar (A Passage to India) 1950 K Y 71
Knippenber, Hans en Pater, Ben, de De eenwording van Nederland, Schaalvergroting en integratie sinds 1800 1997 90 6168 286 x K N 41
Kroon, M., de De eer van God en het heil van de mens, Bijdrage tot het verstaan van de theolog ... 1968 K B 609
Swart, J., de De eeredienst van het oosten 1941 K G 160
Grossouw, W.K. De eerste brief van Johannes, Nieuwe vertaling met korte uitleg 1966 K C 433
Pop, F.J. De eerste brief van Paulus aan de Corinthiers 1974 90 266 0756 3 K C 206
Simonis, A.J. De eerste brief van Petrus, Willibrord vertaling met toelichting 1969 K C 434
Gought, Michael De eerste christenen 1963 K D 655
Verbraken, Patrick De eerste eeuwen van het christendom, Van de apostelen tot Karel de Grote 1986 K D 403
Bamm, Peter De eerste sporen van het christendom 1963 K D 88
Paemel, Monika, van De eerste steen 1992 90 290 3784 9 K V 298
De eerstelijns geestelijke gezondheidszorg in perspectief, Naar een betere samen ... 2000 90 5568 123 7 K O 92
Riccardi, Andrea De eeuw van de martelaren, Geschiedenissen van christenen uit de twintigste eeuw ... 2002 90 209 4764 9 K D 348
Mak, Geert De eeuw van mijn vader 2006 90 254 2800 2 K M 274
Mak, Geert De engel van Amsterdam 2001 90 254 9719 5 K V 277
De Engelse Hervormde Kerk, Begijnhof Amsterdam 9999 K D 632
Jongmann S.J., Josef Andreas De eredienst van de katholieke kerk, Tegen de achtergrond van haar geschiedenis ... 1959 K G 117

 Boeken

Pagina 37 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Palmen, Connie De erfenis 1999 90 74336 46 9 K V 297
Grisham, John De erfpachters, A Painted House 2001 90 229 8538 5 K Y 277
Roos, S.P., de De ethiek van de ongehuwde staat 1964 K L 41
Calvijn, Johannes De Evangeliën van Mattheus, Markus en Lukas in onderlingen overeenstemming gebra ... 1897 K C 345
Calvijn, Johannes De Evangeliën van Mattheus, Markus en Lukas, In onderlinge overeenstemming gebra ... 1895 K C 343
Ehrman, Bart D. De evolutie van de Bijbel, Wie veranderde de tekst van de Bijbel en waarom? 2007 978 90 4390 958 7 K C 613
Blatty, William Peter De exorcist, De Duiveluitdrijver 1971 90 6057 422 2 K Y 88
Mulder, Anne H. De ezel van de heilige stal 1947 K V 20
Roels, Andreas De faalangst van Celle Plu 1986 90 223 1013 2 K V 323
Guareschi, Giovanni De familie Guareschi 1960 K Z 20
Potok, Chaim De familie Slepak, Kroniek van een Russisch dissidentengezin 2001 90 5501 868 6 K Y 121
Vestdijk, Simon De Fantasia 1949 K V 28
Steinbeck, John De felle gloed 1965 K Y 90
Reeling Brouwer, Rinse De fietsengel en andere teksten 1997 K B 308
Brink, Peter, van, den (red.) De firma Brueghel 2001 90 5544 365 4 A R 108
Polite, Carlene Hatcher De flegelanten 1968 K Y 143
Galsworthy, John De Forsyte sage 1950 K Y 16
James, Edward De Franken 1990 90 263 1044 7 K M 60
Mauriac, François De Frontenacs 9999 K W 106
Potok, Chaim De gave van Asjer Lev 2004 90 417 0381 0 K Y 85
Munck, Menno, de De geboorte 9999 K V 72
Robertson, Jenny De geboorte van een Koning 9999 90 6067 3239 K U 6
Harries, Richard De geboorte van Jezus in de kunst 1995 9024278864 A R 61
Lindgren, Astrid De gebroeders Leeuwenhart 1983 90 216 0793 X K U 2
Elout, C.K. De gedoemde binnenzee, Afsluiting van het Zuiderzeetijdperk 9999 90 71521 11 7 A S 199
Schürmann, Heinz De geest makt levend, Biddend door het johannes evangelie 1977 90 6075 901 X K F 187
Hollenweger, Walter De Geest spreekt alle talen, Een analyse van de Pinksterbeweging 1976 90 246 3088 6 K D 156
Murray, Andrew De Geest van Christus 9999 K B 70
Volder, Jan de De geest van Damiaan, Een heilige voor onze tijd 2009 978 90 209 82657 K D 697
Pater Optatus De geest van Franciscus, Proeve van synthese 1946 K H 246

 Boeken

Pagina 38 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Cerfaux, L. De geestelijke groei van Paulus, Leven en theologie van de apostel der heidenen 1967 K B 530
Chevignard o.p., B.M. De geestelijke leer van het Evangelie 1964 K C 571
Rievaulx, Aelred, van De geestelijke vriendschap 1995 90 71837 51 3 K F 171
Walsh, Michael De geheime macht van Opus Dei, Openbaringen over een mysterieuze organisatie bin ... 1990 90 5121 207 0 K D 53
Thijssen, Theo De gelukkige klas 9999 K V 288
Schippers, R. De gereformeerde zede 1954 K L 52
Amelink, Agnes De gereformeerden 2002 90 351 2261 5 K D 187
Gier, K., de De geschiedenis en de kenmerken van het Gereformeerd Kerkrecht 1997 90 331 1149 7 K D 200
Loen, A.E. De geschiedenis haar plaats, zijn, zin en kenbaarheid 1973 90 232 0930 3 K N 91
Lensen, Leo en Heitling, Willy H. De geschiedenis van de Hanze, Bloeitijd langs de IJssel 1990 90 72047 09 5 K M 179
Hildesheim, Jan, van De geschiedenis van de Heilige Driekoningen 1987 K D 469
Turner, Colin De geschiedenis van de moslimwereld 2002 90 234 8170 3 K E 12
Pichal, E. De geschiedenis van het protestantisme in Vlaanderen 1975 90 02 13320 0 K D 568
Buitkamp, J. De geschiedenis van Israël 1978 90 228 3332 1 K M 6
Haar, Jaap, ter De geschiedenis van Rusland 1989 90 228 3325 9 K M 106
Snijders, L.A. De getallen in de bijbel en hun verhaal 1995 90 259 4601 1 K C 110
Weiler, Anton G. (uitgever) De getijden van de eeuwige wijsheid naar de vertaling van Geert Grote 1984 90 263 0662 8 K F 3
Weremeus Buning, J.W.F. De gewaarschuwde reiziger of het nuttig en vermakelijk spoorwegboekje, Behelzend ... 1944 K V 82
Kingsolver, Barbara De gifhouten bijbel 2001 90 351 2268 2 K V 271
Minco, Marga De glazen brug 1986 90 700 6655 6 K V 223
Smail, Thomas A. De glorie van God, Het werk van de Heilige Geest 9999 90 242 3711 4 K B 398
Wersch, S., van De gnostisch-occulte vloedgolf, Van Simon de Tovenaar tot New Age 1990 90 242 5212 1 K E 151
Praet, Danny De God der goden, De christianisering van het Romeinse Rijk 1995 90 289 2130 3 K M 237
Schaeffer, Francis A. De God die leeft 1971 340 04466 7 K B 93
Schouten, Martin De God van Nederland 1996 90 71474 34 8 K E 146
Johannes Chrysosomus De goddelijke liturgie van de heilige Johannes Chrysostomus 1993 90 304 0707 7 K G 253
Lampo, Hubert De goden moeten hun getal hebben 1969 K V 206
Howells, William De godsdienst der primitieve volken 1963 K B 274
Leeuw, G., van, der (e.a.) De godsdiensten der wereld, Deel I 1948 K E 46
Leeuw, G., van, der (e.a.) De godsdiensten der wereld, Deel II 1948 K E 47

 Boeken

Pagina 39 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Bussche, H.,van den De godsdienstige boodschap van de oergeschiedenis, Israël peilt naar de zin van ... 1963 K C 568
Mali, Loes De godsdienstige vorming van het kind 1981 90 297 0658 9 K J 19
Jacobsen, Dan De godskinderen 1994 90 239 0627 6 K Y 19
Bonda, J. De goede boodschap van Markus 1976 9060674335 K C 36
Straat, Mr. E. De goede boodschap, volgens Markus Matthijs Lukas en Jan 1968 K C 32
Frank, Penny De goede herder 1994 90338 23373 K U 3
Coolen, Antoon De goede moordenaar 1951 K V 316
White, John De goede strijd 1982 90 6067 218 6 K F 71
Solzjenitsyn, Aleksandr De Goelag Archipel 1974 90 225 04077 K Z 104
De Gouden eeuw van Brussel, Wandtapijten van de Spaanse kroon 2000 2 87317 116 2 A R 68
Mitric, Slobodan Radojev De gouden tip, De verstrengeling van onder- en bovenwereld en de moord op G.J. H ... 2008 978 90 73932 11 1 A T 77
Pijls, V.;Scheygrond, A. en Vaandrager, G.J. De Goudse glazen belicht,Gids voor de zeventig gebrandschilderde glazen in de St ... 1991 90 74015 01 8 A R 201
Spapenst, Paul en Kemenade, Kees, van De grens gemarkeerd, Grenspalen en grenskantoren aan de landzijde 1992 90 70 427 850 A S 222
Keulen, Jan;Luijten, Jan;Putten, Jan, van, der;Strabbing, Henk;Westerlaken, Nell ... De grenzen van het Romeinse rijk 1996 90 71474 37 2 K M 157
De grijze wolf en de halve maan, Turks fascisme en rechts-extremisme in Europa 1980 K N 61
Neill, Stephen De groei der oecumenische beweging 1962 K I 4
Mc Carthy, Mary De groep 1965 K Y 43
De grote almanak, Voor informatie en Advies 1999 90 5050 698 4 K A 4
Uttley, Frank De Grote Heelmeester 9999 K K 73
Holk, L.J., van De grote verbrokkeling? 1968 K D 181
De Haggada van Pesach 9999 K E 93
De Haggada van Pesach 2008 K G 292
Calvijn, Johannes De Handelingen der Apostelen 1900 K C 344
Timmermans, Felix De harp van Sint Franciscus 1975 90 60 97763 6 K V 354
Sölle, Dorothee De heenreis, gedachten over religieuze ervaring. 1976 90 246 3084 3 K F 24
Guardini, Romano De Heer 1962 K B 559
Simonet, André De heer neemt u tot bruid 1998 90 71837 60 2 K E 139
Knap Czn, J.J. De Heidelbergsche catechismus, Toepasselijk verklaard voor de gemeente des Heren 1915 K J 3
De Heidelbergse catechismus, voor bijbelstudie, zelfwerkzaamheid en gesprek 1971 K J 5
De heilige Basilius de grote 1983 K D 320

 Boeken

Pagina 40 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Parys, Michel, van de Heilige Benedictus geestelijk vader 1982 K D 281
Kox, Birgitta C.A.M. De heilige Birgitta en haar orde 9999 K H 10
Kox, Birgitta C.A.M. e.a. De heilige Birgitta en haar orde 9999 K H 201
Adalsten, Karola De heilige Birgitta van Zweden, Mystieke en ordestichteres 1960 K D 559
Goossens ofm, Hilarion (red.) De Heilige Clara, Leven / geschriften / documenten 1976 90 257 0874 9 K D 676
De Heilige Evangeliën, Nederlandse vertaling opnieuw bewerkt, ingeleid en aanget ... 1924 K C 136
Durrwell, fr. X. De Heilige Geest van God 1986 90 209 1302 6 K B 63
Graham, Billy De Heilige Geest, Gods kracht in dit leven 1980 90 242 0497 6 K B 402
Onings o.f.m., D. Isaias De heilige Gregorius, Apostel der Nederlanden 1938 K D 579
De heilige Ireneus van Lyon 1991 K D 319
Altfried ( Isaias Onings o.f.m. vert.) De heilige Ludgerus (Liudger) 1937 K D 578
Nil Sorski De heilige Nil Sorski, (1433 - 1508), Leven -geschriften -skite 1990 90 71837 29 7 K D 590
De Heilige Schirft (Canisius vertaling) 1955 K C 31
Kohnstamm, Ph. De Heilige, Proeve van een christelijke geloofsleer voor dezen tijd 1931 K B 143
Nigg, Walter De heiligen zijn onder ons, Het verleden als leidraad voor het heden 1978 90 252 6755 6 K D 685
Linden, Stijn, van, der De Heiligen, Levens, kalender, attibuten, patronaten, iconografie 1999 90 254 1141 X K D 106
Linden, Stijn, van, der De Heiligen, Levens, Kalender, Attributen, Patronaten, Iconografie 1999 90 254 1141 x K A 47
Hilhorst, A. (red.) De heiligenverering in de eerste eeuwen van het christendom 1988 90 255 0016 1 K D 372
Hoek, K.A., van, den (red.) De hel van Birma 1978 K M 49
Kuik, Dirkje De held van het potspel 1987 90 204 2222 7 K V 286
McDannel, Colleen ; Lang, Bernhard De Hemel, Een aardse geschiedenis 1991 90 257 2298 9 K D 684
Oever, Jan van 't De herders geloven hun oren niet 2006 978 90 6986 000 8 K U 136
Lodder, W. De historische betrouwbaarheid van het nieuwe testament in het licht der twintig ... 1941 K C 24
Mollema, Elisabeth De hond van juf Jansen 2003 90 345 12746 K U 89
Burgers-Drost, Julia De horizon blijft boeien 1989 90 242 1933 7 K U 26
Halkes, Catharina J.M. De horizon van het pastorale gesprek 1977 90 602 230 9 K K 56
Pointl, Frans De hospita's 1996 90 388 5913 9 K V 90
Gerhardt, Ida G.M. De hovenier 1961 K V 183
Mauriac, Francois De huichelaarster 1965 K W 43
Romano Guardini De hulp aan de naaste in gevaar 1961 K B 253

 Boeken

Pagina 41 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Beecher-Stowe, H. De hut van oom Tom 1977 90 308 0082 8 K Y 126
Trease, Geoffrey De huurlingen, Avontuur en hartstocht van de Condottieri 1974 90 228 3983 4 K M 255
Stallaert CssR, Th. De hymnen der kerk, Van het Romeins brevier, Latijn - Nederlands met woord- en t ... 1963 K Q 117
Kappelhof, Ton De Illustre Lieve Vrouwe broederschap van 's-Hertogenbosch, De geschiedenis van ... 9999 K D 529
Haase, Hella S. De ingewijden 1972 90 214 1223 3 K V 199
Teresia, van Avila De innerlijke burcht 1974 K F 35
Boxhoorn, Bram en Jansen, Max De integratie van Europa, Een historische balans 1997 90 6283 055 2 K N 172
Gardet, Louis De islam 1967 K E 44
Hart, Maarten 't De jacobsladder 1986 90 295 1956 8 K V 356
Fieuw, Roger De Japanse vissers 1959 K V 150
Spier, H.J. De Jehovah's getuigen en de bijbel 1961 K E 192
Plowman, Edward E. De Jesus Movement 9999 K E 1
Dierickx s.j., M. De Jezuïeten, Wat zij zijn en hoe zij werken 1964 K H 25
Palms, Roger C. De Jezus beweging 1972 K D 39
Flugi van Aspermont, C.H.C. De Johanniter-Orde in het Heilig Land (1100 - 1292) 1957 K D 378
Zwaan, Sjoerd P. De jonge gemeente, als vierende gemeente ruimte maken voor tieners 2004 90 239 1532 1 K G 209
Schuster, A. De Joodse godsdienst door de eeuwen 1958 K D 28
Grunberg, Arnon De joodse messias 2004 90 5000 514 4 K V 375
Simon, Marcel De joodse sekten ten tijde van Jezus 1965 K M 100
De Joodse uitdaging aan het christelijk geloof, De holocaust als radicale kataly ... 1984 0 167 1200 K B 370
MacLean, Alistair De kanonnen van Navarone 1983 90 10 04594 3 K Y 135
Land, Sipke, van, der De kans van je leven 1978 90 242 6348 4 A T 15
Poesjkin, Alexander De Kapiteinsdochter 1975 90 214 9370 5 K Z 79
Jackson Braun, Lillian De kat die in de kast kroop 1994 90 449 2489 3 K Y 79
Verroen, Dolf De kat in de gordijnen 1995 90 01 54891 1 K U 93
Duby, Georges De kathedralenbouwers, Portret van de middeleeuwse maatschappij, 980 - 1420 1985 90 10 04943 4 K M 174
Boer, Herman Pieter, de De Kellnerin, en andere verhalen 1977 90 10 01710 9 K V 70
Herm, Gerhard De Kelten, Voorlopers van een verenigd Europa 1994 90 5121 328 x K M 93
Waal, Esther, de De keltische manier van bidden 1999 90 259 4781 6 K G 121
Jeroense, Jeroen De kerk als klooster, Zicht op de toekomst, Pamflet voor doordenking, inspiratie ... 2009 978 90 5263 978 9 K I 232

 Boeken

Pagina 42 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Hoekendijk, J.C. De kerk binnenste buiten 1964 K I 182
Doornik m.s.c., N.G.M. (red.) De kerk die mij boeide, Ervaringen van bekeerlingen voor en na hun overgang 9999 K I 225
Plas, Michel, van der ; Jan Roes De kerk gaat uit; familiealbum van een halve eeuw katholiek leven in Nederland 1973 9026302444 K D 241
Mönnich, C.W.;Con Mönnich De kerk in het midden, kerken,hoven,kapellen langs onze velden en wegen 1980 9061130824 A R 17
Vins, George De kerk leeft nog! 1981 90 242 0931 5 K D 29
Fiolet, H.A.M. De kerk op de kruispunten van de geschiedenis, Onmacht en uitdaging 1982 90 259 5124 4 K B 326
Muskens, M.P.M. De kerk van de Friezen bij het graf van Petrus 1990 88 7621 752 5 K D 497
Goddijn, H. ; Goddijn, W. De kerk van morgen, Een postconciliair toekomstbeeld van de katholieke kerk in N ... 1966 K I 221
Morel O.F.M. Cap., Valentinus De Kerk, Haar wezen en werking 1962 K I 137
Deetman, P. (red.) De kerkvaders, Augustinus, Bernardus en Anselmus benevens Tomas Boston De gemeen ... 1873 K D 120
Verkuyl, Joh. De kern van het christelijk geloof 1992 90 242 5172 9 K J 27
Bavel, T.J., van De kern van het religieuze leven, Evangelische spanning die onze gemeenschap dri ... 1973 90 209 0448 5 K H 90
Verkuyl, J. De kernbegrippen van het Marxisme / Leninisme, Met een proeve tot evangelisch co ... 1982 90 242 2051 3 K N 148
Schakel, Maarten W. De kerstnacht van Groen de Bas 1987 90 6140 162 3 K V 65
Oosterhuis, Huub De kinderen van de arme; een parabel 1980 90 242 0584 0 K F 61
Verne, Jules De kinderen van Kapitein Grant, Australië 1964 K W 27
Verne, Jules De kinderen van kapitein Grant, de Stille Zuidzee 1964 K W 28
Verne, Jules De kinderen van kapitein Grant, Zuid Amerika 1964 K W 26
Kamphaus, Franz De kindsheidsverhalen, Van exegese tot verkondiging 2 1970 K C 156
Pointl, Frans De kip die over de soep vloog 1991 90 5108 043 3 K V 76
Plas, Michel, van, der De kleine bundel 1981 K Q 96
Leeuw, Aart van der De kleine Rudolf 1986 90 6174 287 0 K V 347
Gans, Evelien De kleine verschillen die het leven uitmaken, Een historische studie naar joodse ... 1999 90 5000 128 9 K M 236
Staal, C.H. (red.) De kleren van de Kardinaal 1992 90 6630 370 0 A R 70
Walker, Alice De kleur paars 2000 90 6265 162 3 K Y 48
Boudier-Bakker, Ina De klop op de deur, Amsterdamse familie-roman 9999 K V 319
Claus, Hogo De koele minnaar 1960 K V 290
Wentsel, B. De koers van de kerk in een horizontalistisch tijdperk I 1972 90 242 0854 8 K B 175
Koster, Koosje; Bennekom, van, W.J. ; Halsema, van, J.D.F.; Schouten, M.; Sizoo, ... De kogel door de kerk, 14 interviews met gewezen gereformeerden 1965 K D 1
Lampo, Hubert De komst van Joachim Stiller 1961 K V 208

 Boeken

Pagina 43 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Slee, Carry De konijnenkeutel-dropfabriek 2001 90 01 553753 K U 81
Mönnich, C.W. De koning te rijk 1975 90 246 3079 7 K I 205
Accord, Clark De koningin van Parimaribo 1999 90 417 0239 3 K V 291
De Koran 9999 K B 116
Leemhuis, Fred (vertaler) De Koran, Een weergave van de betekenis van de Arabische tekst in het Nederlands 2001 90 269 4438 1 K E 115
Tolstoj, Leo N. De Kozakken 9999 K Z 57
Tolstoj, Leo N. De kozakken 9999 K Z 132
De kracht van de voorbede 1990 90 6416 201 8 K G 216
Blockmans, Wim (red.) De kracht van het geloof, de wording van Europa 1992 9065905995 K M 113
Moore, Marianne en Bishop, Elizabeth De kracht van het zichtbare 2005 90 234 2085 3 K Y 192
Weele, Teo J., van, der M.A. De kracht van vrede, Hulpverlening aan slachtoffers van sexueel geweld, Een evan ... 1990 K O 24
West, Morris De kreet van de kasuaris 1980 90 229 1898 8 K Y 24
Auwerda, Richard De kromstaf als wapen, Bisschopsbenoemingen in Nederland 1988 90 5158 009 6 K D 59
Clément, Olivier De Kruisweg 1999 90 435 0049 6 K F 101
Guardini, Romano De kruisweg van onze Heer en Heiland 1958 K F 179
Dass, Ram en Gorman, Paul De kunst van het helpen, Verhalen en bespiegelingen over zorg en begeleiding 1997 90 6325 527 6 K O 66
Rynck, Patrick de De kunst van het kijken, Bijbelverhalen en mythen in de schilderkunst, Van Giott ... 2008 978 90 5544 710 7 A R 227
Thompson, Jon De kunst van het kijken, Het verhaal van de moderne schilderkunst, Van Courbet t ... 2006 90 5544 625 4 A R 226
Rynck, Patrick de De kunst van het kijken, Iconografie van de Europese schilderkunst 14de - 18de e ... 2004 90 5544 524 X A R 225
Shalev, Meir De kus van Esau 1992 90 6766 197 X K Z 102
Wittgenstein, Ludwig De la certitude 1976 2 07 071105 6 K N 224
Helman, Albert De laaiende stilte 1981 90 214 9104 4 K V 364
McEwan, Ian De laatste dag van de zomer 1975 90 616905 01 K Y 209
Cooper, J.F. De laatste der Mohanikanen 1979 90 274 4292 4 K Y 263
Berg, Marinus, van den De laatste eer, Over het voorbereiden van het laatste afscheid 1992 90 211 3159 5 K K 124
Behr, Edward De laatste keizer van China was een kind 1987 90 229 5529 x K Y 236
Sagan, Françoise De laatste troef, De mauve jurk van valentine 1965 K W 25
Raszinsky, Edward De laatste tsaar 2001 90 417 0249 0 K M 230
Klinger, Kurt De lachende paus, Een verzameling anekdoten om Paus Johannes XXIII 1964 K D 668
Stuij, P.W. De Lage Landen en hun grenzen, Tussen Verdun en Londen; 1000 jaar grensgeschiede ... 1998 90 803089 2 7 K M 201

 Boeken

Pagina 44 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Kossmann-Putto, J.A. en Kossmann, E.H. De Lage Landen, Geschiedenis van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden 1988 90 70831 18 X K M 191
David-Neel, Alexdrana en Lama Yongden De lama der vijf wijsheden 1991 90 6441 0836 K Z 24
Conscience, Hendrik De leeuw van Vlaanderen 1977 90 223 0479 5 K V 295
Wetering, Janwillem, van, de De lege spiegel, Ervaringen in een Japans Zen klooster 9999 90 6030 126 9 K E 157
Dostojewski, F.M. De legende van Christus en de groot-inquisiteur 1981 90 70338 09 2 K Z 15
Buber, Martin De legende van den Baalsjém 1968 K E 43
Flaubert, Gustave De legende van Sint Julianus den offervaardige 1939 K D 104
González León, Adriano De leren vogel, Romanuti Venezuela 1986 90 293 9923 6 K Z 100
Moulin, Leo De levende wereld der religieuzen, Domenicanen, Jezuïten, Benedictijnen 1966 K H 177
De Levensbron 1992 90 801147 2 3 K C 40
De levensbron 1985 K C 94
Wilson, Ian De lijkwade van Turijn 1979 90 274 5916 9 K D 7
Lescrauwaet m.s.c., J.F. De liturgische beweging onder de Nederlandse Hervormden in oecumenisch perspecti ... 1957 K G 79
Erasmus De lof der zotheid 1969 K N 154
Conscience, Hendrik De loteling 1974 90 223 0428 0 K V 110
Dickens, Charles De lotgevallen van Olivier Twist 1968 K Y 101
Zee, Henri, van, der De maffia; het masker valt 1997 9055014222 K N 103
Mankell, Henning De man die glimlachte 2000 90 5226 545 3 K Z 60
Broomhall, Marshall De Man die God geloofde, levensbeschrijving van Hudson Taylor 9999 K D 84
Sjöwall, Maj en Wahlöö, Per De man die in rook opging 1993 90 449 1440 5 K Z 81
Sacks, Oliver De man die zijn vrouw voor een hoed hield 1989 90 290 5887 0 K P 6
Fleming, Ian De man met de gouden vingers, Een James Bond verhaal 1965 K Y 270
Hagen, Hans De man met de rode jas 2003 90 01 55612 4 K U 104
Sjöwall, Maj en Wahlöö, Per De man op het balkon 1993 90 449 1288 7 K Z 82
Roeck, Jef, de De man uit Polen 1978 9031702145 A T 18
Gijsen, Marnix De man van overmorgen 1975 9021493780 K V 227
Bianchi, Enzo De mantel van Elia, Een geestelijke reisroute voor het religieuze leven 1997 90 71837 58 0 K H 203
Barnard, Willem De mare van God-bewaar-me, Over de eerste drie hoofdstukken van het vierde evang ... 2002 90 211 3872 7 K C 451
Meiden, Anne, van, der De markt van geloven, Ontwikkeling, vernieuwing en verandering in geloofsgemeens ... 1999 90 259 5155 4 K E 73
De massacommunicatiemiddelen 1961 K B 321

 Boeken

Pagina 45 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Helman, Albert De medeminnaars 1980 90 236 5460 9 K V 163
Herzberg, Abel J. De memoires van koning Herodes 1986 90 214 9639 9 K V 39
Hoofdakker, R.H., van, den De mens als speelgoed 1995 90 313 1914 7 K P 42
Wambach, H. De mens heeft vele levens, Onze herinneringnen aan een vorig bestaan 1978 90 202 4905 3 K P 25
Drijvers, Pius en Hawinkels, Pé De mens heet mens, Het boek Prediker: Nieuwe vertaling en verklarende essays 1969 K C 318
Chouraqui, A. de mens van de Bijbel; zijn dagelijkse leven 1980 9030401869 K C 423
Moltmann, Jürgen De mens, Christelijke antropologie in de conflicten van deze tijd 1972 90 263 0181 2 K B 178
Mauriac, François De mensenzoon 1959 K W 115
Overbosch, W.G. De Messias en zijn stad 1979 90 242 0183 7 K B 527
Oegema, Gerbern S. De Messias in Talmoed en Midrasj, Een inleiding in de messiaanse uitleggingen en ... 1993 90 259 4522 8 K E 132
Claus, Hugo De metsiers 1967 K V 220
Nijs, Paulina de ; Koreze, Hans De middeleeuwse kloostergeschiedenis van de Nederlanden 2008 978 90 400 8373 0 K D 689
Dahl, Roald De Minpins 1992 90 261 4677 K U 60
Balthasar, H. U. von De moderne mens op zoek naar Gad 1957 K B 546
Goddijn, Walter De moed niet verliezen; kroniek van een priester-socioloog 1993 9039105545 K D 264
Wholey, Dennis ; Postma, Dees De moed om te veranderen, Gesprekken over alcoholisme 1985 90 274 7830 9 K O 120
De molens van Zuid-Holland 1980 A S 136
Kloppenburg, Wim De mond geopend voor een lied; over het kerklied 1996 9023907868 K G 195
García Lorca, Federico De mooiste gedichten van 2007 978 90 250 0018 9 K Z 147
Jacobs, S. (red.) De mooiste Joodse verhalen 2002 90 5513 493 7 K Z 141
Houtzager, Guus (red.) De mooiste Keltische mythen en sagen 2000 90 5513 409 0 K Z 145
Christie, Agatha De moord op Roger Ackroyd 1974 K Y 51
Brandt Corstius, J.C. en Hoekstra, Han G. (red.) De muze verteld, een bundel verhalende poëzie 1958 K V 89
Humblet Pierre en Hein Blommenstein De mystiek van Elisabeth Gruyters 1987 K F 6
Waaijman, Kees (Martin Buber) De mystiek van ik en jij, Een nieuwe vertaling van 'Ich und Du' van Martin Buber ... 1976 K N 86
Bercken, Wil, van, den De mythe van het Oosten, Oost en West in de religieuze ideeëngeschiedenis van Ru ... 1998 90 211 3712 7 K M 137
Morris, Desmond De naakte aap 1968 K N 99
Oussoren, Pieter De Naardense Bijbel 2004 90 76564 06 X K C 86
Wiesel, Elie De nacht 1986 90 304 0360 8 K W 7
Wiesel, Elie De nacht 1961 K W 39

 Boeken

Pagina 46 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Presser, Jacob De nacht der Girondijnen 1957 K V 331
Vestdijk, S. De nadagen van Pilatus 1959 K V 36
Staden, A., van (red.) De nationale staat onhoudbaar maar onmisbaar, Het perspectief van Europese integ ... 1996 90 232 3220 8 K N 37
Kempis, Thomas a De navolging van Christus 1921 K F 50
Kempis, Thomas a De navolging van Christus 2001 90 259 5214 3 K F 105
Hildebrand ; Lennep, Jacob, van e.a. De Nederlanden, Karakterschetsen, kleederdragten, houding & voorkomen van versch ... 1966 K M 228
Koopmans, J. De Nederlandsche geloofsbelijdenis 1939 K B 188
Beliën, Herman en Hoogstraten, Monique, van De Nederlandse geschiedenis in een notedop, Wat elke Nederlander van de vaderlan ... 1998 90 5333 614 1 K M 195
De Nederlandse samenleving en de buitenlandse werknemers 1974 K O 21
Wessels, Antonie De nieuwe arabische mens, moslims en christenen in het arabische oosten vandaag 1977 9025940978 K E 67
De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) 2004 90 6173 849 0 K C 556
De nieuwe katechismus, geloofsverkondiging voor volwassenen 1966 K J 6
Steen, Shriley De nieuwe kinderbijbel, Nieuwe Testament 1981 90 210 4683 0 K C 529
De nieuwe reliegieuze bewegingen, De uitdaging aan de chsristelijke kerken van z ... 1983 0167 1200 K E 125
Beijk, Joh. W.B. De nieuwe Sint Bavo te Haarlem 1948 K D 633
Kijne, J.J. en Visser, F. De nieuwe vertaling van het Nederlandsch Bijbelgenootschap 1952 K C 23
McCourt, Frank De nieuwe wereld 2002 90 351 2405 7 K Y 279
Vries, N.A., de De nieuwe wereld, Amerika 1923, Reisbrieven van N.A. de Vries 1924 A S 117
Watchman Nee De normale christelijke werker 9999 90 6067 372 7 K F 260
De oecumenische beweging 1937 K I 28
De oecumenische situatie in de verschillende landen 1965 K I 141
Schuver osb, Ursula Maria De Oekraiens-Katholieke kerk in verdrukking en wereldstormen 9999 K D 432
Lange, ernst De oekumenische utopie, Wat beweegt de oekumenische beweging 1974 90 246 3075 4 K I 214
Heer, J.J., de De oerwinning van het Lam, Verklaring van de Openbaring van Johannes 1981 90 6064 403 4 K C 584
Drinkwater, Carol De olijventijd 2003 90 443 0961 7 K Y 231
Scholtens, W.R. De onbekende Kierkegaard, zijn werken / zijn gebeden 1972 90 259 4014 5 K N 24
De onbekende uren 1961 K V 80
Oberski, Jona De ongenode gast 1995 90 5501 170 3 K V -324
Leeuw, G., van, der De onrust der mensheid 1960 K B 434
Mulisch, Harry De ontdekking van de hemel 1997 90 234 3560 5 K V 63

 Boeken

Pagina 47 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Mokeddem, Malika De ontheemde, Een vrouw keert terug naar Algerije 1994 90 417 0014 5 K W 21
Bredero, Adriaan H. De ontkerstening der middeleeuwen, Een terugblik op de geschiedenis van twaalf e ... 2001 90 391 0684 3 K D 300
Lukken, G. De onvervangbare weg van de liturgie 1984 90 304 0196 6 K G 51
Spoelstra, C.A.Th. e.a. De onzichtbare wereld 1991 K B 264
Luyben te Soest, A. De oogst der aarde, De opname der gemeente 1987 K B 233
Benz, Ernst De Oostrs-orthodoxe kerk 1966 K I 209
Visser, A.J. De openbaring van Johannes 9999 90 266 0769 5 K C 217
Zwaan, J., de De openbaring van Johannes 1929 K C 340
Bastiaansen, br. Louis De Openbaringsikonen, De Geboorte, De Doop 1981 A R 161
De openhartige verhalen van een russische pelgrim 1978 90 292 9945 2 K F 263
Bolle, M.E. De opheffing van de autonomie der kehilloth (joodse gemeenten) in Nederland 1796 1960 K M 121
Brown, Peter De opkomst van het christendom in Europa 1997 90 266 0890 x K D 332
Ortega Y Gasse, José De opstand der horden 1958 K Z 33
Damen, C. osb De Orde van Sint Benediktus in Nederland 1965 K H 77
Luteijn, A.C.M. De orgelpijp uit 1976 90 246 4237 X A R 67
Meyendorff, Jean De Orthodoxe kerk, Verldeden en heden 1964 K I 222
Supervielle, Jules De os en de ezel van de heilige stal 1955 K W 116
Malingrey, A;J. Fontaine De oud-christelijke literatuur 1972 K D 278
Los, F.C.J. De oud-Ierse kerk, Ondergang en opstanding van het Keltendom 1975 90 6038 047 9 K E 122
Berlis, Angela;Ouwens, Koenraad;Visser, Jan;Velde, Wietse, van, der en Wirix-Spe ... De Oud-Katholieke Kerk van Nederland, Leer en leven 2000 90 239 0728 0 K I 102
Willebrands, Jakob De oude christelijke palestijnse liturgie 1978 K G 227
Fromntin, Eugène De oude meesters, de Vlaamse en Hollandse Schilderkunst van Eyck Rembrandt 1950 A R 10
Scholten, J.H. De oudste getuigenissen aangaande de schriften des Nieuwen Testamenst 1866 K C 67
Evans, Nicholas De paardenfluisteraar, The Horse Whisperer 2001 90 225 2868 5 K Y 280
Kamphaus, Franz De Paasverhalen, Van exegese tot verkondiging 1 1970 K C 155
De Paasviering, Missen en plechtigheden van Palmzondag en van Witte Donderdag to ... 1957 K G 175
Gulik, Robert, van De parel van de keizer 1981 90 10 03468 2 K V 99
Grisham, John De partner 2001 90 229 8556 3 K Y 274
Timmermans, Felix De pastoor uit den bloeyenden wijngaerdt 9999 K V 339
Hout, H.J., van De pastor als partner, Studies voor Piet noordermeer en Kees van Ruynen 1988 K K 111

 Boeken

Pagina 48 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Cornwell, John De Paus en het lot van de gelovigen, Drama en belofte 2002 90 5018 570 3 K I 193
Scheepmaker, Nico De Paus in Nederland, 11 t/m 15 mei 1985 1985 90 269 4685 6 K D 46
Plas, Michel, van, der (red.) De Paus van Rome, Oppvattingen over een omstreden ambt 9999 K D 554
McBrien, Richard P. De Pausen, Van Petrus tot Johannes Paulus II 1998 90 257 3041 8 K D 667
Serafian, Michael De Pelgrim; de kerk, paus Paulus VI en het concilie op een keerpunt in de geschi ... 1964 K D 235
Antier, Jean-Jacques De Pelgrimage weer ontdekt 1979 2 227 35506 9 K F 228
Rahner, Karl De pelgrimerende kerk 1966 K I 67
Breukel, Thom De pelgrimsroute van Dokkum naar Egmond 2009 978 90 259 5961 6 K F 286
Dasberg, Jitschak (vert.) De Pentateuch met Haftaroth, Deel I Bereshiet - Shemoth 1970 K C 269
Dasberg, Jitschak (vert.) De Pentateuch met Haftaroth, Deel II Vajikrah, Bemidbar, Dewariem 1971 K C 270
Nourissier, François De pest in 1970 90 10 44000 1 K W 102
Bernlef De pianoman 2008 978 90 596 5062 6 K V 335
Lindsey, Hal De planeet die aarde heette ... 1972 90 245 0158 x K B 31
Eberhart, Mignon G. De plannen van de dode mannen 1962 K Y 227
Sjöwall, Maj en Wahlöö, Per De politiemoordenaar 1993 90 449 1648 3 K Z 84
Sjöwall, Maj en Wahlöö, Per De politiemoordenaar 1995 90 449 1648 3 K Z 67
Christie, Agatha De pop in de schoorsteen 1993 90 245 1352 9 K Y 118
Bounds, E.M. De predikant en het gebed, de macht van het gebed 1967 K B 24
Renckens s.j., H. De profeet van de nabijheid Gods, Schriftlezing uit Isaias 1-12 1961 K C 572
De protestantsche kerk in Indonesië tijdens bezetting en terreur 1946 K D 100
Smit, Gabriël De Psalmen 1952 K C 400
Beex, H. (vert.) De Psalmen 1960 K C 481
Oost, Gert De psalmen gezongen 2007 978 90 239 2149 3 K G 258
De Psalmen van Israël op de oorspronkelijke melodieën uit de zestiende eeuw 1936 K Q 35
Leijssen, L. (red.) De Psalmen, Gebeden van de mensheid, gebeden van Israël, Gebeden van de kerk 1989 90 334 2325 1 K C 316
De Psalmen, Nieuwe vertaling 1943 K C 485
Berne, Eric De psychologie van de intermenselijke verhoudingen 1978 90 6019 542 6 K O 107
De ramp 1953 K M 101
Budiman, Rudy De realisering der verzoening in het menselijk bestan, Een onderzoek naar Paulus ... 1971 K B 616
Kuitert, H.M. De realiteit van het geloof, Over de anti-metafysische tendens in de huidige the ... 1966 K B 222

 Boeken

Pagina 49 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
De rechten van de mens, Rapport van de Generale Synode der Nederlandse Hervormde ... 1968 K N 13
De reformatorische houding jegens de rooms-katholieke kerk en haar leden, Richtl ... 1962 K I 104
Vrensen, zr Hedwig ocso en Boer, Dom Nicolaas osb (vert.) De regel van de meester 1974 K H 153
Hunink, Vincent De regel van Sint Benedictus 2000 90 253 0301 3 K H 31
Coune, broeder Michel en Vrensen, zuster Hedwig De regel van Sint Benedictus in de taal van onze tijd 1990 K H 105
Rollin o.s.b., Betrand monnik, van En-Calcat De regel van Sint Benedictus nu, Een commentaar op de Regel 1983 K H 103
frère Roger, prior, van Taizé De regel van Taizé 1976 90 259 4072 2 K H 57
Wilmink, Willem De reis van Sint Brandaan 2000 90 5713 508 6 K V 92
Knippenberg, Hans De religieuze kaart van Nederland, Omvang en geografische spreiding van de gedsd ... 1992 90 232 2675 5 K E 71
Wessels, Anton De renaissance van de islam, Zullen de Khomeini's de toekomstige koers van de is ... 1980 90 259 5113 9 K E 17
Schuver OSB, Domna Ursula Maria De reus op de Sint-Jorisberg, Flitsen uit het leven van de grote metropoliet Gra ... 1959 K D 42
Sartre, Jean-Paul De revolutie 1969 K N 102
Barnhoor, ALine en Wijk, Arthur, van De Rijkdom van het Gemeenschapsleven 1994 K H 27
Schendel, Arthur, van De rijke man 1976 90 214 9412 4 K V 18
Vos, Cornelis De riten van de Mis, Kritische suggesties omtrent de vormgeving der misviering 1962 K G 152
Strindberg, August De rode kamer 1984 90 290 1736 8 K Z 8
Rongen oc.c.r., P. Hieronymus De roep van de stilte, Levensfilm van den witten monnik 1937 K H 101
Kroeger, P.G. en Stam,J. De rogge staat er dun bij. 1998 9050184022 K N 68
Martínez, F. García en Woude, A.S., van, der De rollen van de Dode Zee 2007 978 90 25957971 K B 285
Jackman, Prf. S.W. De Romanov relaties, Uit de privé-correspondentie van Anna Paulowna en haar fami ... 1987 90 246 4570 0 K M 130
Knap, Henri De ronde van '43 1981 90 70066 32 7 K V 345
Winter, Leon de De ruimte van Sokolov 2000 90 234 3970 8 K V 384
Dalen, Victor van ; Faas, Henriette De ruïne 2009 978 90 78905 18 9 A T 73
Lampo, Hubert De ruiter op de wolken 1961 K V 207
Heschel, Abraham Joshua De sabbat, Zijn betekenis voor de moderne mens 1989 90 269 4346 6 K E 107
Boorn, P.H.J., van, den en Dijk, M.P., van (red.) De Sahel na de grote droogte 1982 90 6255 507 1 A S 67
Charteris, Leslie De Saint doet aan liefdadighied 1967 K Y 39
Charteris, Leslie De Saint eist vergelding 1959 K Y 40
Bondt, A., de De satan 9999 K B 633
Traven, B. De schat in de Sierra Madre 1948 K Y 53

 Boeken

Pagina 50 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Naus, Reggie De schat van Inktviseiland 2008 978 90 216 6618 1 K U 54
Meulenbelt, Anja De schillen van de ui, Socialisatie: hoe zijn we vrouwen en mannen geworden 1988 90 6012 789 7 K N 79
Beauvoir, Simone, de De schone schijn 1969 K W 30
Coolen, Antoon De schone voleinding 9999 K V 44
Israël, Rosaliene P. De school als morele gemeenschap, Een alternatief concept voor de identiteit van ... 2006 K E 174
Harris, Thomas De schreeuw van het lam 1998 K Y 264
Michel, Georges De schuchtere belevenissen van een glazenwasser 1967 K W 46
Oudheusden, Jan, van De Sint Jan van 's Hertogenbosch 1998 90 6630 037 x A R 167
Singer, Isaac Bashevis De slaaf 1993 90 295 4594 1 K Y 74
Porter, J.R. De sleutel tot de Bijbel 1996 90 4140 120 2 K C 387
Harrison, Stuart De Sneeuwvalk 1999 90 269 8151 1 K Y 194
Dostojewski, F.M. De speler 9999 K Z 109
Kuitert, H.M. De spelers en het spel 1964 K B 110
Kuiter, H.M. De spelers en het spel 1967 K B 505
Aafjes, Bertus De sprookjesverkoper 1990 90 290 3972 8 K V 78
McClung, Floyd De stad in Gods ogen 1991 90 5421 001 X K B 639
Cox, Harvey De stad van de mens, Het levenspatroon van de moderne wereld in theologisch pers ... 1967 K B 155
Nolthenius, Helene De steeneik 1986 90 214 9646 1 K V 125
Bouhuijs, Nico en, deurloo, Karel De stem in het gebeuren, Messiaans resumé 1974 90 259 4054 4 K B 315
Dingemans, G.D.J. De stem van de Roepende, Pneumatheologie 2005 90 435 0177 8 K B 651
Hagen, Hans De stem van de schildpad 2003 90 345 1269X K U 103
Barnard, W. De stem van een roepende 1969 K F 63
Rosenzweig, Franz De Ster van de verlossing 2000 90 5166 742 6 K N 113
Couperus, Louis De stille kracht 1993 90 01 54791 5 K V 383
Nigg, Walter De stille kracht der legende, Vergeten heiligen keren terug 1987 90 71837 09 2 K D 471
Witkam, Jeroen De stilte van het woord, Van bijbelwoord naar diepte-inkeer 1998 90 209 3333 7 K F 181
Vlaming, Nico De stilte zingt u toe; gebedsvieringen volgens de traditie van Taizé 2001 9023908805 K G 207
Capelleveen, Jan, van;Eschbach, Hans;Halma, Piet;Land, Sipke, van, der en Zijlst ... De story van Youth for Christ 1977 90 242 3168 x K D 257
Mol. René en Neutel, Angelies De straat als thuis, Dagopvang van dak- en thuislozen aan de voet van de utrecht ... 1999 90 5189 137 7 K O 76
Rooijers, Els De strijd om de toversteen 2003 90 01 55612 4 K U 79

 Boeken

Pagina 51 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Reve, Gerard Kornelis, van het De taal der liefde 1972 90 235 8068 9 K V 34
Lekkerkerker, A.F.N. De tafel des heren 1961 K B 595
De tafel van één, Leren rekenen met een nieuw wereld, Een documentaire van de sj ... 1967 K I 184
Barnard, W. De tale Kanaäns, Een leergang liederen, De dagen onzer jaren, Een kerkelijk jaar ... 9999 K Q 75
Palmer, Martin De Tao van Christus, De ontdekking van een christelijke beschaving in het oude C ... 2001 90 215 9540 0 K D 450
Bloemendaal, W. De tekst van het Oude Testament 1966 K C 361
Maltha o.p., Mag. A.H. De tenhemelopneming van Maria, Toelichting op een dagmaverklaring 1950 K B 475
Vuijsjes, Bert en Hubben, Hub. (red.) De terugkeer van Midden-Europa, Historische atlas 1914 - 1994 1994 90 71 474 224 T M 9
Bleich, Anet;Luijten, Jan en Roelofs, André De terugkeer van Midden-Europa, Historische atlas 1914 - 1994 1994 90 71 474 224 K M 148
Chouraqui, André De tien geboden anno nu, Tien woorden om de mens met het menselijke te verzoenen 2000 90 290 6804 3 K L 42
Sipkes, M. De toekomst des Heeren, De leer der laatste dingen 1877 K B 580
Mitscherlicht, Margarete De toekomst is vrouwelijk 1987 90 274 1883 7 K N 48
Shakespeare, William De toneelspelen van William Shakespeare (bevat Titus and Ronicus, Romea en Julia ... 1963 K Y 33
Shakespeare, William De toneelspelen van William Shakespeare VII (bevat: Troilus en Cressida, Othello ... 1963 K Y 27
Doornik, N.G.M.;Jelsma, S. en Lisdonk, A., van, de De triptiek van het godsrijk, Handboek van de katholieke leer 1962 K J 46
Kromhout, Rindert De troep van Joep 2001 90 01 553753 K U 82
McEwan, Ian De troost van vreemden 1994 90 6766 190 2 K Y 65
De tussenmuur weggebroken; over de prediking van de verzoeking 1967 K B 88
Naastepad, Th.J.M. De twee petrusbrieven 1991 90 242 6519 3 K C 247
Vreede-de Stuers, Cora De tweede generatie, kinderen van buitenlandse weknemers in West-Europa en hun p ... 1979 9090001220 K N 51
Fiolet, H.A.M. De tweede reformatie, Zijn de huidige kerken van de reformatie authentiek-reform ... 1969 K I 186
Renckens s.j., H.E.J. De tweevoudige zegen van Jozua, Hoe in verhaal en schriftuur het verleden tot pa ... 1978 K C 350
De twintig mooiste Kerstverhalen 1988 90 6790 165 2 K Z 61
Achterhuis, Hans De uitgestelde revolutie, Over ontwikkeling en apartheid 1973 90 6074 460 8 K N 111
Roukema, R. De uitleg van Paulus' eerste brief aan de Corinthiërs, in de tweede en derde eeu ... 1996 90 242 7832 5 K C 308
De uitverkiezing; richtlijnen voor de behandeling van de leer der uitverkiezing ... 1962 K B 89
Meersch, Maxence, van der De uitverkorene 9999 K W 100
De universele verklaring en de internationale verdragen der Verenigde Naties voo ... 9999 90 6083 147 0 K N 56
Evenhuis, Gertie De vaders en de broers van Putten 9999 K M 259
Jensen, Johannes V. De val van de koning 1979 90 290 0639 0 K Z 64

 Boeken

Pagina 52 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Es, Gijsbert, van;Michielsen, Peter;Metselaar, J.W.E. en Hesselbach, Sjoerd De val van het Sovjet-rijk, 18 dagen wereldgeschiedenis 9999 K M 243
Fuks-Mansfeld, R. De veelklerige mantel, Joodse legenden rondom het Oude Testament 1991 90 5333 069 0 K C 339
Grisham, John De verbanning 2007 978 90 229 9394 1 K Y 275
Kolm, Gerrit Jan, van, der De verbeelding van de kerk, Op zoek naar een nieuw-missionaire ecclesiologie 2001 90 239 0967 4 K I 173
Wetering, Janwillem, van, de De verdachte Verheugt 1980 90 70066 27 0 K V 196
Steinbeck, John De verdoolde bus 1964 K Y 116
Werfel, Franz De verduisterde hemel 1958 K X 15
Baehr, P.R.;Gordenker, L. De Verenigde Naties, Ideaal en werkelijkheid 1985 T N 3
Bel, A.;Breevaart, P., van, de;Florijn, H.;Mastenbroek, J.;Natzijl, H. en Ros, A ... De vereniging van 1907, De vereniging van de Ledeboeriaanse gemeenten en de Gere ... 1984 90 331 0400 8 K D 564
Jelsma, Auke De vergeten kerk 1988 90 242 4952 x K E 24
Winter, Leon, de De verhalen 1993 90 6265 380 4 K V 120
Mulisch, Harry De verhalen 2000 90 234 6216 5 K V 363
Ru, G., de De verleiding der revolutie 1974 90 242 7611 x K B 593
Jong, Wim, de De verliefde chirurg, Notities over gezondheid, ziekte, patiënten en hun dokters 1988 90 242 4940 6 K O 58
Nooteboom, Cees De verliefde gevangene 1964 K V 362
Weatherhead, Leslie D. De vernieuwende vriendschap 1951 K F 16
Houtepen, Anton De verscheidenheid verzoend? Actuele thema's uit het gesprek Rome-Reformatie 1989 90 6495 204 3 K I 30
Sjöwall, Maj en Wahlöö, Per De verschrikkelijke man uit Säffle 1993 90 449 1578 9 K Z 72
Shire, Rabbi Michael (coom.) De versierde Haggadah, Met middeleeuwse afbeeldingen uit de Haggadah-collectie v ... 2000 90 259 5183 x K E 94
Heering, G.J. De verwachting van het koninkrijk Gods 1952 K B 138
Mulder, H. De verwoesting van Jeruzalem, En haar gevolgen 1977 90 700 57 581 K C 563
Wiersinga, Herman De verzoening in de theologische discussie 1971 902420780 0 K B 75
Raad, van Kerken in Nederland, Sectie eredienst De viering van Pasen in oecumenisch verband 2002 90 239 0999 2 K G 254
Guillou, Jan De vijand van de vijand 1995 90 417 7004 6 K Z 86
Staes, Karel De vijf jaargetijden 1976 90 209 0613 5 K V 308
Vestdijk, S. De vijf roeiers 1981 90 214 9527 9 K V 188
Wiesel, Elie De vijfde zoon 1987 90 269 7002 1 K W 34
Lindijer, Tony (inl. en vert.) De Vita van Hildegard 2000 90 6550 610 1 K D 366
Biegel, Paul De vloek van woestewolf 1974 90 251 0236 0 K U 49
De vlucht van de Ooievaar, 1914-1989, Vijfenzeventig jaar Oud-Katholiekek kerk i ... 1989 K D 185

 Boeken

Pagina 53 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Vasalis, M. De vogel phoenix 1983 90 282 0199 8 K V 372
Vesaas, Tarjei De vogels 1981 90 269 5716 5 K Z 95
Simenon, George De vogelvrije 1973 90 229 1544 1 K W 42
Kruseman, J. De volkshuisvesting onder de woningwet, Geschiedkundig overzicht en herinneringe ... 1940 K N 230
Gessel, Han van (red. et al.) De Volkskrant, Stijlboek 1992 90 12 06584 4 K A 86
Tökes, Laszlo (Porter, David red.) De vonk in de roemeense revolutie, Een autobiografie 1991 90 5030 206 8 K M 136
Doelman, J. De voorbereiding; een manier om samen de kerkdienst te beginnen 1993 9023902157 K G 190
Schlink, Bernhard De voorlezer 1996 90 414 0370 1 K X 38
Boon, Louis Paul De voorstad groeit 1967 K V 360
Kishon, Ephraim De vos in het kippenhok 1970 K X 66
Palmen, Connie De vriendschap 1995 90 5333 347 9 K V 27
Popma, K.J. De vrijheid der exegese 1944 K C 580
Vries, de, Teun De vrijheid gaat in het rood gekleed 1973 90 214 9319 5 K V 165
Queffélec, Yann De vrouw achter de horizon 1989 90 6551 121 0 K W 101
Hart, Maarten, 't De vrouw bestaat niet 1982 90 295 1829 4 K V 45
Huls, G. De vrouw in de kerk 1965 K B 312
Sjöwall, Maj en Wahlöö, Per De vrouw in het Götakanaal 1993 90 449 1289 5 K Z 83
Buytendijk, F.J.J. De Vrouw, Haar natuur, verschijning en bestaan, Een existentieel-psycholgische s ... 1958 K N 28
Tuchman, Barbara De waanzinnige 14de eeuw 1984 90 5157 035 X K M 183
Tourn, Giorgio De Waldenzen, De eerste protestanten en hun 800-jarige geschiedenis 1988 90 5194 0122 K D 533
Wolker, JAn De walgvolgel 1974 90 290 0399 5 K V 64
Dignum, Kees De Wallen: een nette buurt tussen aanhalingstekens 1990 0169 6432 K N 187
Wiesel, Elie De wanhoop verdreven, Eerbetoon aan negen chassidische meesters 1986 90 304 0349 7 K E 207
Thurlings, J.M.G. De wankele zuil, Nederlandse katholieken tussen assimilatie en pluralisme 1971 90 255 9744 9 K E 169
Munster, Hans, van ofm De ware vrede, Gedachten bij het Kerstfeest 1993 90 6173 586 8 K B 277
Winden, J.C.M., van De ware wijsheid, Wegen van vroeg-christelijk denken 1992 90 263 1154 0 K B 483
Langeveld, H.M. De weelde van de vrijheid, een zedepreek 1995 90 6665 155 5 K N 185
Mönnich, C.W. De weg & de wegen, Aspecten van de kerkgeschiedenis 1959 K D 518
Escrivá, Josemaría De weg (opus dei) 1989 90 6257 014 3 K F 124
Colloander, Tito De weg der asceten, Inwijding in het geestelijk leven 1978 K F 138

 Boeken

Pagina 54 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Dijkstra, M. en T. De weg die ik gaan mag 1978 90 249 1115 X K J 15
Bloom, Anthony De weg naar binnen 1972 90 6075 651 7 K F 131
Chouraqui, André De weg naar erkenning, De Heilige Stoel de joden en Israël 1993 90 304 0695 X K E 116
Jacobs, Michael De weg naar Santiago de Compostela 1992 90 384 0373 9 A R 101
Broeder John, van Taizé De weg van Christus, Het geloof als pelgrimstocht 2000 90 242 6454 5 K C 409
Ware, Vader Kallistos De weg van Christus, Leer en leven van de Orthodoxe kerk 1982 90 6587 051 7 K B 354
Oskamp, Paul en Schuman, Niek De weg van de lilturgie, tradities, achtergronden, praktijk 1998 90 211 3679 1 K G 71
De weg van een pelgrim 1979 90 6271 585 0 K F 140
Broeder John, van Taizé De weg van God, Het geloof als pelgrimstocht 1999 90 242 6214 3 K C 304
Schoon, Simon De weg van Jezus, Een christologische heroriëntatie vanuit de joodschristelijke ... 1991 90 242 6533 9 K B 410
Dölle, Constant De weg van Titus Brandsma, 1881 - 1942, biografie van een martelaar 2002 90 259 5189 9 K D 202
Sartre, J.-P. De wegen der vrijheid, De jaren des onderscheids, Het oponthoud, De dood in het ... 1968 K N 153
Theunissen, W.P. De wereld der ikonen 9999 A R 219
Schendel, Arthur, van De wereld een dansfeest 1938 K V 272
Linde, J.M., van, der De wereld heeft toekomst, Jan Amos Comenius over de hervorming van school, kerk ... 1979 90 242 0161 6 K B 545
Oudheusden, Jan, van ; Vos, Aart De wereld van Bosch 2001 90 7070 6326 A R 218
Metzger, Bruce; Goldstein, David ; Ferguson, John (red.) De wereld van de Bijbel 1987 90 269 4353 9 K C 411
Land, Sipke, van, der De wereld van het geloof, Wat je beleeft met christenen in andere landen 1994 90 297 1171 X K B 204
Gaarder, jostein De wereld van Sofie, Roman over de geschiedenis van de filosofie 2006 90 5240 870 x K N 249
Zee, W.R., van, der De wereld wordt vaderland, Over het begin: Genesis 1 tot 12 1978 90 239 1933 5 K C 329
De wereldraad van kerken in New Dehli 1963 K I 109
Gross, David C. ; Gross, Esther R. De werels in in handen van dwazen, en andere spreekwoorden, spreuken , aforismen ... 1995 90 389 02875 K F 279
Engelbregt o.f.m., L. (red.) De werkende stilte, De oorspong der grote kloosterorden 1957 K H 120
Marshall, Bruce De werkers van het elfde uur 9999 K Y 145
Paas, Stefan De werkers van het laatste uur, De inwijding van nieuwkomers in het christelijk ... 2004 90 239 1520 8 K B 569
Huibregtse De West-Sahara, waarom het confict? 1984 9060644654 A S 102
Mann, Thomas De wet 1969 K X 19
Moolenburgh, H.C. De wetenschap kent geen tranen 1980 90 202 4906 1 K O 38
Delfgaauw, Bernard De wijsbegeerte van de 20e eeuw 1961 K N 106
De wijzen uit het westen, Kerstverhalen en gedichten 1973 90 239 0230 0 K V 23

 Boeken

Pagina 55 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Bordewijk, F. De wingerdrank 1950 K V 262
Wojtyla, Karol De winkel van de juwelier 1996 90 6481 253 5 K Z 41
Breedveld, Walter De witte zwaluw 9999 K V 329
Nouwen, Henri De woestijn zal bloeien, gids voor hedendaags spiritueel pastoraat 1999 90 209 3562 3 K K 7
Horst, Pieter W., van, der De woestijnvaders, Levensverhalen van kluizenaars uit het vroege christendom 1998 90 5333 667 2 K D 331
Sigmund Freud e.a. De Wolfman 1972 90 263 0169 3 K P 40
De wolk van niet-weten 1995 9063500718 K F 126
Evans, Nicholas De wolvenlus, The Loop 1998 90 225 2408 6 K Y 196
Kranenborg, Reender De wonderbaarlijke avonturen van Jezus van Nazaret, Over de waarde van 'hervonde ... 2004 90 435 0888 8 K B 640
Spurgeon, C.H. De wonderen van den Heiland, Verklaard en toegepast - in Toespraken - voor Zijne ... 9999 K B 623
Berg, Ton, van, den De wonderlijke avonturen van Pimpel, Het geheim van het bosmeer ... 9999 90 206 9063 9 K U 30
Sagan, Françoise De wonderlijke wolken 1961 K W 103
Kamphaus, Franz De wonderverhalen in de evangelies, Van exegese tot verkondiging 3 1971 K C 157
De woorden gezongen, Liederen bij het boek Deuteronomium, Verzameld en geschreve ... 1982 90 239 1866 5 K Q 107
Burger, Peter De wraak van de kangoeroe (Sagen uit het moderne leven) 1995 90 351 1637 2 K V 91
Monsarrat, Nicholas De wrede zee 1953 K Y 211
Simenon, Georges De zaak Louis Bert 1965 K W 38
Veltman, Martin De zaken & de dood 1980 K V 106
Hunnink, Vincent De zeereis van de heilige Brendaan 1999 9025302998 K Z 59
Schendel, Arthur, van De zeeromans van, Het fregatschip Johanna Maria, Een eiland in de Zuidzee, Jan C ... 1977 90 290 0736 2 K V 181
Nierop, Pieter De zeven zusjes Sandelhout 9999 K U 34
De ziekenzalving 9999 K G 48
Winckler, Martin De ziekte van Sachs 1999 90 5333 761 x K W 11
Kuypers, A. De ziel van het kind, De ontwikkeling tot het dertiende levensjaar 1943 K N 229
Barendregt, J.T. De zielenmarkt 1982 90 6009 377 1 K P 21
Voorsluis, Bart (red.) De zijgende natuur, Natuurervaring tussen betovering en onttovering 2002 90 211 3904 9 K N 110
Kuiters O.S.A, R. De zin van het kloosterleven 1965 K H 33
Weinreb, Friedrich De zin van het ziek zijn 1976 90 6077 549 X K O 60
Queneau, Raymond De Zondag des levens 1999 90 74328 36 9 K W 35
Siegal, Aranka De zondebok, Mijn jeugd in Hongarije 1939-1944 1981 90 242 2773 9 K M 257

 Boeken

Pagina 56 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Graham, billy De zonder onder ons 1957 K B 218
Schildt, Göran De zonnenboot, Met de Daphne op de Nijl 9999 A S 277
Boon, Louis Paul De zoon van Jan de Lichte 1961 K V 15
Maris, A.J. (red.) De zorgzame samenleven, De samenleving een zorg? Verslag van het symposium ter g ... 1990 90 242 9038 4 K O 10
Garcia, Cristina De zusters Agüero 1997 90 417 2007 3 K Z 19
Visser, Catharina (e.a.) De zusters van Julie Postel, Helend aanwezig 1991 906416 217 4 K H 73
Claus, Hugo De zwarte keizer 1961 K V 312
Meiden, Anne, van, der De zwarte kousen kerken, Bevindelijk heroverwogen portret 1993 90 259 4550 3 K E 120
Abbing & Van Cleeff De zwarte rugzak 2001 90 01 553893 K U 106
Eberhart, Mignon G. Deadly is the Diamond 1958 K Y 167
Declaration on the Question of the Admission of Women to the Ministerial Priesth ... 1976 K B 419
Zink, Jörg Dein Tod is unser Leben, Kreuz-Meditationen 1987 3 88671 058 0 K F 238
MacNutt, Francis Deleverance from Evil Spirits, A Practical Manual 1999 0 8007 9232 7 K K 92
Thomassen, J.J.A. (red.) Democratie, Theorie en praktijk 1981 90 14 02891 2 T N 33
Unger, Merrill F. Demons in the World Today 1971 8423 0661 7 K B 562
Den Danske Salmebog 1988 87 7254 075 0 K Q 142
Den Danske Salmebog, Ritualbog og Den Danske altarbog 1993 87 7524 091 2 K G 178
Nieuwenhuijzen, Kees (red.) Den Haag en omstreken in 19de-eeuwse foto's 1990 90 72540 21 2 K M 58
Högberg, Bengt en Härderlin, Alf Den helige Benedictus regel 1991 91 85530 94 8 K H 81
Den Svenska Evangelieboken 1983 91 526 4585 1 K G 180
Den Svenska Psalm boken 1986 91 7194 601 2 K Q 13
Den Svenska Psalm Boken, Med tilläg 1986 91 7080 750 7 K Q 56
Den Svenska tidegärden, Stycken ur Psaltaren jämte lovsanger och böner ordnade f ... 1971 K G 173
Den Svneska Kyrko-handboken, Stadfäst av Konungen ar 1942 1956 K G 221
Sölle, Dorothee Denk aan de regenboog, preken 1978 90 259 4147 8 K L 2
Kuyper, Sjoerd Denk om de muizen! 1997 90 01 54980 2 K U 113
LaHaye, Tim Depressief? Vanuit christelijke achtergrond geeft de auteur een eerlijk antwoord ... 1974 90 245 0302 7 K P 36
Lampeter, Helmut Der Aufruf zum Gehorsam, Das Fünfte Buch Mose 1977 3 7668 0532 0 K C 169
Dugandzic, Ivan (Hrsg.) Der Beitrag Medjegorjes zur Neu-Evangelisierung 1993 K I 115
Schütz, Christian en Rath, Philippa (uitg.) Der Benediktinerorden, Gott suchen in Gebet und Arbeit 1997 3 7867 1796 6 K H 45

 Boeken

Pagina 57 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Boktryckeriet, Berlingska Der Dom zu Lund 1975 A R 177
Hertzsch, Klaus-Peter Der ganze Fisch war voll Gesang, Biblische Balladen zum Vorlesen 1988 3 87173 031 9 K C 358
Maaz, Hans-Joachim Der Gefühlsstau, Ein Psychogram der DDR 1990 3 426 77010 5 K N 104
Heer, Friedrich Der Glaube des Adolf Hitler 1989 3 548 34598 0 K M 7
Chagall, Marc en Mayer, Klaus Der Gott der Väter, Die Chagall Fenster zu St. Stephan in Mainz, Band 1 Das Mitt ... 1993 3 429 00573 6 A R 127
Luther, Martin Der große Katechismus, Schmalkaldische Artikel 1964 K J 14
Torsy, Jacob Der grosse Namenstags Kalender; 3550 Namen und 1540 Lebensbeschreibungen unserer ... 1977 3451171317 K D 236
Eichrodt, Walther Der Heilige in Israel, Jesaja 1 - 12 1988 3 7668 0036 1 K C 181
Eichrodt, Walther Der Herr der Geschichte, Jesaja 13 - 23 / 28 - 39 1988 3 7668 0038 8 K C 182
Grün, Anselm Der Himmel beginnt in dir, Das Wissen der Wüstenvater für heute 1999 3 451 27184 2 K F 186
Schmitt, Pierre Der Isenheimer Altar 9999 3 88059 892 3 A R 198
Kahlefeld, Heinrich Der Jünger, Eine Auslegung der Rede Lk 6, 20 -49 1962 K C 524
Bieler, Manfried Der Kanal 1978 3 442 03998 3 K X 40
Bradley, Ian Der Keltiche Weg, Keltisches Christentum auf den britischen Inseln damals und he ... 1996 3 7820 0732 8 K B 57
Königsdorf, Helga Der Lauf der Dinge, Geschichten 1996 3 7466 1345 0 K X 44
Foucauld, Charles, de Der letzete Platz, Aufzeichnungen und Briefe 1962 K F 210
Bock, Ernst Ludwig Der letzte Tag, Erzählung 1985 K X 27
Lorenzen, Thorwald Der Lieblungsjünger im Johannesevangelium 1971 346003551 K C 378
Tauler, Johannes Der Meister in dir 1999 3 451 26996 1 K F 111
Toaspern, Paul (red.) Der Mitarbeiter, Informationsheft für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Diako ... 1977 K B 447
Rohr, Richard Der nackte Gott; plädoyers für ein Christentum aus Fleisch und Blut 1994 3 532 62061 8 K B 86
Dorn, Luitpold A. Der Papst und die Kurie, Wie eine Weltkirche regiert wirdt 1989 3 451 08637 9 K I 126
Vogel, D. Heinrich Der Prediger von Buchwald, Das Martyrium Paul Schneiders, Geboren am 29. August ... 1961 K D 596
Luther, Maarten (vert.) Der Psalter, Nach der übersetzung D. Martin Luthers 1971 K Q 149
Freiherr von Ungern-Sternberg, Rolf Der Rechtsstreit Gottes mit seiner Gemeinde, Der Prophet Micha 1979 3 7668 0330 1 K C 190
Ende, Michael Der Spiegel im Spiegel, Ein Labyrinth 1991 3 423 11304 9 K X 14
Hochhuth, Rolf Der Stellvertreter 1964 K X 52
Hesse, Hermann Der Steppenwolf 1974 3 518 36675 0 K X 71
Freiherr von Ungern-Sternberg, Rolf en Lamparter, Helmut Der Tag des Gerichtes Gottes, Habakuk, Zephanja, Jona, Nahum 1975 3 7668 01285 2 K C 191
Mann, Heinrich Der Untertan, Roman 1984 3 423 00256 5 K X 32

 Boeken

Pagina 58 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Heussi, Karl Der Ursprung des Mönchtums 1936 K H 174
Wiesel, Elie Der Vergessene 1990 3 451 21866 6 K W 33
Schlink, Bernhard Der Vorleser 1995 3 257 22953 4 K X 5
Sider, Ronald J. Der Weg durchs Nadelöhr, Reiche Christen und Welthunger 1978 3 7615 2143 X K B 195
Sider, Ronald J. Der Weg durchs Nadelöhr. Reiche Christen und Welthunger 1999 376152143X K L 34
Heufelder, P. Emanuel Der Weg zu Gott, nach der Regel des Hl. Bendedikt 1948 K F 47
Moolenaar, M.Chr.M en Abbink, G.A.M. Dertienhonderd jaar bisdom Utrecht 1995 90 304 0828 6 K D 284
Penning de Vries s.j., Piet Dertig bijbelse gebedstema's 1970 K F 268
Vrijer-Struys, M.J., de Dertig jaren domineesche, Herinneringen ne vertellignen 9999 K D 184
Wallace, Edgar;Curtiss, Ursula en Bell, Josephine Detective Omnibus: De deur met de zeven sloten, De dodende stem, De dood als spe ... 1972 K Y 83
Dickson Carr, John e.a. Detectiveverhalen 1964 K Y 14
Drijvers, Pius Deur naar het oude testament 1969 K C 513
Deuterocanonieke of apocriefe boeken 1980 90 6126 078 7 K C 126
Jong, H., de Deuteronomium, De evangelische wet 1987 90 242 4823 X K C 351
Tigay, Jeffrey H. Deuteronomy 1996 0 8276 0330 4 K C 604
Deutsche Antiphonale, I, Für die Sonntage und Wochentage des Kirchenjahres 1975 3 87868 084 8 K Q 133
Deutsche Antiphonale, II, Für die Festtage des Kirchenjahres und die Feste der H ... 1972 3 87868 055 4 K Q 134
Längin, Bernd G. Deutsche Bilder, Städte, Landschaften und Menschen auf alten Fotos 1990 3 89350 091 X A S 189
Pistohlkors, Gert von Deutsche Geschichte im Osten Europas, Baltische Länder 1994 3 88980 214 0 K M 208
Prinz, Friedrich Deutsche Geschichte im Osten Europas, Böhmen und Mähren 1993 3 88680 202 7 K M 207
Röskau-Rydel, Isabel Deutsche Geschichte im Osten Europas, Galizien Bukowina Moldau 1999 3 88680 206 0 K M 210
Schödl, Günther Deutsche Geschichte im Osten Europas, Land an der Donau 1995 3 88680 210 8 K M 211
Rogall, Joachim Deutsche Geschichte im Osten Europas, Land der großen Ströme, Von Polen nach Lit ... 1996 3 88680 204 3 K M 213
Boockmann, Hartmut Deutsche Geschichte im Osten Europas, Ostpreußen und Westpreußen 1992 3 88680 212 4 K M 206
Buchholz, Werner Deutsche Geschichte im Osten Europas, Pommern 1999 3 88680 272 8 K M 214
Stricker, Gerd Deutsche Geschichte im Osten Europas, Russland 1997 3 88680 468 2 K M 215
Conrads, Norbert Deutsche Geschichte im Osten Europas, Schlesien 1994 3 88680 216 7 K M 209
Suppan, Arnold Deutsche Geschichte im Osten Europas, Zwischen Adria und Karawanken 1998 3 88680 218 3 K M 212
Bruyn, Günter, de Deutsche Zustände,über Erinnerungen und Tatsachen, Heimat und Literatur 2001 3 596 15044 2 A S 218
Deutschland wie es keiner kennt, Dem Unberührten auf der Spur 9999 3 87644 117 X A S 177

 Boeken

Pagina 59 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Demandt, Alexander (red.) Deutschlands Grenzen in der Geschichte 1991 3 406 34391 0q K M 141
Scouarnec, Michel Deux mille ans d'église par les textes 1999 2 7082 3475 7 K D 480
Wenar, Charles ; Kerig, Patricia Developmental Psychopathology, From Infancy through Adolescence 2000 0 07 116641 6 K P 54
Schutz, Roger Deze dag is van God, de gedachtenwereld van Taizé 1964 K F 2
Hoekendijk, A.M. Deze vrouw ... 9999 K O 5
Gregorius, de Grote (vert,: G. Bartelink en F., van, der Meer) Dialogen, Het leven van Benedictus en andere heiligen 2001 90 5875 111 2 K D 368
Plato Dialogen, Sokrates in leven en sterven, Symposium, Apologie, Kritoon, Phaidoon 1969 K N 98
Thunberg, Lars, Moti Lal Pandit en Fogh-Hansen, Carl Vilh. Dialogue in action, Essays in honour of Johannes Aagaard 1988 K E 13
Lippe-Biesterfeld, Irene, van Dialoog met de natuur, Een weg naar een nieuw evenwicht 1995 90 202 9085 1 K F 73
Beijnum, Kees van Dichter op de Zeedijk 2000 90 388 0873 9 K V 340
Dichters omnibus, 11e bloemlezing 1965 K V 96
Bruna, Dick Dick Bruna dierenboek 1985 90 6169 266 0 K U 62
Daix, Georges Dictionnaire des saints 1996 2 266 10235 4 K D 409
Graml, Hermann Die Alliierten und die Teilung Deutschlands, Konflikte und Entscheungen, 1941 - ... 1985 3 596 24310 6 K M 135
Lamparter, Helmut Die Apokryphen II, Weisheit Salomos, Tobias, Judith, Baruch 1972 3 7668 0365 4 K C 194
Lamparter, Helmut Die Apoktyphen I, Das Buch Jesus Sirach 1972 3 7668 0364 6 K C 193
Schille, Gottfried Die Apostelgeschichte des Lukas 1989 3 374 00354 0 K C 294
Holzherr, Georg (Abt von Einsiedeln) Die Benediktregel, Eine Anleitung zu christlichen Leben, Der vollständige Text d ... 1993 3 545 20066 3 K H 104
Die Beuroner Benediktiner-Kongregation und ihre Klöster 1997 K H 223
Kreppold, Guido Die Bibel als Heilungsbuch 1985 3 87868 195 X K K 79
Bukowski, Peter die Bibel ins Gespräch bringen, Erwägungen zu einer Grundfrae der Seelsrge 1995 3 7887 1498 0 K K 109
Die Bibel, Einheitsubersetzung Altes und Neues Testament 1980 3 451 28000 0 K C 52
Die Bibel, Lutherbibel 1984 1990 3 438 01190 5 K C 51
Bruns, Hans (vert.) Die Bible oder die ganze Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments 1963 K C 133
Heising, Alkuin Die Botschaft der Brotvermehrung 1966 K C 328
Die Bulgarische Ikone 1981 A R 11
Die Bybel, Dit is die ganse heilige skrif wat al die koninieke boeke van die ou ... 1956 K C 138
Ratzinger, Joseph Die christliche Brüderlichkeit 1960 K B 648
Schönborn, Christoph Kardinal Die Christus-Ikone, Eine theologische Hinführung 1998 3 85351 157 0 K B 403
Krockow, Christian Graf von Die Deutschen in ihrem Jahrhundert 1890 - 1990 1990 3 498 03452 9 K M 131

 Boeken

Pagina 60 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Lehmann-Brauns, Elke Die Eifelstädte und ihre Kirchen 1999 3 7616 1358 x A S 119
Thurian, Max, frère de Taizé Die eine Eucharistie 1979 3 7867 0581 X K I 49
Zink, Jörg Die eine Kirche, wann endlich? 2002 3 451 05251 2 K I 43
Moeller, Michael Lukas en Maaz, Hans-Joachim Die Einheit beginnt zu zweit, Ein deutsch-deutsches Zwiegespräch 1991 3 87134 027 8 A S 219
Lohse, Eduard Die Entstehung des Neuen Testaments 1972 3 17 005265 9 K C 292
Valentin, Erich en Hofmann, Friedrich Die Evangelische Kirchenmusik, Handbuch für Studium und Praxis 1967 K G 247
Förster, Hans Die Feier der Geburt Christi in der Alten Kirche 2000 3 16 147291 8 K D 205
Schweitzer, Ortwin ;Häberlee, Karl (red.) Die Fontäne, Ein Liederbuch für Leute unterwegs zum größeren Leben 1984 3 922 813 04 6 K Q 123
Gogarten, dr Die Frage nach Gott 1968 K B 328
König, Franz kardinal (inleider) Die Friedensgebete von assisi 1987 3 451 20989 6 K I 5
Buber, Martin en Rosenzweig, Franz Die Fünf Bücher der Weisung 1954 K C 544
Müller, Ulrich B. Die Geschichte der Christologie in der Johanneischen Gemeinde 1975 K C 376
Schimmelpfennig, Reintraud Die Geschichte der Marienverehrung im deutschen Protestantismus 1952 K D 609
Meister Eckhart Die Gottesgeburt im Seelengrund 1999 3 451 26993 52 K F 110
Quedens, Georg Die Halligen 1988 3 7793 1114 3 A S 120
Schnitzler, Thoedor Die Heiligen im Jahr des Herrn 1979 3 451 18649 7 K D 218
Chagall, Marc en Mayer, Klaus Die Himmel der Himmel fassen dich nicht, Die Chagall Fenster zu St. Stephan in M ... 1995 3 429 01001 2 A R 130
Ellert, Gerhart Die Johanniter 1986 3 7023 0181 X K X 26
Salamander, Rachel (red.) Die Jüdische Welt von Gestern, Text- un d Bild-Zeugnisse aus Mitteleuropa 1990 3 85447 301 X K M 119
Suttner, Ernst Chr. Die katholische Kirche in der Sowjetunion 1992 3 927894 09 5 K D 431
Aubert, Roger;Beckmann, Johannes;Corish, Patrick J. en Lill, Rudolf Die Kiche in der Gegenwart, Die Kirche zwischen Revolution und Restauration 1985 3 451 27100 1 K D 296
Küng, Hans Die Kirche 1992 3 492 10582 3 K B 342
Mayer, Bernhard en Sybold, Michael Die Kirche als Mysterium n ihren Amtern und Diensten 1987 3 7721 0096 1 K C 64
Müller, Wolfgang;Aldea, Quintin;Beckmann, Johannes;Cognet, Louis;Corish, Patrick ... Die Kirche im Zeitalter des Absolutismus und der Aufklärung 1985 3 451 27100 1 K D 295
Aubert, Roger;Bandmann, Günter;Baumgartner, Jakob;Brendisioli, Mario;Gadille, Ja ... Die Kirche in der Gegenwart, Die Kirche zwischen Anpassung und Widerstand (1878 ... 1985 3 451 27100 1 K D 297
Barth, Karl Die Kirchliche Dogmatik, Das Christliche Leben (Fragment), Die Taufe als Begründ ... 1967 K B 521
Barth, Karl Die Kirchliche Dogmatik, Die Lehre vom Got 1975 3 290 11008 7 K B 511
Barth, Karl Die Kirchliche Dogmatik, Die Lehre vom Got 1981 3 290 11009 5 K B 512
Barth, Karl Die Kirchliche Dogmatik, Die Lehre vom Wort Gottes, Prolegomena zur Kirchlichen ... 1981 3 290 11006 0 K B 509
Barth, Karl Die Kirchliche Dogmatik, Die Lehre vom Wort Gottes, Prolegomena zur Kirchlichen ... 1975 3 290 11007 9 K B 510

 Boeken

Pagina 61 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Barth, Karl Die Kirchliche Dogmatik, Die Lehre von der Schöpfung 1970 K B 513
Barth, Karl Die Kirchliche Dogmatik, Die Lehre von der Schöpfung 1979 3 290 11011 7 K B 514
Barth, Karl Die Kirchliche Dogmatik, Die Lehre von der Schöpfung 1979 3 290 11012 5 K B 515
Barth, Karl Die Kirchliche Dogmatik, Die Lehre von der Schöpfung 1951 K B 516
Barth, Karl Die Kirchliche Dogmatik, Die Lehre von der Versöhnung 1982 3 290 11014 1 K B 517
Barth, Karl Die Kirchliche Dogmatik, Die Lehre von der Versöhnung 1978 3 290 11015 X K B 518
Barth, Karl Die Kirchliche Dogmatik, Die Lehre von der Versöhnung 1979 3 290 11016 8 K B 519
Barth, Karl Die Kirchliche Dogmatik, Die Lehre von der Versöhnung 1979 3 290 11017 6 K B 520
Barth, Karl Die Kirchliche Dogmatik, Registerband, Bibelstellenregister, Namenregister, Begr ... 1970 K B 522
Brooke, Christopher Die Klöster, Geist, Kultur, Geschichte 2001 3 451 04970 8 K H 47
Brunner-Traut, Emma Die Kopten, Leben und Lehre der frühen Christen in Agypten 1984 3 424 00699 8 K D 429
Höpfner, W. e.a. Die koptische Kirche 9999 K B 262
Goritschewa, Tatiana Die Kraft der Ohnmächtigen, Weisheit aus dem Leiden 1987 3 417 12398 4 K D 65
Kierkegaard, Sören Die Krankheit zum Tode, Der Hohepriester, der Zöllner, die Sünderin 1978 3 579 03784 6 K B 391
Wienecke, Frauke Die Lehre vom Abendmahl bei Menno Simons und deren Positionieriung 2003 K B 283
Egen, Jean Die Linden von Lautenbach, Eine deutsch-französische Lebengeschichte 2000 3 499 15767 5 K W 40
Schäfer, Gerhard K. (red.) Die Menschenfreundlichkeit Gottes bezeugen, Diakonische Predigten von der Alten ... 1991 3 89426 030 0 K K 102
Lindenberg, Wladimir Die Menschheit betet 1983 3 497 00434 0 K F 49
Kempf, Friedrich;Beck, Hams- Georg;Ewig, Eugen en Jungmann, Josef Andreas Die mittelalterliche Kirche, Vom kirchlichen Frühmittelalter zur gregorianischen ... 1985 3 451 27100 1 K D 292
Beck, Hans-Georg;Fink, Karl August;Glazik, Josef;Iserloh, Erwin en Wolter, Hans Die mittelalterliche Kirche, Vom kirchlichen Hochmittelalter bis zum Vorabend de ... 1985 3 451 27100 1 K D 293
Kiser III, John W. Die Mönche von Tibhirine, Märtyrer der versöhnung zwischen Christen und Moslems 2002 3 7787 7196 5 K D 195
Guardini, Romano Die Mutter des Herrn, Ein Brief und darin ein Entwurf 1987 3 7867 1289 1 K F 156
Schweitzer, Albert Die Mystik des Apostels Paulus 1954 K B 344
Douglas, Klaus Die neue Reformation, 96 Thesen zur Zukunft der Kirche 2001 3 7831 1833 6 K I 89
Holböck, Ferdinand Die neuen Heiligen der katholischen Kirche, Band 1, Von Papst Johannes Paul II i ... 1991 3 7171 0941 3 K D 130
Holböck, Ferdinand Die neuen Heiligen der katholischen Kirche, Band 2, Von Papst Johannes Paul II i ... 1992 3 7171 0950 2 K D 131
Holböck, Ferdinand Die neuen Heiligen der katholischen Kirche, Band 3, Von Papst Johannes Paul II i ... 1994 3 7171 0973 1 K D 132
Barth, Karl Die Ordnung der Gemeinde 1955 K B 52
Basdekis, Athanasios Die Orthodoxe Kirche, Eine Handreichung für nicht-orthodoxe und orthodoxe Christ ... 2001 3 87476 377 3 K I 60
Heiler, Friedrich Die Ostkirchen 1971 3 497 00427 8 K D 231

 Boeken

Pagina 62 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Winkler, Dietmar W. en Augustin, Klaus Die Ostkirchen, Ein Leitfaden 1997 3 900993 72 6 K I 73
Puzicha, Michaela Die Regeln der Väter, Vorbenediktinische lateinische Regeltradition 1990 3 87868 413 4 K H 46
Baus, Karl;Beck, Hans-Georg;Ewig, Eugen en Vogt Hermann Josef Die Reichskirche nach Konstantin dem Großen, Die Kirche in Ost und West von Chal ... 1985 3 451 27100 1 K D 291
Baus, Karl en Ewig, Eugen Die Reichskirche nach Konstantin dem Großen, Die Kirche von Nikaia bis Chalkedon 1985 3 451 27100 1 K D 290
Krockow, Christian Graf von Die Reise nach Pommern, Bericht aus einem verschiegenen Land 1985 3 421 6251 X A S 185
Heim, Walter Die Revitalisierung des Hungertuchs, Ein alter Kirchenbrauch in neuer Bedeutung 1981 K G 288
Obermair, Gilbert (re.) Die schönsten Kirchelieder, 200 Lieder aus fünf Jahrhunderten 1980 3 453 41391 1 K Q 97
Buber, Martin en Rosenzweig, Franz Die Schriftwerke 1962 K C 547
Seewald, Peter Die Schule der Mönche, Inspiration für unseren Alltag 2001 3 451 27461 2 K H 43
Kivi, Alexis Die sieben Brüder 1980 951 1 05851 7 K Z 125
Dimitrij von rostov Die sieben Oekumenischen Konzilien 1999 3 926165 79 0 K D 513
Weiss, Peter Die Situation 2000 K Z 97
Kruse, Martin (hrsg.) Die Stalingrad-Madonna, Das Werk Kurt Reubers als Dokument der Versöhnung 1996 3 7859 0643 9 A R 144
Krockow, Christian Graf von Die Stunde der Frauen, Bericht aus Pommern 1944 bis 1947 1988 3 423 30014 0 K M 143
Masters, R.E.L. Die teuflisches Wollust, Sex und Satanismus 1968 K P 51
Freud, Sigmund Die Traumdeuting, Studienausgabe Band 2 1975 3 10 822702 5 K P 2
Böll, Heinrich Die vrlorene Ehre des Katharina Blum 1985 3 423 01150 5 K X 69
Freise, J en E. Fricke (Uitg) Die Wahrheit einer Absicht ist die Tat; Friendensfachdienste für den Süden und d ... 1997 3 929522 39 K B 74
Dragut Die Wandmalerei in der Moldau, im 15. und 16. Jahrhundert 1983 A R 12
Grün, Pater Anselm Die Weihe, Priesterlich leben 2002 K B 351
Braudel, Fernand;Duby, Geroges en Aymard, Maurice Die Welt des Mittelmeeres, Zur Geschichte und Geographie kultureller Lebensforme ... 1990 3 596 24443 9 K M 12
Adrianyi, Gabriel (e.a.) Die Weltkiche im 20. Jahrhundert 1985 3 451 27100 1 K D 298
McCullers, Carson Die wonderlijke zomer, The member of the wedding 1972 90 214 9298 9 K Y 151
Bickel, Margot; Meilinger, Hans-J. Die Wüste befreit 1985 3 451 20217 4 A S 274
Weizsäcker, Carl Friedrich von Die Zeit drängt, Eine Weltversammlung der Christen für Gerechtigkeit, Frieden un ... 1986 3 446 14650 4 K B 160
Eberl, Immo Die Zisterzienser, Geschichte eines europäischen Ordens 2002 3 7995 0103 7 K H 108
Schipper, Marga Dienaren van God, De spiritualiteit van de vroeg-christelijke kerk in Ierland 1986 90 202 5486 3 K D 683
Bunnik, R.J. Dienaren van het aggiornamento, Het kerkelijke ambt in een tijd van evolutie 1967 K I 140
Dienst am Frieden, Stellungnahmen der Päpster, des II. Vatikanischen Konzils und ... 1980 K B 165
Dienstboek voor de Nederlands Hervormde Kerk 1969 K G 3

 Boeken

Pagina 63 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Dienstboek, Een proeve, Deel II, Leven, zegen, gemeenschap 2004 90 239 1621 2 K G 235
Dienstboek, Een Proeve, Schrift Maaltijd Gebed 1998 90 239 0378 1 K G 44
Bethge, Eberhard Dietrich Bonhoeffer, theoloog, christen, tijdgenoot 1968 K B 44
Oyer, Linda Dieu à nos pieds ... , Une étude sur le lavement des pieds 2002 2 904214 68 2 K G 183
Laurentin, René Dieu Notre Père, Au-delà de la mort du père 1998 2 213 60206 9 K B 412
Javet, Paul-Samuel Dieu nous parla; commentaire sur l'épitre aux Hébreux 1941 K C 3
Bezancon, Jena-Noël Dieu Sauve 1983 2 220 02539 X K B 463
Becker, Wilhard Diktiert von der Freude, Aspekte des Evangeliums 1970 K B 28
Kissinger, Henry Diplomacy 1995 0 671 71367 1 T M 3
Wenger, J.C. Disciples of Jesus 1973 0 8361 1836 7 K B 309
Barton, David A. Discovering Chapels and Meeting Houses 1975 0 85263 315 7 K D 616
Beeson, Trevor Discretion and Valour, Religious Conditions in Russia and Eastern Europe 1975 0 00 623 689 8 K E 160
Moltmann, Jürgen Discussie over de theologie van de hoop 1968 K B 383
Emanuelli, Enrico Disegni di Edmondo Poletti 1947 A R 216
Berkelmans, Frans Dit ben ik, Over Uit de eerste hand verzenselectie van Ida Gerhardt 1997 90 800295 7 2 K V 233
Terlouw, Piet Dit was de Spiegel, Een boeiend beeld uit ruim 60 jaren christelijk- nationaal w ... 1975 90 210 4072 7 K M 55
Dante Alighieri Divina commedia, Deel 1, Inferno 1955 K Z 36
Dante Alighieri Divina commedia, Deel 2, Purgatorio 1955 K Z 37
Dante Alighieri Divina Commedia, Deel 3, Paradiso 1955 K Z 38
Bénédictins, de Ramsgate (red.) Dix Mille Saints, Dictionnaire hagiographique 1988 2 503 50058 7 K D 216
Mann, Thomas Doctor Faustus, Het leven van de Duitse toondichter Adrian Leverkühn, verteld do ... 1985 90 295 3007 3 K X 4
Fleming, Ian Doctor No 1965 K Y 42
Pasternak,B. Doctor Zhivago 1958 K Z 23
Wiles, Maurice en Santer, Mark Documenst in Early Christian Thought 1977 K B 438
Strindberg, August Dodendans I, Dodendans II, Pasen 1967 K Z 16
Liefhebber-van der Veer, Tineke Doe toch eens gewoon, Over PDD-NOS 2005 90 5829 502 8 K N 242
Hümmer, Hanna Doe uw aangezicht over mij lichten 9999 K G 58
Jong, Gert de Doen alsof er niets is, sociologische gevalstudie over een kerkelijke gemeente a ... 2008 978 90 6464 292 0 K I 229
Haitjema, Th.L. Dogmatiek als apologie, 'Ik geloof in den God van Jezus Christus' 1948 K B 333
Berkouwer, G.C. Dogmatische studiën, De mens het beeld Gods 1957 K B 336

 Boeken

Pagina 64 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Söderberg, Hjalmar Dokter glas 1980 90 6291 046 7 K Z 71
Guareschi, Giovannino Don Camillo omnibus 9999 K Z 14
Guareschi, Giovannino Don Camillo, En de kleine wereld 1973 K Z 11
Heuvel, Hetty, van, den Don Quichot, De vreemde reis 9999 K U 19
Vrijer, J.A., de Dood ik lach u uit! Paaschbrief van 1942 K B 268
Baaren, Th.P., van; Leertouwer, L. Doolhof der goden 1980 90 01 04731 9 K E 194
Doopsgezinde Bijdragen, Socinianisme in de Nederlanden 2004 90 6550 851 1 K D 490
Keuning, Lieske Door het water heen gered; de gang van zaken rondom de doop 1999 9023906705 K G 200
Nienhuis, G. (e.a. red.) Door weer en wind, Over geloof en cultuur 1995 90 71885 24 0 K B 197
Klijn, M., de (red.) Doorgelicht christenen, Vraaggesprekken met C. Boertien, R. Boiten, B. Goudzwaar ... 1974 K B 130
Belzen, J., van (e.a.) Doortocht, Bijbels dagboek 1994 90 70744 96 1 K F 149
Jonkanski, Dirk ; Wilde, Lutz Dorfkirchen in Schleswig-Holstein 2000 3 529 02845 2 A R 173
Kuiper, Frits Dorst naar recht, Een oproep tot bezinning bij de strijd om Jerusalem 1970 K N 20
Auwerda, Richard Dossier Schillebeeckx, Theoloog in de kerk der conflicten 1969 K D 658
Altink, Sietske Dossier vrouwenhandel NL, De feiten, de verhalen, de ervaringen 1993 T N 1
Schubart, Walter Dostojewski en Nietzsche, De symboliek van hun leven 9999 K N 88
Carey, Janet Lee Drakenklauw 2008 798 90 501 65 259 K U 53
Ibsen, Henrik Dramen 1990 3 352 00139 1 K Z 136
Posma, Rob Drank, makkelijk teveel, moeilijk terug. Feiten over alcoholgebruik 9999 K O 1
Durlacher, G.L. Drenkeling, Kinderjaren in het Derde Rijk 1987 90 290 2179 9 K V 85
Dresden, city guide 2002 A S 162
Freud, Sigmund Drie Abhandelungen zur Sexualtheorie und verwandte Schriften 1961 K P 23
Boendermaker, J.P. Drie maal drie is negen, Liturgie voor gemeenteleden 1976 90 239 0115 0 K G 81
Campert, Jan ; Eewijck, Egebert ; Vasalis, M. Drie novellen 1940 K V 101
Herzberg, Abel J. Drie rode rozen 1981 90 214 9542 3 K V 171
Kuijer, Guus Drie verschrikkelijke dagen 1991 90 01 561101 K U 123
Schenk, Josef Droge und die Gesellschaft 1975 3 540 07480 5 K O 114
Heijermans, Herman Droomkoninkje, Een verhaal voor grote kinderen 1967 K V 353
Droomtijd, Mythen uit de eindeloze scheppingstijd van de aboriginals 2004 90 389 1551 9 K E 145
Portegijs, Nico Drugs in mokum 1986 90 6416 102 x K O 89

 Boeken

Pagina 65 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Davidson, Steef Drugs, Kruiden van hemel en hel 1982 90 252 8554 6 K O 99
Rousseau Du contrat social 1966 2 08 070094 4 K N 218
Fentener, van Vlissingen, J. (broeder, van Taizé) Duet en Duel, Een verhandeling over vriendschap 1966 K N 121
Stranks, C.J. Durham Cathedral 1970 A R 206
Kuylman-Hoekendijk, Liebje Dwarslagen in de christenheid 1969 K I 17
Schutz, Roger Dynamique du provisoire 1965 K I 2
Lehane, Brendan Early Celtic christianity 1995 0094744904 K D 238
Kelly, J.N.D. Early Christian Doctrines 1968 K D 155
Richardson, Cyril C. (eds e.a.) Early Christian Fathers 1953 K D 299
Early Christian Writings, The Apostolic Fathers 1968 K D 309
Buck, Pearl S. East Wind: West Wind 1934 K Y 8
Fox, Michael V. Ecclesiastes 2004 0 8276 0742 3 K C 607
Duperray, Edouard Écrits spirituels 1965 K B 36
Renterghem, Omer, van en Roos, Wilma Ecuador 1995 90 6832 349 7 A S 28
Miskotte, K.H. Edda en Thora, Een vergelijking van Germaanse en Israëlitische religie 2008 978 90 435 1549 8 K E 217
Kowalski, William Eddia's bastaard 1999 90 414 0570 4 K Y 62
Duby, Georges Edelvrouwen in de twaalfde eeuw 1997 90 351 1818 9 K M 239
Klijn, A.F. Edessa, de stad van de apostel Thomas 1962 K D 89
d'Ornellas, Pierre (et al) Edith Stein La quête de vérité 1999 2 911940 65 2 K D 635
Méroz, Christianne Edith Stein, Ou le prix de la liberté 1995 2 88413 042 X A T 35
Wetter, Friedrich Kardinal Edith Stein, Zur Wahrheit berufen - vom Kreuz gesegnet, Ein Lebensbild 1984 K D 455
D'hert, Ignace (red.) Edward Schillebeeckx, Spirituele krachtlijnen 2009 1370 6691 K B 654
Murdoch, Iris Een afgehouwen hoofd 1968 K Y 133
Baldwin, James Een ander land 1963 K Y 59
Greene, Graham Een ander Mexico 1996 90254456626 K Y 125
Pollmann, Judith Een andere weg naar God, De reformatie van Arnoldus Buchelius (1565 - 1641) 2000 90 351 2089 2 K D 203
Uijenkruijer, , debby Een ansicht uit de Mediene, Joods leven in de provincie 1991 90 6471 248 4 K E 143
Sacks, Oliver Een antropoloog op Mars 1977 90 417 1055 8 K P 16
Een benauwde tijd, Verhalen en gedichten uit Marokko 1988 90 6617 045 X K Z 70
Niftrik, G.C., van Een beroerder Israëls, Enkele hoofdgedachten in de theologie van Karl Barth 1948 K B 357

 Boeken

Pagina 66 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Deurloo, K.A. en Graafland, C. Eén bijbel, twee gedachten 1976 90259 4095 1 K B 210
Roelink, J. Een blinkend spoor, Beeld van een eeuw geschiedenis der Vereniging voor wetensch ... 1979 90 242 6586 x K M 54
Werkgroep Katholieke Bijbelstichting Een boodschap gevangen in menselijke taal, Van exegese tot verkondiging 4 1972 K C 158
Klootwijk, Wouter Een bunder land is twee pramen prut, Leven op het land 2001 90 254 1673 x K V 292
Lange, Frits, de Een burger op z'n best, Dietrich Bonhoeffer 1986 9025943241 K B 258
Een compendium, Van achtergrondinformatie bij de 491 gezangen uit liedboek voor ... 1978 K Q 29
Ganzevoort, Reindert, Ruard Een cruciaal moment, Functie en verandering van geloof in een crisis 1994 90 239 0304 8 K E 186
Monsarrat, Nicholas Een dag en een nacht 1958 K Y 54
Posthumus Meyjes, C.B. Een dag van staken, Zuinig zijn op de Zondag 1995 90 239 1274 8 K B 494
Deursen, A.Th., van Een dorp in de polder, Graft in de zeventiende eeuw 1995 90 351 1443 4 K M 186
Abma, Henk en ruiter, Henk Een dwarse brief, De brief aan de Romeinen 1992 90 242 6679 3 K C 246
Wagenaar, Hinne;Schaaf, Ype en Meiden, Anne, van, der Een eigen theologie? Friese en Saksische antwoorden op Afrikaanse vragen 2000 90 435 0203 0 K B 555
Een eigentijdse oecumenische getuigenkalender, Mensen die ons blijven inspireren 2003 K D 424
Campert, Remco Een ellendige nietsnut, En andere verhalen 1961 K V 299
Donga, Harry (red.) Een engel op je pad, Op de rand van ervaring, Een herinnering aan zes diensten i ... 2006 K G 239
Knef, Hildegard Een gegeven paard 1974 90 257 0227 9 K X 34
Wiesel, Elie Een generatie later, Teksten 1989 90 304 0470 1 K W 112
Broeke, C. van den Een geschiedenis van de classis, Classicale typen tussen idee en werkelijkheid ( ... 2005 90 435 0993 0 K D 696
Armstrong, Karen Een geschiedenis van God, Vierduizend jaar jodendom, christendom en islam 2003 90 414 0776 6 K E 148
Haasse, Hella S. Een gevaarlijke verhouding of Daal- en - Bergse brieven 1991 90 214 6527 2 K V 46
Kooger, Hans Een gevierd man, Nicolaas van Myra 1971 K D 212
Ford, Michael Een gewonde profeet, Een protret van Henri Nouwen 2000 90 209 3794 4 K D 462
Nouwen, Henri Een glimp van de overkant, Bespiegelingen over leven en dood 1990 90 209 1803 6 K F 225
Roscam Abbing, P.J. Een goed gesprek, Over zielszorg aan mensen met innerlijke moeilijkheden 1974 90 239 1302 7 K K 126
Hoeven, J., van, der Een gouden ontmoeting 9999 90 338 11227 A T 7
Berkouwer, G.C. Een halve eeuw theologie, Motieven en stromingen van 1920 tot heden 1974 90 242 0158 6 K B 335
Bomans, Godfried Een halve eeuw trappistenleven, kroniek der cisterciënser abdij "Maria Toevlucht ... 1957 K H 13
Herngreen, G.F.W. Een handjevol verkenners, Ontstaan en geschiedenis van het 'H.V.' de Gereformeer ... 1976 90 259 4098 6 K D 638
Steinbeck, John Een handvol goud 1967 K Y 162
Tellegen, Toon Een hart onder de riem, Dierenverhalen vol troost 2008 978 90 214 3448 3 K V 391

 Boeken

Pagina 67 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Lewin, Lisette Een hart van prikkeldraad 2000 90 388 4552 9 K V 387
Bouma, Hans; Hoff, Jan, van 't Een heel mens 1987 90 242 4282 7 K F 250
St Aubin, de, terán Een huis in Italië, De vele seizoenen van een villa in Umbrië 1994 90 290 4786 0 K Y 52
Blankesteijn, H.R. ; Overbosch, W.G. Een hut om in te schuilen, Kerken van nu en morgen 9999 K G 285
Couperus Een illusie 1980 9021494949 K V 219
Stufkens, Hein;Mathijsen, Dom Gerard e.a. Een innerlijk avontuur, Het Benedictijner kloosterleven van binnenuit belicht 9999 90 5121 797 8 K H 111
Mayle, Peter Een jaar in de provence 1996 90 274 3434 4 A S 201
Blois, L., de en Spek, R.J., van, der Een kennismaking met de oude wereld 1992 90 6283 599 6 K M 248
Tepe, Wim Een kerk die bleef; honderd jaar Dominicus in Amsterdam 1977 9030401338 K D 274
Brink, G., van den ; Kwast, H.J., van der Een kerk ging stuk, Relaas van de breuk die optrad binnen de Gereformeerden Kerk ... 1992 90 6064 758 0 K D 675
Reuver, R., de Eén kerk in meervoud, Een theologisch onderzoek naar de ecclesiologische waarde ... 2004 90 239 1797 9 K I 114
Dickens, Charles Een kerstvertelling (een kerstzang in proza) 2004 90 204 0450 4 K Y 188
Schultz, Hans Jürgen Een kind is ons geboren; kerstpreken uit de vierde tot en met de twintigste eeuw 1966 K G 133
Kuiper, Frits Een klein drieluik van onze bevrijding, De gestalten van Barth, Rosenzweig, Leni ... 1974 90 259 4047 1 K B 128
Kempen, Thomas Een klooster ontsloten, De kroniek van Sint-Agnietenberg bij Zwolle 2000 90 6697 112 6 K D 253
Nolthenius, Helene Een ladder op de aarde 1996 90 413 0008 2 K V 111
Starinkg, Laura Een land van horen zeggen 1991 90290 2815 7 K M 125
Praag, Siegfried van Een lange jeugd in Joods Amsterdam, Een visie op Joods Amsterdam in foto's 1985 90 236 5638 5 K M 271
Möring, Marcel Een lange weg, Essay 2008 978 90 8659 272 2 K V 371
Annink, Hans Een late pelgrim op de melkweg, Een retourtje Enschede-Santioago de Compostela 5 ... 1980 90 297 0616 3 K F 163
Minco, Margo Een leeg huis 1993 0927 7625 K V 369
Claerhout, Bert Een leven van liefde, Cisterciënzers in de Lage Landen op weg naar de 21ste eeuw 1999 90 209 3747 2 K H 134
Nouwen, Henri J.M. Een levende heenwijzing, Diens en gebedn in aandenken van Jezus Christus 1981 90 297 0686 4 K K 117
Derkse, Wil Een levensregel voor beginners, Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijks ... 2001 90 209 4184 4 K F 83
Bloemendal, Hans Een licht bij de klaagmuur, Verhalen bij de joodse feestdagen 2000 90 254 1239 4 K V 241
Blixen, Karen Een lied van Afrika, Out of Africa 1985 K Z 5
Deyssel, L., van Een liefde 1976 90 60 19 3326 K V 155
Travers, Susan ; Holden, Wendy Een liefde in Afrika 2000 90 443 0140 3 K M 270
Sonnemans, Gerard Een limburgse onderwijzer in het verzet, Het levensverhaal van Fons Mertens 1999 905730 087 7 K M 79
Nolthenius, Helene Een man uit het dal van Spoleto, Franciscus tussen zijn tijdgenoten 1990 90 214 7722 X K D 560

 Boeken

Pagina 68 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Burssaard, A.J.R. Een mens hoeft niet allen te blijven, Een evangelische visie op homofilie 1977 90 259 4114 1 K L 11
Munster OFM, Hans, van Een mens te zijn op aarde, Mijmeren over goed en kwaad 2004 90 5625 184 8 K L 55
Walschap, Gerard Een mens van goede wil 1936 90 223 1084 1 K V 58
Een mens, al leeft hij goed, sterft en een ander wordt geboren, 1300 jaar Bulgaa ... 1980 90 6417 046 0 K Z 18
Galsworthy, John Een moderne comedie 1952 K Y 214
Arrdweg, G.J.M., van, den en Bonda J. Een netelig vraagstuk, Homofilie, geloof en psychologie 1981 90 266 0619 2 K K 17
Suenens, L.J. Een nieuw Pinksteren? 1974 90 264 7165 3 K B 613
Haasse, Hella S. Een nieuwer testament 1975 902149292X K V 218
Stamperius, Hannemieke Een om mee te praten, Verhalen van vrouwen over mannen 1990 90 254 6815 2 K N 31
Reijendam-Beek, Lenie Een onaanzienlijk teken, Kerstbundel 1993 90 6584 082 6 K B 281
Vrensen, Hedwig Een oud document herlezen, Aantekeningen bij de Regel van Benedictus van Nurcia 1996 90 71837 54 8 K H 102
Huivenaar, Peter W. Een pelgrimstocht door psychopahtie en nacromania in New York 1978 K P 29
Zegveld, André Een plaats om te wonen, Over spiritualiteit en menswording 1993 90 304 0701 8 K F 176
Een plaats ontzegd ..., 64 liederen uit het concept van de gezangencommissie 1983 90 2464452 6 K Q 165
Ilgen, Margit ;Berg, Aalt, van den Een plek onder de zon, Loskomen van verslaving, Een praktijkbeschrijving van de ... 2000 90 6038 4881 K O 102
Mesjtsjerskaja, Jekaterina Een prinses die niet vluchtte 1989 90 6074 6260 K Z 43
Cartens, Jan Een Roomsche jeugd, Een relaas 1993 90 6291 867 0 K E 99
Santen, Sal Een slecht geweten, Verhalen 1990 90 234 3153 7 K V 71
Korf, Dirk J.;Deben, Léon;Diemel, Steven;Rensen, Peter en Riper, Heleen Een sleutel voor de toekomst, Tel- en consumentenonderzoek onder daklozen in Ams ... 1999 90 5170 503 4 K N 198
Loon, Paul van Een spook in de school, Sam Schoffel Meester-Speurder 1996 90 276 3452 1 K U 74
Höhne-sparboth, Yosé Een stem uit de kathedraal, Bisschop Romero en zijn volk (1917-1980) 2006 90 5263 537 4 K D 686
Michael, Sammy Een trompet in de wadi, Palestijnse vrouwen in Isrël 1998 90 5226 497 x K Z 27
Jongerius, Henk Een uitgestoken hand, In psalmen naar Mozes luistern 1990 90 304 0539 2 K C 325
Kroon, Marijn, de Eén van ons, Perspectief op verzoening 1999 90 211 3761 5 K B 499
Een verbond voor het leven, Een geloofsbrief over gerechtigheid, vrede en heelhe ... 1988 90 6148 334 0 K B 303
Beta, Katharina Een vlam vervulde zijn hart, Het leven van Starets Siloean op de Athos 1988 K D 586
Zwier, Gerrit Jan Een vloek op de toendra, Reisnotities over Lapland 1991 90 6801 273 8 A S 166
Aafjes, Bertus Een voetreis naar Rome 1951 K V 47
Doornik, N.G.M., van Een vrouw die niet zweeg in de kerk, Caterina van Siena 1980 90 6075 9427 K D 414
Vroom. Henk M. Een waaier van visies, Godsdientsfilosofie en pulralisme 2003 90 391 0885 4 K E 193

 Boeken

Pagina 69 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Joosse, Ko;Borne, Erik, van, den en Corvers, Marion (red.) Een weg te gaan, Vieringen voor de dagen van de Goede of Stille Week 2007 978 90 78727 01 9 K G 259
Sartory, Gertrude ; Sartory, Thomas (red.) Een wegzijzer naar Vreugde, Uit de joodse overlevering 1988 90 70104 72 5 K E 212
Gezelle, Guido Een wereld van papier zal heel de wereld wezen, De beste gedichten van Guido Gez ... 1998 90 223 1452 9 K V 79
Leurdijk, Dick Eén wereld, één toekomst, Kiezen voor delen 1976 90 10 01729 X K N 30
Sand, George Een winter op Mallorca 1978 84 85048 01 6 K W 49
Een witte kerst, en andere kerstverhalen 1994 90 6806 193 3 K V 343
Jongejan, Armando Een zoektocht 2004 90 9018097 4 K H 232
Philipe, Anne Een zomer aan zee 1979 90 229 746 6 K W 105
Een zuivere eenvoudige standvastige geest... , De Moderne Devotie te Zwolle 1984 K D 75
Vervloed, Peter Een zwerver met krullen 1996 90 01 54943 8 K U 92
Schendel, Arther, van Een zwerver verliefd 1976 90 290 0456 8 K V 178
Culllmann, Oscar ; Karrer, Otto Eenheid in Christus 1963 K I 208
Bea, Augustinus Eenheid in vrijheid 1966 K I 216
Strindberg, August Eenzaam 1968 K Z 13
Blaman, Anna Eenzaam avontuur 1961 K V 201
Schweitzer, Albert Eerbeid voor het leven, Hoofdstukken uit zijn ethiek 9999 90 297 06120 0 K L 48
Schoon, Simon Eerherstel voor Job 1995 90 242 771 X K C 323
Robinson, John A.T. Eerlijk voor God 1964 K B 37
Linden, Elly van der Eerst een halm, daarna een aar 9999 K D 699
Vinkenoog, Simon Eerste gedichten 1949-1964 1966 K V 280
Gombrich, E.H. Eeuwige schoonheid, Inleiding to de kunst 1949 A R 181
Meester Eckhart Eeuwigheid en stilte, Een bloemlezing 1992 90 6963 025 7 K F 86
Congar, yves Église et papauté 1994 2 204 05090 3 K I 199
Gendrin, Bernard Église et société, communication possible? 1995 2220036650 K B 43
Calvez, Jean-Yves en Krassikov, Anatole Église et société, Un dialogue orthodoxe russe - catholique romain 1998 2 204 06092 5 K I 154
Pléty, Robert Eglise ordinaire et communautés nouvelles, Un problème de communication 1994 2 220 03500 X K I 87
Hof, J, Egmond en zijn abdij 1978 K D 301
Vis, G.N.M. en Gumbert, J.P. (red.) Egmond tussen Kerk en wereld 1993 90 6550 252 1 K D 271
Botje, Harm Egypte 1999 90 6832 300 8 A S 29
Wood, Roger Egypte in kleur 1964 K M 51

 Boeken

Pagina 70 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Becker, Walter Ehen mit Ausländern 9999 K O 11
Eigen missen, Ten gebruike van de Congregatie van St Petrus van Solesmes O.S.B. ... 9999 K G 300
Meer, Vonne, van, der Eilandgasten 2000 90 254 9773 x K V 113
Noort, Selma Eilandheimwee 1997 90 01 5478 K U 115
Ein frohes Lied, Liederheft fur den Evangelischen Religionsunterricht an Grundsc ... 1995 3 583 2012 5 K Q 8
Puschkin Ein Lesebuch für unsere Zeit 1988 3 351 00576 8 K Z 129
Turgenjew Ein Lesebuch für unsere Zeit 1989 3 351 01400 7 K Z 137
Merz, Konrad Ein Mensch fällt aus Deutschland 1998 3 7466 1391 4 K X 13
Ein neues Lied, Ein lLiederbuch für die evangelische Jugend 1952 K Q 113
Buijssen, Huub;Bruntink, Rob;Ploeg, Henk, van, der;Baar, Frans en Stoppelenburg, ... Eind goed allen goed? Oog voor zorgende in de palliatieve zorg 2003 90 70415 291 K O 42
Otten, Willem Jan Eindaugustuswind 1999 90 282 0914 x K V 379
Boerwinkel, Feitse Einde of nieuw begin 1974 90 263 0265 K E 2
Nouwen, Henri Eindelijk thuis, Gedachten bij Rembrandts 'De terugkeer van de verloren zoon' 2002 90 209 4774 5 K F 201
Douwes, J.J. Eindeloze nacht 1995 90 75421 01 X K M 261
Vermeeren, Karel Eindhoven, Toen Eindhoven nog Eindhoven was 1977 90 233 0375 X K M 180
Biernath, Horst Eine Jugend in Ostpreussen, Abschied und Wiedersehen 1988 3 431 02546 3 K X 33
Baacke, Dieter Einführung in die außerschulische Pädogogik 1976 3 7799 0536 1 K N 182
Bleidick, Ulrich (e.a.) Einführung in die Behinderten pädagogik, I Allgemeine Theorie und Bibliographie 1977 3 17 007194 7 K N 180
Barth, Karl Einführung in die evangelische Theologie 1968 K B 232
Albrecht, Christoph Einführung in die Hymnologie 1987 3 374 00175 0 K G 252
Cullmann Einheid durch Vielfalt, Grundlegung und Beitrag zur discussion über die Möglichk ... 1986 K I 26
Lubich, Chiara Einheis als Lebensstil 1977 K F 221
Borgh, Chris, van, der El Salvador 1998 90 6832 366 0 A S 30
Graaf, J., de Elementair begrip van de ethiek 1972 90 6051 449 1 K L 28
Naastepad, Th.J.M. Elia 9999 90 242 2911 1 K C 232
Poirot, Soeur Eliane ocd Elie, archétype du moine, Pour un ressourcement prophétique de la vie monastique 1995 2 85589 365 8 K H 155
Elisée, ou le manteau d'Elie 1994 K H 156
Hermans, Toon Elke dag een treetje 1990 90 261 0393 X K V 240
Rousseau Emile, Ou de l'éducation 1966 K N 219
Austen, Jane Emma 9999 K Y 1

 Boeken

Pagina 71 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Emmaus, Oase in einer Gesellschaft mit beschränkter Hoffnung 1990 3 85326 873 0 K H 21
Eijk, W.J. en Lelkens, J.P.M. Emotie en ethiek 2002 90 73810 56 6 K L 36
Verrips, J. En boven de polder de hemel, Een antropologische studie van een Nederlands dorp ... 1981 90 01 90780 6 A S 157
Oosterhuis, Huub en Heusden, Alex, van En dit zijn de namen, Het boek Exodus 2001 90 5333 917 5 K C 337
Snel et al (eds) En God bleef toch in Mokum 2000 9051668226 K D 390
Wilderode, Anton, van En het woord was bij God, Vijfhonder religieuze gedichten uit de Nederlandse let ... 1981 90 209 0765 4 K V 243
Christián Precht Banados En la Huella del Buen Samaritano. Breve Historia de la Vicaría de la Solidaridad 1998 K B 14
Schlink, M. Baslilea En niemand wil het geloven, Positiebepaling in deze verwarde tijd 1965 K B 236
Renes-Bolding, M.A.M. En nog zingt de leeuwerik 9999 K V 317
Martling, Carl Henrik En svensk helgonkrönika 2001 91 7580 201 5 K D 504
Gilhuis, T.M. En toch is het anders, Over de herkenbaarheid van het christelijk onderwijs 1978 90 242 6282 8 A T 14
Torkington, Rayner En toen kon ik weer bidden, Gesprekken met een kluizenaar 1986 90 209 1392 1 K F 224
Bavinck, J.H. En voort wentelen de eeuwen, Gedachten over de Openbaring van Johannes 1952 K C 523
Scanlan, Michael En zij herkenden Hem, Hoe Jezus ontmoeten in de sacramenten 9999 90 242 0373 2 K G 238
Spruit, J.E. Enchiridium, Een geschiedenis van het Romeinse privaatrecth 1994 90 268 2597 8 K M 254
Gonville French- Beytach Encountering Light 1975 0 00 623766 5 K F 88
Kors O.P., mag. J.B. (inl.) Encyclopaedisch kerkelijk woordenboek 1947 K A 50
Böll, Heinrich Ende einer Dienstfahrt 1977 3 423 00566 1 K X 64
Enekeskönvy, Magyar reformátusok használatára 1998 963 300 750 x K Q 175
Böll, Heinrich Eng is de poort 1965 K X 29
Iersel, B.M., van ; Bastiaensen, A.A. ; Quinlan, John ; Schoonenberg, P.J. Engelen en duivels 1966 K B 614
Sinclair, John (red.) English Dictionary 1995 0 00 370941 8 K A 88
English Praise, A Supplement to the English Hymnal, Melody Edition 1975 K Q 102
Juda, Jo Enkele gedachten over het Onze Vader 1984 90 70414 65 1 K B 125
Krosenbrink, Henk Enneken, Achterhoekse roman 1969 K V 267
Ensemble, Recueil oecuménique de chants et de prières sous les auspices du Conse ... 2002 2 902916 84 1 K Q 136
Confucius Entretiens avec ses disciples 1994 2 08 070799 X K E 197
Le Guillou, Marie-Joseph Entrons dans l'Eucharistie du Seigneur 1999 2 911940 96 2 K B 550
Rahner, Karl en Ratzinger, Joseph Episkopat und Primat 1961 K B 1
Epistolae et Evangelia totius anni 1959 K G 267

 Boeken

Pagina 72 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Schopenhauer, Arthur Er is geen vrouw die de deugt 1979 90 295 4452 x K X 65
Goetghebuer, Jean Pierre Er is nog zoveel te doen 1985 90 209 1293 3 K F 62
Bühlmann, Walbert Er komt een derde kerk, De uitdaging van de derde wereld-kerk 1976 90 304 0088 9 K I 211
Asbjörnsen, P.Chr en Moe, Jörgen Er was eens ... , Noorse volksproken 1981 82 518 0584 8 K Z 40
Berg, I.J.M., van, den Er was meer te doen in de wereld van Thomas van Aquino dan in onze tijd 1974 90 257 0860 9 K D 99
Kalis, F. Er zij licht; over het gebruik van kaarsen in de eredienst 1995 9023903323 K G 185
Berger, Peter L. Er zijn nog altijd engelen 1969 K B 53
Huizinga, Johan Erasmus 2001 90 6100 505 1 K D 303
Horst, I.B. Erasmus, the anabaptists and the problem of religious unity 1967 K D 97
Eregallerij, Kathedraal Sint Bavo Haarlem 1969 90 73030 01 3 K D 530
Romein, Jan & Romein, Annie Erflaters van onze beschaving, Nederlandse gestalten uit zes eeuwen 1971 90 214 2028 7 K M 262
Bomans, Godfried Erik, Of het klein insectenboek 1951 K V 61
Erneuerte Agende, Vorentwurf 1990 3 7859 0597 1 K G 143
Böll, Heinrich Erzählungen 2006 978 3 462 03697 8 K X 68
Spijker, W. van 't (red.) Eschatologie, Handboek over de christelijke toekomstverwachting 1999 90 6140 447 9 K B 637
Balthasar, Hans Urs von Espérer pour tous 1987 2 220 02664 7 K B 501
Marca, Renaud Esprit de Provence 1998 2 01 242783 9 A R 140
Congar, Yves Essais oecuméniques, Les hommes, le mouvement, les problèmes 1984 2 227 31059 6 K I 79
Berlin, Adele Esther 2001 0 8276 0699 0 K C 606
Saltzmann, Samuel Et Dieu onna la vie, Point de cue chrétien sur l'avortement, l'infanticide et l' ... 1981 2 85031 058 1 K L 24
Khodr, Georges Et si je disais les chemins de l'enfance 1997 2 204 05692 8 K B 152
Sporken, Paul Ethiek en gezondheidszorg 1977 90 263 0376 9 K L 54
Andel, C.P., van Ethiek van arbeid en rust 1965 K L 40
Jochemsen, porf. Ir. H Ethiek van de zorg tussen technische beheersing en professionele hulpverlening 2003 90 76260 12 5 K L 38
Mehl, Roger Ethiek van het gezin 1964 K L 16
Bonhoeffer, Dietrich Ethik 1998 3 579 05161 x K B 340
Beurden, Jos, van Ethiopië 2004 90 6832 414 4 A S 173
Beurden, Jos Ethiopië / Eritrea 1994 90 6832 334 2 A S 265
Breen-Engelen, R.A. Etiquette, Van die kleine kleinigheden, 'n Boekje voor moderne mensen 9999 A T 32
Vries, J. de Etymologisch woordenboek, waar komen onze woorden en plaatsnamen vandaan 1958 K A 26

 Boeken

Pagina 73 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Eucharisie à Taizé 1971 K G 98
Mumm, Reinhard Eucharistische Gastfreundschaft, Kirchen zwischen Planen und Hoffen 1974 3 7982 0119 6 K B 202
Balzac, Honoré, de Eugénie Grandet 1975 90 204 0414 8 K W 31
Balzac, Honoré,, de Eugénie Grandet 1975 K W 80
Schmemann, Alexander Eukaristin, Kärlekens sakrament 1997 91 7580 143 4 K B 123
Euro-catéchèse pour le jubilé, Douze évêques de'Europe 1999 2 85313 355 9 K J 40
Korthals Altes, Edy Europa ontwaakt! Over de noodzaak van spirituele vernieuwing 2001 90 5573 199 4 K N 19
Kerkhofs, Jan (red.) Europa zonder priesters? 1995 9030408146 K D 266
Emmer, P.C. Europa's expansie in het Atlantisch gebied; wandaad of weldaad? 1991 K N 133
Boer, Pim, den Europa, de geschiedenis van een idee 1999 905713442X K M 114
Kaufhold, Martin Europas Norden im Mittelalter, Die Intergration Skandinaviens in das christliche ... 2001 3 89678 418 8 K D 523
Thomson, David Europe since Napoleon 1978 0 14 02 0724 4 K M 2
Kers, Martin en Portnoy, Ethel Europese kusten 1992 90 6611 382 0 A S 110
Zunderman,H. (red.) Eurotopia 1991 90 71885 14 3 K N 76
Eusebius ( Chr. Fahner vert.) Eusebius' kerkgeschiedenis 2000 90 239 0679 9 K D 321
Generale Synode, van, de Nederlandse Hervormde Kerk Euthanasie en pastoraat 1988 90 239 2542 4 K K 41
Feningsen, R. Euthanasie: een weldaad? 1987 90 368 0023 4 K L 12
Bruggen, Carry, van Eva 1963 K V 303
Evagre le Pontique Evagre le Pontique, De la prière à la perfection 1992 2 908587 08 4 K D 323
Brand, A.Chr.I. Evaluatie in de hulpverlening, Toetsen als methde en proces 1974 90 14 02187 9 K O 112
La Rivière, L. (red.) Evangelisatie, wie wat waar hoe 1980 90 242 0417 8 K I 212
Boersema, P;Holvast, R. en Hoek, J. Evangelisch of reformatorisch - duel of duet 9999 K I 158
Quadt, Anno Evangelische ämter: gültig, Eucharistiegemeinschaft: möglich 2001 3 7867 2316 8 K I 124
Kranenborg, R. (red.) Evangelische in Nederland, Een eigenaardige beweging? 1984 90 6256 465 8 K I 145
Otter, Th Jiri Evangelische Kirche der Bömischen Brüder in der CSSR 1985 K D 360
Willibrord, Broeder Evangelische kloosters, Bruggen naar eenheid 1994 90 74606 03 2 K H 1
Brink, Gijs, van, den; Dorsman, Wim ; Minnema, Henk Evangelische leefgemeenschappen 2003 90 435 0801 2 K H 145
Evangelische liedbundel, eenstemmige uitvoering 2004 90 239 0357 9 K Q 108
Jentsch, Werner (e.a. red.) Evangelischer Erwachsenenkatechismus 1975 3 579 04900 3 K J 36
Evangelisches Gesangbuch, (für Anhalt, Berlin-Brandenburg, schlesischen Oberlaus ... 1993 3 88981 250 3 K Q 43

 Boeken

Pagina 74 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Evangelisches Gesangbuch, Ausgabe für die Evangelisch-Lutherischen Kirchen in Ba ... 9999 3 583 12000 0 K Q 42
Evangelisches Gottesdienstbuch 2001 3 7461 0141 7 K G 43
Evangelisches Kirchen Gesangbuch 1984 3 8048 4248 8 K Q 26
Evangelisches Tagzeiten Buch 1998 3 87868 134 8 K G 125
Evangelisches Tagzeitenbuch, Ordnung für das täglische Gebet, Herausgegeben im A ... 1967 K G 228
Brodd, Sven-Erik Evangeliskt klosterliv i Sverige 1972 91 33 0641 1 K H 187
Christou, Sotirios Evangelism & Collaborative Ministry in the Local Church 2004 1 904 726 28 3 K I 236
Green, Michael Evangelism in the Early Church 1970 0 340 10707 3 K D 149
Paus Johannes Paulus II Evangelium Vitae, Over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijk leven 1995 90 72263 34 0 K B 413
Evangelsiches Kirchengesangbuch ausgabe für die Evangelische Landeskirche in Wür ... 1976 K Q 111
Evangile Roman 1999 2 7369 0252 1 A R 75
Harper, Michael Evenals in het begin, De beweging van de Heilige Geest inde twintigste eeuw 9999 K D 605
Stott, John R.W. Evenwichtig christendom 1975 60670396 K B 273
Ex Auditu Verbi, Theologische opstellen aangeboden aan Prf. Dr. G.C. Berkhouwer ... 1965 K B 142
Vorgrimler, Herbert Exegese en dogmatiek 1963 K B 523
Wiéner, Claude Exode de Moïse, chemin d'aujourd'hui; essai de lecture biblique pur notre temps 1969 K B 38
Uris, Leon Exodus 1967 K Y 17
Sarna, Nahum M. Exodus 1991 0 8276 0327 4 K C 601
Deurloo, Karel Exodus en exil 2003 90 435 0780 6 K C 535
Henrix, Hans Hermann en Stöhr, Martin Exodus und Kreuz im ökumenischen Dialog zwischen Juden und Christen, Diskussions ... 1978 K E 79
Hofstra, D.E. enm Monshouwer, D. Exodus, Bevrijding door de Naam, Pesach en Pasen 1995 90 239 0542 3 K C 336
Aalders, P.F.Th., Essen, R., van, Lindner, br. P.J.Chr. en Sonnenschein, B.H.M.J ... Experiment genezing, 5 jaar Dienst der Genezing in de Javastraat 1978 K K 12
Doorn, Lia, van, en Tabak, Lin Experts van de straat, Niuewe trends in de dak- en thuislozenopvang 1999 90 5050 727 1 K N 119
Ritchie, Anna Exploring Scotland's Heritage, Orkney and Shetland 1985 0 11 492458 9 A S 252
Urquhart, Colin Faith for the Future 1983 0 340 32262 4 K B 23
Faith in the City; a call for action by church and nation 1986 0 7151 3709 3 K B 87
Schneid, Hayyim Family 1973 0 7065 1384 3 K E 91
Sölle, Dorothee Fantasie en gehoorzaamheid 1970 K I 31
Sölle, Dorothee Fantasie en gehoorzaamheid, toekomst en christelijke ethiek 1979 9025941559 K L 30
Winter, Naphtali Fasting and Fast Days 1975 0 7065 1504 4 K E 87

 Boeken

Pagina 75 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Chesterton, G.K. Father Brown 1992 1 85326 003 7 K Y 47
Chesterton, G.K. Father Brown omnibus 9999 K Y 222
Vries, Anke, de Fausto Koppie 1994 90 74336 12 4 K U 46
Kiefel, Gerhard Fazit Euro '70, De Billy-Graham-Evangelisation: Eine Herausforderung an Verkündi ... 1971 K I 178
Feesten en rituelen uit de Bellamy- en van Lennepbuurt 2004 K E 142
Joode, Ton, de Feesten in Nederland 1977 A S 107
Feestikonen 1982 A R 21
Becker-Hubereti, Manfred Feiern, Feste, Jahreszeiten, Lebendige Bräuche im ganzen Jahr, Geschichte und Ge ... 2001 3 4501 27702 6 K G 73
Quant, Willemien T.M.;Scheepers, H.;Meijers, L.C.M. en Trimbos, C.J.B.J. Feiten over uitgetreden priesters, Aantekeningen bij celibaatsdossiers 1968 K E 167
Femmes, littérature, spiritualités 1983 0042 5613 K B 213
Luijpen, W. Fenomenologie en atheïsme 1967 K N 169
Strasser, S. Fenomenologie en empirische menskunde, Bijdrage tot een nieuw ideaal van wetensc ... 1962 K N 238
Schönfeldt, Sybil Gräfin Feste & Bräuche, Durch das Jahr und den Lebenslauf 1993 3 473 42566 4 K A 77
Heinz, Andreas Feste und Feiern im Kirchenjahr, Nach dem Ritus der Syrisch-Orthodoxen Kirche vo ... 1998 3 7902 1455 8 K G 229
Festskrift fader Caesarius, Ostanbäcks Kloster, 14 november 1998 1998 K H 88
Gouzes o.p., Père André;Revel, Frère J. Philippe en Bourgeois, frère Daniel Fetes de la bienheureuse vierge Marie, Liturgie chorale du peuple de Dieu 1989 K Q 190
Gouzes o.p., Père André;Revel, Frère J. Philippe en Bourgeois, frère Daniel Fetes des Sains Apotres, Liturgie chorale dupeuple de Dieu 1985 K Q 189
Haan, P., de Fiji 1977 90 12 01952 4 A S 31
Heijmans, Erik Filipijnen 1999 90 6832 367 9 A S 32
Werveke, H., van Filips van de Elzas, Een Vlaamse graaf van Europees formaat 1976 90 228 3565 0 K M 263
Schuyt, Mr. C.J.M. Filosofie van de sociale wetenschappen 1986 90 6890 0943 T N 31
Lemaire, Ton Filosofie van het landschap 1970 90 263 0102 2 A R 148
Mao Tse-toeng Filosofische, politieke en strategische geschriften 1970 90 6012 097 3 K N 2
Shute, Nevil Finale als voorspel, Mars door de hel 1979 90 10 03012 1 K Y 184
Joly, E. le Finding God in prayer 1979 K F 127
Fabricius, Johan Flipje 1966 K V 284
Goldmann, Robert Flucht in die Welt, ein Lebensweg nach New York 1996 3596129664 K X 8
Parker, Daniel en Bonniot, Robert Folie nucléaire 1966 K N 21
Folkehojskolens Sangbog 1981 87 7001 118 4 K Q 146
For all God's People, Ecumenical Prayer Cycle 1978 2 8254 0552 3 K G 219

 Boeken

Pagina 76 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Spink, Katheryn For the brotherhood of man under the fatherhood of God; mother Theresa of Calcut ... 1981 0 906558 55 7 K B 32
Dallimore, Arnold Forerunner of the Charismatic Movement, The Life of Edward Irving 1983 0 8024 0286 0 K D 161
Riesner, Rainer Formen gemeinsamen Lebens im Neuen Testament und heute 1977 3 7655 0427 0 K C 479
Ritzer, Korbinian Formen, Riten und religiöses Brachtum der Eheschließung in den christlichen Kirc ... 1980 3 402 03359 3 K D 677
Kugler, Georg (Hrsg.) Forum Abendmahl, Im Auftrag und unter Mitarbeit des Projecktausschusses Abendmah ... 1979 3 579 00346 1 K I 151
Punch, Maurice Fout is fout! Gesprekken met de politie in de binnenstad van Amsterdam 1976 90 6009 218 x K N 74
Mönnich, C.W. Fragmenten, Achtergronden bij een hedendaagse theologie 1972 90 246 3062 2 K I 206
Ward, Maisie France Pagan? The mission of the Abbé Godin 1950 K B 30
Cabanel, Jean France, terre de paysages 1999 2 85025 675 7 A S 200
House, Adrian Franciscus van Assisi 2000 90 257 3401 4 K D 204
Franciscus van Assisi, Verhaal van de drie gezellen 1977 90 257 0936 2 K D 682
Konstituti-kommissie, van, de Franciskaanse Samenwerking Franciskaanse leefregel 9999 K H 193
Abou Mokh, Francois (met Chabert, Joëlle en Mourvillier, Francois) Francois Abou Mokh, évêque, Les confessions d'un Arabe catholique 1991 2 227 320 44 3 A T 49
Popma, S.J. François Mauriac en het Rooms-Katholicisme 1960 K B 612
Howard, Peter Frank Buchmans geheim 1962 K D 61
Zägelein, V. Frankenhöhe 1980 3 922 175 05 8 A S 213
Chavannes, Marc Frankrijk achter de schermen, De stille revolutie van een trotse natie 2000 90 5333 956 6 A S 191
Salinger, J.D. Franny en Zooey 1963 K Y 154
Frans Joseph II Regierender Fürst von und zu Liechtenstein 1978 A S 217
Wesseling, H.L. Frans met de Fransen, Kleine bijdragen tot de frankrijkkunde 2001 90 351 2293 3 A S 272
Meyer, F., de Franz Rosenzweig, Leven en Werk 1986 90 242 7539 3 K N 141
Thode, Henry Franz von Assisi, und die Anfänge der Kunst der Renaissance in Italien 1934 K D 9
Stolpe, Sven Frau Birgitta lächelt 1956 K Z 130
Frères Carmes, Elie, Père des Carmes 1999 K H 176
Voillaume, René Frères de tous 1971 K H 240
Fresco's uit Florence 1969 A R 62
Harris, Edward Friends of God; in search of self ultimate reality and love 2003 K F 102
Westin, Gunmar Frikirkenes historie, Martyrer og frihetskjempere 1989 82 503 0895 6 K D 486
Agyin Asare, Charles From Nobody to Somebody, Keys to success - God's way 1996 9988 7530 1 2 K F 17
Buwalda, H.S. Frysk wurdboek (frysk-nederlansk, nederlansk-frysk) 1971 K A 6

 Boeken

Pagina 77 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Lenz, Siegfried Fundbüro 2003 3 455 04280 5 K X 37
Leeuwen, Joke van Ga je mee naar Toejeweetwel 2005 90 451 0212 9 K U 57
Boelhouwer-Overeem M.E. Gaandeweg anders, Pastorale vragen rond het proces van handicap en zingeving 1987 90 297 0860 3 K K 112
Troost, A.F. Gaandeweg Hem tegemoet, Bijbels dagboek voor wie staan aan het begin van de weg 1983 90 239 1574 7 K F 152
Beek, Krijn, van; Ham, Mardel (red.) Gaat de elite ons redeen, De nieuwe rol van de bovenlaag in onze samenleving 2007 978 90 5515 87 99 K N 236
Hemelsoet, B. Galaten 1978 90 242 2375 x K C 249
Meihuizen, H.W. Galenus Abrahamsz, 1622-1706, strijder voor een onbeperkte verdraagzaamheid en v ... 1954 K D 93
Boiten, Rolf G.H. Gastfreie Kirche, Praktiziert in Amsterdam Oudezijds 100 1973 3 459 00822 9 K B 330
Zoer, Frans Gastvrijheid en vrijwillige armoede, De Catholic Worker-beweging in de Verenigde ... 1988 K H 55
Liemt, Clara, van en Margriet Stulemeijer Gastvrijheid in het Oude en het Nieuwe Testament 1979 9061732530 K B 377
Liemt, Clara, van osb en Stulemeijer, Margriet osb Gastvrijheid in het Oude en het Nieuwe Testament 1979 90 6173 253 0 K C 424
Liemt osb, Clara, van en Stulemeijer osb, Margriet Gastvrijheid in het Oude en het Nieuwe Testament 1979 90 6173 253 0 K C 389
Boiten, R. (e.a.), Weigand, Hans (samensteller) Gastvrijheid, over vreemdelingen 1994 90 71885 22 4 K N 33
Tydings, Judith Gathering a People, Catholic Saints in Charismatic Perspective 1977 0 88270 187 9 K D 361
Johannes Paulus II Gave en geheim, Bij gelegenheid van mijn 50-jarig priesterjubileum 1998 90 304 0910 X K B 442
Szypowscy, Maria en Andrzej Gdansk 1975 A S 143
Penning de Vries, P. Gebed en leven 1969 K F 231
Aalst, A.J., van, der en Jacobs, A. (red.) Gebed in beelden, Feestikonen in de oosterse kerken 1991 90 304 0621 6 A R 104
Os, Henk, van Gebed in schoonheid, Schatten van privé-devotie in Europa 1300 - 1500 1994 90 6630 498 7 A R 66
Zee, W.R., van, der Gebed met open ogen, Woorden en gebeden rond het Onze Vader 1982 90 239 1937 8 K C 427
Barth, Karl Gebeden 1964 K G 87
Polak, G.I. en Ameringen, M.L., van (bewerking) Gebeden der Nederlandsche Israëlieten voor den eersten en tweeden dag van het Lo ... 1881 K G 106
Polak, G.I. en Ameringe, M.L. (berwerking) Gebeden der Nederlandsche Israëlieten voor den Sabbath middendagen benevens den ... 1880 K G 108
Plak, G.I. en Ameringen, M.L., van (bewerking) Gebeden der Nederlandsche Israëlieten voor den Verzoendag, Hebreeuwsch en Nederd ... 1879 K G 105
Oosterhuis, Huub Gebeden en psalmen 1984 90 263 0637 7 K F 145
Gasztold, Carment Bernòs Gebeden in de ark 1980 90 263 0518 4 K G 295
Gebeden uit Taizé, Voor elke dag 1999 90 304 0938 K G 25
Nigg, Walter Gebeden van christenen 1965 K G 286
Kaaij, Edward, van, der Gebeden voor de eerste dag, Kyriegebeden en zondagsgebeden bij het a-, b- en c-j ... 1997 90 239 0749 3 K G 64
Gebeden voor elke dag 1982 90 257 0824 2 K G 276

 Boeken

Pagina 78 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Hamman, O.F.M., A. Gebedsbron, Oud-Christelijke gebeden 1957 K G 134
Groen, B.J. Gebedsgenezing, Bijbels fundament en huidige praktijk 1976 K K 81
Saane, Joke van Gebedsgenezing, Boerenbedrog of serieus alternatief? 2008 978 90 259 5840 4 K K 137
Galen, John Jansen, van Geboortegrond, In het land van Rijn en Ijssel 1998 90 5018 389 1 A S 196
Zee, W.R., van, der Geboren en getogen, Over belijdenis en dopen 1993 90 239 1945 9 K G 67
Lamberts, Jozef Geborgen in Zijn liefde, Het sacrament van de ziekenzalving 1987 90 209 1453 7 K K 2
Bluyssen, Jan Gebroken wit, Vrijmoedige herinneringen 1995 90 4140025 7 A T 4
Pascal, Blaise Gedachten 1967 K F 249
Vreekamp, H. Gedachten over gedenken, Liturgie met een hart voor Israël als bron van inspirat ... 1991 90 259 4469 8 K G 242
König, Kardinal Franz Gedanken für ein erfülltes Leben 2004 3 222 13162 7 K F 233
Camp, G., van de Gedeeld geloof, 65 preken van G. van de Camp plebaan van de Sint-Jan te 's-Herto ... 1992 K B 19
Gedeelde zorg, toekomstscenario's voor herverdeling van onbetaalde zorgarbeid 1995 K O 9
Verkuyl, J. Gedenken en verwachten; mémoires 1983 9024225833 K B 466
Oosterhuis, Huub Gedichten 1970 90 263 0049 2 K V 211
Buskes, J.J. Gedichten die mij vergezellen 9999 90 242 5064 1 K F 59
Toergenjew, Iwan Gedichten in proza 1940 K Z 28
Konijn, Seef Gedragen door symbolen, De kracht van oeroude geloofswoorden 1978 90 340 0139 7 K B 543
Erb, Jörg Geduld und glaube der Heiligen, Die Gestalten des evangelischen Namenkalenders 1965 K D 193
Heeresma, Heere Geef die mok eens door, Jet! 1968 K V 157
Beckman, Thea Geef me de ruimte! 1991 90 01 56112 8 K U 124
Terruwe, A.A.A. Geef mij je hand ... , Over bevestiging sleutel van menselijk geluk 1973 90 6087 829 9 K P 12
Nolthenius, Helene Geen been om op te staan 1984 90 214 9582 1 K V 115
Pe, de Bruijn Geen geloof zonder bewijs 1983 907057501 K B 45
Bloem, Marion Geen gewoon indisch meisjes 1985 90 6766 013 2 K V 124
Lukken, Gerard Geen leven zonder rituelen, Antropologische beschouwingen met het oog op de chri ... 1986 90 304 0355 1 K G 158
Lapide, Pinchas Geen nieuw gebod, Een joodse visie op de evangeliën 1985 90 259 4281 4 K C 450
Kaplan, Louise Geen stem heeft ooit voor niets geklonken, Verlies & dood in de relatie tussen o ... 1995 90 414 0080 x K P 55
Tutu, Desmond Geen toekomst zonder verzoening 1999 90 234 3909 0 K N 248
Naastepad, Th.J.M. Geen vrede met het bestaande, Uitleg van het boek openbaring 1999 90 259 5138 4 K C 255
Bruin, C.C., de, E.Persoons en A.G. Weiler Geert Grote en de moderne devotie 1984 9060 11 309 8 K D 4

 Boeken

Pagina 79 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Brandsma O. Carm, Titus Geert Grote, zijn keer naar de Heer 1981 K F 9
Bruin C.C., de Geert Grote. Als bekeerling en reformist geplaatst in het kader van zijn tijd 1984 K D 3
Knijf, H.W., de Geest en gestalte, O. Noordmans' bijbeluitleg in hermeneutisch verband 1985 90 242 2953 7 K B 542
Geest van eenheid , eenheid van geest, Liturgisch werkboekje 9999 K G 174
Spijker, W., van 't Geest, woord en kerk, Opstellen over de geschiedenis van het gereformeerd protes ... 1991 90 242 6578 9 K D 17
Joannes XXIII Geestelijk dagboek en andere geestelijke geschriften 1966 K D 440
Andriessen, Herman Geestelijk leven I, In het spoor van Augustinus' Belijdenissen 1998 90 75678 10 X K F 252
Andriessen, Herman Geestelijk leven II, In het spoor van Augustinus' Belijdenissen 1999 90 75678 16 9 K F 253
Andriessen, Herman Geestelijk leven III, In het spoor van Augustinus' Belijdenissen 2000 90 75678 18 5 K F 254
Banning, W. Geestelijk samenleven in Nederland 1963 K I 136
Ignatius, van Loyola ( P. Penning de Vries (inl. en vert.)) Geestelijke oefeningen en geestelijk dagboek 1968 K F 196
Westerman, W.E. (red.) Geestelijke stromingen, Handreiking voor onderwijsgevenden van basisscholen 1985 90 242 0345 7 K J 20
Schep, J.A. Geestesdoop en tongentaal, Het standpunt van de calvinistische traditie getoetst ... 9999 K B 376
Rijnsdorp, C. Gefascineerd door het laatste bijbelboek; poging tot een' muzische' benadering 1975 9024630800 K C 437
Berkhof, H. Gegronde verwachting, Schets van een christelijke toekomstleer 1967 K B 605
Brugge, Tini Gehuimen uit de kloostertuin, Tuinbeleving als inspiratiebron 2006 90 599 5061 5 K H 225
Trimbos, C.J.B.J. Gehuwd & ongehuwd 1961 K N 243
Bunnik, R.J. Gehuwde en ongehuwde priesters 1969 K I 161
Ignatius von Loyola Geisliche übungen 1999 3 451 26992 9 K F 108
Fortmann, Han Geistige Gesundheid und religiöses Leben, Ein Beitrag zur pastoralen Psychothera ... 1968 K E 183
Vorländer, Wolfgang Gelebte Hoffnung, Perspektiven eines messianischen Lebenstils 1988 3 7615 2411 0 K B 235
Franz von Assisi Geliebte Armut 1999 3 451 26991 0 K F 112
Velema-Drent, Gerry Geliefd kind, Twee ex-prostituees vertellen hun verhaal 2000 90 75953 06 2 K O 48
Hoeven, J., van, der Gelijkenissen van Jezus 1983 90 266 0624 9 K B 97
Linde, H., van, der en Fiolet, H.A.M. (red.) Geloof bij een kenterend getij, Peilingen in een seculariserend christendom 9999 K E 64
Principe, Pietro Geloof in beeld 2000 90 73810 54 X K J 17
Bultmann, Rudolf Geloof zonder mythe? 1969 K B 56
Holk, L.J., v. ; Mackenzie, W, ; Rappold, Freda A. ; Tjalsma, P.D. Geloofsbezit en levensrichting, Inleiding tot het godsdienstig leven in de Remon ... 1941 K J 54
De bisschoppen, van België Geloofsboek 1994 90 209 1385 9 K J 4
Linde, H., van, der en F Thijssen Geloofsinhoud en geloofsbeleving, een peiling binnen reformatie en katholieke ke ... 1951 K B 12

 Boeken

Pagina 80 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Schouten, Henk E. (red.) Geloven in vrede, WCRP en de interreligieuze dialoog over vrede, gerechtigheid e ... 1988 90 6184 329 4 K I 23
Peters, Aart Geloven kost wat!, Als het om de diakonale roeping gaat 1992 90 239 1195 4 K K 11
d'Hoogh, Fons Geloven mens-worden 1968 K J 28
Spaendonck, Jan, van Geloven nú 2002 90 6173 717 6 K J 25
Kas, Jan en Overeem, Brand Geloven op de Veluwe 1997 90 261 0945 8 K E 155
Oskamp, Paul Geloven voor twee; over de rol van doopgetuiten 1995 9023911296 K G 194
Reiling, J. Gemeenschap der heiligen, Over de gemeente van Jezus Christus in het nieuwe test ... 1964 K B 369
Tigcheler, Jo Gemeenschappen in het Nieuwe Testament 1987 90 242 4828 0 K H 51
Veken, Jos, van, der (red.) Gemeenschapsmissaal, Voor zon- en feestdagen, volledige uitgave liturgische jare ... 1973 K G 45
Wagenaar, I.G. Gemeente als gemeenschap 1973 90 239 1810 x K B 229
Hendriks, J. Gemeente als herberg, De kerk van 2000 - een concrete utopie 1999 90 242 9419 3 K I 94
Hoeven, Mr. J., van, der Gemeente van Jezus Christus en Israël als pastoraal vraagstuk 9999 K K 18
Bonhoeffer, Dietrich Gemeinsames Leben 1970 K B 421
Radcliffe, Timothy Gemeinschaft im Dialog, Ermutigung zum Ordensleben 2001 3 7462 1450 2 K H 144
Kreykamp, A.M.J.;Schellevis, L.;Noort, L.G.A., van; Kaptein, R. Gemengd huwelijk 9999 K K 50
Straaten, Amatus, van e.a. (red.) Genade en kerk; studies ten dienste van het gesprek Rome-Reformatie 1953 K I 6
Grossmann, Siegfried Genadegaven in evenwicht, Van charismatische beweging tot charismatische gemeent ... 1980 90 242 0144 6 K B 401
Ouweneel, Willem J. Geneest de zieken! Over de bijbelse leer van ziekte, genezing en bevrijding 2008 90 6353 415 9 K K 138
Sarna, Nahum M. Genesis 1989 0 8276 0331 2 K C 600
Reisel, M, Genesis, Transcriptie - verklaring - vertaling 1966 K C 530
Kraan, K.J. Genezing der herinneringen 1975 90 242 0581 6 K K 24
Kraan, K.J. Genezing en bevrijding, 1 de dienst der genezing 1983 90 242 0178 0 K K 67
Kraan, K.J. Genezing en bevrijding, 2 spanningen in de dienst der genezing 1984 90 242 0765 7 K K 68
Kraan, K.J Genezing en bevrijding, 3 bevrijding en innerlijke genezing 1986 90 242 0766 5 K K 69
Schram O.S.A., Martijn Genezing tot gemeenschap, Over de spiritualiteit van Sint Augustinus 1991 K H 202
Scanlan, Michael Genezing van het innerlijk 9999 K K 75
MacNutt, Francis Genezing, Lichamelijk, geestelijk, psychisch, De kracht van het geloof 1974 90 6318 003 9 K K 61
Goudzwaard, Bob Genoodzaakt goed te zijn 9999 9024223024 K N 92
Vreeken, A.; Glaser, R.J.; Ridder, W.J., de; Esveld, E.A. Genotemiddelen in Nederland, Maatschappelijke en economische aspecten 1998 90 6962 148 7 K O 98
Ramonet, Ignacio géopolitique de chaos 1997 2 7186 0492 1 K N 212

 Boeken

Pagina 81 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Ferguson, Ronald George Macleod, Founder of the Iona Community 1990 0 00 627576 1 K H 91
Roncière, Charles M., de La en Attard-Maraninchi, Marie-Françoise (red.) Georges ... Georges Duby: L'art et l'image une anthologie 2000 2 86364 623 0 A R 186
Schriek, Daan, van, der Georgië 2004 90 6832 412 8 A S 164
Houtepen, Anton (red.) Gerechtigheid, eenheid en vrede, De oecumenische agenda van de Wereldraadbijeenk ... 1982 90 6184 149 6 K I 21
Filius, J. en Lissenburg, D. Gered om te redden, Het Leger des Heils in heden en verleden, 75 jaar Leger des ... 1962 K D 541
Bavinck, H. Gereformeerde Dogmatiek 1928 K B 635
Exalto, John Gereformeerde heiligen, De religieuze exempeltraditie in vroegmodern Nederland 2005 90 77503 24 2 K D 454
Bloom, Anthony Gerichte meditaties 1974 90 6075 7815 K F 133
Zola, Émile Germinal 9999 2 253 00422 7 K W 58
Tente, Marc, van Geroepen om te leven, Nieuwe christelijke gemeenschappen 1976 90 209 0650 X K H 35
Vader Matta el Maskien Geroepen tot gebed, Een handreiking bij het bideen vanuit de Koptische traditie 1991 90 71571 21 1 K F 229
Westenberg, Geke Gerrit Benner 2005 90 70886 60 X A R 209
Martin, Ann M. Gertie en het vermiste kind 1992 90 243 5000 X K U 77
Raabe, Wilhelm Gesammelte Werke, Romane und Erzählungen, erster Band 1987 3 485 00395 6 K X 36
Grosse, Gertrud die Gesandter der göttlichen Liebe 2001 3 451 27611 9 K F 38
Gesangbuch der Evangelisch-reformierten Kirchen der deutschsprachigen Schweiz 1998 3 7245 0989 8 K Q 205
Gesangbuch der evangelsich-reformierten Kirchen der deutschsprachichen Schweiz 1975 K Q 158
Lenzenweger, Josef;Stockmeier, Peter, Bauer, Johannes B.;Amon, Karl en Zinnhoble ... Geschichte der Katholischen Kirche 1999 3 902016 04 3 K D 522
McManners, John (red.) Geschichte des Christentums 1998 3 88059 957 2 K D 341
Holtz, Leonard Geschichte des christlichen Ordenslebens 1986 3 545 21061 8 K H 128
Conzelmann, Hans Geschichte des Urchristentums 1976 3525513542 K C 436
Dannowski, Hans Werner ; Röhrbein, Waldemar R. Geschichten um Hannovers Kirchen 1983 3 87502 145 2 K D 527
Fritz, Ernst Geschichten um Rembrandt 1948 A R 215
Zijpp, N., van, der Geschiedenis der doopsgezinden in Nederland 1952 K D 254
Jong,, de, Otto J. Geschiedenis der kerk 1980 90 266 0617 6 K D 2
Berkhof, H. Geschiedenis der kerk 1946 K D 8
Kühner, Hans Geschiedenis der pausen 1962 K D 152
Oehninger, Friedrich Geschiedenis des christendoms 9999 K D 329
Chambon, Joseph Geschiedenis ener martelaarskerk, het protestantisme in Frankrijk tot aan de rev ... 1951 K D 19
Brugmans, H. Geschiedenis van Amsterdam, Deel 1, Middeleeuwen 1100 / 1544 1972 K M 81

 Boeken

Pagina 82 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Brugmans, H. Geschiedenis van Amsterdam, Deel 2, 80 jarige oorlog 1544 / 1621 1972 K M 82
Brugmans, H. Geschiedenis van Amsterdam, Deel 3, bloeitijd 1621 / 1697 1973 K M 83
Brugmans, H. Geschiedenis van Amsterdam, Deel 4, Afgaand getij 1697 / 1795 1973 K M 84
Brugmans, H. Geschiedenis van Amsterdam, Deel 5, Stilstaand getij 1795 / 1848 1973 K M 85
Brugmans, H. Geschiedenis van Amsterdam, Deel 6, Opgaand getij 1848 / 1925 1973 K M 86
Lemerle, Paul Geschiedenis van Byzantium 2000 90 5848 172 7 K M 235
Wegman, H. Geschiedenis van de christelijke eredienst in het westen en het oosten 1976 K D 107
Wilson-Dickson, Andrew Geschiedenis van de christelijke muziek, Van gregoriaans tot gospel ... 1996 90 297 1240 6 K D 456
Hamans, P.W.F.M. Geschiedenis van de katholieke kerk in Nederland, I. Van missionering tot herste ... 1992 90 6597 076 2 K D 561
Aubert, R. en Daniélou, J. Geschiedenis van de kerk, Deel I enkele beschouwingen over de kerk en van de sti ... 1963 K D 108
Marrou, H.I. Geschiedenis van de kerk, Deel II van de vervolging van Diocletianus tot de dood ... 1964 K D 109
Knowles, M.D. Geschiedenis van de kerk, Deel III De kerk in de middeleeuwen I 1968 K D 110
Knowles, M.D. Geschiedenis van de kerk, Deel IV De kerk in de middeleeuwen II 1968 K D 111
Aubert, R. Geschiedenis van de kerk, Deel IX De kerk in de Angelsaksische wereld, Noord- en ... 1973 K D 116
Tüchle, H. Geschiedenis van de kerk, Deel V Reformatie 1968 K D 112
Tüchle, H. Geschiedenis van de kerk, Deel VI Contrareformatie 1966 K D 113
Rogier, L.J. Geschiedenis van de kerk, Deel VII De kerk in het tijdperk van verlichting en re ... 1964 K D 114
Bertier, de Sauvigny, G., de Geschiedenis van de kerk, Deel VIII De kerk in het tijdperk van de restauratie ( ... 1965 K D 115
Aubert, R. Geschiedenis van de kerk, Deel Xa De kerk van de crisis van 1848 tot Vaticanum I ... 1974 K D 117
Aubert, R. en Hajjar, J. Geschiedenis van de kerk, Deel Xb De kerk van de crisis van 1848 tot Vaticanum I ... 1974 K D 118
Kroeze, Gait Geschiedenis van de Looishoek, 't looishuus en de bewoners ervan 9999 K M 238
Castella, Gaston Geschiedenis van de pausen 1950 K D 23
Croatto, J.S. Geschiedenis van de verlossing, het religieuze avontuur van het volk Gods 1968 K B 242
Poidevin, Raymond en Schirmann, Sylvain Geschiedenis van Duitsland 1996 90 274 4157 X K M 149
Jacobs s.j., Hubert Geschiedenis van een scheuring, Rome en de Oosterse kerken 1961 K D 434
Pirenne, Henri Geschiedenis van Europa, Van de invallen der Germanen tot de zestiende eeuw 9999 K M 198
Balmand, Pascal Geschiedenis van Frankrijk 1996 90 274 4432 3 K M 80
Rogier, L.J. Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland, In de zestiende en zeventi ... 1964 K D 557
Bruce, F.F. Geschiedenis van het oude Israël 1967 K C 395
Prost, Antoine en Vincent, Gérard Geschiedenis van het persoonlijke leven, Van de Eerste Wereldoorlog tot onze tij ... 1990 90 5157 067 8 K M 68

 Boeken

Pagina 83 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Perrot, Michell Geschiedenis van het persoonlijke leven, Van de Franse Revolutie tot de Eerste W ... 1989 90 5157 052 x K M 67
Chartier, Roger (red.) Geschiedenis van het persoonlijke leven, Van de renaissance tot de Verlichting 1989 90 5157 018 x K M 66
Duby, Georges (red.) Geschiedenis van het persoonlijke leven, Van het feodale Europa tot de renaissan ... 1988 90 5157 016 3 K M 65
Veyne, Paul (red.) Geschiedenis van het persoonlijke leven, Van het Romeinse Rijk tot het jaar duiz ... 1987 90 5157 001 5 K M 64
Wolf, H.C. de Geschiedenis van het R.C. Oude-Armenkantoor te Amsterdam 1966 K D 691
Geschiedenis van het Zuiderzeegebied 1982 K M 158
Nijs, Thimo en Beukers, Eelco (red.) Geschiedenis van Holland, Deel 1, tot 1572 2002 90 6550 682 9 K M 216
Nijs, Thimo en Beukers, Eelco (red.) Geschiedenis van Holland, Deel II 1572 tot 1795 2002 90 6550 683 7 K M 217
Nijs, Thimo en Beukers, Eelco (red.) Geschiedenis van Holland, Deel IIIa 1795 tot 2000 2003 90 6550 684 5 K M 218
Nijs, Thimo en Beukers, Eelco (red.) Geschiedenis van Holland, Deel IIIb 1795 tot 2000 2003 90 6550 685 3 K M 219
Beek, M.A. Geschiedenis van Israël, Van Abraham tot Bar Kochba 1964 K C 477
Verberne, L.G.J. Geschiedenis van Nederland, In de jaren 1813 - 1850 1958 K M 177
Voogd, Christophe, de Geschiedenis van Nederland, Vanaf de prehistorie tot heden 2000 90 6974 367 1 K M 156
Oei, Ien Siang en Schreuder, Peter Geschiedenis van Nederlands-Indië in vogelvlucht, Handreikng voor hulpverleners 9999 K O 68
Eerenbeemt, H.F.J.M. (red.) Geschiedenis van Noord-Brabant, Deel 1: 1796 - 1890 Traditie en modernisering 1996 90 5352 217 4 K M 187
Eerenbeemt, H.F.J.M. (red.) Geschiedenis van Noord-Brabant, Deel 2: 1890 - 1945 Emancipatie en industrialise ... 1996 90 5352 218 2 K M 188
Eerenbeemt, H.F.J.M. (red.) Geschiedenis van Noord-Brabant, Deel 3: 1945 - 1996 Dynamiek en expansie 1997 90 5352 219 0 K M 189
Calmes, Christian en Bossaert, Danielle Geschikchte des Grossherzogtums Luxemburg, Von 1815 bis heute 1995 2 87963 243 9 K M 240
Chapel, Paul Geschreven voor u, Overwegingen bij de schriftlezingen van de zondagen - Jaarcyc ... 1990 90 304 0561 9 K C 457
Chapel, Paul Geschreven voor u, Overwegingen bij de schriftlezingen van de zondagen - Jaarcyc ... 1991 90 304 0618 6 K C 456
Wolkers, Jan Gesponnen suiker 1963 K V 50
Bomans, Godfried Gesprekken met bekende Nederlanders 1972 90 10010 937 A T 53
Lekkerkerker, A.F.N. Gesprekken over de Heidelberger 1964 K B 368
Puchinger, G. Gesprekken over Rome-Reformatie 1965 K I 133
Noordmans, O. Gestalte en geest 1956 K B 536
Latifa Gestolen gezicht, Het leven van een jonge vrouw in Kabul 2002 90 417 6029 6 A S 283
Sartory, Gertrude en Sartory, Thomas Gesund werden als geistiger Vorgang 1978 3 451 0767 4 K K 74
Lambooij, Herman Getekend land, Nieuwe beelden van Hollands Noorderkwartier 1987 90 71123 10 3 A S 105
Prudentios, Aurelius clemens Getijden 1994 90 263 1224 5 K Z 55
Getijdenboek 1990 90 70452 45 6 K G 61

 Boeken

Pagina 84 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Getijdenboek 1990 K G 245
Simenon, George Getuige Maigret 1961 K W 110
Getuigen onder moslims 9999 K B 115
Brenkelen, Rinke, van Getuigen van een wereld die verdween, Monumenten van bedrijf en techniek in Amst ... 1996 90 6274 100 2 K M 251
Boom, corrie ten Gevangene en toch .. 1945 K V 68
Roemer, Astrid, H. Gewaagd leven 1999 90 413 3058 5 K V 127
Koek, Wouter Gewelfschilderingen in de Oude Kerk te Amsterdam 1975 K D 71
Arwert, Hans Gewoon gastvrij, Onderzoek naar de laagdrempelige opvang van mensen met een psyc ... 2007 K O 67
Gezangboek van de Evangelische Broedergemeente in Nederland 1968 K Q 48
Gezangboek van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland 2006 90 304 1093 0 K Q 206
Gezangen en geestelijke liederen, Ontwerp voor een interkerkelijken liederenbund ... 1934 K Q 27
Gezangen voor de kerk van Amsterdam 1966 K Q 130
Gezangen voor Liturgie 1996 K Q 58
Boselie, Marianne Gezegend ben je 2006 K G 261
Spronk, Benita Gezond verstand, Hoe kom ik tot een medisch-ethisch standpunt? 1997 90 259 4569 4 K L 17
Oosterhuis, Huub Gezongen liedboek, Verzamelde teksten 1993 90 391 0731 9 K Q 94
Moerkamp, Jos Ghana 1997 90 6832 348 2 A S 33
Hagelstange, Rudolf Gib mein Volk frei; acht Negerpredigten von James Weldon Johnson 1960 K B 387
Maeertens, Thierry;Frisque, Jean &Danneels, Godfried en Nuij, Anton Gids voor de liturgische gemeenschapsviering, Derde deel, Van Witte Donderdag to ... 1966 K G 55
Maeertens, Thierry;Frisque, Jean &Danneels, Godfried en Nuij, Anton Gids voor de liturgische gemeenschapsviering, Eerste deel, Van de eerste zondag ... 1966 K G 53
Maeertens, Thierry;Frisque, Jean &Danneels, Godfried en Nuij, Anton Gids voor de liturgische gemeenschapsviering, Tweede deel, Van de zondag Septuag ... 1966 K G 54
Maeertens, Thierry;Frisque, Jean &Danneels, Godfried en Nuij, Anton Gids voor de liturgische gemeenschapsviering, Vierde deel, Van de eerste zondag ... 1966 K G 56
Maeertens, Thierry;Frisque, Jean &Danneels, Godfried en Nuij, Anton Gids voor de liturgische gemeenschapsviering, Vijfde deel, Van de vijftiende zon ... 1967 K G 57
Waelderen, Eddy, van Gidsen en herders gevraagd, Ambten en diensten te midden van het Godsvolk 1989 K B 46
Daneels, Mgr. Godfried Gij hebt Uw oor in ons hart geplant, Een woord bij ... Kerstmis 1982 1982 K B 278
Waal, C., van, der Gij kustlanden; een trektocht door de arbeidsterreinen van de apostelen Paulus e ... 1976 K C 432
Navè, Pnina Gij, Onze Vader, Joodse gebeden voor christenen 1977 90 6173 219 0 K G 138
Vondel, Josst, van Gijsbrecht van Aemstel 1939 K V 97
Jelsma, Auke Gisteren vragen naar morgen 1977 90 239 06144 4 K D 147
Glette, Ivar (utarbeidet av) Gjerstad Kirke 1848 - 1948 9999 K D 545

 Boeken

Pagina 85 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Schilling, Johannes (red.) Glauben, nordelbiens Schätze, 800 - 2000 2000 3 529 02844 4 A R 142
Moritz, Cordula Glück aus grünem Glas, Eine Kindheit in Pommern 1989 3 424 00976 8 A S 186
Balzac, Honoré,, de Gobseck, Maitre Cornélius, Facino Cane 1969 K W 83
Bloom, Anthony God and Man 1971 0 232 51161 6 K B 477
Buskes, J.J God en mens als concurrenten 1968 K B 535
Grün, Anselm God ervaren, Met meditatieve teksten van Maria-Magdalena Robben 2001 90 259 5248 8 K F 104
Moltmann, Jürgen God for a Secular Society, The Public Relevance of Theology 1999 03344 02751 9 K B 558
Harris, Leo God geneest vandaag, Bijbelse onthullingen over Goddelijke genezing 1969 K K 64
Gielen, Harry ; Thomas, Piet (red.) God in gedichten, De mooiste religieuze poëzie van de twintigste eeuw uit de lag ... 2007 978 90 209 7301 3 K V 394
Dekker, Gerard;Hart, Joep, de;Peters, Jan God in Nederland, 1966 - 1996 1997 90 414 0209 8 K E 25
Buskes, J.J. God is anders 1965 K B 644
Burke, Carl God is for Real Man 1968 K B 625
Welle, Herman;Els, ter God is getrouw, in de ruimte, een geloofsavontuur 1981 90 6205 704 7 K B 244
Oosterhuis, Huub en Piet Hoogeveen God is ieder oogenblik nieuw; gesprekken met Edward Schillebeekx 1982 9026305828 K B 468
Elderenbosch, P.A. God is in ons midden 1974 90 239 0252 1 K C 372
Nuenen, Pater S., van God maakt de mensen gelukkig met medwerking van de mensen, 25 jaar, samen één va ... 1977 K D 607
Zuurmond, Rochus God noch gebod, Bijbels-theologische notities over de brief van Paulus aan de Ga ... 1990 90 259 4439 6 K C 311
Bianchi, Enzo God ontmoeten in zijn woord, Inleiding tot de "lectio divina" 1991 90 71837 36 X K F 168
McClung, Floyd God roept Amsterdam 1983 K B 656
Trooster s.j., S. God voor ons mensen, Ontwikkelingen in de triniteitstheologie 1967 K B 611
Shaw, Irwin God was hier, Maar hij ging vroeg weg omdat hij er geen brood mee in zag 1974 90 10 01201 8 K Y 204
Waal, Esther, de God zoeken, De levensweg voor elke christen 1988 90 71837 16 5 K F 136
Adeney, Miriam God's foreign policy, practical ways to help the poor 1984 0802819680 K N 52
Marshall Wilson, R. God's Guerrillas, Youth With A Mission 1971 91 2106 10 7 K D 98
Winter, Leon de God's gym 2004 90 234 1222 2 K V 393
Monaghan, Andrew God's People? One Hundred and Ten Characters in the Story of Scottish Religion 1991 0 7152 0656 7 K D 418
Teilhard de Chardin, Pierre Goddelijk milieu 1980 90 6325 116 5 K F 282
Tongeren, Louis, van ;Gils ocso, Margareth, van ;Wilderbeek ocso, Bruno ;Zomerdi ... Godlof! Kloosterliturgie in beweging, 40 jaar Intermonasteriële Werkgroep voor L ... 2007 978 90 304 1111 6 K G 280
Buechner, Frederick Godric 1984 90 620 7464 2 K Y 13
Andriessen, Herman Gods eigen manier 1996 90 75678 03 7 K F 258

 Boeken

Pagina 86 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Allen, C.L. Gods liefdevolle psychiatrie 1978 K P 1
Zuidema, Willem Gods partner; ontmoeting met het Jodendom 1977 902594115X K B 469
Cox, Harvey Gods revolutie en de verantwoordelijkheid van de mens 1965 K B 180
Capps, Charles Gods scheppende kracht voor genezing 2006 90 874 5001 X K K 93
Meyer, Henk Gods volk onderweg, 30 spiritual s in onze taal en voor onze tijd 9999 9029703334 K Q 52
Yallop, David Gods wil of mafia? De onverklaarde dood van Johannes Paulus I, Bij gebrek aan ge ... 1984 90 6012 593 2 K D 451
Dekker, G. en Stoffels, H.C. Godsdienst en samenleving, Een introductie in de godsdienstsociologie 2001 90 435 0398 3 K E 177
Newbigin, Lesslie Godsdienst in een geseculariseerde wereld 1968 K B 549
Kraemer, H Godsdiensten en culturen 1963 K E 50
Roebben, Bert Godsdienstpedagogiek van de hoop, Grondlijnen voor religieuze vorming 2007 90 334 6288 5 K E 213
Senf, Ton (red.) Godsdienstvrijheid in Nederland 1989 90 6064 688 6 K N 73
Congar, Y.M.J.;Hamer, J.;Courtney-Murray, J.;Pavan, P.;Benoit, P.;Willebrands, J ... Godsdienstvrijheid, Naar een beter begrip van de verklaring 'Dignitatis Humanae' 1967 K B 320
Filius, Rens Goed bekeken, over film 1997 9071885275 A R 35
Banning, W. Goed en kwaad naar christelijk besef 1941 K L 26
Haan, Jacques, den;Morriën, Adriaan en Boost, Charles (red.) Goed geboekt, Een verzameling van schetsen, korte verhalen en tekeningen 1954 K V 95
Bergman, Ingmar Goede bedoelingen, Best Intentions 1992 90 290 2644 8 K Z 94
Margry, Peter Jan (red.) Goede en slechte tijden, Het Amsterdams Mirakel van Sacrament in historisch pers ... 1995 90 75392 03 6 K D 692
Bonhoeffer, Dietrich Goede machten, Een keuze uit zijn werk voor een nieuwe generatie 1986 90 259 4325 x K B 39
Tellegen, Toon Goede reis, Dierenverhalen over vertrek en aankomst 2009 978 90 214 3482 7 K V 388
Meir, Golda Golda Meir Mijn leven 1976 90 228 3523 5 K N 50
Mitchell, Margaret Gone with the Wind 1971 K Y 30
Good News, New Testament 1976 0 564 00341 7 K C 56
Lagerlöf, Selma Gösta Berling 9999 90 269 7973 8 K Z 45
Teresa von Avila Gott allein genügt, Erfahrungen und Einsichten von Teresa von Avila 1999 3 579 05785 5 K F 190
Reckinger, Francois Gott begegnen in der Zeit, Unser Kirchenjahr 1996 3 87088 497 5 K G 137
Kessler, Werner Gott geht es um das Ganze, Jesaja 56 - 66 und 24 - 27 1986 3 7668 0106 6 K C 184
Gott liebt diese Stadt, 100 Jahre Berliner Stadtmission 1977 K D 148
Hauke, Manfred Gott oder Göttin? Feministishce Tehologie auf dem Prüfstand 1993 3 928272 34 9 K B 10
Hume, Basil Kardinal Gott suchen 1979 3 265 10209 2 K F 172
Leppich, Pater Gott zwischen Götzen und Genossen 1962 K D 645

 Boeken

Pagina 87 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Miles, Jack Gott, Eine Biographie 2000 3 423 30711 0 K C 549
Vorländer, Wolgang Gottes Gastfreundschaft im Leber der Gemeinde 1999 3 7831 1744 5 K B 437
Kessleer, Werner Gottes Mitarbeiter am Wiederbau, Esra und Nehemia 1985 3 7668 0317 4 K C 175
Möller, Christian Gottesdienst als Gemeindeaufbau, Ein Werkstattbericht 1988 3 525 60380 0 K B 225
Fischer, Klaus P. Gotteserfahrung; Mystagogie in der Theologie Karl Rahners und in der Theologie d ... 1986 3 7867 1224 7 K F 48
Gotteslob, Trier 1990 3 7902 5045 8 K Q 45
Bäumler, Christof;Baur, Jörg;Kretschmar, Georg en Krusche, Peter Gottest Stadt und unsere Städte 1978 3 459 01174 2 K B 181
Gottslob, Berlin 1977 K Q 44
Mens, Jan Goud onder golven 1962 K V 315
Habermehl, N.D.B. en s'Jacobs, J.W. Gouda stad van kerken kapellen en torens 1991 A R 200
Gouden dankbaarheid, zusters Augustinessen van Sint-Monica 1984 K H 2
Mulder-Bakkr, Anneke B. en Carasso-Kok, Marijke Gouden legende, Heiligenlevens en heiligenverering in de Nederlanden 1997 90 6550 291 2 K D 380
Darby, John Nelson Goudkorrels, Overdenkingen voor de Dag des Heren 9999 K F 243
Graduale sacrosanctae Romanae Ecclesiae, De tempore et de Sanctis 1938 K Q 191
Snyder, C. Arnold Graines d'anabaptisme, éléments fondamentaux de l'identité anabaptiste 2000 2 904214 61 5 K D 482
Magnusson, Magnus Graven in bijbelse bodem, De archeologie van de landen van de bijbel 1978 90 246 7020 9 K C 405
Meyer, F.B. Great Verses through the Bible, A Devotional Commentary on Key Verses 1977 0551 05559 6 K C 550
Neugroschel, Joachim (red. en vert.) Great Works of Jewish Fantasy, Yenne Velt 1976 0 304 29767 4 K Z 78
Riché, Pierre Gregor der Grosse, Leben und Werk 1996 3 87996 353 3 K D 400
Gregoriaans missaal voor zondagen en feesten, Door de monniken van Solesmes 1991 2 85274 135 0 K Q 192
Markus, E.A. Gregory the Great and His World 1997 0 521 58608 9 K D 437
Bergh, P.M., van, den;Ploeg, J.D., van, der en Smit, M. (red.) Grensen van de residentiële hulpverlening 1984 90 6095 245 6 K O 78
Campenhausen, Hans Freiherr von Griechische Kirchenväter 1993 3 17 012887 6 K D 37
Suenens, L.-j. Groeien in liefde 1962 K F 205
Lindijer, Coert H. ; Lindijer-Banning, Jitske Groepsgewijs, Een boek over groepen in de kerk 1977 90 239 0935 6 K K 134
Yalom, Irvin D. Groepspsychotherapie in thoerie en praktijk 1981 90 6001 642 4 K P 44
Shaffer, John B.P. ;Galinsky, M. David Groepstherapie en sensitivitytraining, Een systematisch overzicht 1976 90 6001 351 4 K O 108
Riet, Nora, van Groepswerk in het maatschappelijk werk 1993 90 255 0085 4 K O 29
Allen, Tom ; Allen, Patsy Groezel, De toverparaplu 9999 K U 63
Gueranger, Dom Grondbeginselen van het reliegieuse leven 1948 K H 197

 Boeken

Pagina 88 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Praag, J.P., van Grondslagen van het humanisme 1978 90 6009 286 4 K N 55
Verheul, Ambroos osb Grondstructuren van de eucharistie 1974 90 264 7800 3 K G 130
Groot gebedenboek 1951 K G 27
Groot nieuws Bijbel, met deuterokanonieke boeken 1983 90 6126 351 4 K C 108
Groot nieuws voor u toegelicht, Het Nieuwe Testament in de omgangstaal 1977 9061260981 K C 127
Vries, Anne, de (red.) Groot-Nederlands Boerenboek 9999 A S 195
Vuijsje, Herman Grote goden, Kindertekeningen van God 2000 90 254 1269 6 A R 41
Nigg, Walter Grote heiligen 1949 K D 154
Breukel, Thom Grote stilte atlas van Nederland, Plaatsen waar het nog rustig is 2002 90 5018 468 5 A S 266
Minton, Anna Ground Control, Fear and Happiness in the Twenty-First-Century City 2009 978 0 141 03391 4 K N 253
Wedderspoon, Alexander Grow or Die, Essays on Church Growth to Mark the 900th Anniversary of Winchester ... 1981 0 281 03789 2 K I 215
Rahner, Karl Grundkurs des Glaubens 1976 3 451 17552 5 K J 2
Lohse, Eduard Grundriß der neutetamentlichen Theologie 1979 3 17 005131 8 K C 293
Böll, Heinrich Gruppenbild mit Dame 1974 3 423 00959 4 K X 58
Zoon, Cees Guatamala 2007 978 6832 411 2 A S 34
Naipaul, V.S. Guerrillas 1980 0 14 00 4323 3 K Y 20
Guetteur de l'Aube 1976 2 7189 0064 4 K G 95
Basso, Michele Guide de la necropole Vaticane 1986 A R 152
Balke, W. Gunning en Hoedemaker, Samen op weg 1985 90 239 0101 0 K I 90
Stang, Ragna Gustav Vigeland, der Künstler und sein Werk 1967 A R 31
Hoek, W.A. H.F. Kohlbrugge, de onheilige heilige 1964 K B 108
Vriens, Jacques Ha/bah naar school 2000 90 208 04200 K U 111
Vlaming, Marianne Haast je naar Bethlehem 2004 90 6986 268 9 K U 134
Monier, Prosper Hab Mut, und Hoffe auf den Herrn: Gedanken 1993 3 87996 311 8 K F 79
Zandbelt, André Habakuk 1990 90 6173 470 3 K C 222
Wever, T. Habakuk 1977 90 242 2870 0 K C 240
Surot, Anne Habiter la montagne ! 1996 2 909171 11 6 A S 192
Fishbane, Michael Haftarot 2002 0 8276 0691 5 K C 605
Hausdorff, D. Haggada, De vertelling overde Uittocht uit Egype, voor de eerste twee avonden va ... 2005 90 71727 09 2 K E 215
Arthur, Charles Haïti 2001 90 6832 388 1 A S 115

 Boeken

Pagina 89 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Halley, Henry H. Halley's Bible Handbook, An Abbreviated Bible Commentary 1978 0 310 25720 4 K C 415
Shakespeare, William Hamlet, Prince of Denmark 1956 K Y 108
Hoekstra, E.G. ; Ipenburg, M.H. Handboek Christelijk Nederland, Kerken, gemeenten, samenkomste envergaderingen 2008 978 90 435 0929 9 K A 85
Beeken, ingrid;Buitink, Jaap en Kerstens, Jan (red) Handboek communicatiebeleid 1996 90 9009 552 7 A T 25
Bakhuizen, van en Brink, J.N. en Lindeboom, J. Handboek der Kerkgeschiedenis 1942 K D 640
Tonkens, Evelien;Uitermark, Justus en Ham, Marcel (red.) Handboek moraliseren, Burgerschap en ongedeelde moraal 2006 90 5515 727 9 K L 68
Selderhuis, Herman J. (red.) Handboek Nederlandse kerkgeschiedenis 2006 90 435 0926 4 K D 383
Rhodes, William C. en Tracy, Michael L. (red.) Handboek van de hulpverlening, Theorie en praktijk van de behandeling van kinder ... 1977 90 6069 242 X K P 14
Rhodes, William C. en Tracy, Michael L. (red.) Handboek van de hulpverlening, Theorie en praktijk van de behandeling van kinder ... 1977 90 6069 243 8 K P 15
Arnold, F.X.;Schuster, H. en Rahner, K.R. Handboek van de pastoraaltheologie, Praktische theologie over de kerk in haar hu ... 1966 K K 37
Greinacher, N.;Hofmann, L.;Lohrer, M.;Padberg, R.;Rahner, K.;Schurr, V. en Volkl ... Handboek van de pastoraaltheologie, Praktische theologie over de kerk in haar hu ... 1967 K K 38
Dreher, B.;Greinacher, N.;Rahner, K. en Schuster, H. Handboek van de pastoraaltheologie, Praktische theologie over de kerk in haar hu ... 1968 K K 39
Lehmann, K.;Metz, J.B. en Rahner, K. Handboek van de pastoraaltheologie, Praktische theologie over de kerk in haar hu ... 1968 K K 40
De Coster, W. en L. Verhofstadt, denève Handboek voor ontwikkelingspsychologie, I. Grondslagen en theorieën. 1983 9060018400 K P 8
Nyssen, Wilhelm;Schulz, Hans-Joachim;Wiertz, Paul en Petzolt, Martin (red.) Handbuch der Ostkirchenkunde, Band III 1997 3 491 77776 3 K I 156
Niemeijer, Jan A. Handel en wandel in Groningen, Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Groningen ... 1979 K M 59
Lindijer, C.H. Handelingen van de Apostelen I 1990 90 266 0783 0 K C 202
Lindijer, C.H. Handelingen van de Apostelen II 1990 90 266 0725 3 K C 203
Verwer, George Handleiding voor lectuur evangelisatie 1962 K B 184
Harris, Thomas Hannibal 2002 90 245 4184 0 K Y 115
Zeissig, Hans (e.a.) Harms Geschichts- und Kulturatlas 1970 K A 48
Kol, Edwin, van (e.a.) Hart onder woorden, Gebeden uit de Nikola-kommuniteit 2004 K G 12
Maclaren, Ian Harten van goud 9999 K Y 224
Rubinstein, Aryeh Hassidism 1975 0 7065 1456 4 K E 89
Michiels, Freddy Hawaï, in het voetspoor van Pater Damiaan 1978 A S 2
Basilius, den store Haxaemeron, Nio homilier om skapelsen av Basilius den store 1998 91 7580 154 X K D 500
Kelsey, Morton T. Healing & Christianity, In Ancient Thought and Modern Times 1973 K B 563
Linn, dennis ; Linn, Matthew Healing Lifes's Hurts, Healing Memories Through the Fve Stages of Forgiveness 1978 0 8091 2059 3 K K 60
Pytches, David Healing Ministry Training, Equipping the Saints for the Work of the Ministry 1999 1 902977 02 5 K K 88
Wilkinson, John Healthe & Healing, Studies in New Testamen Principles and Practice 1980 0 905312 08 2 K K 80

 Boeken

Pagina 90 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
King, Stephen Hearts in Atlantis 2000 0 671 02424 8 K Y 285
Goddijn, W. (e.a.) Hebben de Kerken nog toekomst, Commentaar op het onderzoek 'Opnieuw: God in Nede ... 1981 90 263 0523 0 K E 37
Tugwell, Simon Heeft u de Geest ontvangen? 1979 90 242 1692 3 K B 84
Visser 't Hooft, W.A. Heel de kerk voor heel de wereld, Belang van de oecumene, Balans van de oecumene 1968 K I 153
Fortmann, Han Heel de mens, reflecties over de menselijke mogelijkheden 1972 9023602061 K P 28
Louf, André Heer leer ons bidden 1973 90 209 0400 0 K F 85
Huxley, Aldous Heerlijke nieuwe wereld 1956 K Y 105
Kuijper, Egbert, de Heeswijk-Dinther en het Brabants volksleven van weleer 1995 961 223 043 9 K M 202
Heiss, Robert Hegel, Kierkegaard, Marx, De grote dialectische denkers van de negentiende eeuw 1969 K N 138
Kruijf, G.G., de Heiden, Jood en Christen, Een studie over de theologie van K.H. Miskotte 1981 90 259 4179 6 K B 54
Schuyf, Judith Heidens Nederland, Zichtbare overblijfselen van een niet-christelijk verleden 1995 90 5345 063 7 K E 108
Winkler-Vonk, Annie Heidi 1961 K U 31
Winkler-Vonk, Annie Heidi en Peter 1959 K U 32
Lapide, Pinchas en Rahner, Karl Heil uit de Joden? Een discussie 1984 90 304 0298 9 K E 140
Casel, D. Odo osb Heilige bronnen, XII opstellen over liturgie en monnikendom 1947 K F 100
Blamkesteijn, Hans Heilige huizen; herinrichting kerkgebouwen 1998 909023900596 K G 208
Sauser, Ekkart Heilige und Engel im Kirchenjahr, Besinnungen und Anregungen zu Messbuch und Got ... 1979 3 7917 0602 0 K D 511
Duffy, Eamon Heiligen & zondaars, Een geschiedenis van de pausen 1997 90 259 4778 6 K D 247
Knowles, David Heiligen en geleerden; 25 portretten 1965 K D 234
Cesbron, Gilbert Heiligen gaan naar de hel 9999 K W 6
Hermans, J. Heiligen rond het altaar, Een misverklaring in verhalen 1983 90 6597 221 8 K G 128
Voragine, Jacobus, de (Bijl, Peter, van, der (vert.)) Heiligen van de herfsttijd, Verhalen uit de legenda aurea van Jacobus de Voragin ... 1985 90 6038 209 9 K D 377
Jongen, Ludo Heiligenlevens in Nederland en Vlaanderen 1998 90 351 1941 x K D 338
Vis, G.N.M.;Mostert, M. en Margry, P.J. Heiligenlevens, annalen en kronieken, Geschiedschrijving in middeleeuws Egmond 1990 90 6550 233 5 K D 246
Nyssen, Wilhelm Heiliges Köln, Wallfarten zu den Heiltümern der Früzeit 1975 A R 174
Kraan, K.J. Heiliging , Het hart van het heil 1977 90 242 0571 9 K B 602
Beuys, Barbara Heimat und Hölle, Jüdisches Leben in Europa durch zwei Jahrtausende 1996 3 498 00590 1 K E 82
Reuling, Josine Heks Pimpelneus 1949 K U 45
Müller, Ludolf Helden und Heilige aus russischer Frühzeit, Dreissig Erzählungen aus der altruss ... 1984 3 87904 101 6 K D 188
Mailer, Norman Helden zonder glorie (The Naked and the Dead) 1969 K Y 98

 Boeken

Pagina 91 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Lampo, Hubert Hélène Defraye 1944 K V 209
Uffelen, Johan, van Helers en heiligen, Volkgenezers en wonderdoeners in Brabant 1990 90 304 0494 9 K M 185
Kortooms, Toon Help! De dokter verzuipt ... 1968 K V 107
Kok, Hille Hemelse boodschappen 2004 K F 151
Rensch, Th.J., van;Koldeweij, A.M.;La Haye, R.M., de en Kreek, M.L., de Hemelse Trektochten, Broederschappen in Maastricht 1400 - 1850 1990 90 70356 55 4 K D 334
Rogier, L.J. Henri Grégoire en de katholieken van Nederland 1964 K D 62
Tromp, G.C. Herder in de Walletjesbuurt 9999 K M 284
Wesseldijk, H.J.F. en Emmen, E. Herderlijk schrijven van de generale synode der Nederlandse Hervormde Kerk betre ... 9999 K I 100
Komrij, Gerrit Heremijntjd, Exercities & ketelmuziek 1978 90 295 2698 x K V 38
Sanders, J. Oswald Heresies Anciant and Modern 1949 K B 102
Huizinga, J. Herfsttij der middeleeuwen, Studie over levens- en gedachtenvormen der veertiend ... 1947 K M 155
Clemens, G.H. Herinneringen en ontmoetingen, Nieuwe schtesen uit Noord-Braband, Limburg en Bel ... 1840 A S 235
Hartog, Jan, de Herinneringen van een bramzijgertje 1967 K V 221
Hermans, W.F. Herinneringen van een engelbewaarder 1993 90 01 54793 1 K V 381
Sartory, Thomas Herinterpretatie van het geloof, Een oecumenische bijdrage tot het gesprek over ... 1966 K I 22
Bremmer, R.H. Herman Bavinck en zijn tijdgenoten 1966 K B 506
Herr wir sind Brüder, 1, Lieder der Kreuzbruderschaft 1977 3 87630 474 1 K Q 119
Chagall, Marc en Mayer, Klaus Herr, mein Gott, wie gross bist du!, Die Chagall Fenster zu St. Stephan in Mainz ... 1994 3 429 00739 9 A R 129
Oosterhuis, Huub Herschreven gedichten 1973 9026302266 K F 44
Daily, Starr Herstel 1954 K F 211
Payne, Leanne Herstel van identiteit door genezend gebed 2000 90 70656 95 7 K K 91
Puchinger, G. Hervormd - Gereformeer, Één of gescheiden? 1969 K I 218
Hervormd gereformeerd gesprek 1964 K D 69
Schoot, E., van, der Hervormde eredienst, De liturgische ontwikkeling van de Ned. Herv. Kerk 1950 K G 234
Bronswijk, Alfred C. Hervormers , ketters en revolutionairen, Jan Hus en de Tsjechische kerkreformati ... 1982 90 2422412 8 K D 447
Goddijn, W. en G. Knuvelder Hervorming zonder schisma; historisch-sociologische studies over de kerk van Alf ... 1980 9030401982 K D 267
Bellow, Saul Herzog 1984 0 14 007270 5 K Y 219
Peters, Otho en Beekman, Jan Het "heilig bruurke" van Megen, Everardus Witte een levend gebed 1979 K D 435
Gheorghiu, Virgilq Het 25e uur 9999 K W 10
Het aanzien van 1963, Twaalf maanden wereldnieuws in beeld 1964 K M 20

 Boeken

Pagina 92 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Het aanzien van 1964, Twaalf maanden wereldnieuws in beeld 1965 K M 21
Het aanzien van 1965, Twaalf maanden wereldnieuws in beeld 1966 K M 22
Het aanzien van 1966, Twaalf maanden wereldnieuws in beeld 1967 K M 23
Het aanzien van 1967, Twaalf maanden wereldnieuws in beeld 1968 K M 24
Vermeulen, Gerard (red.) Het aanzien van 1972 1973 K M 25
Vermeulen, Gerard (red.) Het aanzien van 1973 1974 K M 26
Vermeulen, Gerard (red.) Het aanzien van 1974 1975 K M 27
Vermeulen, Gerard (red.) Het aanzien van 1975 1976 K M 28
Jongma, Johan (red.) Het aanzien van 1978 1979 K M 29
Jongma, Johan (red.) Het aanzien van 1979 1980 90 274 9307 3 K M 30
Jongma, Johan (red.) Het aanzien van 1980 1981 90 274 9316 2 K M 31
Spaarndam, Simon (red.) Het aanzien van 1981 1982 90 274 9320 X K M 32
Goutum, Jan, van;Amsersfoort, Heleen, van Het aanzien van 1982 1983 90 274 9322 7 K M 33
Het aanzien van 1983 1984 90 274 9957 8 K M 34
Het aanzien van 1984 1985 90 274 9959 4 K M 35
Het aanzien van 1985 1986 90 274 9963 2 K M 36
Het aanzien van 1986 1987 90 274 0565 4 K M 37
Het aanzien van 1987 1988 90 274 1880 2 K M 38
Het aanzien van 1988 1989 90 274 22044 K M 39
Bree, Hans, van e.a. (red.) Het aanzien van 1989 1990 90 274 2461 6 K M 40
Bree, hans, van;Massee, Peter Paul e.a. (red.) Het aanzien van 1990 1991 90 274 2688 0 K M 41
Denters, Henk;Jongma, Johan Het aanzien van de 32 jaren van Juliana, een 'oranje' getint tijdsbeeld van 194 ... 1980 90 274 9309 x K M 44
Opzeeland, Walter Het aanzien van de vorstenhuizen, Dynastieën die bleven en die verdwenen 1979 90 274 9304 9 K M 45
Velema, W. (red.) Het aanzien van een millennium, Kroniek van historische gebeurtenissen van de La ... 1999 90 274 6844 3 K M 161
Kandinsky, Wassily Het abstracte in de kunst 1962 A R 141
Het afleggen van de Eeuwige Geloften 9999 K G 291
Kuitert, H.M. Het algemeen betwijfeld christelijk geloof, een herziening 1993 90 259 4481 7 K B 29
Borght, Ed. A.J.G. Het ambt her-dacht, De gereformeerde ambtstheologie in het licht van het rapport ... 2000 90 211 7024 8 K I 231
Gosker, Margriet Het ambt in de Oecumenische discussie, De betekenis van de Lima-ambtstekst voor ... 2000 90 5166 808 2 K I 69
Huijser, Ph.J. Het ambtsgeheim van de zielzorger 1961 K K 131

 Boeken

Pagina 93 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
De Nederlandes Natuurhistorische Vereniging Afgdeling Amsterdam,, de Nederlandse ... Het Amsterdamse Bos, Van cultuursteppe tot bospark 1947 A S 188
Liebeek-Hoving, Ietje Het andere kind 1989 90 242 1823 3 K U 27
Pol, W.H., van, de Het anglikanisme in oekumenisch perspectief 1962 K I 9
Gerritsen, J.M. Het apostolisch ambt 1953 K B 444
Tang, M.J. Het apostolische weerk in Nederland, Tegen de achtergrond van zijn ontstaan in E ... 1984 90 239 1472 4 K I 143
Gooyer, A.C., de (sam.) Het beeld der vad'ren, Een documentaire over het leven van het protestants-chris ... 1964 K D 16
Leeuw, G., van, der Het beeld Gods 1939 K B 269
Haag, Herbert Het begin 1964 K C 581
Istendael, Geert, van Het Belgische labyrint, Of de schoonheid der wanstaltigheid 1989 90 295 2296 8 A S 171
Dis, Adriaan van Het beloofde land, Een reis door de Karoo 1991 90 290 2506 9 K V 352
Dekker, W.J.M. Het bezielde lichaam, Het ontwerp van een antropologische fysiologie en geneesku ... 1985 90 6720 020 4 K O 37
Emery, P.Y., frère, de Taizé Het bidden van Gods woord 1964 K F 117
Wijchers, Jurriaan en Kat, Simon Het Bijbels Namenboek 1982 90 239 1891 6 K C 22
Blok, A. Het Bijbels Psalmboek 1971 K Q 91
Minco, Marga Het bittere kruid, een kleine kroniek 1968 K V 187
Wassmo, Herbjorg Het boek Benjamin 1997 90 5226 638 7 K Z 98
Bavinck, J.H. Het boek der ontmoetingen 9999 K B 158
Het boek der Psalmen, Uit het Hebreeuws vertaald door Dr. Ida G.M. Gerhardt en D ... 1981 90 6173 107 0 K Q 34
Het boek der psalmen; de psalmen van Israël op de oorspronkelijke melodieën uit ... 1936 K Q 20
Aalders, G.Ch. Het boek Genesis, Opnieuw uit den grondtekst vertaald en verklaard, Derde Deel h ... 1949 K C 333
Funcke, Otto Het boek Jona, Eene school des levens 1870 K C 70
Kundera, Milan Het boek van de lach en de vergetelheid 2000 90 414 0454 6 K Z 44
Tijn, Maartje, van Het boek van goed én kwaad, Uitleg van genesis 2,3 en 4 9999 90 242 0336 8 K C 564
Potok, Chaim Het boek van het licht 1988 90 6291 373 3 K Y 130
Het boek voor onzen tijd, De openbaring van Johannes, Leesbaar voor de gemeente 1949 K C 366
Het boek: een eigentijdse verwoording van de Bijbel volgens het principe van de ... 1988 90 70998 03 3 K C 37
Kuyper, A. Het calvinisme 1898 K B 69
Pol, W.H., van, de Het christelijk dilemma, Katholieke kerk / reformatie 1948 K I 78
Aulén, Gustav Het christelijk godsbeeld 1929 K B 176
Neil, Stephen Het christendom in de twintigste eeuw 1964 K D 76

 Boeken

Pagina 94 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Boon, Rudolf Het christendom op de tocht, Een onderzoek naar de opkomst van het West-Europese ... 1976 90 242 0230 2 K B 332
Potok, Chaim Het cijfer zeven 1992 90 6291 758 5 K Y 10
Marx, Karl en Engels, Friedrich Het communistisch manifest 1988 90 6143 001 1 T N 36
Bronkhorst, A.J. Het concilie en de oecumene 1962 K I 200
Besselaar, A.T. en Spoelstra, J. Het concilie, Een voorlopige balans 1963 K D 153
Galli, Mario von en Moosbrugger, Berhard Het concilie, Kroniek van de derde zitting 1966 K D 140
Galli, Mario von en Moosbrugger, Berhard Het concilie, Kroniek van de eerste zitting 1964 K D 138
Galli, Mario von en Moosbrugger, Berhard Het concilie, Van Johannes XXIII tot Paulus VI, Kroniek van de tweede zitting, D ... 1965 K D 139
Kierkegaard, Sören Het dagboek van de verleider 1981 90 295 2485 5 K N 108
Suèr, H.A.G. Het dagelijks leven van onze voorouders in het midden van de 19e eeuw 1961 K M 246
Wetering, Janwillem, van, de Het dagende niets, Een beschrijving van een eerste bewustwording in Zen 9999 90 6030 303 2 K E 28
Kuijer, Guus Het dochtertje van de wasvrouw 1973 9029093855 K V 224
Theroux, Paul Het drijvende koninkrijk 1991 90 295 48932 A S 172
Elsschot, Willem Het dwaallicht 1994 0927 7625 K V 378
Heusden, Alex, van en Oosterhuis, Huub Het eerste boek, Het boek Genesis opnieuw gelezen en uitgelegd 1998 90 5515 165 3 K C 441
Colette Het eerste daglicht 1976 90 229 7339 5 K W 13
Simenon, Georges Het eerste onderzoek van Maigret 1962 K W 113
Blokker, Jan Het eeuwige examen 1977 90 234 1517 5 K V 314
Eco, Umberto Het eiland van de vorige dag 1997 90 351 1772 7 K Z 6
Sperna Weiland, J. Het einde van de religie, Verder op het spoor van Bonhoeffer 1970 K B 4
Pol, W,H., van, de Het einde van het conventionele christendom 1968 K D 186
Trigt, F., van Het epos van Israël, de verhalen over de uittocht en de woestijntocht 1964 K C 393
Brosse, J. Het Europa van de spiritualiteit 1994 90 391 0516 2 A S 135
Elderenbosch, P.A. Het Evangelie als uitlegging van het Oude Testament 1986 90 239 0261 0 K C 422
Hoek, W.A., Koopmans, J., Stam, J.J. en Tromp, D. Het evangelie der armen 1938 K B 149
Smelik, E.L. Het evangelie naar Johannes 9999 90 266 0759 8 K C 201
Nielsen, J.T. Het evangelie naar Lucas I 1979 90 266 0723 7 K C 199
Nielsen, J.T. Het evangelie naar Lucas II 1990 90 266 0730 x K C 200
Nielsen, J.T. Het evangelie naar Mattheüs I 1993 90 266 0766 0 K C 195
Nielsen, J.T. Het evangelie naar Mattheüs II 1990 90 266 0774 1 K C 196

 Boeken

Pagina 95 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Nielsen, J.T. Het evangelie naar Mattheüs III 1990 90 266 0076 3 K C 197
Het evangelie van Jezus 9999 K C 43
Het evangelie van Jezus 9999 K C 99
Aurelius Augustinus Het evangelie van Johannes I 1967 K C 147
Aurelius Augustinus Het evangelie van Johannes II 1969 K C 148
Aurelius Augustinus Het evangelie van Johannes III 1969 K C 149
Aurelius Augustinus Het evangelie van Johannes IV 1969 K C 150
Dominicuskerk Amsterdam(red.) Het evangelie van Lucas, voorgelezen en gepreekt tussen Kerstmis en Pasen 1971 K C 484
Andel, J., van Het evangelie van Lukas 1932 K C 19
Oosterhuis, Huub ; Heusden, Alex, van Het evangelie van Lukas, Vertaald en van aantekeningen voorzien 2007 978 90 76564 46 3 K C 578
Berkelbach, van, der Sprenkel, S.F.H.J. Het evangelie van Markus 1937 K C 520
Hemelsoet, B. (inl.) Het evangelie van Matteüs in het grieks en vier vertalingen 1975 90 6173 026 0 K C 461
Schippers, R. Het evangelie van Thomas, Apocriefe woorden van Jezus 1960 K C 425
Wessels, Anton Het evangelie volgens Vincent van Gogh 2009 978 90 259 5969 2 A R 228
Bolkestein, M.H. Het evanglie naar Marcus 1985 90 266 0752 0 K C 198
Vargas Llosa, Mario Het feest van de bok 2001 90 290 7229 6 K Z 35
Sagan, Françoise Het flauwgevallen paard 1968 K W 14
Makine, Andreï Het Franse testament 1996 90 5226 454 6 K W 20
Lafrance, Jean Het gebed van het hart 1996 K F 182
Nigg, Walter Het geheim der monniken 1954 K H 150
Mendoza, Eduardo Het geheim van de behekste crypte 1993 90 6766 161 9 K Z 42
Schegget, G.H., ter Het geheim van de mens 1980 90 2930360 0 K B 6
Dickens, Charles Het geheim van Edwin Drood, Allerhand schetsen 9999 K Y 254
Naastepad, Th. J.M. Het geheim van Rachel, Preken en nieuwe liederen over het boek Samuel 1988 9064 95 158 6 K C 335
Jong, Dola, de Het geheimzinnige huis 1968 K U 16
Nicci French Het geheugen spel 1997 90 414 0532 1 K Y 288
Poorthuis, Marcel Het gelaat van de Messias, Messiaanse Talmoedlezingen van Emmanuel Levinas 1992 90 239 1131 8 K E 76
Buber, Martin Het geloof der profeten 1972 90 6077 327 6 K C 385
Dijk, Gertjan, van Het geloof der vaderen, De denkwereld van de bevindelijk gereformeerden 1996 90 6168 474 9 K I 75
Hoof, Guido, van Het geloof van een kardinaal, Gesprekken met Godfried Daneels 1988 90 289 1292 4 A T 42

 Boeken

Pagina 96 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Van Heerde Het geloof verandert zo! 1986 90 239 0504 0 K B 78
McAfee Brown, Robert Het geloof, een afgedane zaak? 1977 90 246 3092 4 K B 323
Andel, C.P., van;Besselaar, A.T. ;Bronkhorst, .A.J.;Leeuwen ofm, P.A., van Het gemengde huwelijk 1971 90 239 0021 9 K E 3
Süss, René Het genadeloze bestaan, Israël bij Karl Barth 1987 0165 5167 K B 476
Gulbranssen, Trygve Het geslacht Bjorndal, En eeuwig zingen de bossen, Winden waaien om de rotsen, d ... 1979 90 10 02894 1 K Z 29
Graaff, Barend, de Het geslacht van Garderen, trilogie 1959 K V 74
Veldkamp, H. Het gezicht van Obadja 9999 K C 122
Leeuw, Kees, de en Dresselhuys, Cisca Het glazen huis, Gesprekken met domineeskinderen 1985 90 246 4521 2 K D 66
Savater, Fernando Het goede leven, Ethiek voor mensen van morgen 1996 90 6131 663 4 K L 67
Naastepad, Th.J.M Het gouden kalf, Exodus 32-34 9999 90 242 0082 2 K C 236
Luyn, Kees, van Het graanvogeltje, Voettocht naar Santiago de Compostela 1993 90 6416 258 1 K F 165
Mankell, Henning Het graf, Een zaak voor inspecteur Kurt Wallander 2004 K Z 128
Thijssen, Theo Het grijze kind 1927 K V 59
Strategier, Henri Het groot Amsterdams sprookjesboek 2002 90 803880 2 5 K U 48
Roes, Jan Het groote missieuur, 1915 - 1940, De missiemotivatie van de Nederlandse katholi ... 1974 90 263 0282 7 K D 261
Möring, Marcel Het grote verlangen 1998 90 417 1061 2 K V 302
Hawking, Stephen Het heelal, Verleden en toekomst van ruimte & tijd 1997 90 351 1783 2 T T 1
Greijdanus, S. Het heilig evangelie naar de beschrijving van Lucas 1940 K C 579
Miranda, F., de Het heilige en de mens, Religieuze en priesterlijke werkelijkheidsbenadering, Re ... 1979 90 6271 592 3 K B 482
Raephorst, Marijke, van Het hele jaar rond, onze feesten in folklore, verhalen, sagen en legenden 1978 9060693760 K G 72
Benjamin, Alfred Het helpende gesprek 1980 90 6020 224 4 K O 93
Yourcenar, Marguerite Het hermetisch zwart 1986 90 253 0514 8 K W 109
Runia, K. Het hoge woord in de lage landen, Hoe er door de eeuwen heen in Nederland gepree ... 1985 90 242 2779 8 K B 652
Barnard, Henk Het hoofdpijnmysterie 1993 90 01 54800 8 K U 97
Gollwitzer, Helmut Het hooglied van de liefde 1978 90 259 4137 0 K C 320
Ohman, H.M. Het Hooglied, De koning te rijk 1988 90 6015 776 1 K C 583
Vergote, Antoon Het huis is nooit af, Gedachten over mens en religie 1974 90 289 9882 9 K F 232
Buskes, J.J. Het humanisme van God, God en mens als bondgenoten 1972 90 259 4022 6 K I 227
Maarsingh, B. Het huwelijk in het oude testament 1963 K B 271
Schillebeeckx, E. O.P. Het huwelijk, Aardse werkelijkheid en heilsmysterie, Eerste deel 1963 K B 131

 Boeken

Pagina 97 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Het Huwelijk, Herderlijk schrijven van de generale synode der Nederlandse Hervor ... 1952 K B 211
Voillaume, René Het ideaal en het alledaagse, In het spoor van Charles de Foucauld III 1961 K H 220
Zeyde, M.H., van, der (vert.) Het is altijd geweest het Woord, Het Johannes-evangelie 1989 90 242 4897 3 K C 462
Schenkeveld, Margarethe H. en Schenkeveld-van, der Dussen, Maria A. (red.) Het is begonnen met David, De hondervijftig psalmen in het nederlands berijmd, v ... 1999 90 211 3756 9 K C 258
Wellenberg-Velderman, Joke Het is een lange weg naar Santiago, Verslag van een voettocht van 2500 kilometer ... 1998 90 71429356 K F 166
Schimmel, Annemarie Het islamitische jaar, Kalender en feesten 2003 90 259 5301 8 K E 175
Westra, Evert Het jaar rond, Leren zingen uit het liedboek voor de kerken 1979 90 01 94 9312 K Q 61
Plas, Michel, van, der en Brico, Rex Het jaar van de drie pausen 1979 906010 434 x K D 123
Smit, Gabriël Het jaar van de Heer, Gedichten voor het kerkelijk jaar bewerkt door Gabriël Smi ... 1955 K G 24
Boogerd, L., van, den Het Jezuietendrama in de Nederlanden 1961 K D 531
Heide, A., van, der Het Jodendom 2001 90 435 0362 2 K E 42
Epstein, Isidore Het Jodendom, Joodse godsdienst in historisch perspectief 2000 90 274 6788 9 K E 81
Boertien, M. Het Joodse leerhuis, van 200 voor tot 200 na Christus 1974 90 242 3126 4 K B 127
Halter, Marek Het Judaïsme uitgelegd aan de kinderen van mijn vrienden 2001 90 6801 707 1 K E 121
Potok, Chaim Het kanaal 1993 90 6291 968 5 K Y 186
Doornik, N.G.M., van Het katholiek geloof in hedendaagse gestalte 1965 K E 156
Klug, Ignatius Het katholieke geloof, Een apologetisch dogmatisch kerkhistorisch overzicht 1939 K J 35
Mann, Klaus Het keerpunt 1985 90 295 3013 8 K X 17
Dekker, G. Het kerkelijk gemengde huwelijk in Nederland 9999 K N 94
Vrijdag, Hein Het kerkelijk jaar 1988 K G 168
Beemer, Th.;Melsen, A.G.M., van;Struyker Boudier, C.E.M.;Voestermans, P.;Heijke, ... Het kerkelijk spreken over seksualiteit en huwelijk, Een bundel folosofische, ge ... 1983 9070713 02 0 K L 32
Luth, Jan;Pasveer, Jan en Smelik, Jan (red.) Het kerklied, Een geschiedenis 2001 90 239 9021 8 K D 443
Timmermans, Felix Het kindeke Jesus in Vlaanderen 9999 K V 2
Keizer, D.P.R. Het kinderleven in bijbelse tijd, Gezondheid en ziekte, geneesmiddelen, spel, ou ... 1978 90 242 1410 6 K C 121
Bell, Alan P. en Weinberg, Martin S. Het Kinsey rapport. Over vrouwelijke en mannelijke homoseksualiteit 1979 90 10 02682 5 K P 32
Strindberg, August Het klooster 1974 90 214 9342 x K Z 92
Raskin, Brigitte Het koekoeksjong 1990 90 290 3560 9 K V 296
Wallace, Irving Het komplot 9999 90 245 0343 4 K Y 92
Gruber, Elmar R. en Kersten, Holger Het kruis en de lijkwade, Machtsspel tussen Vaticaan, traditie en wetenschap 1999 90 5121 844 3 K E 135
Wilkerson, David J. Het kruis in de asfaltjungle 1972 90 606 728 1 K B 435

 Boeken

Pagina 98 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Schottroff, Luise; Wartenberg-Potter, Bärbel von ; Sölle, Dorothee Het kruis: boom van het leven 1988 90 259 4373 x K F 278
Safranski, Rüdiger Het kwaad, Het drama van de vrijheid 1998 90 254 2088 5 K L 45
Márquez, Gabriel García Het kwade uur 1984 90 290 0450 9 K Z 4
Garcia Marquez, Gabriel Het kwade uur 1967 K Z 48
Faber, Sita ;Knuttel, Marijke ;Ott, Alewijn ;Vahl, Anco Het laat je niet los, Gesprekken met: harddrugsverslaafden, hulpverleners, gezin ... 1985 K O 100
Hébrard, Frédérique het laatste feest, Een familie in de Provence 1997 90 295 2148 1 K W 107
Schmidt, Peter Het Lam Gods (van Eyck) 1995 90 6152 876 3 A R 105
Dupont, Geneviève Het Lam Gods, Hubert en Jan Van Eyck 1978 90 10 02249 8 A R 197
Heiden, Marian van der Het land achter de vele deuren 1998 90 01 550 55 X K U 76
Lindgren, Astrid Het land dat verdween 1978 90 216 0571 6 K Z 58
Doolaard, A., den Het land van Tito, Portret van mijn tweede vaderland 1954 A S 147
Singer, Isaac Bashevis Het landgoed 1985 90 6766 020 5 K Y 97
DostojewskiF.M. Het landgoed Stpantsjikowo en zijn bewoners 9999 K Z 54
Ridderbos Het lege midden; over gelof en psychische moeilijkheden 1977 9025941249 K P 30
Weissmann, Gerda Het leven alleen ... 1959 K Y 171
Grimal, Pierre Het leven der Romeinen in de oudheid 1962 K M 265
Viebahn, Chr von Het leven in de Geest 9999 K B 15
Keillor, Garrison Het leven in Lake Wobegan 1987 90 204 2213 8 K Y 246
Bruggen, J., van Het leven is de moeite waard; pastorale handreiking voor verplegenden 1972 90 6015 539 4 K O 15
Hek, Youp, van 't Het leven is wél leuk 2005 906005 565 9 K V 136
Slauerhoff, J. Het leven op aarde 1966 K V 12
Slauerhoff, J Het leven op aarde 1992 90 214 9647 x K V 160
Heijden, A.F.Th. Van der Het leven uit een dag 1994 0927 7625 K V 385
Gregorius, de Grote Het leven van Benedictus 9999 90 6075 8625 K D 215
Gregorius, van Nyssa (F., van, der Meer;G. Bartelink vert.) Het leven van de heilige Macrina 1971 K D 328
Ven, fr Paul, van, der en Dijkman, fr Johannes Het leven van de heilige Wandregisilus 1982 K D 575
Renan, Ernest Het leven van Jezus 1863 K B 615
Hucbald ( IsaiasOnings o.f.m.) Het leven van Sint Liafwin (Lebuïnus) 1940 K D 581
Het leven van Sint Pachomius en van zijn eerste opvolgers 1979 K D 673
Aukes, H.W.F. Het leven van Titus Brandsma 1961 K D 603

 Boeken

Pagina 99 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Het Leven, Praktische lessen uit het Boek 2001 90 6539 005 7 K C 87
Schutz, R. en Thurian, M. (frères, de Taizé) Het levende woord op het concilie, Tekst van en commentaar op de constitutie ove ... 1967 K I 48
Het levende woord, het nieuwe testament in gewoon Nederlands 1976 90 6067 309 3 K C 39
Montefiore, Claude G. Het liberale jodendom, Grondstellingen en ontwikkeling 1934 K E 40
Maas, Paul Het licht in de Kempen, Foto's van vroeger en nu 1993 90 801216 1 4 A S 104
Hümmer, Hanna Het licht schijnt in de duisternis 9999 90 6067 7 059 0 K B 104
Het licht van de wereld, De derde vergadering te New-Delhi in 1961 1961 K I 15
Visser, Catharina Het licht van het begin, Gesprekken over een profetisch religieus leven 1998 90 6416 347 2 K H 231
Werfel, Franz Het lied van bernadette 1979 90 214 87866 1 K X 12
Konsalik Het lied van de zwarte bergen 1993 90 225 1544 3 K X 54
Het lijdensaltaar in de St. Janskathedraal te 's Hertogenbosch 1985 A R 179
Adam, Adolf Het liturgisch jaar vieren en beleven, Zijn geschiedenis en betekenis in de litu ... 1987 90 7200 05 0 K G 63
Deurloo, Karel ; Linden, Nico ter Het luistert nauw, De Nieuwe Bijbelvertalign nader bekeken 2008 978 90 5515 908 6 K C 594
Laurentin, René Het mariale vraagstuk heden 1965 K B 420
Potterie, I., de la Het mariamysterie in het nieuwe testament 1985 K C 470
Illich, Ivan Het medisch bedrijf - een bedreiging voor de gezondheidszorg 1975 90 2963 0242 9 K O 62
Finkers, Herman Het meisje met de eierstokjes, De meest vruchtbare teksten uit zijn theaterprogr ... 1997 90 6806 263 8 K V 6
Vries, Theun, de Het meisje met het rode haar 1978 90 214 1198 9 K V 105
Lagerlöf, Selma Het meisje van de veenhoeve 9999 K Z 76
Levinas, Emannuel (Ad Peperzak, red. inl.) Het menselijk gelaat 2003 90 263 1770 0 K N 151
Brede Kristensen Het midden van de wereld 1994 90 242 8257 8 K K 42
Andrew, Christopher en Mitrokhin, Vasili Het Mitrokhin archief 2000 90 229 8488 5 K M 233
Ruiter O.F.M., T., de Het mysterie van de kloostergemeenschap, Een studie over het gemeenschapsleven i ... 1958 K H 123
Cox, Harvey Het narrenfeest 1970 90 263 0101 4 K B 179
Jonge, A.A., de Het nationaal-socialisme in Nederland, Voorgeschiedenis, ontstaan en ontwikkelin ... 1968 K M 99
Sterling, Claire Het netwerk van de terreur 1981 90 325 0134 8 K N 60
Baaren, J.J., van Het New Age Trainingscentrum Findhorn in het licht van de bijbel 1990 90 6659 087 4 K B 248
Besten, A., den;Graft, G., van, der;Jacobse, M.;Naastepad, T.;Oosterhuis, H.;Sch ... Het nieuwe kerklied 1962 K Q 183
Het Nieuwe Testament 1946 K C 47
Het Nieuwe Testament 1940 K C 132

 Boeken

Pagina 100 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Het Nieuwe Testament (statenvertaling) 1884 K C 459
Het Nieuwe Testament (statenvertaling) 1884 K C 460
Bertrangs, A. en Schippers, R. (supervisie) Het nieuwe testament voor mensen van deze tijd, Deel I 1972 90209 0019 6 K C 114
Bertrangs, A. en Schippers, R. (supervisie) Het nieuwe testament voor mensen van deze tijd, Deel II 1969 K C 115
Vries, Anne, de;Vries, Henk, de en Stempvoort, P.A., van Het Nieuwe Testament, In de taal van onze tijd, Deel I, De evangeliën, de handel ... 1968 90 242 3816 1 K C 123
Vries, Anne, de (voltooid door Henk, de Vries met H.R. Smid) Het Nieuwe Testament, In de taal van onze tijd, Deel II, de brieven de openbarin ... 1968 90 242 3817 x K C 124
Het nieuwe testament, Leidsche vertaling 1913 K C 95
Vos, G.J. Az. Het Nieuwe Testament, of Alle boeken van het Nieuwe Verbond onzes Heeren Jezus C ... 9999 K C 42
Het Nieuwe Testament, Van wege de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde K ... 1881 K C 291
Brouwer, A.M. Het nieuwe Testament, vertaald en van aanteekeningen voorzien 1938 K C 45
Zink, J. Het nieuwe woord, Hoe wij kunnen bidden 9999 90 263 0184 7 K F 237
Besten, A.C., den;Deurloo, K.A.;Kuiper, G.;Soeting, A.G. en Venema, R.G.J. (red. ... Het nodige overbodige, Opgedragen aan W.G. Overbosch ter gelegenheid van zijn 70 ... 1989 90 242 0789 4 K G 147
Kooten, Geurt Henk Het oecumenisch leesrooster (1977-2010), Geschiedenis, filosofie en impact 2007 978 90 367 3275 8 K G 284
Het oecumenische Onze Vader 1964 K I 20
Polgrom, Els (inl.) Het Oldambt, 1964 - 1997 1998 90 6868 192 3 A S 194
Elderenbosch, P.A. Het onderricht van de Messias 1976 90 239 0254 8 K C 482
Allende, Isabel Het oneindige plan 1992 90 417 0528 7 K Z 148
Jacobse, Muus Het oneindige verlangen, Gedichten en liederen 1982 90 266 2423 9 K V 249
Het onkruid en de bloem, Dagboek van een verslaafd meisje 9999 90230 0189 3 K Y 38
Mak, Geert Het ontsnapte land 1998 907433640x K V 251
Klijn, A.F.J. Het ontstaan van een Nieuw Testament 1995 90 266 0442 4 K C 338
Minnen, Johan Het onvermijdelijke Duitsland, Kanttekeningen bij een nieuw Europees krachtenvel ... 1992 90 215 1902 x K N 158
Roger, frère Het onvermoede tegemoet 1977 90 259 4128 1 K F 52
Wuite-van Maasdijk, D.A. Het Onze Vader 1952 K F 53
Oort, H.R. Het onze Vader 9999 K B 124
Schulte-Noordholt, J.W. en J.T. Wiersma Het onze Vader 1961 K B 252
Grijs, Ferdinand, de Het Onze Vader, Uitgelegd aan Pieter B. 1984 90 263 0673 3 K C 277
Ludlum, Robert Het Osterman weekend 1973 90 204 0144 0 K Y 225
Schendel, Arthur van Het oude huis 1946 K V 367
Gordon, C.H. Het Oude Testament in historisch perspectief 1959 K C 130

 Boeken

Pagina 101 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Obbink, H. Th., Brouwer, A.M. Het oude testament, het Nieuwe Testament, verkorte uitgave 1942 K C 44
Cranenburgh, H., van Het Pachomianse monachisme 1983 K D 421
Fentener, van Vlissingen, Jan Het pad van de geestelijke begeleiding, van praatpaal tot waarborg 1980 90 297 0656 2 K K 29
Benedictinessen, van Bonheiden Het Pasen van de Heer, Toelichting bij de grote liturgische diensten van de goed ... 1982 K G 241
Faber, H. en Schoot, E., van, der Het pastorale gesprek 1966 K K 51
Dorrestein, Renate Het perpetuum mobile van de liefde 1994 0927 7625 K V 377
Drachkovitch, Milorad M. Het pluralistische marxisme 1968 K N 64
Zandstra, Evert (samensteller) Het Princehof 1948 A S 100
Powell, Frank J. Het proces Jesus Christus 1950 K B 72
Olivier, Daniel Het proces Luther 1973 90 263 0207 x K D 170
Gevers, Thea ;Kapsenberg, Ineke; Straatman, Wanda Het professionele tweegesprek 1982 90 265 0307 5 K O 117
Kluit, M. Elisabeth Het protestantse reveil in Nederladn en daarbuiten, 1815-1865 1970 90 6006 101 2 K D 180
McKee, Chuck ; McKee, David Het raadsel van de blauwe pijlen 1990 90 258 4033 7 K U 72
Vriens, Jacques Het raadsel van de regenboog 1992 90 70066 99 8 K U 121
Het Rassenvraagstuk, Herdelijk schrijven van de generale synode van de Nederland ... 1963 K N 12
Sölle, Dorothee Het recht om een ander te worden 1979 90 259 4161 3 K L 3
Huysmans, R.G.W. Het recht van de leek in de Rooms-Katholieke kerk van Nederland 1986 90 304 0346 2 K D 197
Vries, Sytze, de Het rijk alleen, Een bid- en werk-boek 1998 90 211 3694 5 K G 127
Huxley, Aldous Het rijk van belial 1969 K Y 100
Loo, tessa, de Het rookoffer 1987 90 700 6660 2 K V 152
Naastepad, Th. J. M. Het scharlaken snoer, getijdendiensten in de landstaal 1961 K G 13
Bilsen O.F.M., B., van Het schisma van Utrecht 1949 K D 532
Sagan, Francoise Het sein tot overgave 1980 90 229 1909 9 K W 12
Ábalos, Rafael Het spel der oneindige raadselen 2008 978 90 261 2390 0 K U 66
Suurmond, Jean-Jacques Het spel van woord en geest, Aanzet tot een charismatische theologie 1994 90 259 4558 9 K B 406
Vestdijk, S. Het spook en de schaduw 1981 90 214 9515 5 K V 278
Bennani, Jalil Het sprekende lichaam, ziektebeleving van Noordafrikaanse migranten 1985 29398373 K P 33
Gerhardt, Ida Het sterreschip 1979 K V 103
Zoomers-Vermeer, J.P Het stille gehucht 1978 90 295 6001 0 K V 266
Wielinga JDzn., D.K. Het teken van de vis, Preken over het boek Jona 9999 90 70057 26 3 K C 585

 Boeken

Pagina 102 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Grisham, John Het testament 1999 90 5108 312 2 K Y 278
Crespy, Georges Het theologisch denken van Telhard de Chardin 1966 K B 169
Redfield, James Het tiende inzicht 1996 90 255 2080 3 K E 29
Rivas, Manuel Het timmermanspotlood 1999 90 263 1623 2 K Z 127
Plas, Michel, van, der Het tweede dagboek van het concilie 1965 K D 125
Dubelaar, Thea Het uur van de haan 1998 90 216 1791 9 K U 5
McClung jr, Floyd Het Vaderhart van God 1984 K B 166
Kästner, Erich Het varken bij de kapper 1987 90 6291 280 X K U 44
Hebblethwaite, Peter Het Vaticaan, De kleinste grootmacht ter wereld 1987 90 263 0829 9 K D 256
Nicci French Het veilige huis 2003 60 414 0415 5 K Y 287
Mernissi, Fatima Het verboden dakterras, Vrhalen uit mijn jeugd in de harem 2004 90 176 6025 3 A S 284
Roth, Jürgen en Frey, Marc Het verenigd Europa van de mafia 1994 90 5515 013 4 K N 10
Kraemer, H. Het vergeten ambt in de kerk, Een theologische fundering 1960 K I 62
Thijn, Ed, van Het verhaal 2000 90 290 6837 X K V 273
Linden, Nico, ter Het verhaal gaat .. , 1 De verhalen van de thora 1998 90 5018 491 X K C 312
Linden, Nico, ter Het verhaal gaat ... , 3 De verhalen van Richters en Koningen 1999 90 5018 493 6 K C 313
Ignatius, van Loyola Het verhaal van de pelgrim (autobiografie van Ignatius van Loyola) 9999 90 6075 5928 K D 160
Collins, Michael en Price, Mathew A. Het verhaal van het christendom, 2000 jaar geloof 2000 90 7634 110 9 K D 342
Sijs, Nicoline van der ; Willemijns, Roland Het verhaal van het Nederlands, Een geschiedenis van twaalf eeuwen 2009 978 90 351 3282 5 A T 76
Doolaard, A., den Het verjaagde water 1971 90 214 1257 8 K V 257
Bouman, P.J. Het verlaten eiland, Schokland in 1859 ontruimd 1993 90 71521 09 5 K M 184
Nierop, Henk, van Het verraad van het Noorderkwartier, Oorlog, terreur en recht in de Nederlandse ... 1999 90351 2050 7 K M 126
Heaven, Constance Het verre geluk 1973 K Y 223
Teilhard de Chardin, Pierre Het verschijnsel mens 1967 K N 114
Hillesum, Etty Het verstoorde leven, Dagboek van Etty Hillesum, 1941-1943 1984 90 228 3572 3 K V 374
Touw, H.C. Het verzet der Hervomrde Kerk, Geschiedenis van het Kerkelijk Verzet 1946 K D 15
Stokman O.F.M., Mag. S. (inl.) Het verzet van de Nederlandsche bisschoppen, Tegen nationaal-socialisme en Duits ... 1945 K D 91
Het vierde evangelie, Voorgelezen en gepreekt , Een zondagse cyclus tussen Kerst ... 1971 K C 306
Forsyth, Frederick Het vierde protocol 1984 90 229 5386 6 K Y 84
Het vieren van verzoening 9999 90 7039 583 5 K K 36

 Boeken

Pagina 103 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Bruna, Dick Het vogeltje 1998 90 5467 191 0 K U 61
Nooteboom, Cees Het volgende verhaal 1991 90 700 6688 2 K V 41
Pol, W.H., van, de Het voortbestaan van kerk en christendom 1970 K I 117
Het vormsel, Liturgie van de sacramenten en andere kerkelijke vieringen 1976 K G 251
Roland Holst, Henriëtte Het vuur brandde voort, levensherinneringen 1949 K V 35
Miskotte, K.H. Het waagstuk der prediking 1941 K B 238
Eriksen, Jan Het waargebeurde verhaal van Jan Eriksen 9999 K O 40
Man, Herman, de Het wassende water 1956 K V 197
Hoy, Claire en Ostrovsky, Victor Het web van de Mossad, Onthullngen van een Israëlisch geheim agent 1991 90 6590 479 4 K M 181
Wetering, Janwillem, van, de Het werkbezoek, politieroman 1979 90 229 7490 1 K V 177
Bonhoeffer, Dietrich Het wezen van de kerk 1972 9025900798 K B 422
Reen, Ton, van Het winterjaar 1988 90 254 6781 4 K V 300
Meer, de Walcheren, P., van, der Het witte paradijs 1937 K V 250
Reen, Ton van Het wolfsvel en andere verhalen 1993 90 01 54797 4 K U 78
Algra, H. Het wonder van de negentiende eeuw, Van vrije kerken en kleine luyden 1976 90 6135 247 9 K D 433
Ouspensky, P.D. Het wonderlijke leven van Iwan Osokin 1976 90 6077 557 0 K Y 94
Verheul, Ambroos Het woord Gods vieren, Liturgisch-pastorale beschouwingen 1993 90 6173 566 1 K G 164
Mönnich, C.W. en Plas, Michel, van, der Het woord in beeld, Vijf eeuwen bijbel in het dagelijks leven 1977 90 259 0106 9 K M 46
Burke, T. Patrick (red.) Het woord in de geschiedenis 1969 K I 217
Velema, W.H. Het woord werkt door, Studies en schetsen ten dienste van de prediking 1973 90 242 0816 5 K B 594
Bouman, Bert (illustraties) Het Woord, Verhalen uit de Bijbel 9999 K C 257
Leenhouwers, P. ;Peperzak, A. ; Houtepen, A. Het zaad, het zout, de zuurdesem ... , De ontmoeting van evangelie en cultuur 1987 K B 596
Vrijdag, Hein Het zichtbare in de liturgie 1991 90 304 0590 2 K G 170
Hartog, Jan, de Het ziekenhuis 1973 90 10 01238 7 K Y 21
Oomen, Francine Het Zwanenmeer (maar dan anders) 2003 90 7433 689 2 K U 109
Roggeveen, Leonard Hier is .... Jan-Jaap ! 9999 K U 20
Duncan,, dennis Hier is mijn hand, Het verhaal van Luitenant-Kolonel Alida Bosshardt van de "Ros ... 1981 90 338 1008 5 K D 35
Boll. Heinrich Hier is Tibten 1962 K X 60
Jager, Okke; Grewel, Annemarie e.a. Hier of hiernamaals? 1985 90 70675 30 7 K B 146
Birnbaum, Philip (red.) High Holyday Prayer Book 1951 K G 107

 Boeken

Pagina 104 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Schaaf, Ype Hij ging zijn weg met blijdschap, Over de geschiedenis en de rol van de Bijbel i ... 1990 90 242 4997 x K C 515
Capelle, M.C. Hij is als u zelf, Achtergrondinformatie over de leefwereld van moslim-werknemer ... 9999 90 242 0441 0 K O 27
Lapide, Pinchas Hij leerde in hun synagogen 1983 90 259 4194 x K C 109
Flanagan, Sabina Hildegard of Bingen, A Visionary Life 1998 0 415 18551 3 K D 396
Quadflieg, Josef en Fuhrmann, Renate Hildegard van Bingen 1997 90 304 0906 1 K D 387
Bercken, Louis A.M., van, den Hildegard von Bingen 1996 90 202 8117 8 K F 123
Cornwell, John Hilters Paus, De verborgen geschiedenis van Pius XII 1999 90 417 0250 4 K D 662
Himmel auf Erden, Gottesdienst und Leben im orthodoxen Russland 1994 K E 134
Gleede, Ernst Hin und her in der Haüsern 1974 3 87630 209 9 K B 20
Fortmann, Han Hindoes en boeddhisten 1968 90 263 0126 x K E 63
Shattuck, Cybelle Hinduismus 2001 3451052504 K E 11
Hippolytus van Rome, De Apostolische overlevering, Eucharistishce gebeden uit de ... 1984 K D 317
Fatien, B. Histoire de l'église, Précédée d'une revision d'histoire sainte, Et d'un Abrégéd ... 1928 K D 517
Morin, Jean Histoire de mes prisons, Journal d'un pasteur Wallon dans les prosons de Louis X ... 9999 K D 512
Escaffit, Jean-Claude ; Rasiwala, Moïz Histoire de Taizé 2008 978 2 02 095341 2 K H 241
Teissier, Mgr. Henri (red.) Histoire des chrétiens d'Afrique du Nord, Libye - Tunisie - Algérie - Maroc 1991 2 7189 0531 X K D 330
Lemaitre, Nicole (red.) Histoire des curés 2002 2 213 61212 9 K D 611
Mécérian s.j., Jean Histoire et institutions de l'Église Arméniennen, Évolution nationale et doctrin ... 1965 K D 558
Cholvy, Gérard en Hilarie, Yves-Marie (red.) Histoire religieuse de la France 1880 - 1914, églises - état: le discordat 2000 2 7089 6837 8 K D 243
Cholvy, Gérard en Hilaire, Yves-Marie Histoire Religieuse de la France Contemporaine 1988 2 7089 5344 3 K D 407
Cholvy, Gérard en Hilarie, Yves-Marie (red.) Histoire religieuse de la France géographie XIXe - XXe siècle, Chrétientés et pa ... 2000 2 70896836 X K D 244
Cholvy, Gérard en Hilarie, Yves-Marie (red.) Histoire religieuse de la France, 1800 - 1880, Entre raison et rélévation, un XI ... 2000 2 7089 6835 1 K D 242
Gregorius, van Tours (Meijer, F.J.A.M. vert.) Historiën 2000 90 263 1633 x K D 312
Wallerstein, Immanuel Historisch kapitalisme 1984 90 6262 152 x T N 29
History from 1880 (Israel) 1973 0 7065 1322 3 K M 4
Thomson, William P.L. History of Orkney 1987 0 901824 82 8 K M 107
Duke, John A. D.Litt. History of the Church of Scotland to the Reformation 1937 K D 381
Goldhagen, Daniel Jonah Hitler's willling executioners; ordinary Germans and the holocaust 1996 K M 96
Baldwin, James Hjet bewijs der dingen die men niet ziet 1986 90 234 0979 5 K Y 136
Harper, Michael Hoe een Christengemeente tot bloei kwam 1974 90 242 0495 x K D 473

 Boeken

Pagina 105 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Mak, Geert Hoe God verdween uit Jorwerd 1996 90 254 877 K V 135
Fafié, Th. A.;Manen, K.G., van enMeiners, J.L.J. Hoe het Lutherde in Nederalnd, De geschiedenis van de Lutherse gemeenten in Nede ... 1997 90 802033 9 4 K D 563
Fafié, Th. A.;Meiners, J.L.J. en Visser, C.Ch.G. Hoe het lutherde in Nederland, De geschiedenis van de Lutherse gemeenten in Nede ... 1994 90 802033 2 7 K D 562
Vaux, R., de Hoe het oude Israël leefde, De instellingen van het Oude Testament, Deel I 1961 K C 391
Vaux, R., de Hoe het oude Israël leefde, De instellingen van het Oude Testament, Deel II 1962 K C 392
Oosterhoff, B.J. Hoe lezen wij Genesis 2 en 3? Een hermeneutische studie 1972 90 242 0660 x K C 576
Oosterhuis, Huub Hoe ver is de nacht 1974 90 263 0262 2 K F 118
Nuland, Sherwin B. Hoe wij dood gaan, Bespiegelingen over het einde van het leven 1994 90 6074 827 1 K O 87
Lindner, Reinhold (red.) Hoffnung für die Stadt, Anregungen zur kirklichen Praxis 1976 K B 154
Borggrefe, Friedhelm;Cox, Harvey;Duntze, Klaus;Mackensen, Rainer en Spennhoff, R ... Hoffnung für die Stadt, Anregungen zur kirklichen Praxis 1976 3 7958 0333 0 K E 118
Slee, Carry Hokus Pokus ... Plas! 2000 90 345 12711 K U 80
Visser 't Hooft, W.A. (red.) Holländische Kirchendokumente, Der Kampf der holländischen Kirche um die Geltung ... 1944 K B 304
Holy Bible, New International Version 1984 K C 116
Murray, Andrew Holy in Christ, Thoughts on the Calling of God's Children to be Holy as He is Ho ... 9999 K K 89
Catafygiotu Topping, Eva Holy Mothers of Orthodoxy 1987 0 937032 53 0 K D 223
Orwell, George Homage to Catalonia, And Looking Back on the Spanish War 1983 0 14 00 1699 6 K Y 161
Buttrick, David Homiletic, Moves and Structures 1988 0 8006 2096 8 K B 564
Brugman, Emile (e.a. red.) Hommage aan Sarajevo 1994 90 254 0981 4 K M 133
Müller, Henk Homo in de Heer 1994 90 6011 874 x K L 47
Vries, W.C.F., de;Aardweg, G.J.M., van, den;Beerman-der Roos, mevr. E. en Douma, ... Homofilie 1973 90 900000 9 7 K O 7
Douma, , J, en Velema, W.H. Homofilie 1976 90 70057 22 0 K L 7
Bade, H. Homofilie, Status of stigma, Een onaanvaardbaar dilemma voor de wonende mense 1975 90 6135 225 8 K L 44
Heshusius, Monda Honderd jaar Johanniter Orde in Nederland, 1909-2009 2009 978 90 400 8619 9 K M 286
Terstegge, Anselmus Honderd jaar monnikenleven in Koningshoeven 1984 90 6663 007 8 K H 110
Honderdnegentien gezangen, in gebruik bij de Gereformeerde Kerken in Nederland 1962 K Q 19
Puchiner, G. Hondert jaar vrije universiteit 1980 90 211 3066 A T 9
Beetstra, T. Honduras 1983 90 6255 516 0 A S 35
Robinson, John A.T. Honest to God 1963 K B 159
White, Jerry Honesty Morality & Conscience 1978 0 89109 431 8 K L 70
Boudier-Bakker, Ina Honger 1964 K V 305

 Boeken

Pagina 106 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Shoekri, Mohammed Hongerjaren, Roman uit Marokko 1983 90 293 9535 4 K Z 46
Hartfeld, Hermann Honing uit de rots, ervaringen van vervolgde christenen in de Sovjet-Unie 1980 906135305x K D 87
Vriezen, Th. C. Hoofdlijnen der theologie van het Oude Testament (vierde druk) 1974 K C 525
Monté Ver Loren, J.P.H., de en Spruit, J .E. Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rechterlijke organisatie in de Noorderlijke ... 1982 90 268 1319 8 K M 253
Miskotte, K.H. Hoofdsom der historie, Voordrachten over de visioenen van den Apostel Johannes 1945 K C 467
Spinoza, Benedictus, de Hoofdstukken uit de politieke verhandeling 1985 90 6009 671 1 K N 6
Dexkers-Dijs, Mimi Hooglied 1989 90 6173 449 5 K C 220
Lamberts, Jozef Hoogtepunt en bron, Inleiding tot de liturgie 1991 90 252 9366 2 K G 159
Fortmann, Han Hoogtijd, Gedachten over feesten en vasten, Herziene, uitgebreide herdruk 1970 90 263 0125 1 K G 80
Beyers Naudé, C.F. en Sölle, Dorothee Hoop voor geloof, Een gesprek 1985 90 259 4302 0 K B 148
Elderenbosch, P.A. Hoor Israël ... 1971 90 239 0250 3 K C 370
Dom Helder Camara Hopen tegen alle verwachtingen in 1984 90 259 5132 5 K B 645
Tellegen, Toon Houd moed, Dierenverhalen over verdriet en eenzaamheid 2009 978 90 214 3478 0 K V 390
Robbers, Bart Houd ze niet tegen omgaan met kinderen in de eredienst 2001 9023908813 K G 203
Dekkers, Midas Houden beren echt van honing? 1985 90 70066 51 3 K U 122
Schouten, Alet Ht teken van Wichart 1993 90 01 54801 6 K U 118
Paulson, Henk Huil niet om de winnaars 1984 90 6067 294 1 K D 44
Vecht, Constant Huis aan de Amstel 1993 90 388 7580 0 K V 261
Barnard, W. Huis, tuin en keuken 1966 K G 114
Munck, Menno, de Huisarts Rebecca Valden 9999 K V 98
Simson, Wolfgang Huizen die de wereld veranderen 2000 90 6067 897 4 K I 198
Valk, Daniël (red.) Huizinga's complete lijst van namen 1998 90 5121 782 x K A 8
Jong, A., de ; Kruijssen, A. (red,) Huizinga's Complete lijst van voornamen 1998 90 5121 744 7 K A 7
Hulp voor de bijbellezer 1972 90 6126 401 4 K C 76
Eisele, Günther en Lindner, Reinhold Hulp voor helpers, Omgang met mensen in geestelijke nood 1980 90 297 0472 1 K K 71
Visser, Wim D. (red.) Hulpverlening aan Nederlandse veteranen, Over preventie, signalering en nazorg 2003 90 72171 48 9 K O 70
Begemann, F.A. Hulpverlening aan vluchtelingen en asielzoekers 1995 90 801566 4 7 K O 63
Paus Paulus VI Humanae Vitae, over de geboortenregeling, encycliek van paus Paulus VI van 25 ju ... 1968 K L 19
Otten, Idelette Hun gedachtenis zij ons tot zegen, Over het gedenken van overledenen in erediens ... 2005 90 239 1789 8 K G 38
Thurian, Max Huwelijk en celibaat 1965 K L 8

 Boeken

Pagina 107 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Tolstoj, L.N. Huwelijksgeluk 1964 K Z 56
Vogel, David Huwelijksleven 1992 90 2905 8935 K Z 106
Wearin, Alison Huwelijksreis in hijab, Gesluierde rondreis door Iran 2000 90 417 6061 X A S 282
Strindberg, August Huwelijksverhalen 1968 K Z 77
Hymmns Ancient & Modern, Standard Edition 1971 K Q 161
Hymnar 9999 K Q 121
Hymns Ancient & Modern, Revised 9999 K Q 23
Hymns for Today 1983 0 907 547 31 1 K Q 10
Baughen, Michael (red.) Hymns for today's Church, Music & Words Edition 1982 0 340 27045 4 K Q 104
Sheikh, Bilquis I Dared to Call Him Father 1980 0 903843 27 7 A T 58
Polanía Molina, Fanny ; Janssen, Marie-Louise I never thought this would happen to me, Prostitution and traffic in Latin Ameri ... 1998 90 804450 2 9 K N 71
Graves, Robert I, Claudius 1941 K Y 212
Chagall, Marc en Mayer, Klaus Ich bin mit dir, Der Weg Gottes mit seinem Volk im farblithographischen Zyklus d ... 1989 3 429 01197 3 A R 132
Chagall, Marc en Mayer, Klaus Ich stelle menen Bogen in die Wolken, Die Chagall Fenster zu St. Stephan in Main ... 1994 3 429 00616 2 A R 128
Szasz, Thomas S. Ideologie en waanzin, Wat wil de psychiatrie? 1970 90 263 0200 2 K P 24
Hansma, Judith en Nieboer, Sietske Ideologie, identiteit en collectieve identiteit in de oecumenische leefgemeensch ... 2006 K E 154
Lapide, Pinchas Ieder komt tot de vader, Karl Barth, Barmen en een poging tot een nieuwe christo ... 1985 90 242 2835 K B 448
Igantius van Antiochië, Zeven brieven, Polycarpus van Smyrna, Brief en Martelaar ... 1981 K D 313
Penning de Vries, Piet Ignatius of de spiritualiteit der Jezuïeten 1964 K F 31
Engelmann, Bernt en Günter Wallraff Ihr da oben, wir da unten 1975 3 462 01043 3 K N 1
Geeraerts, Jef Ik ben maar een neger gevolgd door Het verhaal van Matsombo 1972 90 223 0262 8 K V 334
Harris, Thomas A. Ik ben o.k. - jij bent o.k., Hoe kunnen wij leven en laten leven 1969 90 263 3005 7 K P 46
Backer, Marijn Ik ben van niemand 2008 978 90 258 5199 6 K U 64
Ik beschuldig! (J'accuse!), Door een Duitscher 1915 K M 73
Al, Wim;Berger, Willem en Loor, Bert, de Ik bouw u een huis, Praktijdsudies over: kerkverdamping, pastoraat en kerkopbouw 1979 90 304 0161 3 K K 53
Ik droom over vrede, Tekeningen en teksten door kinderen uit het voormalige Joeg ... 1994 90 274 4038 7 K M 14
Sesbüé, Bernard Ik geloof; een uitnodiging voor de 21ste eeuw 1999 904350212X K B 415
Hart 't, Maarten Ik had een wapen broeder 1978 90 295 18707 K V 164
Reve, Gerard Ik had hem lief 1975 90 10 01360 X K V 190
Drewermann, Eugen Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent, Overwegingen bij het boek Genesis 1996 90 211 3629 5 K C 447

 Boeken

Pagina 108 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Ik loop hier stage, Een boek voor deken Joop Stam 2005 90 6416 403 7 K K 49
Smet, Walter Ik maak alles nieuw, Charismatiche beweging in de kerk 1973 90 209 0498 1 K B 407
Smet, Walter Ik maak mij een nieuw volk, Getuigenissen over charismatisch gemeenschapsleven 1975 90 209 0602 X K H 96
Ottens, Egbert Ik moet naar een kleinere woning omzien want mijn gezin wordt te groot, 125 jaar ... 1975 K M 77
Kravcehenk. Victor Ik verkoos de vrijheid, Het persoonlijke en politieke leven van een Sovjet funci ... 1948 A T 2
Biegel, Paul Ik wou dat ik een ander was 2001 90 01 55398 2 K U 126
Fuchs, J.M. Ik zal doen wat in mijn vermogen is, Honderd jaar Amsterdamse liefdadigheid 1971 K M 75
Wartenbergh, Henk Ik zie, ik zie ..., De Bijbel langs Amsterdams straten 1972 90 6064 2376 A S 165
Holstein, Gerard, van Ik zing het morgenrood wakker, Bidden en vieren met groot en klein 1991 90 304 06003 K G 155
Carretto, Carlo Ik, Franciscus 1982 90 70276 42 9 K D 96
Radojcic, Svetozar Ikonen 9999 A R 56
Glerum, Jan Pieter (red.), Olga Popova ; Engelina Smirnova ; Paola Cortesi Ikonen 1998 A R 165
Provatakis, Theofaris Ikonen des Malers Joannes Kornaros im Kloster Toplau auf Kreta 1985 A R 23
Bastiaansen, br. Louis Ikonen ontleend aan de Apocriefen 1985 A R 163
Ikonen, griekenland 16e tot 19e eeuw, rusland 17e tot 19e eeuw 1970 A R 27
Roozemond, R. Ikonen-7 1979 A R 22
Ikonen-Museum, Kunstsammlungen der Stadt Recklinghausen 1968 A R 58
Les évêques, de France Il est grand le mystère de la foi, Prière et foi de l'église catholique 1978 2 227 43019 2 K B 317
Homerus Ilias, Odyssee 1962 K Z 32
Os, Henk, van en Scheijen, Sjeng Ilja Repin, Het geheim van Rusland 2001 90 400 9635 x A R 69
Balzac, Honoré,, de Illusions perdues 1972 2 253 01081 2 K W 85
Tinsley, Ambrose Im Hause Benedikts, Der Heilige und seine Regel 1999 3 8701 080 2 K H 143
Donga, Hary (red.) Imag, Mens in beeld God/Jezus in beeld, Zeven kerkdiensten met de titel Imago in ... 2008 K B 631
Sherry, Patrick Images of Redempion, Art Literature and Salvation 2003 0 567 08891 X K B 586
Castles, Stephen en Kosack, Godula Immigrant Workers and Class Structure in Western Europe 1973 0 19 218197 1 K N 66
Meléndez, Rómulo Impresiones 2002 90 807651 1 2 K Z 22
Dallinga, J. In 's meesters dienst, Uit onzen 50-jarigen Evangelie-arbeid 1938 K D 453
Möring, Marcel In Babylon 1997 9029053755 K V 204
Rosmolen, René In betrouwbare handen, Liturgie en dementie: vieren in het verpleeghuis 2009 978 90 239 2305 3 K G 296
Vanier, Jean In broosheid dragen, Gemeenschap beleven vanuit de spiritualiteit van de Ark 1994 90 317 1072 5 K H 63

 Boeken

Pagina 109 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Kuhn, Isobel In de arena 9999 K D 82
Blockmans, Wim en Prevenier, Walter In de ban van Bourgondië 1988 90 269 4404 7 K M 176
Biesheuvel, J.M.A. In de bovenkooi, Verhalen 1987 90 290 2463 1 K V 225
Mochel, Henk In de frontlinie, 100 jaar Leger des Heils in Nederland 1987 90 242 5402 7 K D 18
Berg, Marguerite van den ; Prins, Corien ; Ham, Marcel (red.) In de greep van de technologie, Nieuwe toepassingen en het gedrag van de burger 2008 978 90 551 96 66 K N 255
Bomans, Godfried en Plas, Michel, van, der In de kou, Over hun roomse jeugd en hoe het hun verder ging 1969 K D 251
Jellema, C.O. In de koude voorjaaarsnacht; gedichten 1986 90 214 6880 8 K V 9
Leavitt, David en Mitcehll, Mark In de Maremma 2001 90 76168 16 4 A S 109
Nouwen, Henri In de naam van Jezus, Over pastoraat in de toekomst 1989 90 209 1646 7 K F 256
Aafjes, Bertus In de Nederlanden zingt de tijd 1976 90 290 0542 4 K V 359
Landman, G.M. In de ruimte van de Naam, Liturgische grondwoorden in het Onderricht van Mozes e ... 1995 90 239 0903 8 K G 52
Randwijk, H.M., van In de schaduw van gisteren, Kroniek van het verzet 1940 - 1945 1967 K M 146
West, Morris In de schoenen van de visser 1979 90 229 1828 9 K Y 72
Visser-Roosendaal, J. In de storm 1966 K V 309
St. Clair Robson, Lucia In de verte brandt een vuur 1995 90 410 0503 x K Y 242
Deijk, Ada, van In de voetsporen van Emo en Menko 1993 90 5294 082 7 K M 192
Kroon, Gerard, van der In de woestijn van de moraal, Een documentaire over de katholieke moraal in Nede ... 1965 K L 64
Oosterhuis, Huub en Heusden, Alex, van (vert. aantk.) In de woestijn, Het boek Numeri vertaald en van aantekeningen voorzien 2004 90 6801 927 9 K C 445
Kuyper, Eric de In de zon uit de schaduw 1997 90 6168 6113 K V 337
The United Methodist Council of Bishops In Defense of Creation, The Nuclear Crisis and a Just Peace 1986 K B 132
Samsom, Hans en Rous, Laura In den begine 1973 90 290 0426 6 A R 34
Oosterhuis, Huub en Heusden, Alex, van In den beginne, Het boek Genesis 1999 90 5333 892 6 K C 263
Markusson, Andreas In der Fnisternis wohnen die Adler 1983 376553174X K D 86
Goosen, Louis In die dagen, Over de uitbeelding van het kerstverhaal met speciale aandacht voo ... 1998 90 6168 644 x A R 33
Chagall, Marc en Mayer, Klaus In dir sind wir geborgen, Dimanche - Le cheval roux, ölgemälde im Landesmuseum M ... 1991 3 429 01378 X A R 136
In één adem uit, 13 fantastische verhalen 1994 K U 15
Jager, J.L. de In een ander thuis, De pedagogische geschiedenis van het R.C. Jongensweeshuis en ... 1985 90 71237 12 5 K M 277
Verheul, Abt Ambroos osb (red.) In gebed, eensgezind volharden in, een oecumenisch gebedenboek 1988 90 6173 444 4 K G 90
Deursen, A.Th., van In gemeenschap met de tijd 1997 90 351 1940 1 K M 220
Berflo, W.H.J.M. In gesprek met de tekst, Zeven bijeenkomsten rond verhalen uit het Nieuwe Testam ... 1987 90 6173 345 6 K J 24

 Boeken

Pagina 110 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Winkler, Johan In Gods Naam, acht levens voor anderen 1960 K B 261
Munk, Kaj In Gods waagschaal 1963 K B 548
Lamperter, Helmut In gottes Schuld, Ausgewählte Texte aus dem Dritten und Vierten Buch Mose 1980 3 7668 0643 2 K C 168
Hautvast, Suzanne; Heijst, Annelies, van ; Raat, Judith, de In haar naam geborgen, Portretten van Zusters van "De Voorzienigheid" 2002 K H 116
Jansons, Arjen In het bos zijn de wilde dieren, De moord op Sybine Jansons 2009 978 90 5515 992 5 A T 74
Vromen, Frans In het brongebied, Notities over belangrijke thema's van de monastieke levenslee ... 1996 90 71837 56 4 K H 125
Nijssen, F.N.M. en Besten, L., den In het centrum van de aandacht, over Stiltecentra, Pastorale winkels, Informatie ... 1980 90 239 1096 6 K K 16
Spender, Matthew In het hart van Toscane 2002 90 225 3103 1 A S 106
Nouwen, Henri In het Huis van de Heer, Bidden met iconen 1989 90 209 1709 9 K F 75
Driessen, Henk (red.) In het huis van de islam, Geografie, geschiedenis, geloofsleer, cultuur, economi ... 2004 90 6168 606 7 K E 138
Zee, W.R., van, der In het huis van de Levende, Gebeden om te zeggen of te zingen 1998 90 239 1942 4 K G 226
Sölle, Dorothee In het huis van de menseneter, teksten over vrede 1981 90 259 4199 0 K L 1
Ogtrop, Hein Jan, van In het leerhuis van Lucas, De schriflezingen van de liturgie van de zondag in hu ... 1991 90 6173 486 X K C 454
Ogtrop, Hein Jan, van In het leerhuis van Marcus, De schriflezingen van de liturgie van de zondag in h ... 1990 90 6173 4698 X K C 453
Ogtrop, Hein Jan, van In het leerhuis van Matteüs, De schriflezingen van de liturgie van de zondag in ... 1995 90 6173 456 8 K C 452
Heschel, Abraham Joshua In het licht van zijn aangezicht, De betekenis van het gebed in de joodse gedach ... 1994 90 6131 651 0 K E 209
Vis, G.N.M. (red.) In het spoor van Egbert, Aartsbisschop Egbert van Trier, de bibliotheek en gesch ... 1997 90 6550 289 0 K D 270
Oosterbaan, Tine In het spoor van Jezus, Een studie naar de mogelijkheden van gastvrijheid in het ... 1997 K B 288
Reese, Thomas J. In het Vaticaan, De organisatie van de macht in de katholieke kerk 1998 90 351 1909 6 K I 195
Oosterhuis, Huub In het voorbijgaan 1968 K G 11
Boiten, R. In kelders en op zolders, in gesprek met Ds. R. Boiten 1971 K K 96
Lindijer, C.H. In levende lijve, Een boek over lekenhuisbezoek 1974 90 239 0939 9 K K 133
Voillaume, René In liefde onder de mensen, In het spoor van Charles de Foucauld, II 1963 K H 210
Bosmans, Phil In liefde weer mens worden, Pleidooi voor een nieuwe levenstijl 1985 K F 13
Chatwin, Bruce In Patagonia 2005 978 0 099 76951 4 A S 288
Sutherland, Elizabeth In Search of the Picts, A Celtic Dark Age Nation 1995 0 09 475010 6 K M 94
Nimmo, Ben In slakkengang op pelgrimstocht, Een voettocht van Canterbury naar Santiago de C ... 2003 90 453 0314 0 A T 75
In Spirit and in Truth, World Council of Churches Seventh Assembly (titel is in ... 1991 2 8254 0989 8 K Q 86
Potok, Chaim In the Beginning 1976 0 14 004349 7 K Y 185
Morton, H.V. In the steps of the master 1938 K B 266

 Boeken

Pagina 111 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Mayes, Frances In Toscane 2000 90 5333 964 7 A S 205
Banning, W. In Verbondenheid, Een woord tot vrienden en makkers, bekende en onbekende aan he ... 1940 K B 134
Aalders, W. In verzet tegen de tijd, Een protest tegen de verwereldlijking van God en de ver ... 9999 K B 620
In vogel vlucht, 25 jaar Onze Weg 2007 K K 94
Bernardin, Kardinaal Joseph In vrede, Mijn laatste drie levensjaren 1998 90 259 4763 8 A T 23
Pratney, Winkie In vuur en vlam, Handboek voor discipelschap 1979 90 6067 13 41 K F 255
Boerwinkel, Feitse Inclusief denken, Een andere tjid vraagt een ander denken 1972 90 228 2423 3 K N 191
Schegget, G.H., ter Indachtig; herinneringen en schetsen 1981 90 259 4200 8 K V 8
Ars, Brigitte India 2005 90 6832 419 5 A S 36
Wesseling, H.L. Indië verloren, rampspoed geboren, en andere opstellen over de geschiedenis van ... 1988 903511552x K M 110
Meer, J., van, der;Stubbe, M.C. en Wierda-Boer, M. Indien ik u vergete ... , Vijftig jaar na dato, leden van de Verenigde Doopsgezi ... 1995 K D 576
Begemann, F.A. Indisch maatschappelijk werk, Contract en context, Werkboek 3, Intervisie-gespre ... 1999 90 804221 3 4 K O 8
Bichelaer, Wilma, van, den (red.) Indisch maatschappelijk werk, Werkboek 1, Cliëntprofielen 1997 90 5568 053 2 K O 74
Daum, P.A. Indische mensen in Holland 1980 902149504X K V 213
Keuls, Yvonne Indische Tantes 2001 90 263 1715 8 K V 139
Rogers, Carl Individueel, Over encouter-groepen 1977 90 6050 076 8 K O 105
Vlasblom, Dirk Indonesië 2005 90 6832 309 1 A S 37
Broek, A.P. van den Indrukken uit Noord-Ghana 1982 A S 92
Kraan, Hanna ; Lichtveld, Noni ; Noort, Selma ;Rens, Peter Jan ; Schmidt, Annie ... Ingelijst, verhalen 2001 90 01 553753 K U 107
Bos, Burny ; Busser, Marianne ; Diekman, Miep ; Haar, Jaap ter ; Lobel, Arnold Ingelijst, Voorleesverhaaltjes 2000 90 01 553 109 K U 88
Binh, N.T. Ingmar Bergman, Le magicien du Nord 1993 2 07053218 6 A R 139
Koskinen, Maaret Ingmar Berman 1993 91 520 1313 2 A T 3
Davy, M.M. Initiation a la symbolique romane 1977 2 08 081019 7 A R 86
Bonhoeffer, Dietrich Inleiding in de Psalmen, Het gebedendoek van de bijbel 1969 K C 66
Boeles, mr. P. Inleiding in het internationaal, Europees en nationaal migratierecht 1992 90 71938 90 5 T N 23
Inleiding tot de geestelijke retraite 9999 K F 5
Verheul, Ambrosius Inleiding tot de liturgie 1964 Roermond K G 141
Gennep, A.T.G., van (red.) Inleiding tot de orthopedagogiek 1983 90 6009 545 6 K N 178
Bless, H. Inleiding tot de pastorale psychopathologie 1959 K K 47
Hoens, D.J.;Kamstra, J.H. en Mulder, D.C. Inleiding tot de studie van godsdiensten 1985 90 242 2763 1 K E 149

 Boeken

Pagina 112 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Obbink, H.Th. En Brouwer, A.M. Inleiding tot den Bijbel 1935 K C 458
Lama Karta Inleiding tot het boeddhisme 1994 90 748 1506 5 K E 206
Hasselaar, J. M. Inleiding tot het denken van E. Rosenstock-Huessy 1973 90 259 4027 7 K E 48
Sales, Franciscus, van Inleiding tot het devote leven 1960 K F 19
Melzer, Friso Innerung, Wege und Stufen der Meditation, Grundlegung und Übungen 1968 K F 215
Coughlan, Joseph Inside the Vatican 1990 1 85422 121 3 A R 103
King, Stephen Insomnia 2002 90 245 4537 4 K Y 286
Helden, Wim, van Inspecteur arglistig en de luchtpiraten 9999 K U 14
Cassianus, Johannes Instellingen, Leven en streven van monniken 1984 K D 420
Calvijn, Johannes Instituties, Of onderwijzing in de christelijke godsdienst 9999 90 211 3035 1 K B 632
Sartre, Jean-Paul Intamacy 1968 K N 101
Eynikel, Erik; Noort, Ed; Baarda, Tjitze; Denaux, Adelbert (red.) Interantionaal commentaar op de Bijbel 2001 90 435 0002 x K C 251
Dijkstra, Nynke;Kramer, Age en Maaren, Dio, van Intercity bestemming Pasen, Een reisgids voor de goede week 2006 90 6173 898 9 K J 47
Uitgaven, van, de commissie Intercommunie en Ambt, van, de Raad, van Kerken in N ... Intercommunie en ambt, Bijbelse achtergronden en kerkelijke perspectieven 1976 90 239 2531 9 K I 46
Intercommunie, Het assymetrische geloofsgesprek tussen protestanten en katholiek ... 1999 90 239 0489 3 K I 101
docx Herman Intercommunie, Van Lund tot Uppsala 1969 K I 204
Lebeau, P en anderen Intercommunion; des chrétiens s'interrogent 1969 K I 3
Soetendorp, R.B. en Staden, A., van (red.) Internationale betrekkingen in perspectief, Theorie en benaderingen in de leer d ... 1987 90 274 1750 4 T N 28
Hoogstraten, H.D. van Interpretatie, Een onderzoek naar de veranderingen in het denken van Dietrich Bo ... 1973 K C 570
Couperus, Louis Intieme impressies 1966 K V 191
Greeley, Andrew M. Intriges rond de Stoel van Petrus 1979 90 257 1280 0 K D 650
Gorman, George H. Introducing Quakers 1974 K I 170
Contantinus, minderbroeder kapucijn Introibo ad altare, Gebeden voor jongens die willen opgaan tot het priesterschap 1934 K G 119
Davies, W.D. Invitation to the New Testament, A Guide to Its Main Witnesses 1969 0 385 04767 3 K C 61
Inzake opsporing, Enquêtecommissie opsporingsmethoden (commissie van Traa) 1996 90 399 0960 1 K N 125
Dunbar, John G. en Fisher, Ian Iona 1983 0 11 492282 9 A S 245
Soeterik, Robert Irak 2004 90 6832 395 4 A S 38
Heshmat Manesh, Sharog ; Medema, Nies Iran 2008 978 90 6832 444 A S 39
Meijering, Eginhard Iraneus, Grondlegger van het christelijke denken 2001 90 5018 453 7 K D 305
Bunge, Gabriel Irdene GefäBe, Die Praxis des personlichen Gebetes nach der Überlieferung der he ... 1999 3 927894 22 2 K D 310

 Boeken

Pagina 113 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Meléndez, Rómulo Irreverencias 2004 90 807651 3 9 K Z 75
Lapide, Pinchas Is de Bijbel goed vertaald? 1988 90 242 5211 3 K C 595
Puchinger, G. (red.) Is de Gerefomreerde wereld verandert? 1966 K D 555
Levi, Primo Is dit een mens 1999 90 417 4002 3 K Z 74
Schuurmans, Ko (red.) Is er nog nieuws? Goede berichten uit het bisdom Haarlem, Ter gelegenheid van he ... 1996 90 90092 54 4 K K 1
Jacobs, J.Y.H.A. (red.) Is Pinksteren voorbij? Het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie tussen geschied ... 1989 90 304 0508 K D 514
Ruthe, Reinhold Is ziekte een noodlot? Psychosomatische problemen in de pastorale zorg 1980 90 297 0558 2 K K 30
Zuidema, Willem e.a. Isaak wordt weer geofferd, De verwerking van de holocaust door jodendom en chris ... 1980 90 259 4162 1 K K 45
Mortman, Doris Isabelle 1994 90 410 0452 1 K Y 243
Küng, Hans en Ess, Josef, van Islam 1986 90 304 0358 6 K E 113
Elias, Jamal J. Islam 2001 3451052504 K E 10
Bommel, Abdulwahid, van Islam en ethiek in de gezondheidszorg 1993 90 74792 04 9 K L 66
Armstrong, Karen Islam, Geschiedenis van een wereldgodsdienst 2003 90 234 1096 3 K E 137
Islam, Personen en begrippen van A tot Z 2000 90 274 6529 0 K A 23
Jansen, Willy en Jonge, Huub, de (red.) Islamitische pelgrimstochten 1991 90 6283 850 2 K E 49
Wood, Alan en Seaton Wood, Mary Islands in Danger, The Fantastic Story of the German Occupation of the Channel I ... 1969 K M 164
Beek, M.A. Israël 1967 A S 90
Gilboa, Amir Israel 1967 A S 133
Gavron, Daniel Israel after Begin, A Noted Journalis Reports on Present Reality and Future Poss ... 1984 0 395 35320 3 K M 123
Lambert, Lance Israel is uniek 1989 90 900 2994 X K B 470
Hunting, Joseph H. Israel my Son 1970 K B 472
Boer, C., den;Campen, M., van en Graaf, ir. J., v.d. (red.) Israël, Vraag en teken 9999 K B 316
Backer, J.E. Bas en Lankhout, A. Italiaansch-nederlandsch en nederlandsch-italiaansch woordenboek, deel II: neder ... 1933 K A 1
Loy, Rosetta Italiaanse romans, Wegen van stof, Winterdromen, De waterpoort 1998 90 290 5678 9 K Z 87
Oursel, Raymond Itinéraires roman en Bourgogne 1977 A R 193
Barruol, Guy en Rouquette, Jean-Maurice Itinéraires romans en provence 1978 A S 142
Scott, Sir Walter Ivanhoe 1995 1 85326 202 1 K Y 36
Rood, Rogier, van 't Ivoorkust 1999 90 6832 373 3 A S 40
Vestdijk, Simon Ivoren Wachters 1960 K V 185
Beker, E.J. en Boer, M.G.L., den J.H. Gunning jr, Een theologisch portret 1979 90 259 4154 0 K D 158

 Boeken

Pagina 114 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Werkgroep voor Liturgie Heeswijk (sam.) Jaar uit, jaar in , Drie vieringen van Woord en gebed op de oudejaarsavond 1994 90 7039 56 49 K G 255
Naastepad, Th.J.M. Jacobus 9999 90 242 2617 1 K C 241
Diderot Jacques le Fataliste 1995 2 253 00413 8 K W 98
Elenbosch, P.A. Jahweh is onze God 1973 90 239 0251 3 K C 371
Bayer, Marcel Jamaica 1993 90 6832 328 8 A S 41
Hartog, Jan, de Jan de Hartog Omnibus 1961 K V 62
Norel, K. Jan en Janneke in Canada 9999 90 264 4427 2 K U 23
Speckmann, Diedrich Jan Murken 1925 K X 51
Ligthart, C.J. Jan Philip Roothaan, de Nederlandse Jezuïetengeneraal 1972 9025597628 K D 80
Keuls, Yvonne Jan Rap en z'n maat 1977 90 263 0374 2 K V 53
Wilkeshuis, C. Jan van Ruusbroec 1964 K F 120
Roggeveen, Leonard Jan-Jaap heeft een trein 9999 K U 21
Brontë, Charlotte Jane Eyre 1974 0 330 20241 3 K Y 28
Lugt, Hans, van, der Japan 2003 90 6832 396 2 A S 150
Kurita, Isamu Japanese Identity 1987 4 396 61008 4 A S 273
Rosikon, Janus e.a. Jasna Gora 1983 8321103359 A R 25
Scheffer, Wendela Je bent nooit te oud, Praktijkboek met leermethoden en -technieken voor groepswe ... 1987 90 6074 224 7 K O 41
Renckens, Han Je eigen Schrift schrijven, Meegroeien met de bijbel 1983 90 263 0626 1 K C 75
Six, Jean-Fracois Je moest eens weten, De werkelijke jeugd van Theresia van Lisieux: neurose en he ... 1975 90 304 0067 6 K D 262
Parker, Dorothy Je was geweldig 1969 K Y 233
Schmidt, Albert-Marie Jean Calvin, Et la tradition Calvienne 1971 K D 654
Spink, Kathryn Jean Vanier et l'arche, Une communion dans l'amour 1993 2 215 010 15 2 K H 64
Bussche, Henri, van, den Jean, Commentaire de l'évangile spirituel 1967 K C 305
Huerre, D., dennis Jean-Baptiste Muard, Fondateur de la Pierre Qui-Vire 1978 K H 166
Jean Paul II Jean-Paul II, Voyage en France, Discours et messages 1980 2 253 02643 3 K D 50
Struyker Boudier, C.E.M. Jean-Paul Sartre 1967 K N 93
Gordon, Mary Jeanne d'Arc 2001 90 5018 549 5 K D 680
Hoff, Ruud Jemen 1995 90 6832 341 5 A S 42
Stoneley, Jack Jenny's War 1980 0 931 773 50 4 K Y 78
Dorenbos, L.P. Jeremia en het leven: een schreeuw uit de baarmoeder, Hoe ons land afstevent op ... 2005 90 71732 53 3 K L 6

 Boeken

Pagina 115 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Holladay, William Jeremia, Profee die nog spreekt 1977 60 6173 216 6 K C 321
Holladay, William Jeremia, Profeet die nóg spreekt 1977 60 6173 216 6 K C 573
Delfieus, Pierre-Marie (communauté, de Jerusalem) Jérusalem, Livre de vie 2000 2 204 06588 9 K H 58
Uris, Leon en Jill Jerusalem, Song of Songs 1985 0 553 24964 9 K M 166
Wilkinson, John Jeruzalem in Jezus' tijd, Gids voor oud Jeruzalem 1980 90 228 3880 3 K C 478
Praag, Siegfried E., van Jeruzalem van het westen 1961 K V 246
Jeruzalem, Het tuingraf 9999 K C 473
Rosenberg, A.W.;Lilienthal, Rabbijn D.;Naftaniel, R.M.;Schoon, S.;Poorthuis, M.J ... Jeruzalem, In jodendom, christendom en islam 1986 90 242 4123 5 K E 106
Sperna Weiland, J. Jesaja 1964 K C 559
Umbreit, F.W.C. Jesaja, met exegetische en kritische aanteekeningen 1856 K C 14
Grün, Anselm Jesus - Tür zum Leben Das Evangelium des Johannes 2002 3 7831 2107 8 K C 347
Rosen, Ruth (red.) Jesus for Jews 1987 0 9616148 2 X K E 162
Cullmann, Oscar Jesus und die Revolutienären seiner Zeit 1970 3 16 131031 4 K B 533
Braun, Herbert Jesus, Der Mann aus Nazareth und seine Zeit 1973 3 579 03870 2 K B 168
Men, Alexandre Jésus, le Maitre de Nazareth 1999 2 85313 354 0 K B 411
Doek, mr. J.E. ; Drewes, H.M.A. Jeugdrecht en jeugdbescherming in Nederland 1984 90 6001 709 9 K N 58
Idelsohn, A.Z. Jewish Liturgy and Its Development 1972 0 8052 0149 1 K G 140
Klijn, G.J.M. Jezuïeten en leken tussen kerk en samenleving met de hulp van formules van het r ... 2008 K H 249
Dirkse, Paul en (red.) Haverkamp, Anite Jezuïten in Nederland 1991 90 71240 13 4 K H 26
Jezuïten in Nederland, Kiezen voor geloof en gerechtigheid 1987 90 6416 128 3 K H 74
Flusser, David Jezus 1991 90 6481 152 0 K B 478
Cerfaux, Lucien Jezus aan de bronnen van de overlevering, De geschiedenis van Jezus 1970 K B 532
Jezus Christus 1993 A R 14
Lin, J., van Jezus Christus en andersgelovigen in Nederland, Tussen praktijk en theologie in ... 1988 90 242 5171 0 K B 597
Congar o.p., Yves Jezus Christus, Beeld van de onzichtbare God 1966 K B 500
Verkeuyl, J. Jezus Christus, de bevrijder, En de voorgaande bevrijdingen van mensen en samenl ... 1973 90 259 4031 5 K B 389
Generale synode, van, de Nederlandse Hervormde Kerk, Generale synode, van, de Ge ... Jezus Christus, Onze Heer en Verlosser 2001 90 239 0091 x K B 534
Kierkegaard, Sören ( W.R. Scholtens red.) Jezus de dwarsligger, dagboeknotities 1981 90 259 4190 7 K B 390
Muggeridge, Malcom Jezus de levende mens 1976 90 263 0352 1 K B 537
Krijbolder, Pierre Jezus de Nazoreeër, Een studie over de historiciteit van Jezus en de oorsprong v ... 1976 90 214 2921 7 K B 617

 Boeken

Pagina 116 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Leonard, Mgr. André Jezus en je lichaam, de sexuele moraal uitgelegd aan jonge mensen 1992 K L 56
McDowell, Josh Jezus feit of fictie? 1978 90 6534 011 4 K B 314
Parrinder, Geoffrey Jezus in de Koran 9999 K B 384
Coune, Michel Jezus in het licht 1982 K C 562
Koejemans, A.J. Jezus in Magnitogorsk, een bijdrage tot de dialoog tussen bijbels geloof en comm ... 1964 K M 267
Lapide, Pinchas ; Küng, Hans Jezus in tegenspraak, Een joods-christelijke dialoog 1986 90 242 7540 7 K E 211
Johnson, Sherman E. Jezus in zijn eigen tijd 1964 K C 527
Steensma, Regn. (red.) Jezus is boos, Het beeld van Christus in de hedendaagse kunst 1995 90 239 1476 7 A R 180
Kolodiejchuk, Fr. Brian, M.C. Jezus is mijn Alles in Alles, Een noveen tot de Zalige Teresa van Calcutta 2005 K G 262
Kuitert, H.M. Jezus nalatenschap van het christendom, Schets voor een christologie 1998 90 259 4774 3 K B 591
Bornkam, G. Jezus van Nazareth 1963 K B 71
Ratzinger, Joseph Benedictus XVI Jezus van Nazareth, Deel 1 Van de doop in de Jordaan tot de Gedaanteverandering 2007 978 90 209 7176 7 K B 598
Machovec, Milan Jezus voor atheïsten 1973 90 259 4029 3 K B 167
McDowell, Josh Jezus, feit of fictie 9999 90 6534 011 4 K B 8
Capelleveen, Jan J.;Kroll, W. Jezus-revolutie! 1972 90 210 4626 1 K D 74
Koldeweij, Jos;Vandenbroeck, Paul en Vermet, Bernard Jheronimus bosch, Alle schilderijen en tekeningen 2001 90 5662 219 6 A R 90
Vries, Sytze de Jij, mij adem, 100 nieuwe liederen 2008 K Q 209
Joannes, van het Kruis Joannes van het Kruis volledige werken 1963 K F 89
Vogels, Walter Job 1989 90 6173 455 x K C 221
Blei, Karel Job 1978 90 242 2100 5 K C 234
Drijvers, Pius en Hawinkels Pé Job 1971 90 263 0155 3 K C 348
Ulsen, Henk, van Job op Schokland 1992 9024271312 K B 250
Unen, Chaim, van Job, dwarsligger of Verbondgenoot, een nieuwe kijk op een oud boek 1987 90 242 0898 K C 12
Bakker, L.A.R. en Goddijn, H.M. Joden en christenen, Een moeizaam gesprek door de eeuwen heen 1985 90 263 0630 X K E 80
Slomp, J. Joden, christenen en Muslims: een driehoeksverhouding 1977 K B 259
Baarda, T.;Jonge, H.J., de en Menken, M.J.J. (red.) Jodendom en vroeg christendom, Continuïteit en discontinuïteit 1991 90 242 3058 6 K C 430
Wijnaendts, Henry Joegoslavische kroniek, Juli 1991 - augustus 1992 1994 90 6005 452 0 K N 156
Fischer, Hans Conrad Johan Sebastian Bach, Zijn leven in woord en beeld 2000 90 239 9027 7 A R 157
Hoof, Guido, van Johann Sebastian Bach, Cultuurhistorisch portret 1996 90 289 2716 1 K M 104
Tilborg, Sjef, van Johannes 1988 90 6173 440 1 K C 225

 Boeken

Pagina 117 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Scippers, R. Johannes Calvijn, En zijn leven en zijn werk 1959 K D 656
Chadwick, Owen Johannes Cassianus 1979 K D 573
Meer, F., van, der ; Bartelink, G. Johannes de Damascener, Tegen hen die de heilige Ikonen smaden 1968 A R 160
Auwerda, Richard Johannes Gijsen, Omstreden bisschop 1973 90 230 0183 4 K D 659
Servotte, Herman Johannes literair, De geest van de letter in het vierde evangelie 1992 90 6173 542 4 K C 259
Malinski, M. Johannes Paul II, Sein Leven von einem Freund erzählt 1979 3 451 18504 0 K D 452
Blinzler, Josef Johannes und die Synoptiker 1965 K C 377
Selawry, Alla Johannes von Kronstadt, Starez Russlands 1989 3 85636 064 6 K D 595
Meinardus, Otto Johannes von Patmos und Die Sieben Gemeinden der Offenbarung 1994 3 927894 17 6 K C 373
Hebblethwaite, Peter Johannes XXIII, De paus van het concilie 1985 90 257 1896 5 K D 157
Riebs, Gunnar (red.) Johannes XXIII, Eenvoudig en nederig een zalig mens, 16 bevoorrechte getuigen 2000 90 805241 2 3 K D 570
Zandbelt, André Jona 1987 90 6173 398 7 K C 218
Naastepad, Th.J.M. Jona 1975 90 242 2590 6 K C 237
Deurloo, K.A. Jona 1995 90 266 0365 7 K C 532
Simon, Uriel Jonah 1999 0 8276 0672 9 K C 608
Tolstój, Ljef Nikolájewitsj Jongens jaren 1952 K Z 143
Perry, Jos Jongens op kostschool, Het dagelijksleven op Katholieke Jongensinternaten 1991 90 229 7913 x K E 97
Rubinstein, Renate Jood in Arabië, Goi in Israël, 1967 , 1969 1979 90 290 4298 2 K N 157
Stou7tenbeek, Jan en Vigeveno, Paul Joods Amsterdam, Een cultuurhistorische gids 1997 90 5330 216 6 A S 206
Bermant, Chaim Joods gezinsleven, Traditie en levend heden 1974 90 6017 607 3 K E 45
Cahen, Joël en Sande, Anton, van, de (red.) Joods leven in Brabant, Bijdragen tot de geschiedenis van een minderheid 1996 90 72526 33 3 K M 245
Groot, Yko, van, der en Smelik, Klaas A.D. (red.) Joods leven in Nederland, Enkele actuele aspecten 1986 90 211 3508 6 K N 135
Cashman, Greer Fay Joodse dagen en feestdagen 1993 90 6113 661 X K E 77
Landmann, Salcia Joodse humor 1990 90 6291 589 2 K N 145
Joodse verhalen en wijsheden 1998 90 72275 77 2 K Z 142
Kanner, Israel Zwi Joodse volkssprookjes en legenden 9999 90 6120 4348 K Z 134
Meijer, Roel Jordanië 1997 90 6832 355 5 A S 43
Boyle o.p., Leonard E.;Leroy, Herbert en Morello, Giovanni Joseph und seine Brüder, Ein Meisterwerk gotischer Buchmalerei 1991 3 7630 5778 1 A R 106
Hilsenrath, Edgar Jossel Wassermans Heimkehr 1993 3 492 03616 3 K X 45
Bernados, Georges Journal d'un curé de campagne 1998 2 266 02576 7 K W 4

 Boeken

Pagina 118 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Congar, Yves (Fouilloux, Etienne red.) Journal d'un théologien 1946 - 1956 2000 2 204 06531 5 K B 497
Pope John XXIII Journal of a Soul 1966 K D 279
Rooze, Frank Jozef, Genesis 37-50 1981 90 242 0096 2 K C 230
Naastepad, Th.J.M. Jozef, Uitleg van genesis 37 - 50 2002 90 259 5302 6 K C 252
Tabory, Joseph JPS Commentary on the Haggadah, Historical Introduction, Translation, and Commen ... 2008 978 0 8276 0858 0 K E 214
Cohn-Sherbok, Dan Judaism, History, Belief and Practice 2003 0 415 23661 4 K E 203
Cohn-Sherbok Judentum 2001 345105254 K E 9
Maier, Johann;Petuchowski, Jakob J.;Reifenberg, Hermann en Thoma, Clemens Jüdische Liturgie, Geschichte - Struktur - Wesen 1979 3 451 02086 6 K G 139
Lucas, Eric Jüdisches Leben auf dem Lande, Eine Familienchronik 1991 3 596 10637 0 K M 120
Verroen, Dolf Juf doet het in haar broek 2000 90 01 55314 1 K U 120
Jullie zijn het licht der wereld 1990 90 6576 010 5 K B 107
Wehr, G. Jung en zijn werk 1969 K P 10
Impeta, C.N. Kaart van kerkelijk Nederland 1972 90 242 3359 3 K D 43
Niles, Nicolaus s.j. (samensteller) Kalandarium Manuale, Utriusque Exxlesiae Orientalis et Occidentalis, Academus Cl ... 1896 K G 85
Fleming, Ian Kalm aan, Mr. Bond 1964 K Y 44
Kirst, Hans Hellmut Kamaraden 1979 90 10 02951 4 K X 21
Julien, Paul Kampvuren langs den evenaar, Herinneringen aan tien jaar bloedonderzoek in west- ... 1940 A S 269
Goldsmith, Martin Kan mijn gemeente groeien? Een handboek voor kwantitatieve kwalitatieve en struc ... 1983 90 701 4641 X K I 152
Denis, Frère Kanisa, Une fraternité en bidonville 1988 2 85040 084 x K H 233
Lindner sg, br Piet (e.a.) Kapel, plaats van vorming, In de Allemanskapel van Sint Joris 1977 - 2002 2003 K D 237
Man, Herman, de Kapitein Aart Luteyn & Aart Luteyn de andere 1976 90 214 1286 1 K V 200
Jansen, van Galen, John Kapotte plantage, Suriname, Een Hollandse erfenis 1995 90 5018 305 0 K V 100
Rümke, H.C. Karakter en aanleg in verband met het ongeloof, Psychologie van de twijfel 1985 90 242 7521 0 K E 144
Michener, James A. Karavaan in Afghanistan 1966 K Y 15
Hoogh, G.J.M. Karim de herdersjongen 9999 K U 28
Kupisch, Karl Karl Barth 1971 3 499 501740 K B 418
Sesboüé, Bernard Karl Rahner 2001 2 204 06650 8 K B 452
Weger, Karl Heins Karl Rahner, Eine Einfürhrung in sein thelogisches Denken 1978 3 451 07680 2 K B 139
Krauss, Meinold Karl Rahner, Erinnerungen, Im Gespräch mit 2001 3 7867 8385 3 K B 485
Steinmann o.c.d., Anna- Elisabeth Karmelitorden 1981 K H 78

 Boeken

Pagina 119 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Brogger, Suzanne Kat van Jade 1999 90 5226 614 x K Z 65
Mancinelli, Fabrizio en Fasola, Umberto M. Katakomben und Basiliken, Die ersten Christen in Rom 1981 K D 550
Veldhuizen, A., van Katechetiek 1925 K J 12
Katechismus van de Katholieke Kerk 1995 90 304 0718 2 K J 37
Kathedraal Sint Bavo, Haarlem 1982 A R 176
Katholiek gebedenboek, De gebedsschat van de kerk der eeuwen en de vernieuwde li ... 1986 90 6597 402 4 K G 225
Schaik, A.H.M., van; Auwerda, Richard ; Dirkse, P.P.W.N. Katholiek Nederland en de paus, 1580 - 1985 1985 90 71240 01 0 K D 48
Katholieke charismatiese vernieuwing, Teologiese verklaring en pastorale toelich ... 1976 K B 337
Rogier, L.J. Katholieke herleving, Geschiedenis van Katholiek Nederland sinds 1853 9999 K D 422
Jone, R. Heribert OFMCap Katholieke moraaltheologie 1953 K B 331
Schaik, Ton, van Katholieken in de twintigse eeuw 1999 90 4140396 5 K D 57
Katholischer Erwachsenen Katechismus 1985 3766693883 K J 7
Katholisches Gesangbuch, Gesang- und Gebetbuch der deutschsprachigen Schweiz 1998 3 9521507 0 3 K Q 46
Jacobs, D. Katholiserend protestantisme 1953 K B 507
Broomé OP, Catharina en Rootzén, Kajsa (red.) Katolsak Ordnar och Kloster 1963 K H 186
Grass, Günter Katz uns Maus 1968 K X 57
De Cordier, Bruno Kazachstan 2009 978 94 6022 060 9 A S 287
Thijssen, Theo Kees de jongen 9999 90 269 5603 7 K V 29
Kol, Edwin, van Kelric, Wijsheid van een Ierse monnik 1986 90 6416 113 5 K F 84
Toorians, Lauran (red.) Kelten en de Nederlanden, Van prehistorie tot heden 1998 90 6831 918 7 K M 163
Roberts, Timothy Keltische mythen en legenden 1995 90 6113 790 X K M 160
Zaczeck, Iain Keltische tekens en symbolen 1995 9061137810 A R 26
Borne, Erik, van, den (sam.) Keltische zegenbede, Spreuken, wensen en beden voor elke dag 2007 978 78727 03 3 K G 260
Eveleens, Ilona Kenia 2010 978 9460220760 A S 44
Kuitert, H.M.; Brinkman, M.E. (red.) Kennismaken met Kuitert, Een overzicht van zijn theologie 1999 90 259 5143 0 K B 590
Kennismaking met de islam 1985 K B 113
Mehrtens, Frits Kerk & muziek 1960 K G 250
Baum o.s.a., gregory Kerk en eenheid, Voortgang en vooruitzichten 1964 K I 224
Kraemer, H. Kerk en humanisme 9999 K B 147
Kerk en samenleving Kerk en samenleving 1946 K I 179

 Boeken

Pagina 120 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Boerwinkel, F. Kerk en secte 1959 K I 97
Dekker-van Bijsterveld, S.C., den;Hirsch Ballin, E.M.H.;Merks, K.-W. en Wissen, ... Kerk en staat, Hun onderlinge verhouding binnen de Nederlandse samenleving 1987 90 263 0836 1 K N 87
Smits, P.S. Kerk en stad, Een godsdienst-sociologisch onderzoek met inbegrip van een religio ... 1952 K E 102
Geusau, L.G.M., van e.a. (red) Kerk en wereld 1966 K B 239
Arnold, Pierre Kerk in beweging, Overwegingen van een monnik 1986 90 209 1358 1 K I 93
Hebly, J.A. Kerk in het socialisme, Gezichtspunten en stellngname van een evangelische bissc ... 1979 90 259 5107 4 K I 122
Jong, Henk, de Kerk in kerk uit, Het kerkvolk met een glimlach bekeken 1979 90 210 4825 6 A T 44
Küng, Hans Kerk in vrijheid 1965 K B 362
Metz, Johann Baptist ; Moltmann, Jürgen ; Oelmüller, Willi Kerk tussen gisteren en morgen 1971 90 246 3056 8 K I 203
Auwerda, Richard Kerk van onderen, kritische gemeente IJmond 1975 1975 90 304 0068 4 K B 241
Biesterveld, P en Kuijper, H.H. (red.) Kerkelijk handboekje bevattende de bepalingen der Nederlandsche Synoden en ander ... 1905 K D 196
Post, R.R. Kerkelijke verhoudingen in Nederland vóór de reformatie van +_ 1500 tot +_ 1580 1954 K D 260
Majoor, Isaac en Sonnberger, Klaus (red.) Kerken in de abdij, De inspiratie van een monastieke beweging voor het parochiel ... 1999 90 304 0979 7 K I 88
Burger, Matthijs J. Kerken in Nederland en België 9999 90 6113 666 0 K D 540
Hebly, J.A. Kerken in Oost-Europa, De problemen van de kerken in een kommunistische samenlev ... 1975 90 259 4064 1 K I 125
Strijbos, Herman Kerken van heren en boeren, Bouwhistorische verkenning naar de middeleeuwse kerk ... 1995 90 70197 13 6 A R 46
Moor, J.C., de Kerkenordening van de gereformeerde kerken in Nederland 1906 K D 77
Veenhof, C. Kerkgemeenschap en kerkorde, Kort overzicht van de strijd, gevoerd in de Afgesch ... 1974 90 6064 208 2 K D 630
Kerkorde van de Gereformeerde Kerken in Nederland, vastgesteld door de generale ... 1991 90 242 3248 1 K D 198
Kerkvaders 9999 K D 164
Kerkvaders, Ireneüs van Lyon 9999 K D 165
Kerkvaders, Origenes 9999 K D 166
Visser, A.J. Kerkvorsten en kerkvervolgers 1961 K D 90
Bladel, L., van Kerngedachten van Karl Marx 1976 90 289 0235 X T N 14
Turnhout, Ted, van Kerstboek voor Tondo 1981 90 9000180 8 K U 10
Wessels, Anton Kerstening en ontkerstening van Europa, Wisselwerking tussen evangelie en cultuu ... 1994 90 259 4492 2 K E 69
Leeflang, Chr. (red.) Kerstgedichten 1963 K V 318
Vaart-Smit, W.H., van, der en K. Ferrari d' Occhieppo Kerstmis zoals het werkelijk was 1979 9025269001 K B 286
Grün, Anselm Kerstmis, Een nieuw begin vieren 1999 90 435 0112 3 K B 280
Basenau-Goemans, N. (verzameld door) Kerstsproken 1950 K V 22

 Boeken

Pagina 121 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Kerstverhalen 1991 90 274 2902 2 K V 21
Kerstverhalen uit de wereldliteratuur 1985 90 274 1669 9 K Z 135
Lagerlöf, Selma e.a. Kerstvertellingen 1990 90 266 0256 1 K Z 146
Dickens, Charles Kerstvertellingen, Deel 1 9999 K Y 176
Vries, Theun, de Ketters, Veertien eeuwen ketterij, volksbeweging en kettergericht 1982 90 214 8656 3 K D 178
Vries, Theun, de Keuromnibus, De vrijheid gaat in het rood gekleed, De merrie, Ziet een mens!, Wi ... 1967 K V 130
Bingen, Hildegard, van Keuze uit de geschiften 1956 K F 119
Kerkhoff, P. Radbert Kevelaer, Plaats van bezinning, Wegwijzer en informatie 1986 3 7666 9458 8 K E 173
Selier, F.J.M. Kiboets, gezin en gelijkheidsideaal 1977 90 232 1463 3 K N 69
Müller, Paul Kierkegaard, Sören, Et tekstudvalg 1982 87 17 02676 K B 395
Sölle, Dorothee Kies het leven 1980 90 259 4174 5 K L 10
Glashouwer, Willem en Koeleweijn, Pee (red.) Kies voor leven, oproep tot inkeer 1984 90 70100 48 7 K L 21
Duyvendak, Jan wWillen en Hurenkamp, Menno (red.) Kiezen voor de kudde, Lichte gemeenschappen en de nieuwe meerderheid 2004 90 551 5476 8 K N 197
Pirenne, Albert Kiezen voor Jezus Christus en zijn idealen, Gedachten rondom geloven en christen ... 1980 K B 327
Kishon, Ephraim Kijk maar om mevrouw Lot! In Israël is álles mogelijk 1968 K Y 260
Gafni, Shlomo S. en Heyden, A., van, der Kijk op het Heilige Land 1980 90 6113 292 4 K C 412
Kort, Kees de Kijkbijbel 2007 978 90 6126 388 3 K C 587
Hendriks, Jan (red.) Kijken met andere ogen, Een rondreis langs open en gastvrije kerken 2004 90 435 0941 8 K I 175
Velthuijs, Max Kikker en eend 2008 978 90 258 48620 K U 131
Horst, W., ter e.a. Kind in het licht 1990 9071885127 K O 12
Visser, W.D. (red.) Kind in Indië, Oorlogservaringen en hun gevolgen 1999 90 72171 43 8 K O 71
Hoenderdos, Nel Kind onder hoeren, Herinneringen uit de rosse buurt van Amsterdam van 1913-1937 1976 90 449 1986 5 K M 279
Kinder Bibel 1973 37811 0081 2 K C 74
Alexander, Pat en Schoten, Johan, van Kinderbijbel in woord en beeld 1990 90 297 0775 5 K C 272
Bleij, W. Kinderdiensten, Deel 3 tijd voor Pasen 1970 90 266 2010 1 K G 37
Bleij, W. Kinderdiensten, Voor Zondagschool en Kinderkerk, Deel 1 9999 90 266 2008 X K G 256
Schutten, Jan Paul Kinderen van Amsterdam 2008 978 90 468 0250 2 K U 137
Palm, Jules, de Kinderen van de fraters 1986 90 234 0950 7 K V 67
Coolen, Anton Kinderen van ons volk 1958 K V 333
Dönhoff, Marion Gräfin Kindheit in Ostpreussen 1988 3 88680 332 5 K M 145

 Boeken

Pagina 122 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Güntsch, George Kirche aus lebenden Steinen, Beispiele aus der Geschichte christlicher Gemeindez ... 1977 K H 188
Malsch, Carl Kirche für die Stadt, St. Petri-Gemeinde n der City von Hamburg 1981 3 7859 0478 9 K E 119
Höpfner, Willi Kirche im Raum des Islam 1971 K B 382
Moltmann, Jürgen Kirche in der Kraft des Geistes, Ein Beitrag zur messianischen Ekklesiologie 1975 3 459 01028 2 K I 110
Lilje, Hans Kirche und Welt 1956 K I 180
Lehmann, Thomas-Dietrich;Enzenbach, Isabel en Staffa, Christian (red.) Kirche, die aus der Reihe tanzt? Spurensichernde Gespräche über Kirchenreform in ... 1991 3 88425 053 1 K I 68
Speich, Klaus ; Schläpfer, Hans R. Kirchen und Klöster in der Schweiz 1978 A R 121
Hintzen, Georg en Thönissen, Wolfgang Kirchengemeinschaft möglich? Einheitsverständnis und Einheitskonzepte in der Dis ... 2001 3 89710 165 3 K I 52
Kirchengesangbuch, Katholisches Gesang- und Gebetbuch der Schweiz 1978 K Q 159
Casarea, Eusebius von Kirchengeschichte 1997 K D 208
Kotzula, Stephen Kirchengeschichte in Daten und Fakten 1998 3 7462 1246 4 K D 122
Lindhardt, Poul Georg Kirchengeschichte Skandinaviens 1983 3 525 55390 0 K D 476
Kraft, Heinrich Kirchenväter Lexikon 1966 K D 145
Kirkearets tekster 1990 82 543 0476 9 K G 49
Kirkesalmebog 1896 K Q 139
Klare wijn, Rekenschap over geschiedenis geheim en gezag van de Bijbel 1992 K C 146
Generale synode, van, de Nederlandse Hervormde Kerk Klare wijn, Rekenschap over geschiedenis, geheim en gezag van de Bijbel 1967 K C 79
Balthasar, Hans Urs von Klarstellungen zur Prüfung der Geister 1971 K B 27
Marx, Karl Klassieke teksten 9999 K N 142
Carmiggelt, S. Klein beginnen, Avonturen met kinderen 1950 K V 311
Schmal, J.J.R. Klein deens woordenboek, deens-nederlands en nederlands-deens 1949 K A 10
Klein dienstboek, Gebeden, gezangen, gezegden in de landstaal 1982 K Q 155
Romijn, Aart Klein drieluik voor Kerst 9999 90 242 5454 X K V 332
Klein Getijdenboek, De liturgie van de uren 1990 90 6858 645 9 K G 60
Rahner, Karl en Vorgrimler, Herbert Klein theologisch woordenboek 1965 K A 30
Kappen, Rob Klein verhaal van een grote gekte 2003 90 414 0764 2 K V 40
Kleine Beeldbijbel, Nieuwe Testament 1973 90 264 4120 9 K C 88
Niftrik, G.C., van Kleine dogmatiek 1944 K B 92
Dickens, Charles Kleine Dorrit 9999 K Y 109
Küng, Hans Kleine Geschichte der Katholischen Kirche 2002 3 442 76039 9 K D 102

 Boeken

Pagina 123 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Mak, Geert Kleine geschiedenis van Amsterdam 1998 90 254 0416 2 K M 3
Nuchelmans, J. (red.) Kleine Grieke gramatic 1999 90 228 8504 6 A T 60
Eschbach, Hans Kleine groepen grote kansen, Handboek voor Gemeete Groei Groepen 2007 978 90 3230 788 2 K K 86
Franzen, August Kleine Kirchengeschichte 2001 3 451 26896 5 K D 194
Jedin, Hubert Kleine Konziliegeschichte 1969 K D 665
Jaspers, Karl Kleine leerschool van het filosofische denken 1973 90 6131 6170 K N 168
Kohnstamm, Rita Kleine ontwikkelingspsychologie, Deel 1. Het jonge kind (vierde druk) 1993 90 313 1601 6 K P 26
Graaff, Barend, de Kleine vertellingen uit het grote boek 9999 K C 50
Neuner, Peter;Kleinschwärzer-Meister, Birgitta Kleines Handbuch der Ökumene 2002 3 491 70346 8 K I 41
Maier, Johann en Schäfer, Peter Kleines Lexikon des Judentums 1981 3 460 32001 x K A 64
Hoogstrate, Peter Kleur en Kleed; achtergrond en gebruik van tafel-en kanselkleden van voorgangers 1995 9023917774 K G 184
Maanen, Rob, van Kleurkaart Nood-Holland, Staaltjes van kleurcultuur in 14 verhalen 1992 90 71123 22 7 A S 238
Wegloop, Olvier (red.) Kleurrijk leven, 100 jaar opvang in Amsterdam (HVO-Querido 100 jaar) 2004 90 808967 3 X K O 54
Zijlstra, W. Klinische pastorale vorming, Wegen tot pastoraat 1973 90 255 9772 6 K K 104
Standaert osb, Benoit en Luyten, Hans Kloostergangen 1994 90 6416 263 8 K F 159
Een monnik, van Koningshoeven Kloostermuren, Wat zit daar achter? Monastiek leven van binnenuit gezien 9999 K H 206
Hoogbergen, Theo en Ackermans, Maurice (samenstelling) Kloosters en religieus leven, Historie met toekomst 2002 90 7070 649 0 K H 159
Palm, Jos Kloosters in Nederland, plaatsen voor bezinning en inspiratie 1991 90 304 0553 8 K H 18
Schutter, Mr. G.N. Kloosters in stad en lande, Gids voor de kloosterkaart in het klooster Ter Apel 1965 K D 621
Richner, Werner Klöster, Orte der Stille 2001 3 451 27704 2 A R 85
Mjöberg, Lotte en Löfqvist, Karl-Einar Klosterliv i 1990-talets Sverige 1995 91 88594 20 3 K H 183
Buchheim, L-G (red.) Knaurs Lexikon Moderner Kunst 1955 K A 46
Bruijn, Cor Koentje van Kattenburg 1969 K V 366
Zuidervliet, A.C. Koeweit 1976 A S 45
Schäfke, Werner Köln, Zwei Jahrtausende Geschichte, Kunst und Kultur am Rhein 1998 3 7701 4368 x A S 182
Beuckers, Klaus Gereon Köln; Die Kirchen in gotischer Zeit 1998 3 7616 1372 5 A R 172
Kosch, Clemens Kölns Romanische Kirchen, Architektur und Liturgie im Hochmittelalter 2000 3 7954 1264 1 A R 191
Dendermonde, Max Kom eens om een keizer 1968 K V 268
Stroethoff, F.A. en Heuvel. M.A., van, den Kom o Geest, doorwaai mijn hof, Een bijdrage in de documentatie over de charisma ... 1974 90 297 0430 6 K D 283
Bommel, Abdulwahid, van Kom tot het gebed, Een korte inleiding tot de praktijk van de islam 2005 90 74792 20 0 K E 184

 Boeken

Pagina 124 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Roscam Abbing, P.J. Komen als geroepen, Over de gemeente die haar roeping vervult, en over de kerken ... 1978 90 239 1305 1 K I 65
Nieuwenhuys, Rob Komen en blijven, Tempo doeloe - een verzonken wereld, Fotografische documenten ... 1982 90 214 7692 4 K M 280
Puzicha, Michaela Kommentar zur Benediktusregel 2002 3 8306 7112 1 K H 44
Roos, Jac. Kommunes en kommuniteiten, Enkele voorbeelden van gemeenschapsbeleving vanuit ev ... 1974 90 246 30 74 6 K H 94
Komrij, Gerrit Komrijs's canon in 100 gedichten 2008 978 90 446 1087 1 K V 395
Duyster, A. sr Komt en ziet Gods daden, Een korte levensschets en rouwpredikatie van Marius Ver ... 1988 K B 318
Heyerdahl, T. Kon-Tiki Expeditie 9999 A S 144
Mann, Thomas Königliche Hoheit 1951 K X 42
Deurloo, Karel; Berg, Evert, van, den; Midden, Piet, van Koning en tempel 2004 90 435 1024 6 K C 551
Jong, Trude de Koningin Bee 2001 90 208 40797 K U 94
Mönnich, C.W. Koningsvanen, Latijns-christelijke poëzie tussen Oudheid en Middeleeuwen, 300 - ... 1990 90 263 1045 5 K D 442
Verheul, Kees Kontakt met de vijand 1986 90 214 9632 1 K V 149
Innemée, Karel Koptische kloosters; Gods levende doden 1999 9062113811 K D 239
Koraalivirsikirja 1966 K Q 63
Koran 9999 K C 126
Kramers, J.H. (vert.) Koran 1969 K E 114
Lugt, Hans, van, der Korea 2001 906832389X A S 95
Wolkers, Jan Kort amerikaans 1963 K V 186
Kort en goed, Pocketbijbel 9999 K C 35
Horie, Michiaki Kortsluiting, Kunnen psychishce storingen worden vermeden? 1980 90 297 0619 8 K K 28
Kosmos citaten boek, 12.000 citaten, spreuken & gezegden 1999 90 215 3367 7 K A 29
Detrez, Raymond Kosovo, De uitgestelde oorlog 1999 90 5240 495 X K N 129
Minco, Bill Koude voeten, Begenadigd tot levenslang, Het relaas van een joodse scholier uit ... 1997 90 6168 607 5 K V 215
Derrida, Jacques Kracht van wet, Het 'mystieke fundament van het gezag' 2001 90 931 0830 7 K N 123
Achterberg, Herbert Kraft des Glaubens, Zeugen des Evangeliums aus den zwanzig Jahrhunderten nach Ch ... 1981 K D 551
Kant, Immanuel Kritik der reinen Vernunft 1966 K N 105
Douma, J. Kritische aantekeningen bij de wijsbegeerte der wetsidee 1976 90 6015 326 6 K N 245
Franken, Harrie (e.a.) Kroniek van de Kempen 1995 90 74271 53 7 A S 231
Chapman, Colin Kruis & halve maan, De uitdaging van de islam 2003 90 5881 138 7 K E 66
Bos, F.L. Kruisdominees, Verhalen uit afgescheiden kringen 9999 90 242 2541 8 K D 507

 Boeken

Pagina 125 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Uytenboogaardt, Hans e.a. Kruismeditatie en beklag Gods 1999 9023914902 K G 198
Brandt, C.D.J. Kruisvaarders naar Jeruzalem, Geschiedenis van de eerste kruistocht 1961 K D 24
Kruisweg levensweg 1990 K F 178
Craandijk, J. Kruitlucht en buitengeuren, 60 jaar jacht- en natuurbelevenissen 1980 90 210 3933 8 K V 279
Kunst uit Kazan, Russische klassieken uit de 20e eeuw, Nieuwe Realisten uit Kaza ... 1993 90 74942 01 6 A R 188
Dirkse, Paul (red.) Kunst uit Oud-Katholieke kerken 1989 90 71240 09 6 A R 71
Barth, Karl Kurze Erklärung des Römerbriefes 1972 3 7970 0068 5 K C 145
Langman, H.J. Kuyper en de volkskerk, Een dogmatische-ecclesiologische studie 1950 K B 459
Jones, J.F. Kwakoe en Christus 1981 K B 251
Heyman, Th. Kwaliteit van het maatschappelijk werk 1996 90 313 2179 6 K O 52
Berkelmans, Frans Kwatrijnen, sonnetten & kleengedichtjes, Over drie genrebundels van Ida Gerhardt 2000 90 800 295 99 K V 235
Kyriale, Sue ordinarium Missae 1920 K Q 16
Kyrkans daglaga bön 1990 91 970183 84 K G 88
Kyrkovisor 1975 K Q 148
L'abbaye Saint-Pierre de Solesmos 1994 2 85274 166 0 K H 217
L'Abbé Paul Couturier (1881 - 1953), L'Oecuménisme spirituel 1981 K I 150
Michalon, p.s.s., Père Pieree L'Abbé Paul Couturier, "Apôtre de l'Unité des Chrétiens", Son message: l'Oecumén ... 1998 2 907429 60 4 K I 149
Chouraqui, André L'amour fort comme la mort, une autobiographie 1990 2 221 05698 1 A T 46
Beaumont, Pierre, de L'ancient testament aux hommes d'aujourd'hui 1968 K C 83
Evdokimov, Paul L'armour fou de Dieu 1973 K F 265
Czmara, Jean-Claude en Tillier, Virginie L'aube de l'apocalypse 2000 2 909452 23 9 A R 91
Ducruet, Père Bernard L'autorité en communauté 1996 2 84024 104 8 K H 178
Green, Julien L'Autre 1971 2 253 0023 2 K W 47
Tagueieff, Pierre-Ané L'effacement de l'avenir 2000 2 7186 0498 0 K N 216
Corbon, Jean L'Église des Arabes 1977 2 204 01141 X K I 169
Afanassief, Nicolas L'Église du Saint-Esprit 1975 K I 183
Clément, Olivier L'Église Orthodoxe 1965 K I 220
Cannuyer, Christian L'Egypte copte, Les chrétiens du Nil 2000 2 07 053512 6 K I 86
Joxe, Alain L'empire du chaos, Les Républiques face à la dominations américaine dan l'après- ... 2002 2 7071 3733 2 K N 226
Groupe, de Dombes L'Esprit Saint, l'Eglise et les Sacrements 1979 K I 36

 Boeken

Pagina 126 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Max, , frère de Taizé L'essentiel de la foi 1972 K B 325
Thurian, Max L'essentiel de la foi 1972 K F 167
Blum, William L'état voyou 2002 2 84190 075 4 K N 227
Dostoievski, Fedor L'éternel mari 1966 K Z 110
Buttet, Nicolas L'Eucharistie, à l'école des saints 2000 2 914083 22 X K B 349
Eluère, Christiane L'Europe des Celtes 1999 2 07 053171 6 K M 92
Deseille, Placide o.c.s.o. (red.) L'évangile au désert, Des premiers moines a saint Bernard 1965 K H 189
Lagrange, P.M.-J., Le L'Évangile de Jésus-Christ 1939 K C 574
Cousin, Hugues L'Evangile de Luc, Commentaire pastoral 1993 2 227 36603 6 K C 297
Leloup, Jean-Yves L'Évangile de Marie, Myriam de Magdala 1997 2 226 08942 X K C 260
Ricoeur, Paul L'herméneutique biblique, La nuit surveillée 2001 2 204 06331 2 K C 307
Thurian, Max, frère de Taizé L'homme moderne et la vie spirituelle 1961 K F 92
Marcuse, Herbert L'homme unidimensionel 1968 K N 206
Dostoïevski, Fedor L'Idiot 1972 K Z 112
Golish, Vitold, de 7Rambach, Pierre &Herbert-Stevens, F. L'Inde inexplorée, Expédition tortue 1950-1952, Afrique - Moyen-Orient - Indes 1953 A S 276
L'Insitut de Théologie Orthodoxe Saint-Serge, 70 ans de théologie orthodoxie a P ... 1997 2 84334 003 9 K D 585
L'invention des églises 1999 K D 460
Zola, Émile L'oeuvre 9999 2 253 00887 7 K W 59
Ranault o.c.d. , Emmanuel en Abiven o.c.d., Jean L'oraison Thérésienne 1999 2 900424 57 7 K F 188
Pacaut, Marcel L'ordre de Cluny (909 - 1789) 1986 2 213 01712 3 K H 122
Boulgakov, Père Serge L'Orthodoxie, Essai sur a doctrine de l'Eglise 1980 K I 164
Ware, Tinothy L'Orthodoxie, L'Eglise des sept conciles 1997 2 220 04022 4 K I 99
Schutz, Roger (Prieur, de Taizé) L'unité, espérance de vie 1964 K B 436
Lovsky, Fadiey en Fischer, Henri L'unité, Une option non facultative 1999 2 902916 51 4 K I 162
Zola, Émile La bête humaine 1971 K W 62
La Bible 1983 2 85300 110 5 K C 55
Chouraqui, André (vert.) La Bible 1985 2 220 025500 K C 273
La Bible de Jérusalem 1961 K C 53
La Bible, Nouvelle traduction 2001 2 227 35800 9 K C 609
La Bible, Traduite du texte original par le rabbinat Francais 1989 2 85332 068 5 K C 414

 Boeken

Pagina 127 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Duchet-Suchaux, Gaston en Pastoureau, Michel La Bilbe et les Saints, Guide iconographique 1994 2 08 012256 8 K A 72
Arminjon, Blaise La cantate de l' Amour, lecture suivie du cantique des cantiques 1980 22200244482 K C 1
Madelon, Lillian en Lepetitgaland, Damien La Chartreuse de Portes (Ain) 1996 2 908291 08 8 K H 192
Vanier, Jean La communauté, lieu du pardon et de la fête 1989 2 215 01319 2 K H 5
Birmelé, Ané La communion ecclésiale, Progès oecuméniques et enjeux méthodologiques 2000 2 204 06435 1 K I 157
Vilela, Albano La condition collegiale des prêtres au IIIe Siècle 1971 K D 472
Thurian, Max, frère de Taizé La confession, Sacrement de la réconcilation 1977 K B 338
Monfort, F. La confirmation et l' avenir de l'église 1978 2 204 01221 1 K B 35
Max Thurian, frère, de Taizé La confirmation, Effusion de l'Esprit Partage des charismes 1957 K I 32
Deseille, Placide La connassance de Dieu et la place du théologien dan l'église 1995 K B 465
Balzac, Honoré,, de La cousine Bette 1972 2 253 010607 7 K W 86
Congar, Yves La crise dans léglise et Mgr Lefebvre 1976 2 204 01078 2 K D 258
Zola, Émile La débâcle 1973 2 253 00479 0 K W 63
Balzac, Honoré,, de La duchesse de Langeais, La fille aux yeax d'or 1964 K W 87
Zola, Émile La faute de l'abbé Mouret 1975 2 253 00559 2 K W 51
Laplace S.J. , J. La femme et la vie consacrée 1963 K B 205
Croissant, Jo La femme sacerdotale, Ou le sacerdoce du coeur 1992 2 905480 79 3 K B 380
Englebert, Omer La fleur des saints, 1910 pr'noms et leur histoire suivant l'ordre du calendrier 1984 2 226 01986 3 K D 587
Thurian, Max, frère de Taizé La foi en crise 1968 K B 339
Schäfke, Werner La France Gothique, par les cathédrales 1990 2700308166 A R 96
Godin, H en Daniel, Y. La France pays de mission? 1950 K B 185
Déceneux, Marc en Champollion, Hervé La France Romane, Une architecture éternelle 2000 2 7373 2535 8 A R 184
Un Chartreux La grande Chartreuse 1998 K H 160
Thuillier, Pierre La Grande Implosion, Rapport sur l'effondrement de l'occident 1999-2002 1995 2 213 59414 7 K N 209
La guerre d'Algérie, Les leçons de l'inutile tragédie, 40 ans après, les langues ... 2001 K M 249
Barth, Karl La guerre et la paix 1951 K B 141
Zola, Émile La joie de vivre 1985 2 07 037654 0 K W 57
Thomas, Robert La journée monastique 1985 2 86839 038 2 K H 124
Deluz, Gaston La justice de Dieu; explication de l'épître aux Romains 1945 K C 4
La louange des jours (Taizé) 1977 K G 66

 Boeken

Pagina 128 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Bourdieu, Pierre (red.) La misère du monde 1993 2 02 033416 X K N 223
Tolstoi, Léon La mort d'Ivan Ilitch, Maître et Serviteur, Les trois morts 1964 K Z 114
Commission Francophone Cistercienne La nuit, le jour ..., Hymnes et tropaires par un groupe de moines et de moniales 1973 K G 35
La paix indésirable? Rapport sur l'utilité des guerres 1968 K N 15
Bressolette, Claude La Papauté 2002 2 7082 3635 0 K B 551
Balzac, Honoré,, de La peau de chagrin 1966 K W 79
Père Arthur La péniche du Bon Dieu 2007 978 2 7509 0329 9 A T 78
Clément, Olivier (red.) La Philocalie, Les écrits fondamenteux des pères du désert aux pères de l`Église ... 1995 2 220 03706 1 K D 11
La pierre qui vire 9999 2 7215 0005 8 K H 215
Archimandrite Sophrony La prière, expérience de l'éternité 1998 2 940042 12 8 K F 223
Pesch, Rudolf La primauté dans l'Église, Les fondements bibliques 2002 2 204 06930 2 K I 155
Foi et Construction - conseil oecuménique La réconcilationd es Eglises, Baptême, eucharisite, ministère 1974 K I 34
Guillebaud, Jean-Claude La refondation du monde 1999 2 02 036134 5 K N 217
La Règle de Reuilly, Parole humaine appel divin 1996 2 902916 29 2 K H 149
Trapè o.s.a., Agostino La règle de saint Augustin, Commentée 1986 2 85589 079 9 K H 230
Schutz, Roger La règle de Taizé 1965 K H 157
Diderot La Religieuse 1967 Paris K W 96
Roquebert, Michel La religion Cathare 1997 2 86266 032 9 K D 505
Baud, Philippe (red.) La ruche de Citeaux, Les plus belles pages des premiers Pères cisterciens 1997 2 204 05609 X K H 109
La Sainte Bible 1989 2 85300 059 1 K C 54
Barucq, R.P. La Sainte Bible, Judith Esther 1952 K C 85
Martinet, Suzanne La sante face de Laon et son histoire 1988 2 901 691 03 X A R 117
Le Roux, François en Guyonvarc'h, Christian-J. La société celtique, Dans l'idéologie trifonctionelle et la tradition religieuse ... 1991 2 7373 0902 6 K E 182
Plattel O.P., Martin La sociologie moderne et la crise morale 1952 K L 72
Tolstoi, Léon La sonate à Kreutze, La mort d'Ivan Ilitch 1966 K Z 113
Bur, Jacques La spiritualité des prêtres, Une retraite doctrinale et pastorale 1997 2 204 05608 1 K F 192
Jean-Paul II La splendeur de la vérité 1993 2 7289 0625 4 K B 208
Vauches, André La spritualité du Moyen Age occidental, VIIIe - XIIIe siècle 1994 2 02 020822 9 K F 34
Zola, Émile La terre 1973 K W 60
Madách, Imre La tragédie de l'homme 1978 963 13 0462 0 K Z 96

 Boeken

Pagina 129 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Lenssen, Seraphinus La Trappe, Schets van ontstaan en ontwikkeling [1664-1898] 1965 K H 136
Bousquet, Francois La Trinité, ttout simplement 2000 2 7082 3486 2 K B 409
Ramonet, Ignacio La Tyrannie de la communications 1999 2 7186 0512 X K N 211
Baud, Philippe;Guinvarc'h, Anthony;Hennau, Marie-Élisabeth en Kinder,, terryl N. La vie cistercienne, Hier et aujourd'hui 1998 2 204 05860 2 K H 207
un religieux chartreux La vie contemplative, Son rôle apostolique 1952 K F 170
Veilleux ocso, Armand (vert.) La vie de Saint Pachôme, Selon la tradition copte 1984 2 85589 038 1 K D 306
Ducruet, Père Bernard La vie en communauté 1998 2 84024 058 0 K H 179
Calderón, de la Barca, Peo La vie est un songe 1996 2 08 070973 9 K Z 117
Simon, Monique La vie monastique lieu oecuménique, Au coeur de l'Eglise communion 1997 2 204 05647 2 K I 116
Vrijlandt, M.A. Laat eens wat van je horen; over repsonsies in de eredienst 1995 9023900510 K G 191
Binnendijk, Henk Laat je licht schijnen, Echt of onecht, De ware wijnstok 1979 90 70 100 24 K B 122
Vlaming, N.L.M. Laat ons bidden; een handreiking bij de gebeden in de zondagse eredienst 1996 9023916646 K G 196
Andel, Cornelis P., van Laat ons nu vrolijk zingen, Leven en werken van Paul Gerhardt 9999 90 242 0058 x K D 449
Bemmann, Hans Lachen met de leer, Humor rondom het geloof 1971 90 295 0180 4 A T 38
Bugnon-Mordan, Michel Lám'rique totalitaire, Les Etats-Unis et la ma^trise du monde 1997 2 8289 0544 6 K N 204
Plas, A.C.J.van, der; Vries, N.P.de; Wiel, A.P., van de Lambertuskerk, Een kathedraal gelijk 1993 K D 524
Bekhoven, Lia, van Land van de gespleten God, Noord-Ierland en de troubles 2000 90 5330 283 2 K N 11
Hoem, Edvard Landkjenning Romsdal 1987 82 521 2848 3 A S 148
Schama, Simon Landschap & Herinnering 1995 90 254 1061 8 K M 162
Berk, Gait L, en Buter, Adriaan Landschappen in Overijssel 9999 90 70072 8 07 A S 226
Bär osb, R. Phillipe Bisschop (in gesprek met diverse schrijvers) Lang wegen van barmhartigheid, Gesprekken met bisschop Bär 1996 90 400 9813 1 A T 19
Langenscheidts Taschenwörterbuch Arabisch Deutsch 1984 3 468 11060 X K A 18
Vermeulen, Pieter Langs 's-Heren wegen, Veldkapellengids voor Noord-Brabant 9999 90 74271 62 6 A S 227
Casimir, R. Langs de lijnen van het leven 1928 K N 26
Leeuwen, Wies, van Langs de oude brabantse kerken, oostelijk Brabant 1974 90 246 4142 x A S 113
Vink-Sluis, Mieke Langs de oude noord-hollandse kerken, Waterland, West-Friesland, Texel 1976 90 246 4148 9 A S 255
Berguis, Wiert J. Langs de oude Zuidhollandse kerken, Kuststrook en Rijnland 1972 A S 256
Rona, Jutka Langs kloosters en abdijen, Routes in Nederland en België 1993 90 215 1955 0 K H 80
Boon, Henk Laos 1999 90 6832 351 2 A S 46
Simpson, Dorothy Last Seen Alive 1989 0 553 27773 1 K Y 221

 Boeken

Pagina 130 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Campenhausen, Hans Freiherr von Lateinische Kirchenväter 1995 3 17 013504 x K D 38
Munk R.W. (red.);Jakobovits, I;Lilienthal, D.;Hein, P.R.;Musschenga, A.W. en Bee ... Laten we een mens maken, Religieuze traditie en de ethiek van medisch handelen 1991 90 242 6521 5 K L 50
Buchanan, Colin O. (red.) Latest Anglican Liturgies, 1976 - 1984 1985 0 281 04140 7 K G 146
Oranje, Hans Latinatas, Cursus Latijn Grammatica & uitwerkingen 1993 90 5383 230 0 A T 63
Oranje, Hans Latinitas, Cursus Latijn 1993 90 5383 230 0 A T 62
Laudamus, Hymnal for the Lutheran World Federation 1970 K Q 87
Laudamus, Hymnal for the Lutheran World Federation 1984 K Q 144
Laudate Dominum, [...] Internationaal liedboek 1974 K Q 125
Laudes Vespertinae 1948 K Q 18
Warneck, Wilfried (e.a.) Laurentius Konvent, 40 Jahre Unterwegs 1999 K H 71
Willebrands, Pater Jacob Lavra Netofa 1993 K H 4
Pomeyrol Le chant des bien-aimes 1973 K H 40
Schmemann, Alexandre Le chemin historique de l'Ortohodoxie 1995 2 85065 230 X K D 207
Achcar, Gilbert Le Choc des barbaries, Terrorismes et désordre mondial 2002 2 87027 877 2 K N 203
Evdokimov, P. Le Christ dans la pensee Russe 1970 K B 379
Men, Alexandre Le christianisme ne fait que commencer 1996 2 204 05548 4 K B 486
Leroy, Grégory en Héron, Manne Le Christianisme, des origines à la r'forme 1998 K D 608
Forrester, Viviane Le crome occidental 2004 2 213 61256 0 K N 205
Hugo, Victor Le dernier jour d'un condamné, Précédé de Bug-Jargal 1996 2 07 036919 6 K W 77
Warnier, Philippe Le diaconat... , Tout simplement 1994 2 7082 3025 5 K K 10
Zola, Émile Le docteur Pascal 1976 K W 64
Gouzes o.p., Père André;Revel, Frère J. Philippe en Bourgeois, frère Daniel Le Dominical, Liturgie chorale du peuple de Dieu, Recueil de chants à l'usage de ... 1998 K Q 185
Sandreil, Micheline Le flamant rose et loiseau très sage 1974 K U 11
Resplandis, Charles Le fruit défendu de Genèse 2-3; étude exegétique 1977 2 227 30509 8 K C 6
Montmollin, Daniel de Le Jardin du Potier 1999 2 908988 10 0 A R 232
Bossuet Le Jeudi-Saint 1963 K F 269
Benoit, A. ; Simon, Par M. Le Judaïsme et le Christianisme Antique 1968 K D 542
Averroès (Ibn Rushd) Le livre de discours décisif 1996 2 08 070871 6 K N 220
Claverie, Pierre en les évêques du Maghreb Le livre de la foi, Révélation et parole de Dieu dans la tradition chrétienne 1996 2 204 05506 9 K J 43
L'Éplattenier, Charles Le livre des actes 1994 2 227 366 04 4 K C 309

 Boeken

Pagina 131 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Doré, Mgr. Joseph (red.) Le livre des merveilles, 365 histoires vraies à lire chaque jour ou l'on voit Di ... 1999 2 259 19182 7 K D 423
Grooupe, des Dombes Le ministère épiscopal, Réflexions et propositions sur le ministère de vigilance ... 1976 K I 37
Legrand, Hervé en Theobald, Christoph (red.) Le ministèredes évêques au concile Vatican II et depuis, Hommage à Mgr Guy Herbu ... 2001 2 204 06723 7 K B 62
Desprez, Vincent Le monachisme primitif, Des origines jusqu'au concile d'Ephèse 1998 2 85589 372 0 K H 148
Le monde orthodoxe, pouvoir et nation 1994 K I 163
Thurian, Max, frère de Taizé Le mystère de l'eucharistie, une approche oecuménique 1981 2 227 30025 6 K B 207
Oraison, Marc Le mystère humain de la sexualité 1966 K P 52
Un moine bénédictin Le mystère monastique 1977 2 220 02100 9 K H 138
Benasayag, Miguel Le mythe de l'individu 1998 2 7071 2883 X K N 215
Diderot Le neveu de rameau 1972 2 253 00967 9 K W 97
Mauriac, François Le noeuc de vipères 1972 K W 74
Thurian, Max, frère de Taizé Le pain unique, Simple réflexion sur l'eucharistie et le ministère 1967 K I 50
Coulho, Paulo Le pèlerin de Compostelle 1998 2 253 14379 0 K Z 118
Balzac, H., de Le père Goriot 1966 K W 71
Maalouf, Amin Le périple de Baldassare 2000 2 253 15244 7 K W 94
Ancel, Alfred Le Prado, La spritualité apostolique du Père Chevrier 1982 2 204 01872 4 K F 99
Maalouf, Amin Le premier si`cle après Béatrice 1992 2 253 09782 9 K W 93
Thurian, Max Le prêtre configuré au Christ, Identité et spirituaulité du sacerdoce 1993 2 7289 0592 4 K B 441
Le Psautier Francais, Les 150 psaumes 1995 2 902916 25 5 K Q 88
Le retable d'Issenheim, Der Isenheimer Altar 1975 A R 114
Béguerie, Pantxika Le Retable d'Issenheim, Musée d'Unterlinder, Colmar 1991 2 7165 0299 4 A R 113
Ranaghan, K. en D. Le retour de lÉsprit, Le mouvement pentecôtiste catholique, Le Pentecôtisme cath ... 1973 K D 547
Zola, Émile Le rêve 1964 K W 61
Pressouyre, Léon Le rêve cistercien 1994 2 07 053124 4 K H 163
Maalouf, Amin Le rocher de Tanios 1993 2 253 13891 6 K W 90
Feuillet, André Le sacerdoce du Christ et de ses ministres 1997 2 7403 0447 1 K B 135
Bloom, Antoine Le Sacrement de la Guérison 2002 2 204 06881 0 K B 450
Skobtsov, Mère Marie Le sacrement du frère 2001 2 204 06590 0 K F 20
Mauriac, François Le Sagouin 1963 K W 73
Jouniaux-Dufresnoy, Frère Fabien Le Saint du Jour, Sa Vie et son Message 1975 2 249 60097 X K D 481

 Boeken

Pagina 132 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Le secret des cathédrales 1998 K D 459
Tchetverikov, Serge Le starets Moldave Païssij Velitchkovskij (1772 - 1794), Sa vie, son enseigneman ... 1997 2 85589 368 2 K B 345
Fornas, Félix-Pierre Le symbolisme dans l'art roman 1997 2 87629 096 0 A R 185
Zola, Émile Le ventre de Paris 1971 2 08 070246 7 K W 50
Muller, Marcia Leave a Message for Willi, A Shoron McCone Mystery 1984 0 445 40900 2 K Y 58
Leben der Mutter Alfons-Maria, Elisabeth Eppinger, Gründerin der Kongregation de ... 9999 K H 164
Brecht, Bertolt Leben des Galilei 1963 K X 70
Bittlinger, Arnold Leben in der Gemeinschaft 1971 3 87630 013 4 K B 17
Sudbrack, Josef Leben in geistlicher Gemeinschaft, Eine Spiritualität der evangelischen Räte für ... 1983 3 429 00817 4 K F 12
Perez, Isaak Leib Leben sollst Du, Ostjüdische Erzählungen mit Bildern von Marc Chagall 1992 3 451 23171 9 K E 112
Mensching, Gustav Leben und Legende der Religionsstifter, Moses, Jesus, Mohammed, Zarathustra, Bud ... 1962 K E 15
Leben und Werk der byzantinischen Slavenapostel Methodios und Kyrillos 1991 3 87868 437 1 K D 574
Fröhlich, Roland Lebendige Kirchengeschichte, Die Erfahrung von 2000 Jahren 1990 3 451 20194 1 K D 438
Johannes vom Kreuz Lebendige Liebesflamme 1999 3 451 26995 3 K F 107
Klöckener, Martin en Rennings, Heinrich (red.) Lebendiges Stundengebet, Vertiefung und Hilfe 1989 3 451 21420 2 K G 75
Krüger, Günter Lebensformen christlicher Gemeinschaften, Eine pädagogische Analyse 1969 K H 6
Lebenslieder 1991 3 922813 018 6 K Q 32
Grün SB, Anselm Lebensmitte als Geisliche Aufgabe 1980 3 87868 128 3 K P 5
Lectionarium voor de huwelijksliturgie 1979 K G 268
Lectionarium voor de liturgie van de overledenen 1989 K G 269
Lectionarium voor de weekdagen 1974 K G 266
Lectionarium voor de zondagen 1971 90 264 8405 4 K G 265
Thiessen, Henry C. Lectures in Systematic Theology 1979 0 8028 3529 5 K B 577
Riphagen-Hamoen, Elisabeth Leefgemeenschappen in Nederland, Hulpverlening, opvang en bezinning 1995 90 242 2339 3 K H 93
Bouchette, Henri Leek en ambt 1963 K B 573
Sprey, K. Leerboek voor oude geschiedenis 1967 K M 13
Valdés, Zoé Legende van Havana 2002 90 290 7203 2 K Z 131
Laan, Geert, van der Legitimatieproblemen in het maatschappelijk werk 1990 90 6665 055 9 K O 30
Murray, Robert Léglise Suédoise, Son histoire et son organisation 1970 K D 537
Adam, Alfred Lehrbuch der Dogmengeschichte, Band 1, Die Zeit der Alten Kirche 1970 K D 142

 Boeken

Pagina 133 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Adam, Alfred Lehrbuch der Dogmengeschichte, Band 2, Mittealter und Reformationszeit 1968 K D 143
Thielicke, Helmut Leiden an der Kirche, Ein persönliches Wort 1965 K I 118
Vergouwen, C.G. Lekenpreken 2009 K B 655
Pierre Etienne, frère, de Taizé Lente remontée depuis les rivages 1969 K W 24
Koning, fr Henricus de Leo stichting Borculo 1973 K H 234
Maalouf, Amin Léon l'Africain 1986 2 253 04193 9 K W 91
Top, M.J. Leonhard Ragaz, Religieus socialisme contra nationaal socialisme 1977 90 242 2822 0 A T 69
Vidal, Dominique Lepéché originel d'Israël, Lexpulsion des Palestiniens revisitée pas le "nouveau ... 1998 2 7082 3376 9 K M 256
Vossen, H.J.M. Leren bijstaan van rouwende, Een cursus voor vrijwilligers in het pastoraat 1985 90 242 4113 8 K K 128
Bolhuis, Sanneke Leren en veranderen bij volwassenen, Een nieuwe benadering 1995 90 6283 969 x K N 239
Sölle, Dorothee Leren Vliegen 1980 90 259 4169 9 K F 27
Mulder, Anneke e.a. Lerend vieren, vierend leren; kinderen in de dienst van schrift en tafel 1992 9064952310 K G 188
Licharz, Werner (red.) Lernen mit Franz Rosenzweig 1984 3 88129 817 7 K N 140
Les 2000 ans du christianisme, A l'aube du 3e millénaire 1999 2 227 91300 2 K D 333
Evdokimov, Paul Les âges de la vie spirituelle, Des Pères du désert à nos jours 1964 K F 271
Nelli, René Les Cathares, Hérésie ou démocratie 1972 2 501 00059 5 K D 413
Les Cathedrales, Un lieu de vie au Moyen Age, Quarante édifices revisités 2001 K D 458
Hugo, Victor Les Châtiments 1994 2 253 01686 1 K W 76
Huchet, Patrick Les chemin de compostelle en terre de France 1997 2 7373 2128 X K D 441
Sartre, Jean-Paul les chemins de la liberté, l' age de raison 1945 K W 1
Billioud, Jean-Michel Les chrétiens d'orient en France 1997 2 866 72941 6 K I 103
Roux, Julie (red.) Les Cisterciens 1998 2 909998 98 4 K H 87
Leloup, Jean-Yves (es.) Les collations de Jean Cassien, Ou l'unité des sources 1992 2 226 06088 X K D 324
Lenoir, Frédéric Les communautés nouvelles, Interviews des fondateurs 1988 2 213 02118 X K H 226
Saint Augustin Les Confessions, précédées de Dialogues phlosophiques 1998 2 07 011412 0 K D 326
Quenot, Michel Les défis de l'icône, Une autre vision du monde 2000 2 88011 199 4 A R 189
Chouraqui, André Les dix commandements aujourd'hui 2000 2 221 09017 9 K L 53
Malson, Lucien Les enfants sauvages, Mythe et réalité 1964 K N 165
Monseigneur Méthode Les fêtes ecclésiales 1997 K G 217
Viansson-Ponté, Pierre Les Gaullistes, Rituel et annuaire 1963 K N 83

 Boeken

Pagina 134 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Tincq, Henri Les génies du Christainisme, Histoires de prophètes de pécheurs et de saints 1999 2 259 19154 1 K D 484
Maalouf, Amin Les identités meurtrières 1998 2 246 54881 0 K W 95
Maalouf, Amin Les Jardins de lumière 1991 2 253 06177 8 K W 92
Tolédano, Joseph Les Juifs Magrhébins 1989 2 503 50032 3 K E 196
Hamman, A.G. (red.) Les martyrs de la Grande Persécution (304-311) 1979 2 220 02245 5 K D 282
Pacout, Marcel Les moines blancs, Histoire de l'ordre de Citeaux 1993 2 213 0925 3 K H 154
Hébrard, Monique Les nouveaux disciples, Voyage à travers les communautés charismatiques 1979 2 227 35507 9 K H 133
Hugo, Victor Les Orientales, Les Feuilles dáutomne 2000 2 253 16059 8 K W 68
Rosay, Jean Mathieu Les papes au xxe siècle 2002 2 84592 067 9 K D 610
Delhougne o.s.b., Henri (red.) Les pères de l'église commentent l'évangile, Homéliaire pour les dimanches A, B, ... 1991 2 503 50022 6 K G 145
Laporte, Jean Les pères de l'église, I, Les Pères latins 2001 2 204 06655 9 K D 176
Laporte, Jean Les pères de l'église, II, Les Pères grecs 2001 2 204 06656 7 K D 177
Follet, Ken Les piliers de la terre 1990 2 253 05953 6 K Y 208
Langevin s.j., Gilles (red.) Les premier chrétiens, 2 La foi, le culte et la communauté 1983 2 89007 488 9 K D 478
O'Malley, John W. Les premiers jésuites 1540 - 1565 1993 2 220 04479 3 K H 137
Les Règles monastiques 1997 K H 180
Per oud, Régine Les saints au Moyen Age, La sainteté d'hier est-elee pur aujourd'hui? 1984 2 259 01186 1 K D 491
Lodi, Enzo Les Saints du calendrier romain, Prier avec les saints dans la liturgie 1995 2 7122 0537 5 K G 7
Couneson, Séverin-Georges Les saints nos frères; calendier avril-juin 1970 K D 393
Couneson, Séverin-Georges Les saints nos frères; calendier janvier - mars 1970 K D 392
Couneson, Séverin-Georges Les saints nos frères; calendier juillet-septembre 1970 K D 394
Couneson, Séverin-Georges Les saints nos frères; calendier octobre - décembre 1970 K D 395
Dusserre, Jean-Claude Les Saints Patron des métiers & corporations, Du Moyen-Âge au XXIe siècle, 400 m ... 1999 2 913895 00 X K D 584
Fernandez, Dominiquew en Sciascia, Leonardo Les Sicilien 1977 A S 149
Dom Claude Jean-Nesmy Les soeurs provençales, Silvacane, Sénaque, Le Thoronet 1979 A R 194
Dufournet, Jean Les très riches heures du Duc de Berry 1995 A R 65
Kempis, Thomas a Les trois livres de l'imitation de Jesus-Christ 1948 K F 80
Marsat, Mgr. A. Les vitraux de la cathédrale de Troyes 1992 2 906880 29 9 A R 195
Ben Jelloun, Tahar Les yeux baisses 1997 2 02 031722 2 K W 36
Below, Jerzy ; Legendz, Magdalena (red.) Lesne Koscioly 2009 978 83 88941 93 1 K I 234

 Boeken

Pagina 135 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Piper, John Let the Nations Be Gald, The Supremacy of God in Missions 2002 0 8010 7124 0 K I 187
Levande Psalmboken, 1937 ars psalmbok i urval Psalmer och Visor 76/82 i urval me ... 1984 91 7852 014 2 K Q 127
Munk, Kaj Leve het Leven! Preken en toespraken van de Deense dominee-dichter-verzetsman-ma ... 9999 90 242 1493 9 K B 140
Schaeffer, F.A. Leven door de geest 1972 906064199 K F 42
Leven en helpen te leven, een poging tot het formuleren van een chrsitelijke vis ... 1971 K L 5
Lifton, Robrt Jay en Olson, Eric Leven en sterven, beschouwingen over de dood en de continuïteit van het leven 1974 90 263 0304 1 K L 57
Ussel, Jos, van Leven in communes 1977 90 6001 401 4 K H 82
Mathies, Evert Leven in de gemeente, Portretten van bloeiende gemeenten met uitstraling 1996 90 2391 954 0 K E 6
Plas, Michel, van, der Leven in de kerk, In gesprek met Kardinaal Alfrink 1984 90 263 0654 7 K E 35
Schoon, Simon Leven in één wereld, Een uitdaging voor joden en christenen 1987 90 242 4272 x K E 110
Boomen, Gerard, van den Leven met aids? 1989 90 6766 065 5 K O 34
Bonhoeffer, Dietrich Leven met elkander 1952 K B 73
Lebon, Jean Leven met liturgie 1987 90 70395 15 0 K G 74
Gilot, F. en Carlton Lake Leven met Picasso 1966 A R 30
Montijn, Ileen Leven op stand, 1890 - 1940 2000 90 6005 539 X K M 234
Heyst s.s.s., Eugène, van Leven uit de Eucharistie 2006 90 74457 13 4 K J 49
Ricciotti, Giuseppe Leven van Jesus 1949 K B 257
Weiler, A.G. (red.) Leven weten geloven 1969 K N 81
Wagenaar, Christofoor (red.) Leven, getuigenissen, brieven van de heilige Antonius abt 1981 K D 670
Levende liturgie! 1995 90 304 0835 K G 36
Schutz, Roger (fr Roger, de Taizé) Levensmoed en gemeenschap, Een geschrift van de prior van Taizé 1965 K H 167
Lévi-Straus, Claude (e.a.) Lévi-Straus 1965 K N 233
Levine, Baruch A. Leviticus 1989 0 8276 0328 2 K C 602
Lexicon and Concordance, a Complete Key to the Greek Scriptures ... 1985 K C 25
Döpp, Siegmar en Geerlings, Wilhelm (e.a.) Lexikon der antiken christlichen Literatur 1999 3 451 23786 5 K A 65
Kirschbaum sj, Engelbert (red.) Lexikon der Christlichen Ikonographie (LCI) 1994 3 451 22568 9 A R 89
Taddey, Gerhard Lexikon der Deutschen Geschichte, Personen - Ereignisse - Institutionen, Von der ... 1977 3 520 80001 2 K A 15
Steimer, Bruno Lexikon der Kirchengeschichte 2001 3 451 22016 4 K A 68
Steimer, Bruno (red.) Lexikon der Päpste und des Papsttums 2001 3 451 22015 6 K A 66
Ganzer, Klaus en Steimer, Bruno (red.) Lexikon der Reformationszeit 2002 3 451 22019 9 K A 67

 Boeken

Pagina 136 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Lanczkowski, Johanna Lexikon des Mönchtums un der Orden, Alles über Gründer, Klöster, Regeln und Allt ... 2001 3 928127 41 1 K A 70
Lofhink, Gerhard Lezen achter de woorden, literaire vormen in de bijbel 1975 9061731585 K C 100
Siepe, Lejo Libanon 2008 97890 6832 6949 A S 47
Liber Cantualis 1978 K Q 36
Liber Usualis, Missae et Officii pro Dominicies et Festis 1953 K Q 194
Zuijdgeest, Nicolien Libië 2007 978 90 6832 443 3 A S 271
Leerink, Harm;Oostenbrink, André;Schot, Suzanne, van der;Taphoorn, Martin ; Zwee ... Licht in de stad, ligt aan het IJ, De feestelijke oplevering van de gerenoveerde ... 2001 K D 615
Wüllschleger, L. Licht over de stad. Meditatieve bijbelstudies over de gemeente van Antiochië 1991 90 5030 192 4 K B 126
Denaux, Adelbert Licht uit licht, Stil worden rond Kerstmis 1992 90 6597 206 4 K B 279
Klijn, G.P. Licht uit New Delhi 1963 K I 14
Licht, Het Evangelie van Johannes, Proeve van vertaling in hedendaags Nederlands 1964 K C 106
Berg, Marinus, van, der Lied van verlangen, Teksten voor Advent, Kerst en Driekoningen 1998 90 242 9408 8 K K 33
Liedboek voor de kerken 1973 K Q 1
Klink, J.L. en Marez Oyens T., de Liedboek voor de kinderen 1974 90 266 2002 0 K Q 95
Lieder Mosaik, Jesusbruderschaft Gnadentahl, Sammelband 1-4 1978 3 87630 477 6 K Q 120
Lieder und Psalmen 1980 K Q 98
Liederbuch der Friedensdienste 1979 K Q 115
Liederbuch für die Jugend, Geistliche Lieder für die Schule und Kindergottesdien ... 1969 K Q 116
Hiele, Gerke, van en Kruijsmijk Jansen, Teun (red.) Liederen & gebeden uit Iona & Glasgow 2003 90 304 1067 1 K Q 92
Liederen van het begin, Liederen bij het boek Genesis, Verzameld en geschreven i ... 1983 90 239 0925 9 K Q 106
Liederenbundel, ten dienst van de Doopsgezinde broederschap 1963 K Q 78
Liederheft 9999 K Q 172
Oostveen, Ton Liefde als wapen, herinneringen aan Mgr. M. Bekkers 1966 K D 79
Levi, Primo Liefde en Meccano 1985 K Z 51
Lawrence, D.H. Liefde en vrouwen 1962 K Y 112
Karel, van, deuren;Anthony Mertens Liefde gaf u duizend namen, Een religieus Vlaams familie-album over de periode 1 ... 1977 90 209 0686 0 K D 273
Salzberg, Sharon Liefdevolle vriendelijkheid, Een ander perspectief op geluk 2005 90 5670 009 x K E 178
Lieteboek foar de tsjerken 1977 K Q 47
Udset, Sigrid Lieve Dea, De meisjesjaren van een schrijfster 1982 90 290 1428 8 K Z 120
Kuypers, Jehan Lieve Vrouwkes van Brabant, Of eenen krans van Maria-legenden 1940 K F 174

 Boeken

Pagina 137 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
McAleavy, Tony Life in a Mediaval Abbey 1996 1 85074 592 7 K D 461
Bonhoeffer, Dietrich Life together 1978 334009049 K B 423
Cant, H.W.M. en Firth, H.N. (red.) Light in the North, St. Magnus Cathedral through the Centuries 1989 0 907618 22 7 K D 226
Bouwens, Bram;Corten, Jean-Paul;Hoof, Giel, van;Horn-van Nispen, Marie-Louise te ... Lijnen door het Brabantse land, 200 jaar verkeersinfrastructuur in Noord-Brabant ... 1997 90 400 9925 1 A S 242
Schatz, Henriëtte Lik op stuk, Het dialect van Amsterdam 1987 90 6291 245 1 A T 37
Thompson, A Hamilton Lindisfarne Priory 1986 1 85074 060 7 K D 628
Manusson, Magnus Lindisfarne, The Cradle Island 1984 0 85362 223 X A S 168
Norel, K. Linekes tocht naar de zingende klokken 9999 90266 4433 7 K U 7
Chrestien, Michel Links lachen, Humor van achter het IJzeren Gordijn 1962 A T 30
Liturgicon, Missel Byzantin, Le père Néophyte Edelby, Hiéromoine de l'Ordre Basi ... 1960 K G 224
Pol, W.H., van, de Liturgie 1931 K G 50
Liturgie dagelijks gebed 9999 K G 136
Jongh, Jan, de Liturgie maken, Werk- en tekstboek bij de voorbereiding van diensten en vieringe ... 1990 90 211 3552 3 K G 59
Joosse, Ko Liturgie met ouderen, Over de betekenis en de praktijk van liturgie vieren met o ... 1995 90 304 0806 5 K G 162
Communauté, de Jerusalem Liturgie sur la ville, Saint-Gervais 1996 0760 8187 K H 85
Guardini, Romano Liturgie und liturgische Bildung 1992 3 7867 1615 3 K G 212
Liturgie van de sacramenten en andere kerkelijke vieringen, De heilige communie ... 1983 K G 274
Liturgie van de sacramenten en andere kerkelijke vieringen, De pastorale zorg ro ... 1986 90 70452 32 4 K G 271
Liturgie van de sacramenten en andere kerkelijke vieringen, De uitvaartlilturgie 1982 90 70452 15 4 K G 275
Liturgie van de sacramenten en andere kerkelijke vieringen, Het doopsel van volw ... 1977 K G 272
Liturgie van de sacramenten en andere kerkelijke vieringen, Orde van dienst voor ... 1976 K G 273
Kol, Edwin, van Liturgie van het getijdegebed (van de Nikola Kommuniteit) 1986 90 6416 111 9 K G 1
Liturgie van Sint Jakobus van Jerusalem 9999 K G 218
Barnard, Marcel Liturgie voorbij de Liturgische Beweging 2006 978 90 211 4093 3 K G 294
Leeuw, G., van, der Liturgiek 1946 K G 47
King, Archdale A. Liturgies anciennes 9999 2 250 00347 5 K G 129
Liturgies pascales à Taizé 1971 K G 8
Martling, Carl Henrik Liturgik, En introduktion 1996 912 526 2387 4 K G 210
Liturgikon, De Liturgieën der Orthodoxe Kerk 1971 K G 97
Westra, Gerben (red.) Liturgisch centrum, Taal in Schrift en Eredienst, Opstellen voor Dirk Monshouwer 2001 90 6986 2360 K G 151

 Boeken

Pagina 138 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Liturgisch handboekje voor de Nikola-kommuniteit, Een beschrijving van regels, a ... 2007 K G 279
Oppewal-Korbijn, Anneke Liturgische bouwstenen, Iona Community, Wild goose Resource Group 2003 90 5263 304 5 K G 144
Hoogstate, Peter Liturgische bouwstenen; over eredienst en gemeenteopbouw 1997 9023905560 K G 197
Oskamp, Paul Liturgische broedplaatsen 1973 90 242 0662 6 K G 113
Liturgische documentatie, Bijlage bij het directorium voor de Nederlandse kerkpr ... 2002 90 70452 52 0 K G 281
Liturgische documentatie, Bijlage bij het directorium voor de Nederlandse kerkpr ... 2004 1571 7046 K G 282
Warnink, G. Liturgische documentatie; schema voor de indeling van literatuur over de eredien ... 1995 9023908961 K G 192
Jonker, H. Liturgische oriëntatie, Gesprekken over de erdedienst 9999 K G 76
Berkum osb, Dom Aug, van;Blok, D.P.;Dinzelbacher, Doz. Peter;Duindam scj, P. H.F ... Liudger 742 - 809, De confrontatie tussen heidendom en christendom in de Lage La ... 1984 90 6707 013 0 K D 339
Sierksma, Klaes Liudger Thiadgrimszoon, Leven en voortleven van een Christus-prediker (742 - 809 ... 1995 90 5194 144 7 K D 340
Senger, Basilius Liudger, Leben und Werk 1984 3 7923 0510 0 K D 577
Fraser, Ian M. Living a Countersign, From Iona to Basic Christian Communities 2008 978 1 905010 49 3 K H 250
Bloom, Anthony Living Prayer 1972 0 232 51026 1 K F 274
Jackson, Dave en Jackson, Neta Living toghether in a World faling apart, A how-to-do-it book on living in Chris ... 1974 0 88419 055 2 K H 135
Charalambidis, Stéphanos; Nélidow, Alexane (red.) Livre de Prièrs de l'Église Orthodoxe, A l'usage des fideles de langue française 1973 K G 30
Livre de vie monastique, Chemin d'Evangile 1998 2 901391 02 8 K H 119
Meer, F., van, der (vert.) Lofzangen der Latijnse kerk 1970 K Q 71
Lofzangen en gebeden, Psalmen en geestelijke liederen ten dienste van de Unie va ... 1972 K Q 160
Emmet, E.R. Logisch denken 1969 K N 170
Schulte, Anton Lohnt es sich zu leben 1976 3 87067 083 5 K B 66
Spark, Muriel Loitering with intent 1981 0 586 05584 3 K Y 147
Mandela, Nelson Long Walk to Freedom 2000 0 316 85500 6 A T 65
Galland, China Longing for Darkness, Tara and the Black Madonna, A Ten-Year Journey 1990 0 670 82818 1 K E 198
Depoortere, Kristiaan (red.) Looft de Heer, Gebedenboek voor jongeren 1979 90 209 0827 8 K G 94
Baxter, Walter Look down in mercy 1952 K Y 232
Holt, Kees ten en Meij, Jouke, van, der Lopen over gras, Een wandeling rond het IJsselmeer 1981 90 6019 777 1 A S 234
Veerman, Hanneke Lopend Vuur 2005 90 211 4068 3 K H 185
Golding, William Lord of the Flies 1954 0 571 08483 4 K Y 271
Schneiders, Lies en Pater, Wendie, de (red.) Lotgenotenhulp bij oorlogsgetroffenen hun partners en kinderen 2001 90 72171 47 0 K O 69
Smit, Joop en Stroeken, Harry Lotgevallen, De bijbel in psychoanalytisch perspectief 1993 90 5352 097 x K C 540

 Boeken

Pagina 139 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Louange à Dieu, Prières et chants de l'assemblée, Recueil de diocàse de Strasbou ... 1985 K Q 178
Louange à Dieu, Recueil du Diocèse de Strasbourg 2001 K Q 184
Louange et Prière, Psaums, chorals, cantiques et répons adoptés par les églises ... 1966 K Q 69
Merton, Thomas Louteringsberg 9999 K F 96
Lovsang, Katolsk salmebog til brug i Bispedommet Kobenhavn 1982 87 88297 00 4 K Q 137
Hebly, J.A. (red.) Lowland Highlights, Church and Oecumene in the Netherlands 1972 90 242 0505 0 K I 120
Olliovier-Elliott, Patrick Luberon, Carnets d'un voyageur attentif, Pays d'Aigues 1993 2 85744 659 4 A S 190
Servotte, Herman Lucas Literair, Het derde evangelie woord voor woord 1994 90 6173 831 8 K C 296
Welzen, Huub Lucas over arm en rijk, Armoede en rijkdm in het perspectief van Jezus' verkondi ... 1987 906173 397 9 K J 33
Visser, H.A. Lucas, Zegt er het zijne van 1985 90 239 1718 9 K C 295
Moreno, Antonio Gil Luces en las manos, dialogos vivos con el Padre Cristobal de Santa Catalina 1990 84 86425 99 5 K F 22
Zuidema, Willem (inl.) Lucht, water, vuur, Kabbala: twee traktaten en een catechismus 1996 90 594636 4 K E 141
Luchtatlas van Nederland 1978 90 228 4917 1 A S 236
Kunst, Nelly Luister, kleutertje ... Korte verhaaltjes 9999 90 240 0022 x K U 17
Krah, Vincent Luisteraar naar sprekende portretten, Getekend en geschreven: de zondagen van he ... 1997 90 304 0918 5 K C 357
Berg, Marinus, van den Luisteren naar zieken 1984 90 297 0779 8 K K 120
Aalders, C.;Elderenbosch, P.A.;Graafland, C.;Hasselaar, J.M.;Jonges, P.;Leeuwen, ... Luisterend leven, Studies over evangelische spiritualiteit 1971 90 239 1303 5 K F 121
Oursel, Raymond Lumières de Vézelay 1993 2 7369 0203 3 A R 92
Stone, Irving Lust for Life, The Story of Vincent van Gogh 1952 A R 145
Kooiman, W.J. Luther en de bijbel 1977 90 259 4122 2 K C 8
Cubitt, H. Luther en de hervorming 1978 90 228 3243 0 K B 81
Riemers, C. Luther en het sacrament van de boetvaardigheid 1967 K K 52
Kooiman, W.J. Luther, Zijn wegen en werk 1962 K D 172
Luther, Martinus ; Buchwald, Reinhard Luthers Briefe 1956 K B 525
Hallewas, Eddy ; Mudde, hans (red.) Luthers gezien, Een oude traditie in een nieuwe kerk 2009 978 90 435 16716 K I 233
Lutherse geschriften, Belijdenisteksten van een kerk 1987 90 29 0990 9 K B 544
Lyturgie Byzantine, Hymnes des fetes, Mélodis grecques textes francais 1969 K Q 66
M.B. Landstads Kirkesalmebok 1966 K Q 68
Ma Jaya, Antica Madre, Oceano di Latte 1993 A R 52
Bakker, Jeanne ; Verboven, Agnes ; Lootens, Ann Maak je niet vuil, En andere verhalen 2001 90 208 40908 K U 108

 Boeken

Pagina 140 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Todd, John M. Maarten Luther 1965 K D 168
Kooiman, W. J. Maarten Luther, Doctor onder heilige schrift reformator der kerk 1948 K D 307
Heniks, Marina Maatschappelij werk en vluchtelingen 1995 90 801566 5 5 K O 64
Detrez, Raymond Macedonië 2001 90 6832 386 5 A S 91
Dönhoff, Marion Gräfin Macht und Moral. Was wird aus der Gesellschaft? 2001 3 462 02941 x K N 147
Rozeboom, Annelie Madagaskar 2000 90 6832 375 x A S 48
Flaubert, Gustave Madame Bovary 1983 2 253 00486 3 K W 70
Zola, Émile Madeleine Férat 1975 2 253 00972 5 K W 65
Basile, de Césarée Magnifiez le Seigneur avec moi ! Homélies sur les Psaumes (Extraits) 1997 2 204 05643 X K C 444
Pálsson, Hermann en Edwards, Paul (vert.) Magnus' Saga, The Life of St Magnus, Earl of Orkney 1075 - 1116 1996 0 9528164 0 7 K M 91
Simenon, Georges Maigret en zijn dode 1980 90 229 0646 9 K W 16
Holfert, Soeur Elisabeth Mais l'espérance demeure 1980 K H 12
Bonsels, Waldemar Maja de bij 1977 90 269 1585 3 K U 29
Verburg, Eline Majoor Bosshardt, een leven voor anderen 1998 90 5501 555 5 K D 20
Verburg, Eline Majoor Bosshardt, Met hart en ziel 2000 90 5501 804 X K D 679
Bosboom-Toussaint, A.L.G. Majoor Frans 9999 K V 203
Ars, Brigitte Maleisië & Singapore 2001 90 6832 384 9 A S 49
Bakker, Esther Mali 2009 978 90 6832 471 6 A S 50
Lindgren, Barbro ; Eriksson, Eva Mamma en de wilde baby 1989 K U 129
Buck, Pearl S. Mandala 1974 90 229 5135 9 K Y 23
Hemingway, Ernest Mannen zonder vrouwen 1974 90 254 6407 6 K Y 102
Hemmingway, Ernest Mannen zonder vrouwen 1999 90 417 1091 4 K Y 66
Braillon, Juliette en Golstenne, laurence (red.) Marc Chagall Hadassah, From Sketch to Stained Glass Windows 2002 2 913391 17 6 A R 36
Marc Chagall, de 105 etsen bij het oude testament 1983 A R 19
Marc Chagall, de 105 etsen bij het Oude Testament, Ekspositie in de Synagoge te ... 1983 A R 120
Haftmann, Werner en Roland, Berthold Marc Chagall, Die Bibel, Gouachen, Aquarell, Pastelle und Zeichnungen aus dem Na ... 1990 3 8053 1132 X A R 131
Forestier, Sylvie Marc Chagall, Widerstand, Auferstehung, Befreiung 1991 3 7630 2074 8 A R 134
Vogelsanger-de Roche Marc Chagalls Fraumünsterfenster in Zürich, Entstehung - Bildbeschreibung - Deut ... 1975 3 280 00980 4 A R 118
Hahn, Georges Marc Oraison, La vie vécue 1977 2 227 32015 X K B 604
Blondeel f.m.s., Edouard Marcellin Cahmpagnat, Un coeur sans frontières, Fondateur des Frères Maristes 1999 2 87356 171 8 K H 208

 Boeken

Pagina 141 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Iersel, Bas, van Marcus 1986 90 6173 390 1 K C 224
Hemelsoet, B. Marcus 1979 90 242 2373 3 K C 248
Wagenaar ocso, P. Christofoor (vert.) Marcus de kluizenaar, Drie monastieke werken 1976 K B 430
Bruggen, Jakob, van Marcus, Het evangelie volgens Petrus 1988 90 242 0778 9 K C 586
Ent, Henk, van, der (samenstelling) Maria Magdalena, een bron van inspiratie 1987 90 242 4731 4 K F 227
Balthasar, Kardinaal H.U. von Maria nu 1988 90 71837 15 7 K F 160
Evenhuis, R.B. en Niftrik, G.C., van Maria ten-hemel-opneming 1950 K B 201
Arbeitsgemeinshaft Marianischer Vereinigungen in, deutschland Maria und der Weg zur Einheit, Beitrage zur Ökumene 2000 3 7794 1442 2 K I 80
Nouwen, Henri Maria, De betrouwbare gids 1999 90 453 0030 5 K B 446
Schlink, Moeder Basilea Maria, De weg van de Moeder des Heren 9999 K F 11
Bello, Antonio Maria, donna dei nostri giorni 1993 K B 263
Montfoort, Trees, van (red.) Maria, Een beeld van een vrouw 1988 K B 481
Luijters, Guus (red.) Maria, Een bloemlezing in gedichten 1993 90 254 0236 4 K F 144
Logister, Wiel Maria, een uitdaging 1995 90 304 0809 X K B 456
Johannes Paul II;Ratzinger, Joseph Klardinal en Balthasar, Hans-Urs von Maria, Gottes Ja zum Menschen, Enzyklika "Mutter des Erlösers" mit Hinführun und ... 1987 3 451 21107 6 K B 453
Potterie, I., de la Maria, In het mysterie van het verbond 1990 90 71837 32 7 K C 469
Max Thurian, broeder, van Taizé Maria, Moeder van de Heer 1979 90 259 4152 4 K I 33
Moeder, teresa en Br. Roger, van Taizé Maria, Moeder van verzoening 1988 90 317 0748 1 K F 153
Beinert, Wolfgang Maria, Weggeleiterin der Christen 1986 3 7838 0336 5 K B 26
Dubost, Michel Marie 2002 2 7289 1039 1 K B 454
Lamarche, Denise Marie de L'évangile 2000 2 7621 2297 X K C 475
Ronner, Emil Ernst Marie Durand, Hugenotten im Widerstand 1970 K D 119
Thurian, Max Marie mère du Seigneur figure de l'Eglise 1980 2 204 01553 9 K I 121
Groupe, des Dombes Marie, Dans le dessein de Dieu et la communion des Saints, Dans l'histoire et l' ... 1999 2 227 31096 0 K B 445
Laurentin, René Marie, mère du Seigneur, Les plus beaux textes depuis deux millénaires 1999 2 7189 0710 X K B 455
Bérère, Marie-Jeanne Marie…, Tout simplement 1999 2 7082 3417 X K B 479
Schwarzer, Alice Marion Dönhoff, Ein widerständiges Leben 1996 3 426 77302 3 A T 48
Maristen, aandachtig aanwezig 1990 90 6416 188 7 K H 19
Stam, Els Mark en Mieke in de dierentuin 9999 K U 39
Zeyde, M.H., van, der Markus een tijding van vreugde 1976 90 6075 5227 K C 300

 Boeken

Pagina 142 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Clément, Jean-François (dirigé par) Maroc, Les signes de l'invisible 1990 2 86260 311 2 A S 183
Oosterhout, Michiel, van Marokkaans testje met een mobiel, multi-culti leven aan een Utrechts plein 2001 90 803963 3 8 K N 128
Berg-Elderling, Lotty, van, den Marokkaanse gezinnen in Nederland 1978 90114027206 K N 53
Lentjes, Wout Marokko 2004 90 6832 407 1 A S 51
Marokko, een reisverslag 1982 A S 89
Schneid, Hayyim Marriage 1973 0 7065 1316 9 K E 86
Bremmer, J.N. en Boeft, J., den Martelaren van de oude kerk, Bewaarde documenten van de christenvervolging tot c ... 1988 90 242 4860 4 K D 405
Peyret, Raymond Marthe Robin, Het Kruis en de Vreugde 1983 K D 49
Beek, M.A. en Sperna Weiland, J. Martin Buber 1964 K B 397
Pöggeler, Otto Martin Heidegger, De weg van zijn denken 1969 K N 100
Stadler, Hubert Martin Luther un die Reformation, Gestalten, Ereignisse, Glaubensinhalte, Kontro ... 1983 3 612 10014 9 K D 487
Sulpicius Severus (Mönnich, C.W. vert.) Martinus van Tours 1962 K D 448
Donaldson, Christopher Martinus van Tours, Een biografie 1987 90 304 0375 6 K D 571
Martyrs du Xxe siècle 1996 0760 8187 K D 489
Marx voor scholieren 1972 T N 40
Kossert, Aneas Masuren, Ostpreussens vergessener Süden 2001 3 88680 696 0 A S 181
Sick, Ingeborg Maria Mathilde Wrede, L'Amie des prisonniers finlandais 9999 A T 29
Servotte, Herman Matteüs literair, Oud en nieuw 1995 90 304 0925 8 K C 160
Bach, J.S. Matthäus Passion 9999 A R 45
Ridderbos, H.N. Mattheüs, Korte verklaring der Heilige Schirft met nieuwe vertaling 1952 K C 355
Rieckenberg, H.J. Matthias Grünewald 1976 A R 51
Prins, E.H. Maturing Out, An Emperical Study of Personal Histories and Processes in Hard-Dru ... 1995 90 232 2981 9 K O 109
Heinhuis, D. en Heinhuis-Leeuwin M.N. Mauretanië 1985 90 12 05188 6 A S 52
Forster, E.M. Maurice 1971 0 7131 5600 7 K Y 155
Multatuli Max Havelaar. Of de koffieveilingen der Nederlansche Handel-Maatschappij 1965 K V 342
Kaïdi, Hamza (red.) Mecca and Medinah today 1980 2 85258 214 7 K E 123
Suenens, L.J. Medeverantwoordelijheid in de Kerk 1968 K B 329
Abraham, S. Abraham Medical Halachah for Everyone, A Comprehensive Guide to Jewish Medical Law in Si ... 1980 087306 218 3 K L 65
Gutzwiller, Richard Meditaites over Johannes 1960 K B 234
Rahner, Karl Meditaties over de geestelijke oefeningen van Ignatius 1965 K F 91

 Boeken

Pagina 143 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Melzer, Friso Meditation, Eine Lebenshilfe 1954 K F 209
Lambert, Edwige (e.a.) Méditerranées, Lumières et tumultes ou la saveur des mélanges 1993 0336 5816 A S 202
Merton, Thomas Medittationen einis Einsiedlers, über den Sinn von Meditation un Eindsamkeit 1976 3 545 20504 5 K F 54
Rupcic,Ljudevit Medjugorje in der Heilsgeschichte 1989 3 87449 209 5 K B 451
Schwester Emmanuel Medjugorje, Der Krieg Tag für Tag 1993 3 907523 42 3 K D 357
Seegers, ofm Jos (red.) Medjugorje, Getuigenis in woord en beeld 1991 90 5200 021 2 K D 375
Laurentin, René Medjugorje, Het verhaal en de boodschap van de verschijningen 1989 90 6597 193 9 K D 355
Bax, Mart Medjugorje: Religion, Politics, and Violence in Rural Bosnia 1995 90 5383 384 6 K D 356
Bijlsma, R. Meebelijden en meewerken 1981 90 239 3131 9 K J 50
Klomberg, Theo Meer dan een kus, Op weg met het volk van Sandino 2004 A S 207
Boerwinkel, Feitse Meer dan het gewone, over Jezus en zijn bergrede 1977 9026303785 K C 384
Vries, Theun, de Meester en minnaar 1982 90 214 9538 4 K V 104
Vriens, Jacques Meester Jaap 1998 90 208 7109 9 K U 96
Meesters der Zweedse vertelkunst 1956 K Z 103
Bernelef, J. Meeuwen 1986 90 214 9469 8 K V 66
Mein Liederbuch, Für heute und morgen 1989 3 926512 00 8 K Q 124
Schnetzler, Kaspar Meine galizixhe Sehnsucht, Geschichten einer Reise 1991 3 7820 0636 4 A S 180
Dempf, Alois Meister Eckhart 1960 K B 163
Larsen, Jens Peter en Wöldike, Mogens Melodisamling til Den danske Salmebog 9999 K Q 145
Spark, Muriel Memento mori 1959 K Y 229
Visser 't Hooft, W.A. Memoires, een leven in de oecumene 1971 90100009793 K I 1
Gans, Mozes Heiman Memorboek, Platenatlas van het leven der joden in Nederland van de middeleeuwen ... 1991 90 246 4636 7 K E 129
Rolle, Siebe Memoriaal van Velsen, Een sociaal economische beschrijving tot 1900 1985 90 6645 55 19 K M 196
Voolstra, Sjouke Menno Simons (1496 - 1561), Leven, beeld en boodschap 1996 K D 592
Meihuizen, H.W. Menno Simons, ijveraar voor het herstel van de nieuwtestamentische gemeente, 149 ... 1961 K D 12
Mennonitisches Jahrbuch 1991 1991 K B 157
Barth, Karl Mens en dier 1956 K B 133
Schulte Noordholt, Jan Willem Mens tussen hemel en aarde, Opstellen op het snijvlak van godsdienst, cultuur en ... 1996 90 211 03650 3 A T 20
Bovet, Theodor Mens zijn 1977 90 297 0673 2 K P 11
Ringwald, Alfred (her.) Menschen vor Gott, Persönlichkeiten aller Zeiten weisen zum Ewigen 1958 K D 626

 Boeken

Pagina 144 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Schillebeeckx, Edward Mensen als verhaal van God 1989 90 244 1531 4 K I 142
Buskes, J.J. Mensen die je niet vergeet 9999 A T 41
Deursen, A. Th., van Mensen van klein vermogen, het kopergeld van de gouden eeuw 1996 9057130718 K M 112
Oosterhuis, Huub Mensen voor dag en dauw 1976 90 263 0347 5 K F 199
Snyders, Jos Mensen zoeken een weg 1971 90 292 9501 5 K B 103
Mens, Jan Mensen zonder geld 1977 90 214 9021 8 K V 283
Lammers, C.J.;Mulder, M.;Schröder, M.;Straten, J., van en Vlist, R., van, der (r ... Menswetenschappen vandaag, Twee zijden van de medaille 1972 90 6009 045 4 K N 32
Naastepad, Th.J.M. Menswording, Uitleg van het evangelie naar Markus 2000 90 259 5162 7 K C 253
Hammarskjöld, Dag Merkstenen 1998 90 242 9391 X K F 175
Oirschot, Anton, van en Akerboom, Jacques Merkwaardigheden in Brabant 1990 90 70427 62 1 A S 228
Oirschto, Anton, van en Oirschot, Florence, van Merkwaardigheden in Brabant 2 9999 90 74271 76 6 A S 229
Archimandrite Spiridon Mes mission en Sibérie, Souvenirs d'un moine orthodoxe russe 1968 K D 370
Gouzes o.p., Père André Messe de l'ermitage, Liturgie chorale du peuple de Dieu 1999 2 910248 15 1 K Q 186
Gouzes o.p., Père André Messe de Sylvanès, Liturgie chorale du peuple de Dieu 1995 K Q 187
Miskotte, K.H. Messiaansch verlangen, Het lyrische werk van Henriette Roland Holst 1961 K B 460
Rongen, G., van Met al de heiligen, Liturgie in hemel en op aarde, I/II 1990 90 6015 838 5 K G 157
Lam, Hanna (e.a.) Met andere woorden, Klein liedboek voor kinderen 1987 90 266 0147 6 K Q 166
Batchelor, Stephen Met anderen alleen, Een existentiële benadering van het boeddhisme 1996 90 5670 001 4 K E 180
Kuiper, Frits Met de gemeente de wereld in (1914 - 1969), Herinneringen van en theoloog 1969 K B 306
Drenth, Harry Met de mantel der liefde, Liturgische kledij door het kerkelijk jaar 9999 K G 10
Berkhof en anderen Met de moed der hoop, opstellen aangeboden aan dr. C.F. Beyers Naudé 1985 90 259 42717 K B 22
Newell, Philip Met één voet in het paradijs, Een Keltische kijk op de levensfasen van de mens 1998 90 211 3752 6 K F 97
Louf, André Met Gods genade, Gesprekken met Stéphane Delberghe 2002 90 209 4866 0 K B 47
Arts, Herwig Met heel uw ziel, Over de christelijke godservaring 1978 90 292 9928 2 K E 164
Jelsma, A.J. Met het oog op de kerk van morgen, Willibrord en de kerstening van Nederland 1990 90 7036 557 X K D 352
Standart, Benoit o.s.b. Met Marcus Jezus achterna 1994 90 337 1000 K C 299
Hlkes, Catharina J.M. Met Mirjam is het begonnen, Opstandige vrouwen op zoek naar hun geloof 1980 90 242 0202 7 K B 642
Reedijk-Boersma, Laura Met moeite en pijn, Over het verwerken van verdriet 1977 90 297 0521 3 K K 118
Nouwen, Harrie J.M. Met open handen; notities over het gebed 1971 90 263 0156 1 K F 58
Met Pacem in Terris onderweg, Pax Christi over vrede in het atoomtijdperk 1966 K L 13

 Boeken

Pagina 145 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Bruijn, J.J.M, de e.a. Met z'n allen alleen; over indivudualisering 1999 9071885232 K N 65
Segers, J.H.G. Methoden voor de sociale wetenschappen, Deel 1, Inleiding tot de structuur van h ... 1989 90 232 2286 5 K N 77
Baart, A.J. ;Kuneman, H. ;Boon, Chr. Methodiek ontwikkeling en levensbeschouwing 1994 90 6665 404 x K L 74
Zoon, Cees Mexico 2009 978 90 6832 693 2 A S 53
Verne, Jules Michael Strogoff, De koerier van de tsaar 9999 K W 111
Liebgott, Niels-Knud Middelalderens Emaljekunst 1986 8748006106 A R 20
Toorn-Piebenga, Gryt Anne, van, der (red) Middeleeuwse Marialegenden 1994 90 304 0757 3 K F 161
Blindheim, Martin Middeleeuwse schilderkunst in noorse kerken 1965 A R 217
Krever, Jetty Mie en auw 1997 90 01 54980 2 K U 84
Hensens-Tulp G. Miemern over vrouger 1990 90 70323 26 5 K V 258
Piet, terlouw Miep Haaijer: ik was altijd een vrijbuiter, het boeiende levensverhaal van een e ... 1979 9029706155 K D 81
Mohr, Jean Migrant Women Speak 1976 K O 20
Bomans, Godfried Mijmeringen 1970 90 10 00086 9 K V 349
Niehe, Ivo Mijn bevrijding, Nederland vijftig jaar bevrijd, Herinneringen van ooggetuigen v ... 1995 90 234 3485 4 K M 258
Brandsma, D. Titus Mijn cel, Dagorde van een gevangene 1945 K F 194
Baudet, Henri Mijn dorp in Frankrijk 1984 90 290 1586 1 A S 270
Naeff, Top Mijn grootvader en ik, En andere verhalen 1966 K V 214
Stilma, Lize Mijn kind is verslaafd 1979 90 266 1689 9 K O 90
Eban, Abba Mijn land; de geschiedenis van het moderne Israël 1972 906083139 A S 5
King, Coretta Mijn leven met Martin Luther King 1969 K M 62
Louf, André Mijn liefde is u genoeg, Woorden van een abt ter meditatie, Bij de evangelies in ... 1984 90 209 1229 1 K F 146
Carmiggelt, S. Mijn moeder had gelijk 1969 K V 42
Berg, Marinus, van den Mijn moeder weet mijn naam niet meer, Lijden aan dementie in de familie 1987 90 297 0858 1 K K 119
Potok, Chaim Mijn naam is Asjer Lev 1988 90 6291 401 2 K Y 129
Gorbatsjov, Michael Mijn Rusland, De dramatische geschiedenis van een grootmacht 1999 90 5018 438 3 K N 143
Woelre, Jan Mijn zoon is verslaafd. Een lijdensweg door de hulpverlening 1985 9062911935 K O 13
Plas, Michel, van, der Mijnheer Gezelle, Biografie van een priester-dichter 1998 90 209 3511 9 A T 1
Delft C.S.S.R., M., van Miniaturen uit het leven van een wonderlijk man, Sint Gerardus van Majella, 1726 ... 1992 K D 374
Rahner, Karl Minister Christi, Meditaties over het priesterschap 1968 K B 480
Farmer, Jerry T. Ministry in Community, Rahners's Vision of Ministry 1993 90 6831 507 2 K B 440

 Boeken

Pagina 146 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Bartlett, David L. Ministry in the New Testament 2001 1 57910 555 6 K C 598
Schmidt, Annie M.G. Minoes 2008 978 90 451 0577 2 K U 130
Fishman, Priscilla Minor and Modern Festivals 1973 0 7065 1386 x K E 92
Kaleda, Vassili (red.) Minsk Yesterday and Today 1989 A S 124
Misboek van de Oud-Katholieke kerk van Nederland 1962 K G 104
Misformulieren uit het Heilig land, Ten behoeve van bedevaarten en bijzondere vi ... 1992 90 6597 086 X K G 41
Tey, Josephine Miss Pym disposes 1983 0 14 010887 4 K Y 170
Missaal voor de kerkganger 1969 K G 176
Veken, Jos, van, der (red.) Missaal voor weekdagen en heiligenvieringen 1988 K G 46
Missaal voor zon- en feestdagen 1973 90 304 0039 0 K G 214
Missale Romanum 1928 K G 263
Jungmann, J.A. Missarum Sollemnia 1966 K G 112
Tilborg, Sjef, van Misschien dat God het ons vergeeft; uit de praktijk van een pastor voor vreemdel ... 1976 90 259 4104 4 K K 9
McCormick, Patricia Misschien morgen ... 2008 978 90 499 2269 6 K U 70
Mulders , Alphons Missie geschiedenis 1957 K D 259
Mission Praise 1983 0 551 01085 1 K Q 12
Fauconnet-Buzelin, Francoise MEP Mission unto Martyrdom, The Amazing Story of Nicolas Krick and Agustine Bourry T ... 2001 81 85408 00 33 K D 287
Doppelfeld, Basilius Missionarisches Kirchenjahr 1988 3 87868 376 6 K G 31
Bujak, Adam Misteria 1989 8321725384 A S 99
Läpple, Alfred Mit den Heiligen duch das Jahr, Das christliche Kalenderbuch der Namenstage und ... 2000 3 7787 3860 7 K D 105
Kortzfleisch, Siegfried von Mitten im Herzen der Massen 1963 K H 29
Boockmann, Hartmut;Schilling, Heinz;Schulze, Hagen en Stürmer, Michael Mitten in Europa, Deutsche Geschichte 1987 3 88680 284 1 K M 153
Melvile, Herman Moby Dick of de witte walvis 1954 K Y 11
Rookmaaker, H.R. Modern Art and the Death of a Culture 1994 978 0 89107 799 2 A R 213
Engbersen, Godfried en Veen, Romke, van, der Moderne armoede, Overleven op het sociaal minimum 1987 90 207 1566 6 T N 27
Boer, D., de en Vries, Joh., de (samenstellers) Moderne geschiedenis van Nederland 1965 K M 11
Gorrée, Georges, en Jean Barbier Moeder Teresa van Calcutta, biografie en geestelijke geschriften 1976 9020906488 K B 49
Hermans, Willem Frederik Moedwil en misverstand 1971 90 234 0167 0 K V 57
Moines a St-Benoit aujourd'hui 9999 2 9500802 1 9 K H 216
Berlioz, Jacques Moines et religieux au Moyen Age 1994 2 02 022685 5 K H 127

 Boeken

Pagina 147 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Pirenne, Albert Momentopnamen met een gelovig oog 1995 K V 216
Congar, Yves Mon Journal du Concile I 2002 2 204 06535 8 K D 249
Congar, Yves Mon Journal du Concile II 2002 2 204 06912 4 K D 250
Deseille, Placide Monachisme, Eucharistie et pastorale 1995 K B 464
Bouttier, Michel Monastères, Des pierres pour la prière 1993 2 904365 01 X K H 117
Fraternités Monastique, de Jérusalem Monastieke gemeenschappen van Jeruzalem, "In het hart van de stad in het hart va ... 9999 K H 59
Monastisches Brevier, Entwurf eines neuen deutschen Stundengebets 1976 3 87868 085 6 K G 236
Bogler, P. Theodor (Hrsg.) Mönchtum in der Entscheidung 1952 K H 86
Halbertsma, Tjalling Mongolië 2005 90 6832 418 7 A S 93
Monniken in de Stad; levensboek van de monastieke gemeenschappen van Jeruzalem 2003 902095296X K H 141
Monniken van Benedictus, Sint-Andriesabdij, Zevenkerken, Brugge 9999 K H 228
Greene, Graham Monsignor Quixote 1982 0 671 47683 1 K Y 140
Le Roy Ladurie, Emmanuel Montaillou, Een ketters dorp in de Pyreneeën [1294 - 1324] 1984 90 351 1497 3 K D 129
Wellinghoff, Karel Montségur, Burcht van de vrede, Een roman over Katharen 1999 90 7537 2078 K V 180
Kooiman, Dirk Ayelt Montyn 1994 0927 7625 K V 386
Monumenta Judaica, 2000 Jahre Geschichte und Kultur der Juden am Rhein 1963 K M 226
Carmiggelt, S. en Straaten, Peter, van Mooi kado 1979 90 70066 23 8 K V 269
Gulik, R.van Moord op het maanfeest 1968 K V 75
Morice, Anne Moordenaar in schutkleur 1984 K Y 183
Ragde, Anne B. Mord in Spitzbergen 1998 3 442 43681 8 K Z 88
Morele compormissen 2002 90 5573 356 3 K N 193
Krenzer, Ferdinand Morgen wird man wieder glauben; eine katholische Glaubensinformation 1982 3 7840 0528 4 K B 76
Benoit, Renée Morgengedachten 9999 K F 87
Spier, H.J. Mormonen in opmars 1964 K E 61
Shadid, W.A. Moroccan Workers in the Netherlands 1979 K N 70
Haarsma, F. Morren tegen Mozes, Pastoraal-theologische beschouwingen over het kerkelijk leve ... 1981 90 242 0489 5 K K 103
Moslimvrouwen in Nederland 9999 K B 117
Ruigrok, Inge Mozambique 2005 90 6832 410 1 A S 54
Buber, Martin Mozes 1970 90 6077 282 2 K B 378
Wielenga, B. Mozes en Israël 1927 K C 71

 Boeken

Pagina 148 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Wells, H.G. Mr. Britling Sees it Through 1920 K Y 190
Härdelin, Alf Munkarnas och Mystikernas Medeltid 1996 91 7580 132 9 K H 118
Panman, Ed Muren spreken, Duizend jaar Magnuskerk in Anloo 1998 90 297 1604 5 K D 467
Musée National, Message Biblique, Marc Chagall, Nice 1990 2 7118 2363 6 A R 133
Maiuri, Bianca Teolato Museo Nazionale Napoli 1971 A R 39
Ben-Chrin, Schalom Mutter Mirjam, Maria in jüdischer Sicht 1982 3 423 01784 8 K C 476
Kloppenburg, W.C.M. Muziek door de eeuwen 1963 K M 272
Nolthenius, Helene Muziek tussen hemel en aarde, De wereld van het gregoriaans 1985 90 214 7719 x A R 74
Michelson, A.U. My life story 9999 K D 58
Chambers, Oswald My Utmost for His Highest 9999 0 916441 82 2 K F 285
Berk, Tjeu, van, den Mystagogie, Inwijding in het symbolisch bewustzijn 1999 90 211 3768 2 K E 152
Kellendonk, Frans Mystek lichaam 1999 90 417 4006 6 K V 145
Rahner, Karl Mystere de l'eglise et action pastorale 1969 K B 381
Darlap, Adolf en Fries, Heinrich Mystericum Salutis, Dogmatiek in heilshistorisch perspectief, Deel I Heilsgeschi ... 1967 K B 295
Lengsfeld, Peter;Haag, Herbert en Hassenhuttl, Gotthold Mystericum Salutis, Dogmatiek in heilshistorisch perspectief, Deel II De blijven ... 1967 K B 296
Feiner, Johannes (red.) Mystericum Salutis, Dogmatiek in heilshistorisch perspectief, Deel III De bemidd ... 1967 K B 297
Trutsch, Josef;Pfammatter, Josef;Söhngen, Gottlieb en Halleux, André, de Mystericum Salutis, Dogmatiek in heilshistorisch perspectief, Deel IV Het antwoo ... 1967 K B 298
Baltahsar, Hans urs von (e.a.) Feiner, Johannes (red.) Mystericum Salutis, Dogmatiek in heilshistorisch perspectief, Deel V De zelfopen ... 1968 K B 299
Rahner, Karl; Gross, Heinrich; Kern, Walter; Mussner, Franz ; Muschalek, Georg Mystericum Salutis, Dogmatiek in heilshistorisch perspectief, Deel VI De drieëne ... 1968 K B 300
Feiner, Johannes (red.) Mystericum Salutis, Dogmatiek in heilshistorisch perspectief, Deel VII De mens a ... 1968 K B 301
Schoonenberg, Piet;Seemann, Michael;Zähringer;Stoeckle, Bernhard en Scharbert, J ... Mystericum Salutis, Dogmatiek in heilshistorisch perspectief, Deel VIII De zondi ... 1968 K B 302
Bossenbroek Mysterie van de verdwenen bordelen. Prostitutie in Nederland in de negentiende e ... 1998 K M 287
Arseniev, Nicholas Mysticism & the Eastern Church 1979 0 913836 55 9 K F 103
Gatti, Attilio Mystiek Afrika, Mysterie en bijgeloof in donkere Afrika 9999 K E 158
Quispel, G.;Reuver, A., de;Linder, S., van, der en Moerkerken, A. Mystiek en bevinding 1976 90 242 0679 0 K F 197
Seemann, O. Mythologie en kunst der grieken en romeinen 9999 K M 266
Graft, Guillaume, van, der Mythologisch - gedichten, oud, nieuw en herzien 1997 9068014935 K V 252
Ruler, A.A., van Na 100 jaar kromstaf, Onze houding tegenover Rome 1953 K I 177
Sheridan, Peter Na de dood van mijn vader 2001 9041405682 K Y 124
Na vijftig jaar, bij gelegenheid van het gouden jubileum van het gezelschap van ... 1975 K H 42

 Boeken

Pagina 149 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Schoon, Simon Naar aanleiding van de joodse feesten 1988 90 242 4730 6 K E 96
Bavinck, H.J. e.a. Naar de kracht van elk lid 1955 K B 247
Rahner, Karl Naar een volwassen kerkelijk leven 1967 K I 134
Groupe, de Dombes Naar eenzelfde geloof in de eucharistie? 1972 90 264 7505 5 K I 47
Verheij, Sigismund Naar het land van de levende, Regel van Franciscus van Assisi voor de Minderbroe ... 2007 978 90 5625 241 0 K H 243
Naar House, informatie een jeugdcultuur belicht 1998 A T 40
Kohnen, Pieter en Kieckens, Ewout Naar Rome, Een nieuwe gids voor de eeuwige stad 2001 90 5626 072 8 A S 193
Jongerius, Henk Naar woorden zoeken, Gebeden, liederen en voorbeden 1980 90 304 0199 0 K G 5
Shakib, Siba Nach Afghanistan kommt Gott nur noch zum Weinen, Die Geschichte der Shirin-Gol 2003 3 442 45515 4 K X 49
Reve, Gerard Kornelis, van het Nader tot u 1966 K V 31
Naderen om te horen, deel a en deel b bijbelkatechese 1981 90 304 0216 4 K J 18
Bayer, Marcel Namibië 1990 90 6832 303 2 A S 56
Zola, Émile Nana 1974 2 253 00365 4 K W 54
Sundkler, Bengt Nathan Söderblom, His life and Work 1968 K D 582
Leerssen, Joep Nationaal denken in Europa, Een cultuurhistorische schets 1999 90 5356 397 0 K N 127
Hutchinson, John en Smith, Athony D. (red.) Nationalism 1994 0 19 289260 6 T N 12
Deprez, Kas en Vos, Louis (red.) Nationalisme in België, Identiteiten in beweging 1780 - 2000, Over Belgen, Vlami ... 1999 90 5240 538 7 K N 144
Winock, Michel Nationalisme, antisémitisme et fascisme en France 1982 2 02 011628 6 K N 36
Babo, Daniel Natuurlijk Frankrijk 9999 9018016500 A S 155
Dessauer, Friedrich Natuurwetenschap en theologie 1962 K B 313
Bonhoeffer, Dietrich Navolging 1966 K B 425
Vermeulen o.s.a., Ad.F. Navolging, Gedachten over het kloosterleven 1969 K H 147
Trees, W. en Soeren, R., van Nederland bevrijd, Van Limburg tot de Lauwerzee 1995 90 410 0128 x K M 152
Lennep, Jacob, van Nederland in den goeden ouden tijd 1942 K M 224
Paardekooper, P.C. Nederland in Frankrijk 1960 A S 239
Scherer, Kees en Werkman, Evert Nederland leven met het water 1978 90 10 02127 0 A S 138
Alberts, W. Jappe en Winter, Jonkvrouwe J.M., van Nederland vóór honderd jaar, 1859 - 1959, Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid ... 1959 K M 116
Schaik, Pim, van Nederland wereldland, Feesten, rituelen en gebruiken van veel culturen in Nederl ... 1999 90 76092 02 8 K E 136
Haitjema, Rh. L. Nederlands Hervormd kerkrecht 1951 K D 639
Pollmann, Jop ; Tiggers, Piet (red.) Nederlands volkslied 9999 K Q 203

 Boeken

Pagina 150 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Nederlandsche vertalen van den Pentateuch, Benevens eene Nederlandsche verklaren ... 2002 K C -1
Jong, Mark W., de ; Napel,Henk ten Nederlandse Antillen en Aruba 1988 90 12 05732 9 A S 57
Huizinga, Johan Nederlandse beschaving in de zeventiende eeuw, Een schets 1984 90 254 1255 6 K M 154
Trommius, Abraham Nederlandse concordantie van de bijbel 1988 90 297 0865 4 K C 120
Jong, Otto J., de Nederlandse kerkgeschiedenis 1972 90 266 0542 0 K D 255
Nederlandse litugische gezangen voor de Goede week-liturgie, Muziekuitgave 1966 K Q 164
Rubinstein, Renate Nee heb je, Notities over ziek zijn 1986 90 290 2232 9 K V 159
Neem een 'n kijkje op het Spui 9999 K D 183
Bisschop Bekkers (e.a.) Negen jaar met Gods volk onderweg 1966 K D 92
Dalen, Marjon, van en Lucia, de Vries Nepal 2002 9068323792 A S 55
Nerderlandse verhalen 1880 - 1960 1962 90 274 0064 4 K V -285
Plas, Michel, van, der Nergenshuizen, De achterkamers van Europa 1962 K V 81
Schoon, Simon Nes Ammim, Een teken van solidariteit 1982 90 210 5064 1 K H 195
Stol, Albert Nestorianen, De ondergang van een christenvolk 1977 90 6135 252 5 K D 426
Neu Delhi Dokumente, Berichte und Reden aus der Weltkirchenkonferenz 1961 1962 K I 39
Haack, Friedrich-Wilhelm Neuapostolische Kirche 1978 3 583 50617 0 K I 128
Wittig, Michael Neue Staaten, alte Probleme; Bilder aus Ost Europa 1995 3927894206 A S 154
Obst, Helmut Neureligionen, Jugendreligionen destruktive Kulte 1986 K E 60
Hansen, Johannes New Age 1990 87 89469 01 1 K E 33
New Church Praise, Melody Edition 1975 0 7152 0310 X K Q 105
Thiselton, Anthony C. New Horizons in Hermeneutics, The Theory and Practice of Transforming Biblical R ... 1992 0310 21762 8 K B 588
Kagawa, Toyohiko New Life through God 1932 K B 187
Sölle, Dorothee Newyorks dagboek 1989 90 259 4372 1 K F 25
Huysegems, Filip Nicaragua 1998 90 6832 368 7 A S 58
Nice Musée National, Message Biblique Marc Chagall 1887 - 1985 1991 2 7118 2460 8 A R 135
Franck, Frederick Niemand / iemand, Meditaties tijdens een pelgrimstocht door Ceylon, India, de Hi ... 1973 90 263 0228 2 K E 62
Rubinstein, Renate Niet de woorden maar de stem 1979 90 214 9473 6 K V 293
Baldwin, James Niet door water maar door vuur 1963 K Y 70
Lohmann, Johannes Niet ik! 9999 K B 191
Robinson, John A.T. e.a. Niet radicaal genoeg? 1966 K B 538

 Boeken

Pagina 151 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Provoost, Anne Niet uitlachen! 1996 90 01 54943 8 K U 100
Louf, André Niets boven de liefde, Woorden van een abt ter meditatie 1980 90 209 0830 8 K F 236
Oosterhuis, Huub Niets is onmogelijk 1981 90 263 0522 2 K C 596
Kushner, Harold S. Niets meer te wensen en toch niet gelukkig, Op zoek naar de zin van het leven 1986 90 259 4321 7 K B 55
Rubinstein, Renate Niets te verliezen en toch bang 1979 90 290 0653 6 K V 167
Waarsenburg, Hans van Niets zeggen! 1997 90 01 549748 K U 110
Jaspers, Karl Nietzsche und das Christentum 1985 349200578 K N 117
Oosterhuis, Huub Nieuw bijbels liedboek 1986 90 263 0781 0 K Q 89
Kohmstamm, Dolph en Cassee, Elly (red.) Nieuw cultureel Woordenboek, Encyclopedie van de algemene ontwikkeling 2003 90414 0849 5 K A 78
Nieuw Land, De 18, Derde publikatie in de reeks Van Kerken tot Kerk 9999 K I 108
Luther, Ralph Nieuw testamentische termen en hun betekenis 9999 K B 91
Penning de Vries, P. Nieuw zicht op evanglisch leven 9999 K H 209
Luypen, W. Nieuwe inleiding tot de xistentiële fenomenologie 1969 K N 35
Grollenberg, Luc. H. Nieuwe kijk op het oude boek 1974 90 10 00373 6 K C 77
Strijbos, S. (red.) Nieuwe medische ethiek 1985 9060644964 K L 31
Kuiper, P.C. Nieuwe neurosenleer 1984 9060018214 K P 20
Ruys, Bé Nieuwe oriëntatie; de kerk in Oost-Duitsland 1965 K B 112
Faber, H. Nieuwe perspectieven in Rome en New Dehli, Een poging tot zuivering en vernieuwi ... 1966 K I 201
Fens, Kees (inl.) Nieuwe Psalmen 1995 90 6168 449 8 K C 463
Nuy OSB, Ton Nieuwe religieuze leefgroepen 1969 K H 39
Lekkerkerker, A.F.N. Nieuwe Theologie 1968 K B 231
Barnard, Marcel en Schuman, Niek Nieuwe wegen in de liturgie, De weg van de liturgie een vervolg 2002 90 211 3856 5 K G 166
Geels, Jolijn Niger 2009 978 90 6832 691 8 A S 59
Aa, Gerbert, van, der Nigeria 2002 9068323989 A S 60
Blom, A. Nikolaas van Myra en zijn tijd 1998 90 6550 037 5 K D 572
Nikolakommuniteit 1989 K H 34
Orwell, George Nineteen Eighty-four 1983 0 14 00 6205 X K Y 142
Nizza Musée National, Message Biblique Marc Chagall, Die grossen Gemälde der Bib ... 1992 3 7630 2082 9 A R 137
Vigan, Delphina No en ik 2008 978 90 458 0072 1 K U 65
Merton, Thomas No Man is an Island 1955 K F 51

 Boeken

Pagina 152 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Blakebrough, Eric No Quick Fix, A Chrch's Mission to the London Drugs Scene 1986 0 551 01323 0 K O 32
Hyden, Goran No Shortcut to Progress, African Development in Perspective 1983 T N 8
Bell jr. James S.; Campbell, Stan No-Brainers Guide to Jesus 2001 0 8423 5427 1 K J 51
Christie, Agatha NofM, Boer wat zeg je van mijn kippen 1975 90 218 1454 4 K Y 205
Bernstein, Marcelle Nonen, Van een mysterieus bestaan achter kloostermuren naar de emancipatie van e ... 1978 90 6074 090 4 K H 242
Verhees, Ilse Nonnen in Nederland, Een tip van de sluiter 1991 90 6291 655 4 K H 131
Gelderen, Jan, van Noord-Holland, Landschap in verandering 1998 90 6097 467 0 A S 174
Hurk o.praem., A.W., van, den Norbert van Gennep en zijn Orde 1984 90 317 0586 1 K D 597
Baeten, Ton (e.a. red.) Norbertijnen, Gehoorzaam saamhorig 1990 90 6416 198 1 K H 205
Norbertinessen en Norbertijnen 1981 90 317 0447 4 K H 200
Nors Salmebok, Forslag til felles salmebok for Den norske kirke 1981 82 00 70655 9 K Q 126
Wisloff, Carl Fr. Norsk kirkehistorie, Bind I 1966 K D 501
Aarflot, Andreas Norsk kirkehistorie, Bind II 1967 K D 502
Wisloff, Carl Fr. Norsk kirkehistorie, Bind III 1971 K D 503
Norsk Salme Bok 1984 82 543 0259 6 K Q 54
Christie, Hakon Norske Stavkirker (Norwegian Stave Churches) 1978 82 7182 005 4 K D 624
Crawford, Barbara E. Northern Isles Connections, Essays from Orkney & Shetland presented to Per Sveaa ... 1995 0 907618 35 9 K M 159
Trasler, Graham;hichmore, M.A.S.;Graham, Frank en Harbottle, W. Northumbria, Christian Pilgrimage 1977 0 85983 059 4 K D 627
Nos coeurs te chantent 1979 K Q 55
Greef, Piet, de Nostalgisch gezicht Velsen-Noord Beverwijk, Nostalgie in woord en beeld Wat wel ... 9999 K M 223
Chenu, Mare-Dominique Notes quotidiennes au concile, 1962-1963 1995 2 204 05294 9 K D 643
Hugo, Victor Notre-Dame de Paris 1997 2 07 036549 2 K W 48
Hazelhoff, Veronica Nou moe! 1999 90 208 85385 K U 102
Nouveau Testament 1972 K C 288
Nestle-Aland Novum Testamentum Graece 1979 3 438 05100 1 K C 134
Nestle-Aland Novum Testamentum Graece et Latine 1987 3 438 054019 K C 159
Sinnema,J.J. ;Vries, C.M., de Nu zal er vrede zijn ... 1969 K J 52
Milgrom, Jacob Numbers 1990 0 8276 0329 0 K C 603
Elster, John Nuts and Bolts for the Social Sciences 1989 T N 6
Nya psalmer ett urval 1979 951 550 164 4 K Q 140

 Boeken

Pagina 153 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Herwaarden, Jan, van O, roemrijke Jacobus bescherm uw valk, Pelgrimsgids naar Santiago 1983 90 6416 047 3 K D 335
o.a. Foi et Constitution a Bangalore, Le document luthéro-catholique sur l'eucha ... 1979 K I 81
Beusekom, J.H., van e.a. (red) Oecumene 1968 K E 55
Oecumene en geschiedenis, Arnoldshainer thesen 1965 K I 19
Pauselijke Raad voor, de Bevordering, van, de Eenheid, der Christenen Oecumenisch Directorium, Richtlijnen voor de toepassing van de beginselen en nor ... 1993 0922 3517 K I 138
Houtepen, A. (red.) Oecumenisch huwelijkspastoraat 1982 90 6495 048 2 K I 7
Lescrauwaet, J.E. Oecumenische ervaring van het Book of Common Prayer 1975 90 264 7801 1 K I 53
Camps, A.;Hoedemaker, L.A. en Spindler, M.R. (red.) en Verstraelen, F.J. (eined. ... Oecumenische inleiding in de missiologie, Teksten en konteksten van het wereldch ... 1988 90 242 4490 0 K I 111
Groot, Mgr. J.C. en Rijk, C.A. Oecumenische oriëntatie I 1969 K I 10
Oecumenische vragen rond het gemengde huwelijk 1963 K I 18
Kierkegaard, Soren Oefening in christendom 9999 90 6131 63 91 K B 540
Werf, J., van, der Oefeningen in het Leerhuis 1969 9023942000 K G 132
Onwijn, Karel Oekraïne 2005 90 6832 421 7 A S 108
Haasse, Hella S. Oeroeg 1948 K V 330
Haasse, Hella S. Oeroeg 1953 K V 368
Molière Oeuvres Complètes 1962 K W 81
Steinbeck, John Of Mice and Man 1994 90 01 54845 8 K Y 268
Office de Taizé 1964 K G 19
Zijlstra, Albertus Marcel Officia Sancti Adelberti Egmudensis 1990 K G 244
Sinclair, Upton Oil! 1927 K Y 189
Palladios ökenfäderna 1998 91 7580 158 2 K D 506
Dam, W.C., van Okkultisme en christelijk geloof 1978 90 297 0535 3 K K 63
Gloede, Günter (red.) Ökumenische Profile, Brückenbauer der einen Kirche, Band I 1961 K I 57
Gloede, Günter (red.) Ökumenische Profile, Brückenbauer der einen Kirche, Band II 1963 K I 58
Borck, Sebastian; Groß, Gesela; Pohl-Patalong, Uta; Werner, Dietrich (red.) Ökumenisches Lernen von Stadt zu Stadt, Creating an Urban Church Network 2000 3 930826 57 7 K I 181
Ökumenisches Verzeichnis der biblischen Eigennamen nach den Loccumer Richtlinien 1971 3 920609 09 3 K C 566
Undset, Sigrid Olav Audunszoon op Hestviken 1982 90 290 1418 0 K Z 91
Singer, Isaac Bashevis Old Love 1979 0 449 24343 5 K Y 228
Eschbach, Hans Olie op het vuur, Een boekje over de evangelische beweging binnen de traditionel ... 9999 K I 119
Dickens, Charles Oliver Twist 1966 0 14 043 017 2 K Y 250

 Boeken

Pagina 154 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Johnson, Eyvind Olof lacht tegen het leven 1940 K Z 124
Lorenz, Konrad Om Aggression 1966 K N 199
Trimp, C. Om de klaarheid der waarheid, Een taxatie van de lleruitspraak van "Assen-1926" ... 1967 K B 634
Roscam Abbing, P.J. (red.) Om de mens, Ethiek in wetenschap en beroep 1968 K L 18
Miskotte, K.H. Om de waarheid te zeggen, Opstellen over het kerkelijk belijden 1971 90 242 0636 7 K B 355
Zijlstra, S. Om de ware gemeente en de oude gronden, Geschiedenis van de dopersen in de Neder ... 2000 90 6550 631 4 K D 425
Jaakke, A.W.G. en Tuinstra, E.W. (red.) Om een verstaanbare bijbel, Nederlandse vertalingen na de Statenbijbel 1990 90 6126 914 8 K C 468
Vries, Harmen U. de Om heil en genezing te vinden, De dienst der genezingen zijn plaats in instellin ... 2006 90 435 1291 5 K K 139
Joosse, Ko Om Hem te gedenken, De viering van de Goede Week, achtergronden en suggesties 2000 90 304 0996 7 K G 213
Voillaume, Rene Om het hart van de massa, In het spoor van Charles de Foucauld 1955 K H 196
Breukelman, Frans Om het levende Woord 1966 K C 588
Chrysostomos, Johannes Om prästämbetet, Dialog och homilia (Johannes Chrysostomos) 1993 91 7580 089 6 K B 95
Wijk, Arthus, van;Roy, Paul, de en Biermans, José Om tot je Bestemming te komen, een leefregel, Nikola-kommuniteit 2004 90 801189 4 X K H 172
Zuidervliet, A.C. Oman en de emiraten aan de Golf 1984 90 6832 381 4 A S 61
Sagasser, José;Schiet, Marga Omgaan met je kind, Het basisopvoudboek van Ouders 2000 90 4390 074 5 A T 39
Breukel, Thom en Kees, van Veen Ommekeer, ikonen ervaren 1989 90 6414 K F 8
Man, Herman, de Omnibus (bevat De kleine wereld, Een stoombootje in de mist en Geiten) 1954 K V 248
Buck, Pearl S. Omnibus: Drakenzaad, De moeder, Pioenroos 9999 K Y 256
Claus, Hugo Omtrent Deedee 1970 90 234 2091 8 K V 69
Potok, Chaim Omzwervingen, De geschiedenis van het joodse volk 1999 90 5501 635 7 K M 98
Pieper, Josef On Hope 1986 0 89870 067 1 K F 219
Kraemer, H. e.a. On the meaning of history 9999 K M 17
Boom, Corrie, ten Onbegrijpelijke liefde 1980 K F 259
Zandstra, Evert Onbekend Nederland 1959 A S 116
Linthout, Dik Onbekende buren 2000 90 450 0204 3 A S 169
Bernlef, J Onder de bomen 1965 K V 169
Nichols, Beverley Onder eigen dak 1963 K Y 215
Hermans, Willem Frederik Onder professoren 1975 90 234 0520 x K V 48
Trollope, Joanna Onder vrienden 1995 90 269 7363 2 K Y 234
Hoffman, Alice Onder water 2001 90 417 6131 4 K Y 281

 Boeken

Pagina 155 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Fentener, van Vlissingen, R. Ondergang & verheffing 1962 K L 62
Nicci French Onderhuids 2000 90 414 0445 7 K Y 289
Penning de Vries, P. Onderscheiding der geesten 1971 K F 266
Kesey, Ken One Flew over the Cuckoo's Nest 1962 K Y 150
Zimmerman, Kees W. One Leg in the Grave, The Miracle of the Transplantation of the Black Leg by th ... 1998 90 352 2004 8 K D 189
Reid Banks, Lynne One More River 1987 0 14 031296 X K Y 127
Plas, Michel, van, der Oner dak zonder dak, Flarden van een jeugd 1986 90 269 7053 6 A T 59
St John, Patricia Onesimus, de weggelopen slaaf 1975 90 6067 482 0 K Y 4
Smelik, E.L. Ongevraagde postille 1961 K B 291
Aulén, Gustav Ons algemeen christelijk geloof 1927 K B 177
Brunner, Emil Ons geloof 1959 K B 109
Aartsbischop Paul, van Finland Ons geloof 1983 K B 498
Poortenaar, Jan Ons is geboren, oude prenten en teksten 9999 K V 30
Leist, Fritz Ontmoeting der geslachten, Een nderzoek naar de diepere fundamenten van het man ... 1964 K N 244
Elderenbosch, P.A. Ontmoeting met God 9999 K F 240
Boon, Rudolf Ontmoeting met Israël, het volk van de Torah 1974 9024202299 A S 156
Andel, Cornelis Pieter, van Ontmoeting met Joduscus van Lodenstein, 9999 90 242 2040 8 K F 26
Puchinger, G. Ontmoetingen met anti-revolutionairen 1981 90 6255 056 8 K M 8
Steensma, R. ontmoetingen tussen kerk en hedendaagse kunst 1995 9023917782 K G 189
Claessens, Wiel Ontmoetingsgroep 1972 90 255 9745 9 K K 54
Ontvangen en doorgeven met hart en handen, Zeventig jaar Zendings-Diaconessenhui ... 2005 K H 50
Ontwerp ordinanties, behorende bij de ontwerp-kerkorde van de Verenigde Protesta ... 1997 K D 199
Ontwerp-rapport "de religieuzen", ter voorbereiding van de Plenaire Vergadering ... 1970 K I 194
Ontwerp-rapport "Naar een vruchtbaar en vernieuwd functioneren van de ambtsbedie ... 1970 K I 196
Doedkó, Dmítri Onze hoop, Elf preken van een Russisch priester 1984 90 6325 080 0 K B 51
Onze Hulp 1978 K G 100
Deurloo, Karel Onze lieve vrouwe baart een zoon 2006 90 435 1262 1 K C 536
Onze oecumenische opdracht, een prioriteit, een brief van de Nederlandse bisscho ... 1987 K I 27
Onze Vader gezongen, Twaalf composities naar verschillende kerkelijke tradities ... 2006 90 6173 947 0 K Q 195
Onze verhouding tot de rooms-katholieke kerk, Heroriëntering en appèl 1969 K I 105

 Boeken

Pagina 156 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Denkers, Frans Oog om oog tand om tand, En andere normen voor eigenrichting 1985 90 60 40 774 1 K L 51
Mijland, H.J.M.;Hout, L.M., van en Lijten, J.P.J. Oog op Oirschot 9999 90 73992 01 X K M 203
Mak, Geert Ooggetuigen van de vaderlandse geschiedenis, In meer dan honderd reportages 2001 90 5713 525 6 K M 278
Evenhuis, R.B. Ook dat was Amsterdam, de kerk der hervorming in de negentiende eeuw: de strijd ... 1978 9025901077 K D 230
Hoeven, Mr. J., van, der Ook engelen kunnen huilen 9999 90 216 0535 X K B 98
Loon, Alb; Euwe, M. Oom Jan leert zijn neefje schaken 1935 K V 304
Lobel, Arnold Oom Olifant 1982 90 216 0914 2 K U 22
Tolstoi, Leo Oorlog en vrede 9999 K Z 80
Ridder, Tom, de en Veen, Sytze, van, der (red.) Oorlogskinderen toen en nu, Aspecten van problematiek en behandeling 1997 90 72171 39 X K O 73
Rosenblatt, Roger Oorlogskinderen, Gesprekken met kinderen uit Noord-Ierland, Libanon, Israël, Cam ... 1985 90 6045 319 0 K O 31
Terlouw, Jan Oorlogswinter 1991 90 01 56111 X K U 125
Lekkerkerker, A.F.N. Oorsprong en functie van het ambt 1971 K B 353
Schelkle, Karl Oorsprong en theologische betekenis van het Nieuwe Testament 1964 K C 519
Wilder-Smith, A. Ernest Oorzaak en behandeling van het drugmisbruik 1979 90 6047 795 2 K O 101
Broersma, Sjoerd Oost-Europa dient zich aan, Menschen en landschappen in Litauen, Letland, Estlan ... 1935 A S 224
Buck, Pearl S. Oostenwind - westenwind 9999 K Y 7
Montfoort A.A., E., van;Szeptyckij, Metropoliet Andreas;Clément, O.;Rousseau, Do ... Oosterse kerk en het concilie 1965 K I 139
Oosthoek-Times Wereldatlas 1975 90 6117 005 2 K A 44
Cox, Harvey Oostwaarts, De belofte en de bedreiging van de neo-oosterse bewegingen 1978 90 263 0407 2 K E 18
Muskens, M.P.M. Op bedevaart, voor studie, voor overleg in Rome, Een geschiedenis een uitnodigin ... 1988 90 715 95 03 X K D 496
Simonis, Kardinaal A.J. Op de adem van het leven, Gedachten over het Onze Vader 9999 90 242 8848 7 K F 189
Rasker, A.J. Op de bres voor Vrede en Gerechtigheid 1978 90 242 1541 2 K B 524
Zee, W.R., van, der Op de dag van het licht, Een verhaal over de kerkdienst 1986 90 239 1941 6 K G 215
Naastepad, Th.J.M. Op de dorsvloer, Toespraken en nieuwe liedren uit het leerhuis 1964 K G 243
Boterman, Frits en Rooy, Piet, de Op de grens van twee culturen, Nederland en Duitsland in het fin de siècle 1999 90 5018 428 6 K M 128
Moor, Margriet, de Op de rug gezien 1991 90 254 6916 7 K V 141
Bluyssen, Jan Op de tast Hem vinden ...? Overwegingen voor de alle-dag-kerk 1994 90 304 0764 6 K F 185
Jager, Okke; Plas, Michel, van der Op de tocht, Gesprekken over geloof en kerk 1991 90 6074 704 6 K I 63
Blijlevens, A.;Boelens, W. en Lukken, G. (red.) Op dood en leven, Deel 2: uitvaartliturgie, Bouwstenen en modellen van vieringen ... 1990 K G 150
Barnard, Willem Op een stoel staan, Van zondag tot zondag de tijd naar pasen toe 1978 90 251 03308 K G 101

 Boeken

Pagina 157 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Barnard, Willem Op een stoel staan, Van zondag tot zondag herfst en winter 1979 90 251 0378 2 K G 103
Barnard, Willem Op een stoel staan, Van zondag tot zondag lente en zomer 1979 90 251 0355 3 K G 102
Op eigen houtje afkicken, Tips en ervaringen 1987 K O 25
Ruler, A.A. Op gezag van een apostel 1971 90 266 0519 6 K C 438
Wilcke-v.d. Linden, M (e.a.) Op haar plaats? 13 vrouwen over hun positie in kerk en maatschappij 1992 90 71885 16 X K N 75
Davydov, Mariamna Op het landgoed, Herinneringen aan het rijke Russische leven van voor de revolut ... 1987 90 6017 772 x K Z 69
Heijermans, Herman Op hoop van zegen 1972 90 214 4064 4 K V 202
Driesse, Mr. M.H.N. (e.a.) Op leven en dood, enkele juridische notities over euthanasie in historisch persp ... 1986 90 71732 01 0 K L 23
Prakken, Joanka Op locatie, Zorg en welzijn als exportartikelen 2002 90 5050 925 8 K N 54
Eco, Umberto Op reis met een zalm 1998 90 5713 300 8 K Z 73
Lennart, Clare Op schijvers voeten door Nederland 1955 K V 94
Lewis, Norman Op Sicilië 2001 90 450 0455 0 A S 145
Lindgren, Astrid Op stap met Pippi Langkous 2000 90 76811 02 4 K U 59
Ruyslinck, Ward Op toernee met Lopold Sondag 1992 90 223 1264 x K V 289
Veenbaas, Wibe Op verhaal komen, Werken met verhalen en metaforen in opleiding, training en the ... 1994 90 5546 016 8 K O 116
Naastepad, Th. J. M. Op water en brood 1959 K G 230
Daneels, Kardinaal Godfried Op weg met Maria, II van 25 maart tot 8 september 1988 0771 5110 K F 154
Hendriks, Jan Op weg naar de herberg, Bouwen aan een open kerk 2003 90 435 0586 2 K I 226
Reve, Gerard Kornelis, van het Op weg naar het einde 1963 K V 56
Andriessen, H. Op weg van oud naar nieuw, Spiritualiteit - traditie - levensloop 2000 90 75678 20 7 K F 251
Kraemer, H. Op welken grondslag, Een woord tot het Nederlandsche volk 1945 K B 220
Murdoch, Iris Op zand gebouwd 1963 K Y 77
Boon, R. Op zoek naar de identiteit van de kerk 1970 90 266 0535 8 K I 192
Dullemen, Inez, van Op zoek naar de olifant, Reisbrieven uit Amerika 1968 K V 325
Zijlstra, W. Op zoek naar een nieuwe horizon, Handboek voor klinisch pastorale vorming 1989 90 266 0181 6 K K 127
Manning, A.F. Op zoek naar het alledaagse vaderland 1975 90 254 3030 9 K M 53
Potok, Chaim Op zoek naar Ruth, Een vertelling 2000 90 5501 729 9 K Y 179
Noom, Marco en Winter, Micha, de Op zoek naar verbondenheid, Zwerfjongeren aan het woord over de verbetering van ... 2001 90 9014823 x K O 44
Baeten o.praem., Ton Op-sporen, Over spiritualiteit en communicatie 2001 90 6416 378 2 K F 241
Suhard, Kardinaal Opbloei of verval der kerk 1948 K B 183

 Boeken

Pagina 158 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Heyst s.s.s., Eugène, van Opdat het vruchtdraagt, Korte geloofsverdieping 2005 90 74457 11 8 K J 48
Kraan, K.J. Opdat u genezing ontvang, Handboek voor de dienst der genezing 9999 90 6067 182 1 K K 82
Golle, J.H. Open vensters naar Jeruzalem 1969 K B 473
Schillebeeckx o.p., E. Openbaring en theologie 1964 K C 582
Laan, H., van der Openbaring van Johannes 1992 90 242 6886 9 K C 250
Ouweneel, Willem J. Operatie supermens, Een bijbels-biologische blik op de toekomst 1975 90 6064 142 6 K L 76
Johnstone, P.J. Operation World, A Handbook for World Intercession 1978 K B 186
Aar, Hetty van Opgepakt 2008 978 90 216 6574 0 K U 52
Cordfunke, E.H.P. Opgravingen in Egmond, de abdij van Egmond in historisch en archeologisch perspe ... 1984 9060112490 K D 10
Demurger, Alain Opkomst en ondergang van de tempelridders 1119 - 1307, De historische waarheid o ... 1993 90 5121 367 0 K D 492
Zee, W.R., van, der Opnieuw geloven, Kanttekening bij een geloofsbelijdenis 1985 90 239 1938 6 K B 307
Zee, W.R., van, der Opnieuw geloven, kanttekeningen bij een geloofsbelijdenis 1984 9023819386 K J 41
Schweitzer, Albert Opnieuw naar Lambarene, Nieuwe ervaringen en opmerkingen van een arts in aequato ... 1927 A T 8
Schaap, Mirjam (red) Oprit '95. Ideeën voor een jeugdvriendelijke gemeente 1995 9052631751 K B 287
Kwakkel, Hilde ; Schaap, Mirjam (red.) Oprit '97, Op zoek naar Anderland, Werkboek 1998 90 242 9379 0 K B 638
Oproep tot gebed 1981 K B 198
Hartfeld, H. (samensteller) Opstaan! De rechters komen! 9999 90 60 85 141 2 K D 67
Nederlandse ionagroep Opstaan! Meer liederen uit Iona, Glasgow & de rest van de wereld, Meerstemmig 2008 978 90 304 1122 2 K Q 210
Kaam, Ben, van Opstand der gezagsgetrouwen, Mannenbroeders & zonen in de jaren 1938 - 1945 1966 K M 9
Hoefnagels, G.P. Opstellen over rapportage 1982 90 232 1933 3 A T 54
Jong, Oek de Opwaaiende zomerjurken 1986 90 290 2234 5 K V 346
Roland Holst-van, der Schalk, Henriette Opwaartsche wegen 1920 K V 274
Opwekkingsliederen nummers 1-650 2006 90 5696 092 3 K Q 157
Orate Fretres, Gebetsordnung für evangelische Pfarrer und Mitarbeiter in der Kir ... 1970 K G 172
Dejonghe, Maurice Orbis Marianus, Les Madones couronnées de Rome 1967 A R 7
Ordinal and Service Book, For Use in Courts of the Church, Church of Scotland 1962 K G 220
Schein, Edgar H. Organizational Culture and Leadership 1991 1 55542 331 0 K N 256
Goos, David en Adam-Smith,, derek Organizing AIDS, Workplace and Organizational Responses to the HIV/AIDS Epidemic 1995 0 7484 0259 4 K O 83
Sperna Weiland, J. Oriëntatie, Nieuwe wegen in de theologie 1966 K B 94
Origenes, Het gebed 1991 90 71837 35 1 K D 318

 Boeken

Pagina 159 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Linklater, eric Orkney and Shetland, An Historical, Geographical, Social and Scenic Survey 1984 0 7090 2055 4 A S 161
Orkney's Italian Chapel 9999 A R 202
Burgher, Leslie Orkney, An Illustrated Architectural Guide 1991 1873190 02 6 A S 248
Woolf, Virginia Orlando, A Biography 1946 K Y 173
Orthodox Architecture in Belarus 1995 A R 37
Orthodox gebedenboek, Volgens de traditie van de Russich-Orthodoxe Kerk 2000 90 259 5196 1 K G 115
Orthodox Monasteries in Moldavia 1998 K H 211
Poulos, George Orthodox Saints 1976 0 916586 05 7 K D 213
Poulos, George Orthodox Saints, Volume Two 1978 0 916586 45 6 K D 214
Thöle, Reinhard Orthodoxe Kirchen in Deutschland 1997 3 525 87174 0 K I 70
Lorgus, Andrej en Dudko, Michail Orthodoxes Glaubensbuch, Eine Einführung in das Glaubens- und Gebetsleben der Ru ... 2001 3 927894 33 8 K J 32
Popan, F. en Draskovic, C. Orthodoxie heute n Rumänien und Jugoslawien, Religiöses Leben und Theologische B ... 1960 K D 549
Orval, Monastiek leven 1995 K H 175
Katterfeld, Anna Oskar Schabert, een diensknecht Gods 1939 K D 85
Oslo 1992 82 991520 1 1 A S 118
Herly, Gerrit Ostfriesland, wo liegt denn das? Ein humervoller Reiseführer 1988 3 451 08560 7 A S 179
Diederichs, Ulf (Hrsg.) Ostjüdische Geschichten 1988 3 424 00953 9 K E 104
Lossky östkyrkans mystika teologi 1997 91 7580 160 4 K B 13
Pleschinski, Hans Ostsucht, Eine Jugend im Deutsch-Deutschen Grenzland 1993 3 406 37332 1 K X 31
Zomeren, Koos, van Otto's oorlog 1983 90 295 5992 6 K V 52
Mayr-Harting, Henry Ottonische Buchmalerei, Liturgische Kunst im Reich der Kaiser, Bischöfe und Abte 1991 3 7630 1216 8 A R 107
Reedijk-Boersma, Laura Oud zijn 1985 90 242 2906 5 K K 108
Wenckebach, L.W.R. Oud-Amsterdam, 100 Stadsgezichten 1907 K M 193
Ouderlingenblad, Themanummer SOW: de finale in zicht 2003 K D 219
Oudezijds voor veertien 9999 K O 121
Below, Jerzy ; Brzóska, Marcin ; Hintz, Marcin ; Mailina, Adam ; Cieslar, Jan Our Life, Lutheran in Poland 2007 83 88941 82 8 K I 235
Greene, Graham Our Man in Havana 1979 0 14 00 1790 9 K Y 139
Alon, Azaria Our visit to a Kibbutz 9999 A S 128
Nielandt, Dirk Over Arne 2008 978 90 223 2255 0 K U 67
Johannes Paulus II, Paus Over de drempel van de hoop 1994 90 245 1159 3 K E 34

 Boeken

Pagina 160 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Wingens, Marc Over de grens, De bedevaart van katholieke Nederlanders in de zeventiende en ach ... 1994 90 6168 412 9 K D 412
Aalders, C.;Faber, H. en Kaptein, R. (red.) Over de predikant 1969 K E 165
Drijvers, P. Over de Psalmen, Een inleiding tot hun betekenis en geest 9999 K C 327
Over de restauratie van de Nieuwe Kerk te Amsterdam 1959 - 1980 1980 K D 220
Willem (die Madoc maakte) Over de vos Reinaert 1979 90 274 1020 8 K V 11
Sagan, Françoise Over een maand, over een jaar 1966 K W 44
Heering, H.J. Over het boze, Als macht en als werkelijkheid 1974 906009 172 8 K B 531
Sartre, Jean-Paul Over het existentialisme 1967 K N 250
Over het gebruik van de heropende Nieuwe Kerk te Amsterdam: achtergronden perspe ... 1980 K D 634
Buber, Martin Over het Jodendom, Een volk, een land en de geschiedenis van een idee 1982 90 6131 640 5 K E 98
Leijssen, L. Over het vormsel: oorsprong, geschiedenis en huidige pastoraal 1988 90 334 2058 9 K K 21
Rinzema, J. Over liefde gesproken, Vragen rond de huwlijks- en gezinsmoraal 1977 90 297 0518 3 K K 121
Nota, J.H. Over Marcel, En zijn betekenis voor onze tijd 1965 K N 95
Schweitzer, Albert Over mijn jeugd 1990 90 70338 25 4 K M 124
Sturluson, Snorri Over noorse goden, Verhalen ui Edda en Heimskringla 1983 90 290 1901 8 K E 205
Kuitert, H.M. Over religie, Aan de liefhebbers onder haar beoefenaars 2000 90 259 5176 7 K B 589
Beusekom, J.H., van Over schaalvergroting 1968 K E 54
Koch, Koen Over staat en statenvorming 1993 90 6695 079 X T N 13
Bannink, B.J.;Erdtsieck, J.;Gelderen, J., van;Schaik, A.H.M., van;Speelman, G.M. ... Over ziel en zaligheid, Geloofsbeleving in Overijssel 1993 906630 388 3 K E 168
Blaman, Anna Overdag 1972 90 290 0185 2 K V 194
Robinson, Overeenstemming der vier evangelien 1896 K B 294
Gijsen, Marnix Overkomst dringend gewenst 1978 90 70066 20 3 K V 88
Landell, Olaf J., de e.a. Paasfeest vieren; verhalen en gedichten 1968 K G 22
Tepe, Wim Paepsche vergaderplaetsen; schuilkerken in Amsterdam 1984 9064160694 K D 265
Verkaaik, Oskar Pakistan 2006 90 6832 426 8 A S 62
Anati, Emmanuel Palestina vóór de Hebreeën 1965 1965 K M 221
Dis, Adriaan, van Palmwijn 1996 90 74336 25 6 K V 77
Jeroense, P.J.G. ; Wijer, E.J. de Pamflettheologie, Gedachten uit de kring van Op Goed Gerucht, Er wordt gesproken ... 2003 978 90 76564 036 K B 643
Hamsun, Knut Pan, Uit de papieren van luitenant Thomas Glahn 1975 90 295 1879 0 K Z 21
Panama 1974 A S 63

 Boeken

Pagina 161 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Piatek, Jozef en Dolisowska, Malgorzata Panorama Raclawicka 1988 A R 38
Barnard, Willem Papier als reisgenoot, Aantekeningen onderweg in Engeland 1975 90 251 0267 0 A S 167
Komrij, Gerrit Papieren tijgers 1978 90 295 2708 0 K V 55
Hell, Silvia en Lies, Lothar (red.) Papstamt, Hoffnung, Chance, Ärgernis, Ökumenische Diskussion i neiner globalisie ... 2000 3 7088 2376 2 K I 42
Stadler, Hubert Päpste und Konzilien, Kirchengeschichte und Weltgeschichte, Personen - Ereigniss ... 1983 3 612 10013 0 K A 83
Kaam, Ben, van Parade der mannenbroeders, Protestants leven in Nederland 1918 - 1938 1964 K M 72
Lachauer, Ulla Paradiesstrasse, Lebenserinnerungen der ostpreussischen Bäuerin Lena Grogoleit 2001 3 499 22961 7 K M 144
Kleinpenning, J.M.G. Paraguay 1984 90 6255 524 1 A S 64
Francke, Joh. Paraphrase Heilige Schrift, het boek van de profeet Jona en het boek van de prof ... 1930 K C 93
Paris insurge, Paris en fete 1994 K M 169
Kortooms, Toon Parochie in de Peel 9999 K V 351
Parole orthodoxe, Conversion, Au coeur de la foi, Communion ecclésiale, Prière e ... 2000 2 204 06577 3 K B 34
Malka, Victor (red.) en Chagall, Marc (ill.) Paroles de sagesse juive 1994 2 226 07049 4 K F 128
Visser, W.D. (red.) Partners van oorlogsgetroffenen 1998 90 72171 41 1 K O 72
Read, Piers Paul Pas op de plaats 1973 90 290 0405 3 K Y 169
Naastepad, Th.J.M Pasen en passie bij Johannes, Deel 1 - hoofdstuk 12 - 17 1986 90 242 4131 6 K C 244
Naastepad, Th.J.M. Pasen en passie bij Johannes, Deel 2 - hoofdstuk 18 - 21 1986 90 242 4141 3 K C 245
Paspoort maatschappelijk werk, Een selectie uit de internationale vakliteratuur 1999 K O 50
Klein, Mordell (red.) Passover 1973 7065 1359 2 K E 84
Shapiro, Rabbi C. (vert.) Passover Haggadah 1992 1 880880 00 8 K E 161
Pastoraal concilie in de publiciteit 1970 K D 625
Peters, B.A.M. Pastoraal plan binnenstad Amsterdam 1969 K K 22
Heitink, Gerben Pastoraat als hulpverlening, Inleiding in de pastorale theologie en psychologie 1977 90 242 0262 0 K K 106
Gog, L.J., van Pastoraat en alcoholisme 1982 90 297 0727 5 K K 113
Hoeve-de Jager, Willy, van Pastoraat en Incest 1996 9052631018 K K 32
Jong, T., de, e.a. Pastoraat in moeilijke situaties 1988 90 239 0630 6 K K 4
Essen, Rob, van;Leer, Teun, van, der (red.) Pastoraat op de grens, Medische en kerkelijke dienst der genezing een terreinver ... 1989 90 71864 05 7 K K 25
Allen, Ronald J. (red.) Patterns of Preaching, A Sermon Sampler 1998 0 8272 2953 4 K B 565
Kruisman, Theo (red.) Paul Tournier, Een leven van dienstbetoon 1980 90 7014 6193 K O 118
Dulieu, Jean Paulus en Wawwa 1998 90 01 55043 6 K U 58

 Boeken

Pagina 162 van 213
Auteur Titel Jaar van uitgave ISBN Code
Maisch, Johannes Paulus von Tarsus, Verfolger und Apostel Jesu Christi 1984 3 7975 0310 5 K B 164
Ben-Chroin, Schalom Paulus, Der Völkerapostel in jüdischer Sicht 1981 3 425 01550 0 K B 539
Straatsma, A.K. Paulus, Een man met een bizondere boodschap 9999 K C 560
Lazzarini, Andrea Paus Paulus VI, Leven en persoon 1964 K D 637
Pezeril, Daniel Pauvre et saint curé d'Ars 1959 K D 446
Black, Matthew en Rowley, H.H. (red.) Peake's Commentary on the Bible 1962 K C 21
Fanon, Frantz Peau noire masques blancs 1975 2 02 000601 4 K N 222
Schuurmans, Rense Pechvogels en burgers, Leven met de psychiatrie 2004 90 5712 197 2 K P 7
Sellei, Sarolta en Panyik István Pécs 9999 963 7262 237 A S 125
Verhees, J. Peerke Donders, Apostel van de melaatsen en de indianen 1984 90 6597 481 4 K D 598
Leonard, broeder, van Taizé Pelgrim in een ander Amerika 1986 90 6416 094 5 K F 1
Verboven, Lucette Pelgrim in het leven, Estafette-gesprekken 1999 90 6416 354 5 K F 217
Demeyer, R.;Hoste, A. en Wagenaar, C. Pelgrim naar de bronnen, hoogtepunten uit de spiritualiteit 1976 90 209 0619 4 K F 239
Hiemstra, Siebe H.;Schwarz, Monica M. en Ader, Bas J. Pelgrim naar Jeruzalem, Dominee op de fiets in 1936 en 1996 1997 90 226 0845 4 A T 11
Teilhard de Chardin, Pierre Pelgrim van de toekomst, Brieven aan Leontine Zanta 1966 K B 490
Vuijsje, Herman Pelgrim zonder God, Een voettocht van Santiago de Compostela naar Amsterdam 1990 90 254 5530 1 K V 255
Cant, Revd H.W.M. Pelgrimage of a Pupil, Preacher and Pastor, The Mystery and the Miracle of the C ... 1999 0 9525350 4 1 A T 52
Mönnich, C.W. Pelgrimage, Ontmoeting met de cultuur 1989 90 263 0951 1 A S 158
Wasser, Ben Pelgrimages, Bedevaartsplaatsen van de westerse christenheid 1993 90 6168 383 1 K D 336
Vrancks, Jos Pelgrims voor een nieuwe tijd, Jonge bewegingen in de kerk 1991 90 6152 731 7 K I 84
Pascal Pensées 1972 2 253 00430 8 K F 248
Workman M.A., Herbert B. Persecution in the Early Chrurch, A Chapter in the History of Renunciation 1906 K D 404
Berkvens, Mr. J.M.A. Persoonsregistraties en privacy: Een tegenstelling? 1989 90 6962 0456 K N 177
Dieusart, Tom Peru 2006 90 6832 424 1 A S 65
Stempvoort, P.A., van Peterus en zijn graf te Rome 1960 K D 521
frère Philipe en Calcat Petite histoire de la vie monastique, Des origines a nos jours 1992 2 908925 19 2 K H 162
Petite Liturgie quotidienne 1977 K G 34
Petrus en Paulus bundel, Gebeden en gezangen ten dienste van de liturgieviering 1987 K Q 49
Brown, Raymond R.;Donfried, Karl P. en Reuman, John Petrus in het geloof van de jonge kerk, Over theorie en praxis van een mogelijk ... 1976 90 6173 179 8 K C 442
Mußner, Franz Petrus und Paulus -- Pole der Einheit 1976 3 451 02076 9 K I 44

 Boeken

Pagina 163 van 213
Auteur Tit